zaloguj się   |   załóż konto   |   mapa strony   |

ADORACJA NA WIELKI CZWARTEK DLA MŁODZIEŻY

Śpiew : Wielbić Pana chcę...
Panie Jezu obecny tak realnie i prawdziwie wśród nas pod postacią Chleba .Klęcząc przed oddaję Ci najgłębszą cześć dziękczynienie i uwielbienie za to co przed chwilą się dokonało . Jeszcze brzmią nam w uszach słowa które wypowiedziałeś do swoich Apostołów; pierzcie i jedzcie, to jest Ciało moje, za was wydane ....Bierzcie i pijcie ,tojest moja Krew za grzechy wylana.... A potem ...To czyńcie na moją pamiątkę.... Boże ...Ojcze...Oto wielka Tajemnica naszej wiary, tak wielka ,że trudno ją pojąć, trudno ją zrozumieć...Dlatego chylimy nasze głowy w pokornym uwielbieniu i adoracji...! w tej chwili pragniemy Ci podziękować za tę ogromną Tajemnicę Twojej miłości.
Będziemy powtarzać; Bądź uwielbiony o Chryste...
- za tajemnice ostatniej wieczerzy ...
- za Sakrament Eucharystii...
- za każdą Mszę Świętą....
- za Twoją nieustanną obecność wśród nas... za każdą Komunię Świętą...
- za ustanowienie sakramentu kapłaństwa...
- za tylu wspaniałych kapłanów którzy z miłością i poświęceniem sprawują pamiątkę naszego odkupienia
- za naszego Księdza Proboszcza....
- za tych kapłanów przez których prowadzisz nas do Ojca ...
za wszystkich misjonarzy którzy z dala od swojej Ojczyzny głoszą orędzie miłości...
Śpiew : Niech będzie chwała i cześć i uwielbienie....
Panie Jezu podczas Ostatniej wieczerzy kiedy miałeś zasiąść do stołu uczyniłeś coś co zebranych tam apostołów przyprawiło o zdumienie .Pismo święte mówi ,że gdy z nastaniem wieczoru wiedząc ,źe nadeszła Jego godzina przejścia z tego świata do Ojca, umiłowawszy swoich na świecie do końca ich umiłował ....Wstał od wieczerzy i złożył szaty . A wziąwszy prześcieradło nim się przepasał .Potem nalał wody do miednicy . i zaczął umywać uczniom nogi i ocierać prześcieradłem którym był przepasany ....A kiedy umył im nogi ,przywdział szaty i znów zajął miejsce przy stole ,rzekł do nich ;Czy rozumiecie co wam uczyniłem ?Wy mnie nazywacie nauczycielem i Panem i dobrze mówicie bo nim jestem .Jeżeli więc ja Pan i Nauczyciel, umyłem wam nogi to i wyście powinni sobie umywać nawzajem nogi .Dałem wam bowiem przykład ,abyście i wy tak czynili jak Ja wam uczyniłem. PRZYKAZANIE NOWE DAJĘ WAM ABYŚCIE SIĘ WZAJEMNIE MIŁOWALI JAK JA WAS UMIŁOWAŁEM....
Czy można bardziej miłować niż On ?
Nikt nie ma większej miłości od tej gdy ktoś oddaje życie za przyjaciół swoich....
A On oddał życie za nas gdyśmy jeszcze byli nieprzyjaciółmi Jego...
Wpatrując się w mękę Zbawiciela uczmy się miłości ,minuta po minucie , godzina po godzinie,dzień po dniu .Trudna to nauka i wyjątkowa szkoła...Bo Jezus Nauczyciel nigdy nie stawia ocen niedostatecznych ,ale dla każdego ma czas nad każdym się pochyla, każdemu z osobna chce wytłumaczyć ,że kochać to znaczy powstawać nawet z najcięższych upadków ,że miłować to znaczy służyć, że nigdy nie jest za późno...że bliźni to On właśnie i że każda nawet najmniejsza ofiara ma sens.
Śpiew: Ciągle zaczynam od nowa ....
- za to ,że nie pamiętam w życiu codziennym o miłości ...PRZEBACZ MI PANIE .
- za to ,że żyję tak jakby Ciebie nie było ..
- za to, że ustami wyznaję ,że Cię kocham, ale w sercu wołam ukrzyżuj Go ... za to ,że w potrzebujących nie widzę Ciebie .... za to ,że krzywdzę słabszych ...
- za to ,że widzę źdźbło w oku swego brata a belki we własnym nie dostrzegam ...
- za to ,że wzgardziłem Twój ą miłością.....
A teraz Panie gdy dokonałeś Wielkiego dzieła w wieczerniku .przyszedł czas aby się wypełniło pismo dlatego opuszczasz wieczernik i idziesz do ogrodu Oliwnego aby się modlić...Zachęcałeś Apostołów by modlili się i czuwali wraz z Tobą ale oni zasnęli ze smutku Jednej godziny nie mogli czuwać z Tobą. A Ty sam pozostając doświadczyłeś samotności i trwogi konania ,gdy dusza Twoja smutna była aż do śmierci. Doświadczając opuszczenia i samotności, ogarniałeś sercem wszystkich, którzy przyjdą, a więc każdego z nas.
Dzisiaj gromadzimy się przed Tobą , aby swoją modlitwą miłością i obecnością wypełnić Twoją samotność przeżywaną w dzień przed męką . U Boga nie ma czasu , więc zawsze możemy być przy Tobie na każdym etapie Twego życia i męki .Chcemy dzisiaj rozważać Twoją ofiarę i nasz w niej udział . Udziel nam Jezu , Twojego Ducha Świętego , aby On modlił się w naszych sercach .Aby otworzył dusze nasze na Twoje światło
Śpiew : O Ty co mieszkasz sam...
Twoja ofiara i męka ,Panie nie ograniczają się do krzyżowej drogi i śmierci na Golgocie ,ale rozciągają się na całe Twoje życie . W Getsemani Twoja męka dochodzi do szczytu bo koncentruje się w niej ofiara wszystkich lat od Twoich narodzin ,aż do śmierci ,która Cię czeka jutro .30 lat ciszy Nazaretu i 3 lata nauczania ,cudów uzdrowień i wskrzeszeń. To codzienne dawanie siebie - ofiara modlitwy, umęczenia, gdy nawet na posiłek i sen nie miałeś czasu, to nie podoba się faryzeuszom i uczonym w piśmie
Panie - i ja nie chcę mieć udziału w tej ofierze . Ale przyjmij moje dawanie siebie ludziom .Przyjmij moje wysiłki dzielenia się doświadczeniem i bogactwem, które pozwoliłeś mi zdobyć .Naucz mnie pokory bym umiał jak Ty dawać cicho bez szukania swojej chwały .Ofiaruję Ci Panie trud moich rąk , zmęczenie, codzienny wysiłek ciała i umysłu .Niech będą miłą dla Ciebie ofiarą składaną w jedności z Twoją jedyną zbawczą ofiarą jako okup za nasze grzechy.
Śpiew:
Jezus będzie konał aż do skończenia świata ; nie wolno nam odpoczywać przez ten czas -powiedział Pascal.
Panie Jezu oblany krwawym potem, udręczony i pogodzony z wolą Boga chcę wejść z Tobą w sferę słabości i cierpienia , bólu ofiary i krzyża, ale chcę być z Tobą ,bo Cię kocham , bo jesteś moim Bogiem i Panem , bo umiłowałeś mnie i cierpiałeś dla mnie i za mnie .Dlatego nad całym moim życiem rozciągam Twoje słowa z Ogrodu Oliwnego : „Nie moja wola ale Twoja niech się stanie „. Boję się ale chcę trwać chcę być z Tobą ,chcę zostać z Tobą w Getsemani skoro Ty pocisz się Krwawym potem .Przyjmij Jezu umęczony, moją samotność mój lęk moje wewnętrzne zmaganie , moją walkę o Twoje miejsce w moim sercu .
Śpiew;
„On się obarczył naszym cierpieniem ,0n dźwigał nasze boleści, a myśmy Go za skazańca
uznali, chłostanego przez Boga i zdeptanego .
lecz On był przybity za nasze grzechy, zdruzgotany za nasze winy .
Spadła nań chłosta zbawienna dla nas,
A w Jego ranach jest nasze zdrowie .
Wszyscyśmy pobłądzili jak owce ,każdy z nas obrócił się ku własnej drodze,
A Pan zwalił na niego winy nas wszystkich .
Dręczono Go, lecz sam dał się gnębić, nawet nie otworzył ust swoich .
Jak baranek na rzeź prowadzony, jak owca niema wobec strzygących ją;
Tak On nie otworzył ust swoich . Po udręce i sądzie został usunięty ;
A kto się przejmuje Jego losem .Tak !
Zgładzono Go z krainy żyjących .
Za grzechy mego ludu został zabity na śmierć .
Grób mu wyznaczono między bezbożnymi
I w śmierci był na równi z bogaczem - chociaż nikomu nie wyrządził krzywdy..
Spodobało się Panu zmiażdżyć Go cierpieniem .Jeśli On wyda swe życie na Ofiarę za
grzechy, a wola Pańska spełni się przez Niego .
Po udrękach swej duszy ujrzy światło i nim się nasyci.
Zacny mój sługa usprawiedliwi wielu , ich nieprawości On sam dźwigać będzie .
Dlatego w nagrodę przydzielę Mu tłumy , i posiądzie możnych jako zdobycz,
Za to ,że siebie na śmierć ofiarował i policzony został między przestępców.
A On poniósł grzechy wielu i oręduje za przestępcami.
/chwila ciszy /
Umiłowawszy swoich ,do końca ich umiłowałeś, Panie . Oddałeś swoje życie jako Ofiarę przebłagalną za każdego człowieka, bez wyjątku . Panie naucz mnie ofiary, napełnij moje serce duchem gorliwości i oddania, by niepodzielnie oddać się Tobie .Chcę dawać coraz więcej i lepiej .Daj mi łaskę, bym każde cierpienie i trud, doświadczenie i próbę, niezrozumienie i osamotnienie zamieniał w swoim sercu na dar ofiarny i składał nieustannie na ołtarzu gdzie w każdym czasie uobecnia się Najświętsza Ofiara . Ty umarłeś za mnie ,aja z kolei oddaję Ci moją istotę ,aby w zjednoczeniu z Tobą i Twoją ofiarą przyczyniać się do zbawienia świata .
Ofiaruję Ci Panie, siebie, modląc się żarliwie i serdecznie ....
- za wieczny niepowrót zmarłych,
- za konających bezsilność , za smutek niezrozumianych, za beznadziejnie proszących,
- za słabych , bitych ,gnębionych,
- za tych co usnąć nie mogą za tych co śmierci się boją, za wszystkich mieszkańców świata
- za ich kłopoty i frasunki, troski przykrości, zmartwienia
- za niepokoje i bóle tęsknoty i niepowodzenia,
- za każde drgnienie najmniejsze co nie jest szczęściem i radością.
Śpiew:
Boże Ojcze wszechmogący, przyjmij nieskończoną ofiarę Twojego Syna za życie świata a w niej zanurzoną kroplę mojej ofiary ...
Trójco Przenajświętsza Ojcze ,Synu i uchu Święty - cześć najgłębszą Ci oddaję i ofiaruję Ci najdroższe Ciało i Krew, Duszę i Bóstwo najmilszego Syna Twojego , obecne na wszystkich ołtarzach całej ziemi -jako zadośćuczynienie za wszystkie grzechy i zbrodnie, zniewagi i świętokradztwa i obojętności, którymi ludzie nieustannie obrażają Twój boski majestat i zasmucaj ą Niepokalane Serce Maryi. Przez zasługi Najsłodszego serca Jezusowego i Jego dziewiczej Matki najpokomiej błagam o miłosierdzie, ratunek i łaskę nawrócenia dla biednych grzeszników
Śpiew: Koronka do Bożego miłosierdzia „.

ks. Andrzej Papież


Przeznaczeni.plPłockie strony

Wymiana Banerow Stron Chrzescijanskich
Friends link: visio-2013-pro-key microsoft-stellt-android-smartphone-projekt-key GĂźnstiges-8-Zoll-Tablet-von-MAS-Elektronik-key Microsoft-Project-2013-Professional-key microsoft-project-2013-editionen-key project-professional-2013-de-key microsoft-project-standard-professional-key ms-project-2013-uebersicht-preis-key microsoft-project-professional-2013-deutsch-pc-key microsoft-project-professional-2013-sale-key microsoft-project-professional-2013-product-key-kaufen microsoft-project-professional-2013-32-bit-key-kaufen office-project-keys-kaufen
Friends link: Windows-7-Professional-SP1-Key Windows-7-Professional-SP1-Key-2 Windows-7-Professional-SP1-Key-3 Windows-7-Professional-SP1-Key-4 Windows-7-Professional-SP1-Key-5 Windows-7-Professional-SP1-Key-online Windows-7-Professional-SP1-Key-online-2 Windows-7-Professional-SP1-Key-online-3 Windows-7-Professional-SP1-Key-online-4

Friends link: windows-7-home-premium-key-cheap buy-windows-7-home-premium-key purchase-windows-7-home-premium-key windows-7-home-premium-key-sale windows-7-enterprise-key-cheap windows-7-enterprise-key-sale windows-7-enterprise-key-online windows-7-home-premium-key-online buy-windows-7-enterprise-key purchase-windows-7-enterprise-key
300-208 www.pass4suresale.com 70-485 http://www.examskip.com/ 70-643