zaloguj się   |   załóż konto   |   mapa strony   |

ADORACJA MŁODZIEŻOWA PRZY GROBIE PAŃSKIM

Śpiew: Wielbię Ciebie - 3x.
Staję przed. Tobą, Boże cichy i cóż Ci powiem?
Jak świece zdmuchnięte przez wicher – pogasły słowa•••
I tylko się serca kaganek szybko rozżarza,
Adorujący w niemym trwaniu - jak przed ołtarzem,
Nie krzyczy ani woła w męce - ani się żali...
I nie przeprasza za dawne winy - o nic nie prosi•••
Jak wieczna lampka nocną godziną - milczy, jest, płonie»..
śpiew: O, Jezu w Hostii białej. /lub inna eucharystyczna/

To ta jedna Noc
nieustannie gwiazdami rozbłyska w ludzkich duszach spalonych przez grzech, aby mogły dla niebios zmartwychwstać.
To ta jedna Noc - jak niemilknąca zorza
Zmartwychwstaniem Syna stanęła nad światem
i trwa. I rozświetla dalekie rozdroża,
wiodące w wieczystą zatratę.

To ta jedna Noc
Straż oślepuiona - i krzyk niewiast.
Anioł. I odwalony głaz,
otwierający perspektywy nieba.
To ta jedna Noc
daje nam siłę w nadziei,
że za Judasza wolno się modlić
że i za siebie wolno się modlić,
choć kur po trzykroć zapieje. /U.J.K.onowicz» "Etiudy z Wielkiego tygodnia"/
Stajemy przed Tobą, Panie, w nagości prawdy o sobie, w poczuciu naszej nędzy i grzeszności. Ty ją najlepiej "znasz. Ty wiesz, jak sami z sie¬bie jesteśmy bardzo bezradni, dlatego jak śle¬piec spod Jerycha wołamy:"Jezusie, Synu Dawida ulituj się nad nami" /por. Łk 18, 58/. I litujesz się nad nami, przychodzisz jako Odwieczna Miłość, dająca się, przelewająca się na wszystkie byty stworzone. Pragniemy zanurzyć się w tajemnicę Twej miłosiernej miłości, by wielbić Ciebie, który aż do szaleństwa Żłóbka, Kalwarii i Eucharystii ukochałeś nicość, przy¬szedłeś szukać zagubionych, a chorym opatrzyć rany i ukoić ból.
Gdy patrzę na Ciebie to :
„Teraz wiem
że musisz być
przeraźliwie doskonały
wieczny i nieśmiertelny
nierozpoczęty i nieskończony
zbawiający i umiejący słuchać
skoro nie lękałeś się umierać z miłości
skoro nie bałeś się być słabym
oddychać ciężko po każdym złudzeniu
być zbitym na kwaśne jabłko” (x. J. Twardowski)

śpiew: Bóg kiedyś stał się jednym z nas lub: Nasz Pan jest dobrym Pasterzem.
Miłość Boga przychodząca do nas w Jezusie Chrystusie jest miłością miłosierną, gdyż mi¬łosierdzie jest zawsze pięknym kwiatem i owo¬cem wyrosłym na drzewie miłości. Tam gdzie po¬jawia się nędza stworzenia, pojawia się również miłość zmierzająca do usunięcia jakichkolwiek braków, niedostatków, bólu, cierpienia. Miłosierdzie Boga uwydatnia się szczególnie wobec człowieka doświadczającego największej nędzy, jaką jest grzech.
Nauczałeś o nim, Chryste, w przypowieściach, ale nade wszystko udowodniłeś je swoją śmiercią i zmartwychwstaniem. Pragniesz odpuszczać grze¬chy, gdyż poprzez to ujawnia-się Twoja bezgra¬niczna miłość miłosierna, która jest bezkresna, jak Ty sam» Dlatego słowami współczesnej poetki wołamy:
CIERPLIWY BOŻE
Który pamiętasz o nas,
choć my o Tobie zapominamy.
Który cierpliwie czekasz,
a my nie przechodzimy.
Który myślisz o nas,
a my jesteśmy zajęci doczesnością.
Który się troszczysz
pomimo naszej obojętności.
Który grzejesz Miłością
nasze lodowate serca.
Który karmisz Chlebem
nas obojętnych na głód bliźnich.
Który jesteś WSZYSTKIM,
a my odkładamy Cię na później,
na starość, której może nigdy nie doczekamy,
Ty. Który nas kochasz.
uprzedź nas Swą łaską
bo bez niej nie zrobimy nawet kroku
W Twoją stronę.
śpiew: Wisi na krzyżu,
Miłosierdzie jest gotowością wejścia w byto¬wą wspólnotę z istotą cierpiącą. Można powie¬dzieć, że jest najwyższą formą współczucia, w której kochający niejako wchodzi w cierpienie kochanego, przyjmuje je jako własne z miłości ku cierpiącemu człowiekowi. Właśnie Ty, Chryste, wszedłeś tak bardzo głęboko w nasze ludzkie spra¬wy; choć bezgrzeszny, przyjąłeś na siebie wszy¬stkie straszne konsekwencje grzechu, w Ogrójcu doświadczyłeś męki grzesznika, Boże, ogrom Twego miłosierdzia względem nas przerasta ludzką zdolność rozumienia! I wciąż słyszymy Twoje Jezu, zachęcające nas słowa:
Jesteś blisko,
bliżej juk ten pobożny,
który nawet w kościele mnie obraża
mówiąc' „Panie, jestem prawy,
a inni tyle grzeszą".
Jesteś bliżej juk szepczący bezmyślnie
setki słów modlitewnych.
Wstąp choć na chwilę.
Droga niedaleka.
To nic, że sam odszedłeś zatrzaskując drzwi.
a może nigdy nie byłeś tutaj.
To nic, że serce masz niby pełne wszystkiego,
a właściwie puste.
Czekam na ciebie.
aby napełnić cię łaską
i nadać sens twoim krokom,
które twoja słabość
odwróciła w niewłaściwym kierunku.
Przyjdź! Nie zwlekaj!
Smutno mi bez ciebie.
Czekam.

śpiew: Ogrodzie Oliwny,
Cechą właściwą miłosierdziu jest totalność l absolutność. Oznacza to, że z samej swej
istoty musi ono dochodzić wciąż aż do granicy tego co możliwe. Pozwól nam, Chryste, wmyślać się w tajemnicę Twego nieskończonego miłosierdzia, objawioną w Twojej męce i śmierci na krzyżu.
Wierzymy, Jezu, w miłość Twojego Serca i wyznajemy, że całe Twoje życie to jedno wiel¬kie objawienie, żeś nas umiłował do końca.
/będziemy powtarzać: Uwielbiamy miłosierdzie Twoje/.
Jezu, Jednorodzony Synu Boży. Jezu, Ty z miłości ku nam stałeś się człowie¬kiem*
Jezu, Ty narodziłeś się w ubogiej stajni.
Jezu, Ty dzieliłeś los wygnańców, uciekając do Egiptu.
Jezu, Ty trudziłeś się jako prosty robotnik w Nazarecie.
Jezu, Ty litowałeś się nad "biednymi i śpie¬szyłeś im z pomocą.
Jezu, Ty z takim zapałem głosiłeś Dobrą No¬winę o zbawieniu. Jezu, Ty wzruszony litością rozmnożyłeś chleb dla głodnych ludzi.
Jezu, Ty przygarniałeś dzieci do Serca swego. Jezu, Tyś nie potępił jawnogrzesznicy. Jezu, Ty przyjąłeś po ojcowsku łzy żalu Magda¬leny
Jezu, Ty płakałeś rozrzewniony ludzkim bólem nad grobem Łazarza.
Jezu, Ty spojrzałeś łaskawie na Łotra, cho¬ciaż się Ciebie zaparł.
Jezu, Ty przyjąłeś skruchę łotra na krzyżu.
Jezu, Ty dałeś sobie przebić Serce,
Jezu, Tyś życiem i zmartwychwstaniem naszym.
Jezu, Ty zostałeś z nami w świętej Hostii.
"Najsłodszy Jezu, rozpal moją miłość ku Tobie i przemień mnie w siebie, przebóstwij mnie, aby czyny moje miłe Ci były. Niech to sprawi moc Komunii św., którą codziennie przy¬jmuję"
śpiew: Każda żyjąca dusza.
Dla ratowania dusz nieśmiertelnych pozwoli¬łeś, Panie, niejako unicestwić siebie na krzy¬żu i w Eucharystii. Pójście za Tobą zakłada przyjęcie Twojego stylu życia. I mnie jako swoją oblubienicę wzywasz, abym naśladowała Ciebie, Ofiarę miłości miłosiernej, na drodze umartwienia i pokuty,
Panie, spraw, byśmy w tym duchu przyjmowali wszystko, co cieniem krzyża kładzie się na naszych ścieżkach. Spraw, abyśmy rozumieli wartość naszego krzyża i wartość Twego krzyża.

Ramiona krzyża kierunkowskazy niezawodne. Początek istnienia i bezkres trwania wyznaczają nam... Trzeba w górę unieść wzrok
by wierzchołka sięgnąć... Nie dla śmiertelników
Krzyż...
Widać niebo otwarte przez krzyż...

Dziękuję Ci po prostu za to, że jesteś
za to, że nie mieścisz się w naszej głowie, która jest za logiczna
za to, że nie sposób Cię ogarnąć sercem, które jest za nerwowe
za to, że jesteś tak bliski i daleki, że we wszystkim inny
za to, że jesteś już odnaleziony i nie odnaleziony jeszcze
że uciekamy od Ciebie do Ciebie
za to, że nie czynimy niczego dla Ciebie, ale wszystko dzięki Tobie
za to, że to, czego pojąć nie mogę — nie jest nigdy złudzeniem
za to, że milczysz. Tylko my — oczytani analfabeci
chlapiemy językiem.

ks. Andrzej Papież


Przeznaczeni.plPłockie strony

Wymiana Banerow Stron Chrzescijanskich
Friends link: visio-2013-pro-key microsoft-stellt-android-smartphone-projekt-key GĂźnstiges-8-Zoll-Tablet-von-MAS-Elektronik-key Microsoft-Project-2013-Professional-key microsoft-project-2013-editionen-key project-professional-2013-de-key microsoft-project-standard-professional-key ms-project-2013-uebersicht-preis-key microsoft-project-professional-2013-deutsch-pc-key microsoft-project-professional-2013-sale-key microsoft-project-professional-2013-product-key-kaufen microsoft-project-professional-2013-32-bit-key-kaufen office-project-keys-kaufen
Friends link: Windows-7-Professional-SP1-Key Windows-7-Professional-SP1-Key-2 Windows-7-Professional-SP1-Key-3 Windows-7-Professional-SP1-Key-4 Windows-7-Professional-SP1-Key-5 Windows-7-Professional-SP1-Key-online Windows-7-Professional-SP1-Key-online-2 Windows-7-Professional-SP1-Key-online-3 Windows-7-Professional-SP1-Key-online-4

Friends link: windows-7-home-premium-key-cheap buy-windows-7-home-premium-key purchase-windows-7-home-premium-key windows-7-home-premium-key-sale windows-7-enterprise-key-cheap windows-7-enterprise-key-sale windows-7-enterprise-key-online windows-7-home-premium-key-online buy-windows-7-enterprise-key purchase-windows-7-enterprise-key
300-208 www.pass4suresale.com 70-485 http://www.examskip.com/ 70-643