zaloguj się   |   załóż konto   |   mapa strony   |

Eucharystia i sakramenty (II gim.)

X. Łukasz Wojtan

Nasze spotkanie z Jezusem Chrystusem
Eucharystia i sakramenty

Cele:
Ukazanie potrzeby regularnego uczestnictwa w Eucharystii i przyjmowania Komunii Św.
Eucharystia naszym spotkaniem z Jezusem,
Ukazanie 7 sakramentów jako darów Boga

Cele operacyjne:
- uczeń poznaje 7 sakramentów
- uczeń dostrzega szczególne miejsce Eucharystii
- uczeń rozumie potrzebę regularnego przyjmowania Komunii św.
- uczeń w sakramentach dostrzega szczególne dary Boga

Człon I
Modlitwa (Ojcze nasz... Przyjdź Duchu Św. ja pragnę)
*Rozmowa na temat Mszy św. niedzielnej
*Przypomnienie części Mszy św.
Obrzędy wstępne (Pan z wami – odp. I z Duchem Twoim)
Akt Pokutny (spowiedź powszechna, przepraszam Cię Boże <śpiewamy>)
Liturgia słowa (przypomnienie wezwań,)
Liturgia Eucharystyczna
Najważniejsza część mszy PRZEISTOCZENIE
Komunia jako spotkanie z Jezusem
Rozesłanie

Człon II
Ewangelia na sposób liturgiczny
Pan z wami
I z Duchem Twoim
Słowa ewangelii według św. Jana
Chwała Tobie Panie
Ewangelia: J 6,51-58
Jezus powiedział do tłumów: "Ja jestem chlebem żywym, który zstąpił z nieba. Jeśli kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki. Chlebem, który Ja dam, jest moje ciało za życie świata". Sprzeczali się więc między sobą Żydzi mówiąc: "Jak On może nam dać swoje ciało do spożycia?". Rzekł do nich Jezus: "Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Jeżeli nie będziecie spożywali Ciała Syna Człowieczego i nie będziecie pili Krwi Jego, nie będziecie mieli życia w sobie. Kto spożywa moje Ciało i pije moją Krew, ma życie wieczne, a Ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym. Ciało moje jest prawdziwym pokarmem, a Krew moja jest prawdziwym napojem. Kto spożywa moje Ciało i Krew moją pije, trwa we Mnie, a Ja w nim. Jak Mnie posłał żyjący Ojciec, a Ja żyję przez Ojca, tak i ten, kto Mnie spożywa, będzie żył przeze Mnie. To jest chleb, który z nieba zstąpił - nie jest on taki jak ten, który jedli wasi przodkowie, a poumierali. Kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki".
Oto słowo Pańskie
Chwała Tobie Chryste
Jak widzicie skarby Pan Jezus sam nam mówi ze musimy często przyjmować go w Komunii wy już przyjmiecie Pana Jezusa za Kilka dni i trzeba już teraz wzbudzić w sobie taką wielką tęsknotę za częstym przyjmowaniem Jezusa do swojego serca.
A skoro już niebawem przyjmiecie sakrament Eucharystii to teraz powiemy sobie o innych sakramentach
Jaki sakrament już moje słonka przyjęły – chrzest, tak to było parę dni po waszym przyjściu na świat, po urodzeniu
Teraz szykujemy się do? Komunii i spowiedzi (pojednania)
Kiedy Pan Jezus ustanowił Eucharystię i spowiedź
A to razem 3 sakramenty a wszystkich jest 7
Wiec teraz powiemy o innych jakie jeszcze zostały
Na zasadzie podpowiedzi rozmawiam z dziećmi o innych sakramentach
Bierzmowanie, Namaszczenie Chorych, Małżeństwo, Kapłaństwo

To teraz jako nasze podziękowanie dla Jezusa zaśpiewamy pieśń:
Bóg jest miłością, zbawieniem darzy (ewent. dać kartki z pieśniami)

Człon III
Zeszyt Ucznia str. 102 i ( 103 (jako zadanie domowe)
Przypomnieć jeszcze raz 7 sakramentów
Powtórzyć formułę spowiedzi
Powtórzyć Oto Baranek Boży i odp. Panie nie jestem godzien


Przeznaczeni.plPłockie strony

Wymiana Banerow Stron Chrzescijanskich
Friends link: visio-2013-pro-key microsoft-stellt-android-smartphone-projekt-key GĂźnstiges-8-Zoll-Tablet-von-MAS-Elektronik-key Microsoft-Project-2013-Professional-key microsoft-project-2013-editionen-key project-professional-2013-de-key microsoft-project-standard-professional-key ms-project-2013-uebersicht-preis-key microsoft-project-professional-2013-deutsch-pc-key microsoft-project-professional-2013-sale-key microsoft-project-professional-2013-product-key-kaufen microsoft-project-professional-2013-32-bit-key-kaufen office-project-keys-kaufen
Friends link: Windows-7-Professional-SP1-Key Windows-7-Professional-SP1-Key-2 Windows-7-Professional-SP1-Key-3 Windows-7-Professional-SP1-Key-4 Windows-7-Professional-SP1-Key-5 Windows-7-Professional-SP1-Key-online Windows-7-Professional-SP1-Key-online-2 Windows-7-Professional-SP1-Key-online-3 Windows-7-Professional-SP1-Key-online-4

Friends link: windows-7-home-premium-key-cheap buy-windows-7-home-premium-key purchase-windows-7-home-premium-key windows-7-home-premium-key-sale windows-7-enterprise-key-cheap windows-7-enterprise-key-sale windows-7-enterprise-key-online windows-7-home-premium-key-online buy-windows-7-enterprise-key purchase-windows-7-enterprise-key
300-208 www.pass4suresale.com 70-485 http://www.examskip.com/ 70-643