zaloguj się   |   załóż konto   |   mapa strony   |

Adoracja przy Grobie Pańskim

Drogi nasz Zbawicielu, w dniu uwielbienia przychodzimy nawiedzić Twój grób. Tyś umarł za nas i przez śmierć na krzyżu przeszedłeś z tego świata do chwały Ojca w niebie. Odszedłeś od nas, aby być bliżej nas, bo w Najświętszym Sakramencie stałeś się naszym pokarmem. Dokonała tego Twoja wielka miłość ku nam, dlatego też pragniemy Ci za Twoje dzieło zbawienia podziękować.

Przede wszystkim dziękujemy Ci za podjętą mękę i śmierć na krzyżu, gdyż to stało się źródłem nowego życia i Zmartwychwstania, także źródłem naszego życia i naszego zmartwychwstania. Bądź uwielbiony za to Panie, w jedności z Ojcem i Duchem Św. teraz i na wieki.

Pieśń: Wielbić Pana Chcę

Dziękuję Ci po prostu za to, że jesteś
za to, że nie mieścisz się w naszej głowie, która jest za logiczna
za to, że nie sposób Cię ogarnąć sercem, które jest za nerwowe
za to, że jesteś tak bliski i daleki, że we wszystkim inny
za to, że jesteś już odnaleziony i nie odnaleziony jeszcze
że uciekamy od Ciebie do Ciebie
za to, że nie czynimy niczego dla Ciebie, ale wszystko dzięki Tobie
za to, że to, czego pojąć nie mogę - nie jest nigdy złudzeniem
za to, że milczysz. Tylko my - oczytani analfabeci chlapiemy językiem

Tylko my - oczytani analfabeci chlapiemy językiem. Stajemy więc teraz w ciszy przed Tobą złożonym do grobu. Przychodzimy by rozważać Twoją śmierć i Zmartwychwstanie.

Pieśń: Zostań tu i ze mną się módl.....

Z Ewangelii według św. Łukasza Łk 23,44-46

Piotr:
Wykonało się. Mój Mistrz, za którym chodziłem krok w krok przez całe trzy lata zmarł haniebnie na krzyżu. Nawet ja, Piotr - Opoka nie mogę w to uwierzyć. ".A myśmy się spodziewali!" Sądziliśmy, że będzie On oczekiwanym od dawna Mesjaszem, że wybawi swój lud. Tymczasem tak nieoczekiwanie został pojmany i skazany na śmierć krzyżową. W takiej sytuacji nawet ja, zdawałoby się największy z Jego uczniów zaparłem się Go. Przypominam sobie, że mi to przepowiedział. Mówił: "nim kogut trzy razy zapieje, ty trzy razy się mnie wyprzesz".

Mówił też, że po trzech dniach powstanie z martwych. Dziś mija już drugi dzień, a we mnie wzbiera nadzieja. Mój Pan wyzwoli się spod władzy śmierci! ! O własnych siłach opuści grób!!

Jak ja Mu się wtedy pokaże. Jak spojrzę w oczy Bogu, którego się wyparłem? A może mi wybaczy? Pamiętam, już raz to zrobił, gdy szedłem do niego po wodzi. Wtedy też ogarnęły mnie wątpliwości, a on mnie podtrzymał. Może o tym razem okaże swe miłosierdzie? On jest siłą mego życia, On sam wystarczy...

Pieśń: Nie bój się, nie lękaj się, Bóg sam wystarczy...

Dla chrześcijanina śmierć nie istnieje albo raczej jest punktem wyjścia, a nie końcem. Na pogrzebach Kościół śpiewa "...życie Twoich wiernych, ... zmienia się, ale się nie kończy", a dzień śmierci błogosławionych nazywa dniem narodzin dla nieba. Święta Teresa od Dzieciątka Jezus na łożu śmierci szeptała: "Ja nie umieram, ja wchodzę w życie".

Nasi zmarli żyją i jeżeli nie są skazani na wieczne potępienie, możemy odnaleźć ich w Bogu. Jeżeli chcemy żyć z nimi wiecznie, trzeba nam spotkać się z Chrystusem, nasłuchiwać, co mówi, i z Nim się jednoczyć.

Nauka za wszelką cenę usiłuje wyrwać człowieka z mroku śmierci. Leczy go, reanimuje. Wiara jednak głosi, że każdy prędzej czy później musi przejść przez śmierć - jak przez bramę - do innego życia. Bogactwo, powodzenie, kariera przestają być wtedy ważne. Jezus ukazuje nam, że trzeba ogołocić się ze wszystkiego, żeby razem z nim zmartwychwstać!

Umierając na krzyżu wołał " Ojcze w Twe ręce składam ducha mego". Ogołocić się ze wszystkiego.... Skruszyć swoje przywiązania cielesne, przestać gromadzić skarby doczesne. Jak wygląda moje życie? Ile swego czasu poświęcam na ułożenie lepszego, dostatniego życia tu, na ziemi? Czy nie czas pomyśleć o lepszym życiu - wiecznym? Na ile wierzę Bogu, który oddał za mnie swoje życie?

Pieśń: Tak mnie skrusz, tak mnie złam, tak mnie wypal Jezu....

"Oto się powiedzie mojemu słudze, wybije się, wywyższy i wyrośnie bardzo. Jak wielu osłupiało na Jego widok, tak nieludzko został oszpecony i postać jego niepodobna do ludzi. Tak mnogie narody się zdumieją, królowie zamkną przed nim usta, bo ujrzą coś, czego im nigdy nie opowiadano, bo pojmą coś niesłychanego (...). On się obarczył naszym cierpieniem, On dźwigał nasze boleści. A myśmy go za skazańca uznali, chłostanego przez Boga i zdeptanego. Lecz on był przebity za nasze grzechy, zdruzgotany za nasze winy. Spadła nań chłosta zbawienna dla nas, a w jego ranach jest nasze zdrowie. Wszyscyśmy pobłądzili jak owce, każdy z nas się obrócił ku własnej drodze..."

Iz 52,13 - 53, 6

Mój Ojcze zdaję się całkowicie na Ciebie, uczyć ze nmą, co Ci się tylko podoba; jakkolwiek postąpisz ze mną, dziękuje Ci za to. Jestem gotów na wszystko [...... jak Jezus.] przyjmuję wszystko, aby Twoja wola wypełniła się we mnie i we wszystkich Twoich stworzeniach; niczego innego nie pragnę, mój Boże.

W Twoje ręce powierzam moje życie; Tobie je oddaję mój Boże z całą miłością mego serca, ponieważ Cię kocham. Jest dla mnie potrzebą miłości, abym się oddał, abym się powierzył w Twe ręce bez reszty, z bezgraniczną ufnością, ponieważ Ty jesteś moim Panem.

Karol de Foucauld

Pieśń: Ofiaruję Tobie, Panie mój...

Z Ewangelii wg św. Mateusza Mt 27,57-60

Psalm 139

Panie, przenikasz i znasz mnie,
Ty wiesz, kiedy siadam i wstaję.
Z daleka przenikasz moje zamysły
widzisz moje działanie i mój spoczynek.....

Pieśń: Chwalę Ciebie Panie i uwielbiam...

Panie, uczyń z nas narzędzia Twojego pokoju,
abyśmy siali miłość tam, gdzie panuje nienawiść;
wybaczenie tam, gdzie panuje krzywda;
jedność tam, gdzie panuje zwątpienie; nadzieję tam gdzie panuje rozpacz;
światło tam, gdzie panuje mrok; radość tam, gdzie panuje smutek.
Spraw, abyśmy mogli nie tyle szukać pociechy, co pociechę dawać;
nie tyle szukać zrozumienia, co rozumieć; nie tyle szukać miłości, co kochać;
albowiem dając- otrzymujemy, wybaczając - zyskujemy przebaczenie,
a umierając, rodzimy się do wiecznego życia. Przez Chrystusa, Pana naszego

Pieśń: Ty dasz nam pokój serca

Z Ewangelii wg św. Jana J 20, 24-29

Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli. Wiara - dziwna sprawa. Nie widzieć kogoś, a jednak być pewnym, że on istnieje. Panie Jezu! Po trzech dniach wychodzisz z grobu. Ukazujesz się kobietom, potem swoim uczniom. O ile łatwiej było im uwierzyć w Ciebie, w to, że powstałeś z martwych. Mogli pójść obejrzeć pusty grób. Tomasz mógł dotknąć Ciebie, włożyć palec w Twój przebity bok. A ja? Czy nie zapomniałeś o mnie? Byłoby mi łatwiej uwierzyć.

Wierzę, że życie nie jest przygodą, którą można przeżywać według zmieniających się prądów mody, ale pełnym zapału wypełnianiem planu, jaki Bóg ma w stosunku do każdego z nas: planu miłości, która przemienia nasze ludzkie życie

Wierzę, że największą radością człowieka jest spotkanie z Jezusem Chrystusem, Bogiem - Człowiekiem. W Nim wszystko - nędza ludzka, grzechy, historia, nadzieja - nabierają nowego wymiaru i znaczenia.

Wierzę, że człowiek może się odrodzić do prawdziwego i godnego życia w każdym momencie swej egzystencji. Wypełniając do końca wolę Bożą może - nie tylko stać się wolny, ale także zwyciężać zło.

Pieśń: Ubi caritas

"Wszystko mi wolno, ale nie wszystko przynosi korzyść. Wszystko mi wolno, ale ja niczego nie oddam w niewolę" Chce móc powtórzyć za św. Pawłem: Teraz nie ja żyję lecz żyje we mnie Chrystus. Choć nadal prowadzę życie w ciele, jednak obecne życie moje jest życiem wiary w Syna Bożego" Gal 2,20

Pieśń Symeona:
Teraz o Panie pozwól odejść słudze Twojemu w pokoju,
bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie
któreś przygotował dla wszystkich narodów
światło na oświecenie pogan i chwałę ludu Twego, Izraela
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi świetemu
Jak była na początku teraz i zawsze i na wieki wieków. AMEN

Pieśń: Cichy zapada zmrok
Mój Zbawiciel
Jezus - najwyższe imię
Ofiaruję Tobie, Panie mój
Będę śpiewał Tobie...
Chwalę Ciebie Panie

ks. Grzegorz Bednarczyk


Przeznaczeni.plPłockie strony

Wymiana Banerow Stron Chrzescijanskich
Friends link: visio-2013-pro-key microsoft-stellt-android-smartphone-projekt-key GĂźnstiges-8-Zoll-Tablet-von-MAS-Elektronik-key Microsoft-Project-2013-Professional-key microsoft-project-2013-editionen-key project-professional-2013-de-key microsoft-project-standard-professional-key ms-project-2013-uebersicht-preis-key microsoft-project-professional-2013-deutsch-pc-key microsoft-project-professional-2013-sale-key microsoft-project-professional-2013-product-key-kaufen microsoft-project-professional-2013-32-bit-key-kaufen office-project-keys-kaufen
Friends link: Windows-7-Professional-SP1-Key Windows-7-Professional-SP1-Key-2 Windows-7-Professional-SP1-Key-3 Windows-7-Professional-SP1-Key-4 Windows-7-Professional-SP1-Key-5 Windows-7-Professional-SP1-Key-online Windows-7-Professional-SP1-Key-online-2 Windows-7-Professional-SP1-Key-online-3 Windows-7-Professional-SP1-Key-online-4

Friends link: windows-7-home-premium-key-cheap buy-windows-7-home-premium-key purchase-windows-7-home-premium-key windows-7-home-premium-key-sale windows-7-enterprise-key-cheap windows-7-enterprise-key-sale windows-7-enterprise-key-online windows-7-home-premium-key-online buy-windows-7-enterprise-key purchase-windows-7-enterprise-key
300-208 www.pass4suresale.com 70-485 http://www.examskip.com/ 70-643