zaloguj się   |   załóż konto   |   mapa strony   |

Adoracja przed Pasterką

Pieśń:

Wprowadzenie ogólne

Adwent to pamiątka oczekiwania na wypełnienie się Bożej tajemnicy. Patronką tego czasu jest Maryja – wybrana przez boga na Matkę Tego, który miał przynieść uwolnienie z zagrożeń zła, w jakie popadła ludzkość u progu swych dziejów. Wiara i zgoda Maryi na to, co stało się Jej udziałem, zmieniają dzieje ludzkości. Maryja czeka na narodziny Syna i wie, że to on jest wyczekiwanym Odkupicielem człowieka. Zanim w kolędach Mszy sprawowanej o północy wyrazimy radość z narodzin Odkupiciela, zobaczmy, jak wyglądało czekanie ludzkości na Niego.

Pieśń:

Wprowadzenie przed I czytaniem

Bunt człowieka w raju był buntem stworzenia wobec Stwórcy. Ludzka samowola doprowadziła do tego, że człowiek popadł w niewolę zła. W beznadziejności tej sytuacji jaśnieje zapowiedź wyzwolenia, zapowiedź realizacji Bożej obietnicy zwanej Protoewangelią. Oto potomstwo niewiasty ma zmiażdżyć głowę szatana i wyzwolić człowieka. Ta zapowiedź, która jest źródłem nadziei dla grzesznej ludzkości, zwraca uwagę na niewiastę, która ograniczy władzę szatana. I czytanie / Rdz 3, 14-19 /

Pieśń:

Wprowadzenie przed II czytaniem

W dziejach narodu wybranego, który przechowywał pamięć o Bożej obietnicy, były różne momenty: wiary i wierności Bogu, ale także niewierności i bunt wobec Niego. Król Achaz bardziej wierzył układom militarnym i politycznym niż opiece Bożej. W tym kryzysie wiary Stwórca ponawia swą obietnicę: potomek niewiasty zagrozi królestwu szatana.
Pan sam opowiada to wydarzenie:
„Oto Panna pocznie i porodzi syna
i nazwie go imieniem Emmanuel.”
Ale ten znak,ta rzeczywistość,może być odczytana tylko przez wiarę. II czytanie / Iz 7,10-16 /

Pieśń:

Wprowadzenie przed III czytaniem

Św. Mateusz powtarza proroctwo Izajasza. To, co od wieków było zapowiedziane w prorockich wypowiedziach i w Pismach, dokonało się. Według zapowiedzi anioła danej Józefowi Maryja porodzi Syna, któremu on nada imię Jezus. Ten potomek niewiasty „ zbawi swój lud od jego grzechów”. A Maryja będzie zapowiadaną Matką Odkupiciela.
III czytanie / Mt 1, 18-25 /

Pieśń:

Wprowadzenie przed IV czytaniem

I nadeszła pełnia czasu. Pełnia czasu dla Maryi, Matki Odkupiciela, to pełnia wiary, to pełna zgoda na objawioną Jej wolę Bożą. To oczekiwanie na – możliwy do przyjęcia tylko w wierze – fakt macierzyństwa Bożego... Dla Józefa – trwanie wobec niepojętego...
IV czytanie / Ga 4, 4-7 /

Pieśń:

ks. Grzegorz Bednarczyk


Przeznaczeni.plPłockie strony

Wymiana Banerow Stron Chrzescijanskich
Friends link: visio-2013-pro-key microsoft-stellt-android-smartphone-projekt-key GĂźnstiges-8-Zoll-Tablet-von-MAS-Elektronik-key Microsoft-Project-2013-Professional-key microsoft-project-2013-editionen-key project-professional-2013-de-key microsoft-project-standard-professional-key ms-project-2013-uebersicht-preis-key microsoft-project-professional-2013-deutsch-pc-key microsoft-project-professional-2013-sale-key microsoft-project-professional-2013-product-key-kaufen microsoft-project-professional-2013-32-bit-key-kaufen office-project-keys-kaufen
Friends link: Windows-7-Professional-SP1-Key Windows-7-Professional-SP1-Key-2 Windows-7-Professional-SP1-Key-3 Windows-7-Professional-SP1-Key-4 Windows-7-Professional-SP1-Key-5 Windows-7-Professional-SP1-Key-online Windows-7-Professional-SP1-Key-online-2 Windows-7-Professional-SP1-Key-online-3 Windows-7-Professional-SP1-Key-online-4

Friends link: windows-7-home-premium-key-cheap buy-windows-7-home-premium-key purchase-windows-7-home-premium-key windows-7-home-premium-key-sale windows-7-enterprise-key-cheap windows-7-enterprise-key-sale windows-7-enterprise-key-online windows-7-home-premium-key-online buy-windows-7-enterprise-key purchase-windows-7-enterprise-key
300-208 www.pass4suresale.com 70-485 http://www.examskip.com/ 70-643