zaloguj się   |   załóż konto   |   mapa strony   |

WYTYCZNE DLA MŁODEGO KAPŁANA

I. Osobiste

1. Przyznajpokornie,że nie wszystko wiesz (to nie jest żadną hańbą).

2. Nie bądź ani surowy ani bezwzględny w swoich osądach.

3. Miej szacunek dla starszych. Nie wydawaj wyroków, lecz pytaj o radę.

4. Gdy pytać będziesz o radę, wtedy szczególnie dobrze zrozumiesz powody takiego czy innego sposobu postępowania, a w każdym razie działać będziesz na podstawie lepszej znajomości rzeczy (po cichu chciałbym dodać: oprócz tego będziesz zyskiwał sympatię u drugich).

5. Nie sil się — zwłaszcza w pierwszym roku — zdziałać więcej niż to co zwykłe, lecz to zwykłe czyń tak dobrze, jak tylko zdołasz.

6. Bądźwiemyrozmyślaniom.Przygotujsię naniewieczór przedtem. Cudny materiał do rozmyślań znajdziesz w mszale i w pismach.

7. Rozmyślanie swe traktuj nie jako sumienną lekturę książki do rozmyślań lecz jako intymne i intensywne podjęcie kontaktu z Bogiem, który w tobie żyje i który chce się tobie darować swoim światłem i swoją mocą w tej mierze, w jakiej ty Jemu się darujesz twoim całym zaufaniem i całą miłością twoją.

Celem rozmyślania jest, byś nieco bardziej został przeniknięty przez czynnik Boży, byś w duchu twoim miał nieco więcej myśli Jezusa Chry­stusa, w woli nieco więcej Jego Bożej mocy, w całym twym bycie nieco więcej łaski, tak że nikt do Ciebie nie zdoła się zbliżyć, bez wyczucia, że w tobie jest ktoś inny niż ty: Jezus Chrystus, któremu winieneś służyć jako nowa, by się tak wyrazić, „dostała" ludzkość.

8. Ideałem jest, byś mówił brewiarz o odpowiednich godzinach. Jeśli tych godzin zachować nie możesz, odmawiaj, o ile tylko możliwe, w duchu każdej hory.

9. Msza św. winna być słońcem twego kapłańskiego życia. Jest bowiem oddaniem całego twego życia w życie Chrystusa, by wraz z nim ożywiać wszystkie dusze całego świata.

10. Co miesiąc pilnuj dnia skupienia (w porozumieniu z twoim proboszczem), by skupieniu poświecić cały dzień.

O ile możności odbywaj ten dzień poza parafią, zdała od twoich zajęć. Ideałem byłby klasztor lub seminarium, w razie potrzeby zaprzyjaźniona plebania, gdzie będziesz miał zapewnione milczenie.

11. Spowiadaj się regularnie przynajmniej co 14 dni u stałego spowiednika.

12. W życiu ani duchowym ani duchownym nie zadawalaj się tym, co zdobyłeś w seminarium. „Kto nie idzie naprzód, cofa się". „Zastój na miejscu, to śmierć".

Jeśli nie będziesz się uzupełniał, będziesz podobny do człowieka, który spożywa swój kapitał. Nader szybko zauważysz, że nie masz już niczego do dodawania i że niezdolny się stałeś do myśli osobistej.

II. Stosunek do proboszcza

1.Proboszcz jest równocześnie twoim ojcem i szefem. Jest to łaską. Istnieje bowiem praktyczna wiedza o życiu duszpasterskim, którą daje tylko doświadczenie praktyczne w parafii. Doświadczenie to jest tym owocniejsze, jeśli kierowane jest — zwłaszcza w początkach — przez proboszcza, który zechce być tobie wychowawcą i kierownikiem.

2. Pamiętajo następujących zasadach:

a) Proboszcz tym chętniej dopuści cię do udziału w swym doświadczeniu, jeśli go z oczywistością prosić będziesz o radę.

b) Proboszcz będzie z tobą tym bardziej postępował jak ofiarny ojciec, im bardziej ty okażesz się wobec niego jak uważny syn.

c) Proboszcz okaże ci tym więcej zaufania, jeśli ty przez prawość, wierność, ducha wiary, pokory, przez twą gorliwość żarliwą ale bezinteresowną okażesz się tego godzien.

3. Proboszcz i ty wobec różnicy wieku, prawie zawsze dość znacznej, tworzycie dwie generacje różne a przeto prawie nieodzowną jest rzeczą, że nie zawsze macie ten sam sposób widzenia i odczuwania. Doświadczysz tego później sam, gdy będziesz proboszczem.

Nie dziw się zatem drobnym różnicom w poglądach. o­ne tkwią w naturze rzeczy. Staraj się najpierw pojąć myśli proboszcza.

4. Masz prawo wypowiadać z szacunkiem swe myśli. Ale tym większe będziesz miał widoki, że o­ne zostaną przyjęte, jeśli zaczniesz od tego, by zrozumieć stanowisko proboszcza.

5. Nie zapominaj, że ostateczna decyzja należy do proboszcza. Nie jesteś wikariuszem parafii lecz dla tej parafii wikariuszem proboszcza.

Ty jesteś jakby przedłużonym ramieniem, proboszcza. To o­n odpowiada wobec Boga i biskupa za dusze i za rozwój parafii. To o­n otrzymał mandat ku temu.

6. Okazuj proboszczowi szacunek wewnętrznie (w swej duszy) i zewnętrznie. o­n ma do tego prawo jako twój szef i głowa gminy chrześcijańskiej.

Nawetgdyczasemokażecizaufanie,niechajniezabrakniecitaktu nigdy.

7. Wiek proboszcza może wy wołać słabości, które wpływają na charakter. Jak ty masz błędy, i o­n może je mieć. Nie twoją jest rzeczą sadzić. Pomnij na historię Noego i jego synów. Św. Augustyn mówił: „Nie gniewaj się, nie płacz, lecz zrozum".

8. Proboszcza nigdy nie krytykuj nie tylko wobec parafian (jest to moralny i psychiczny błąd najgrubszy) lecz i wobec konfratrów.

Potrzebę wypowiedzenia się możesz zaspokoić u swego kierownika su­mienia, także u rektora seminarium.

Ale nie szukaj pociechy ani oparcia u członków rodziny duchowej, a tym bardziej przyrodzonej

9. Jeśli mała chmura powstanie między proboszczem a tobą — nie zatruwaj rzeczy przez groźną postawę z zadrażnienia lub urażonej miłości własnej. — Próbuj przez skromne, pokorne wyjaśnienie rozproszyć nieporozumienie.

Jeśli to wydaje ci się zbyt ciężkie lub nie na miejscu, znieś tan przemijający ból wielkodusznie w milczeniu, ale nie bierz go tragicznie.

Dobra rada: przy pierwszej okazji próbuj coś dobrego powiedzieć o pro­boszczu. O kapłanie można zawsze coś dobrego powiedzieć, np. że dobry dla ubogich, jak ładne powiedział kazanie. Skutek tego, że z przekonania, coś dobrego o nim powiesz, będzie podwójny

a) najpierw, że ty złagodniejesz,

b) po wtóre, można przyjąć, że o­n się o tym dowie; a z tego wyniknie odprężenie.

10. Pozwólsięniecokontrolować. Toniedowódbrakuzaufania.To w twoim interesie i w interesie dusz.

11. Krytykę przyjmuj z dobrej strony. Dziękuj za nią szczerze. Inaczej więc jej nie usłyszysz ku twojej szkodzie.

12. Staraj się o radę proboszcza np. dla kazań, dla nauki dzieci. Pokazuj mu plan, proś, by wskazał ci książkę. Po pracy poproś o uwagi.

13. Żadnej ważnej inicjatywy nie podejmuj bez uprzedniej rozmowy e proboszczem. — Im więcej o­n okazuje ci serca, tym bardziej niech to­bie leży na sercu, by go bieżąco informować.

14. Sprawa o dużych konsekwencjach: bądź punktualny w kościele i przy stole. — Punktualność to pierwsza uprzejmość księdza.

15. Chętnie módl się razem z proboszczem. Módl się za proboszcza. Nie bądź głuchy na prośbę Pana Jezusa: ut sint unum.


Przeznaczeni.plPłockie strony

Wymiana Banerow Stron Chrzescijanskich
Friends link: visio-2013-pro-key microsoft-stellt-android-smartphone-projekt-key GĂźnstiges-8-Zoll-Tablet-von-MAS-Elektronik-key Microsoft-Project-2013-Professional-key microsoft-project-2013-editionen-key project-professional-2013-de-key microsoft-project-standard-professional-key ms-project-2013-uebersicht-preis-key microsoft-project-professional-2013-deutsch-pc-key microsoft-project-professional-2013-sale-key microsoft-project-professional-2013-product-key-kaufen microsoft-project-professional-2013-32-bit-key-kaufen office-project-keys-kaufen
Friends link: Windows-7-Professional-SP1-Key Windows-7-Professional-SP1-Key-2 Windows-7-Professional-SP1-Key-3 Windows-7-Professional-SP1-Key-4 Windows-7-Professional-SP1-Key-5 Windows-7-Professional-SP1-Key-online Windows-7-Professional-SP1-Key-online-2 Windows-7-Professional-SP1-Key-online-3 Windows-7-Professional-SP1-Key-online-4

Friends link: windows-7-home-premium-key-cheap buy-windows-7-home-premium-key purchase-windows-7-home-premium-key windows-7-home-premium-key-sale windows-7-enterprise-key-cheap windows-7-enterprise-key-sale windows-7-enterprise-key-online windows-7-home-premium-key-online buy-windows-7-enterprise-key purchase-windows-7-enterprise-key
300-208 www.pass4suresale.com 70-485 http://www.examskip.com/ 70-643