zaloguj się   |   załóż konto   |   mapa strony   |

Eucharystia

Eucharystia wyzwala człowieka dla Boga i dla człowieka. Rewolucja francuska zmieniła oblicze świata. Nie tylko w sposób pozytywny, ale i negatywny. Jej hasło: wolność, równość, braterstwo to hasło ewangeliczne, ale świadomie wyrzucono z niego czwarty element, czwarty wymiar: wiarę w Chrystusa. Elementy tego hasła są zakorzenione w Ewangelii, ale nie zakorzenione w jej rzeczywistości zaprzeczają samym sobie.

Czym jest wolność bez więzi z Bogiem?

Nawet, gdy człowiek wyzwoli się od bycia wyzyskiwanym, ciemiężonym, nie jest wolny sam w sobie, jeśli odrzuci Boga. Komunizm jest tego świadectwem. To system zniewalający.

Czym jest wolność bez więzi z Bogiem?

Jest niewolą. Człowiek zatraca się całkowicie. Kto nie jest zdolny modlić się: Chwała na wysokości Bogu, nie będzie zdolny służyć ludziom dobrej woli. Kto nie jest zdolny modlić się Chwała na wysokości Bogu może popaść w niebezpieczeństwo bycia zużytym, sprofanowanym. Tak człowiek traci wolność. W ten sposób różne systemy totalitarne np. socjalizm, doprowadziły człowieka do zniewolenia.

Ale i Europa Zachodnia doprowadza człowieka do zniewolenia. Człowiek jest zdegradowany do bycia marionetką np. przez różne reklamy, które poruszają człowiekiem, właśnie tak jak się porusza marionetką przez sznurki konumpcjonizmu. Brak wiary, brak Boga to opium dla ludu, bo jeśli człowiekowi zabierze się wiarę i Boga to może o­n zostać zwiedziony przez fałszywych proroków.

Znamiennym jest fakt, że narkotyki i inne zniewolenia „wzięły człowieka w swoje posiadanie, gdy odrzucono Boga. Człowiek nie jest głodny tylko chleba, ale też i przede wszystkim Boga. Św. Augustyn powie: Niespokojne jest serce człowieka dopóki nie spocznie w Bogu”.

Po rewolucji francuskiej, której hasłem było: wolność, równość, braterstwo świat zobaczył największe w historii wojny. Bo ludzkość bez Boga to bestialstwo, niewola. Kiedy 200 lat po rewolucji francuskiej człowiek wyzwolił się spod komunizmu marzenia o wolności nie stały się rzeczywistością, dlaczego? Bo gwarantem wolności jest Bóg. Nie można jej osiągnąć za pomocą zmian politycznych, gospodarczych itp. Jeśli nie zaprosi się w te przemiany Boga.

Człowiek z natury jest egoistą – zwrócony ku sobie. Zobaczmy – noworodek. Jego pozycja ciała po wyjściu z łona mamy jest ku sobie – skulony, ma kształt półkulisty. Ale niestety, nie tylko noworodek. Często tak się dzieje z ludźmi dorosłymi.

Wiara, nadzieja i miłość nie są dziedziczone biologicznie. Zarzuca się Kościołowi, że trwa już 2000 lat, a jeszcze nie przekonał człowieka do Boga. To błąd. Kościół zaczyna się od nowa w każdym człowieku w momencie chrztu.

Człowiek jest stworzony na obraz Boga. Grzech pierworodny to nie pragnienie bycia jak Bóg, bo przecież człowiek został stworzony na obraz Boga. Chrystus też mówi: „bądźcie doskonali jak doskonały jest wasz Ojciec”... Po prostu pierwszy człowiek Adam – pomylił swój obraz z obrazem Boga.

Bóg nie wystarcza sam sobie. o­n nie żyje dla siebie. Gdy Bóg się objawił to ukazał nam swoją miłość, czułość, pokorę. Tym jest Eucharystia. To Bóg, który stał się człowiekiem. Eucharystia nie jest rzeczą. Jest Osobą. (Eucharystia to pocałunek, jaki Bóg daje człowiekowi – A. Sodano) Bóg jest Miłością (por. pisma Św. Jana)Nigdy miłość nie może być dla siebie samej. Słowem, które określa miłość jest słowo TY. Gdy Bóg mówi TY, nie mówi tego ot tak sobie. W Swoim TY, które mówi Ojciec napotyka Syna. o­n całkowicie jest Ojca; o­n też Ojcu mówi TY, a Ojciec odpowiada TY Synowi. I to TY Ojca i Syna jednoczy się w osobie Ducha Świętego. Bóg jest całkowicie skierowany na drugiego. Kiedy Ojciec się objawia jest całkowicie poza sobą. Np. chrzest Jezusa. Ojciec Objawia siebie, objawiając Syna. Jezus objawia siebie ukazując Ojca. (Ojciec większy jest ode mnie); dając Ducha Świętego mówi, że o­n od Ojca pochodzi.

Eucharystia jest Synem – wiecznym TY Ojca, danym w Duch Świętym. Eucharystia to nie rzecz czy literacka postać, to Chrystus obecny całkowicie, całkowicie dla Ojca i ludzi. Obecność Chrystusa w Eucharystii jest dynamiczna, wyzwala człowieka, by oddał się Bogu i innym Możemy tutaj uczyć się być wolnymi: dla Boga i człowieka.

Tutaj zaczyna się tajemnica wolności. Chrystus nie może uczynić nic z siebie samego. Jest o­n całkowicie sobą i całkowicie skierowany na Ojca i Ducha Świętego.

We wcieleniu Bóg staje się człowiekiem. Bierze na siebie „sferę zamkniętą”. Jako człowiek jest „zamknięty” w sobie (chodzi o ograniczenie ciała), ale nie do końca. Serce Jezusa jest sercem skierowanym na zewnątrz siebie. Człowiek, który przyjmuje miłość Chrystusa staje się otwarty.

Tam gdzie spotyka się linia Boga i człowieka tam jest krzyż (linia wertykalna i horyzontalna). Tylko w krzyżu możemy zobaczyć, ze śmierć jest życiem; tyrania – wolnością. Krzyż to miejsce, gdzie linia wertykalna potyka się z horyzontalną i to „spotkanie” sprawia, że można żyć inaczej. Krzyż jest cierpieniem, bo Bóg miłuje aż do cierpienia. Dlatego Eucharystia ma znak krzyża. Bóg jest w chlebie dzielonym. Eucharystia jest przede wszystkim ofiarą. W Eucharystii uobecnia się ofiara Golgoty. W Pierwszy Wielki Czwartek Pan Jezus ustanawia tę ofiarę. W Pierwszy Wielki Piątek staje się o­na widzialna na krzyżu.

Człowiek nie może spożywać chleba Eucharystycznego bez uczestniczenia w krzyżu Chrystusa, w cierpieniu. Chrześcijanin przyjmuje Ciało Chrystusa dzielone, rozdarte; musi więc rozerwać swoje zamknięte ja, by być dla innych. Człowiek podobny jest do atomu

Neutron i kręcące się wokół elektrony. Nic nie dojdzie do neutronu, jeśli nie przejdzie przez sferę elektronu.

Człowiek otwiera się jedynie, gdy przejdzie na dynamikę Boga, dynamikę Eucharystii. Ta siła wyzwala – wtedy człowiek zaczyna istnieć. Istnieć (łac. Existere) to dokładnie znaczy być po za – ex istere.

Eucharystia to dynamizm, który wyzwala z zamknięcia. Ojciec oddaje się Synowi, a Syn w Duchu Świętym człowiekowi. Bóg prosi człowieka o jałmużnę: daje siebie i chce być przyjmowany. Bóg w Eucharystii staje się oddaniem. „Nie ma większej miłości jak oddać życie swoje za przyjaciół” „Więcej radości jest w dawaniu, niżeli w braniu”.

Bóg jest najszczęśliwszy, gdy może dać Siebie.

Chrystus stał kiedyś przy świątyni i zobaczył jak uboga wdowa wrzuciła do skarbca świątyni 2 pieniążki: 1 grosz. Wezwał uczniów i pokazał im to. Ta wdowa dała „niewiele”, ale dała wszystko!

Taki jest Bóg. W tej ubogiej wdowie widzimy Boga – Eucharystię, który daje Siebie samego. Dał na świat „coś bardzo małego”, ale wszystko, co miał. Hostia materialnie jest bardzo mała- widzimy to wzrokiem, ale to jest „wszystko” Boga. o­n ne może dać nam już nic większego od Eucharystii.

Jesteśmy uczestnika mi Bożej natury. Czy chcemy cos więcej? Czy możemy chcieć coś więcej? Bóg do tego nas wzywa – by dać siebie.

O jest łatwiej zrobić: uczynić coś samemu? Czy sprawić, by inni to wykonali? Chyba ten pierwszy wariant jest prostszy. Bóg mógł sam zbawić świat, lub zniszczyć go np. drugim potopem. o­n jednak chce człowieka współpracy. o­n dał się nam w chlebie i winie. W ten sposób Bóg oddaje się cały człowiekowi. Otwórzmy się więc na energię Eucharystii, która daje krzyż, ale daje też zmartwychwstanie. Chrystus przyjął chore ciało człowieka, by go całego zbawić.

Dobra Nowina winna być przekazywana w Kościele. „Poza Kościołem nie ma zbawienia” Jest to siła Kościoła, ale – bez Chrystusa nie ma Kościoła. I w tym kontekście należy rozumieć pierwsze twierdzenie. Kościół jest zjednoczony z Bogiem. Jest Ciałem Chrystusa i bez Niego nie może istnieć. Kościół jest Ciałem Chrystusa, a jednocześnie ciągle się Nim staje przez Eucharystię. Komunia Święta jest przyjmowaniem Ciała Chrystusa i jest zamianą człowieka w Ciało Chrystusa.

Normalnie dziś człowiek odpłaca drugiemu tym samym: złem za zło. Jest to schemat człowieka zamkniętego w sobie: stan normalny dla wielu ludzi. Ten, kto żyje Eucharystią nie może tak, ale: jak Bóg mnie traktuje, tak ja potraktuję Ciebie. Ciało Eucharystyczne przyjmuje tego, kto Je przyjmuje. Kto włącza się w Komunie nie jest sam. Można być na Eucharystii i być „obżartuchem” (por Kor...)- czyli może nie mieć postawy dzielenia się.

Ze słowami ustanawiającymi Eucharystię istnieją inne słowa Chrystusa: „To, co uczyniliście jednemu z braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili”. Czcij Ciało Jezusa na ołtarzu, ale czcij je też w Twoich braciach i siostrach.

Eucharystia wyzwała człowieka prowadząc go do innego człowieka, do ludzkości; tworzy się w ten sposób cywilizacja miłości. Kto upada na kolana przed Hostią, winien też upaść na kolana przed cierpieniem świata.

Przykład: Matka Teresa z Kalkuty. To miłość posłała ją do ubogich. Dlatego o­na wprowadziła nieustanną Adorację w Zgromadzeniu. Praca sióstr staje się modlitwą,. A modlitwa pracą.

Nasze życie jako Kościoła nie może być egoistyczne. Eucharystia daje nam wiarę, której nie możemy zatrzymać dla siebie,. Musimy ją dawać innym. Chrystus wyzwala nas na zawsze i nie nikogo, kto by to uczynił – Jezus Chrystus – jedyny wyzwoliciel człowieka.

We wszystkim, co czynimy niech będzie obecny Chrystus.


Przeznaczeni.plPłockie strony

Wymiana Banerow Stron Chrzescijanskich
Friends link: visio-2013-pro-key microsoft-stellt-android-smartphone-projekt-key GĂźnstiges-8-Zoll-Tablet-von-MAS-Elektronik-key Microsoft-Project-2013-Professional-key microsoft-project-2013-editionen-key project-professional-2013-de-key microsoft-project-standard-professional-key ms-project-2013-uebersicht-preis-key microsoft-project-professional-2013-deutsch-pc-key microsoft-project-professional-2013-sale-key microsoft-project-professional-2013-product-key-kaufen microsoft-project-professional-2013-32-bit-key-kaufen office-project-keys-kaufen
Friends link: Windows-7-Professional-SP1-Key Windows-7-Professional-SP1-Key-2 Windows-7-Professional-SP1-Key-3 Windows-7-Professional-SP1-Key-4 Windows-7-Professional-SP1-Key-5 Windows-7-Professional-SP1-Key-online Windows-7-Professional-SP1-Key-online-2 Windows-7-Professional-SP1-Key-online-3 Windows-7-Professional-SP1-Key-online-4

Friends link: windows-7-home-premium-key-cheap buy-windows-7-home-premium-key purchase-windows-7-home-premium-key windows-7-home-premium-key-sale windows-7-enterprise-key-cheap windows-7-enterprise-key-sale windows-7-enterprise-key-online windows-7-home-premium-key-online buy-windows-7-enterprise-key purchase-windows-7-enterprise-key
300-208 www.pass4suresale.com 70-485 http://www.examskip.com/ 70-643