zaloguj się   |   załóż konto   |   mapa strony   |

Soli Deo

SCENA I (Urząd Bezpieczeństwa. Pułkownik i Kapral)

Pułkownik stoi zwrócony w stronę publiczności, tak, jakby stał przy oknie. W tle śpiew „My chcemy Boga” (kaseta)PUŁKOWNIK

Dość!!! Ja już nie mogę tego słuchać!!! Co o­ni sobie myślą!!!

Wchodzi KAPRAL

Obywatelu Pułkowniku! Najnowszy raport z działalności Kardynała.

PUŁKOWNIK

Pokażcie. Czyta szybko raport na głos.

List, którego pierwszą część czytano z ambon 3 marca, a druga część będzie odczytana 10 marca tematycznie związany jest z hasłami episkopatu na 1968 r. i rozwija niektóre z tych haseł.

Kardynał przedstawia stan zagrożenia narodu przez narzuconą niewiarę, olbrzymi zakres klęsk moralnych, które "godzą w miłość społeczną, zniewalają naród, uniemożliwiają rzetelny postęp moralny, społeczny, gospodarczy oraz współżycie w ładzie i pokoju".

Występuje o­n przeciwko "przymusowej ateizacji", która stwarza poczucie gwałtu społecznego i zniewolenia osobowego.

Ubolewa nad pozbawieniem ludzi wierzących dostępu do masowych środków przekazu, przy jednoczesnym "uprzywilejowaniu ateistów".

List wzywa wiernych, by zajęli "zdecydowaną postawę obrony wiary i moralności katolickiej".

Niesprawiedliwość i krzywdy — zdaniem kardynała — są następstwem doktryny "walki wszystkich z wszystkimi".

Druga część listu jest wezwaniem do wszystkich sił społecznych, "które mogą realnie pomóc wyzwolić się z niewoli niewiary, nienawiści społecznej, alkoholizmu, plagi zabijania dzieci nienarodzonych i nieskromności, z zaniżania moralnego naszej kultury teatralnej, filmowej, telewizyjnej, czy też słowa drukowanego".

List wielkopostny stanowi pierwszą publiczną i oficjalną zapowiedź realizacji tematów roku. Jest o­n dokumentem politycznym i nie ma w nim zupełnie akcentów pozytywnych, które występowały np. w podobnym liście w roku ubiegłym.

Wady społeczne, które są faktem, zostały w liście gigantycznie zdemonizowane, dlatego obraz jest ponury — świadomie i zamierzenie.

W liście za wszelkie zło odpowiedzialni są rządzący, Kościół natomiast jest jedyną siłą, która może uratować naród od upadku.

Kardynał mówi ciągle o przymusowym, narzuconym ateizmie i laicyzacji o zaplanowanej deprawacji społeczeństwa, szczególnie młodzieży. Przy czym w liście tym ateizm jest wadą społeczną, na równi z nikotynizmem czy alkoholizmem, z którą trzeba podjąć energiczną walkę.

List kardynała Wyszyńskiego jest zatem drugim krokiem kampanii pośrednio wymierzonej przeciwko socjalistycznemu porządkowi społecznemu. Pierwszym krokiem był memoriał opracowany przez biskupa Mazura o "zagrożeniu".

W memoriale tym sytuację w Polsce uznaje się za nadzwyczajne zagrożenie katolicyzmu i narodu, które wymaga podjęcia specjalnych akcji środków — wprowadzenia stanu wyjątkowego.

Celem tych i tym podobnych dokumentów jest narzucenie katolickiej części społeczeństwa określonych tez do dyskusji w okresie przygotowywania przez partię V Zjazdu.

9 III 68 A.P.

(Powtarza z wyraźnie cynicznym tonem) Zniewalają naród, uniemożliwiają rzetelny postęp moralny, społeczny, gospodarczy oraz współżycie w ładzie i pokoju.

(ze złością) Skąd w nim to poczucie siły, kto mu dał prawo do takich wypowiedzi, przecież już raz się przekonał, ze wystarczy jedna szybka akcja, a nikt nawet nie będzie wiedział, gdzie go szukać.

(do KAPRALA jakby otrząsając się ze snu) Czy macie teczkę Kardynała?

KAPRAL

Tak jest.

PUŁKOWNIK

Czytajcie.

KAPRAL (służbowym tonem sprawozdawcy. Pułkownik co jakiś czas przerywa raport złośliwymi uwagami)

Stefan Wyszyński – urodzony 3 sierpnia 1901 r. w Zuzeli w łomżyńskiem. Ojciec – miejscowy organista, matka – wcześnie zmarła,

P.: Ot, chłopina.

Rodzeństwo – trzy siostry i brat – brat nie żyje, wykształcenie: gimnazjum im. Górskiego w Warszawie – Liceum im. Piusa X we Włocławku – Seminarium Duchowne we Włocławku – doktorat: Wydział Prawa Kanonicznego KUL.

P. : No proszę.

Praca: przez rok wikariusz katedry włocławskiej, potem: studia na KUL; po studiach: podróże do Austrii, Włoch, Belgii, Francji, Holandii i Niemiec.

P. Czy ktoś go sprawdzał na okoliczność tajnej agentury?

Nic o tym nie wiadomo. Po powrocie- wikariusz we Włocławku i Przedczu Kujawskim. Profesor seminarium – specjalizacja: katolicka nauka społeczna; redaktor pisma dla księży „Ateneum Kapłańskie”; działa wśród klasy robotniczejorganizując związki robotników i młodzieży.

P.:Sabotażysta.

W czasie wojny ukrywa się w Laskach.

P.:Tchórz

Po wojnie – biskup lubelski – od maja 1946 r.; od 16 listopada 1948 r. arcybiskup Gniezna i Warszawy – Prymas Polski. Od 12 I 1953 Kardynał. W 1950 r. podpisał Porozumienie Rządu i Kościoła. Od września 1953 do października 1956 internowany w Rywałdzie, Stoczku Warmińskim, Prudniku i Komańczy.

P.:Trzeba go było wtedy uciszyć.

Po zwolnieniu nie zaprzestał działalności wywrotowej i szerzenia nienawiści do Polski Ludowej i szkodliwej propagandy skierowanej przeciw socjalistycznemu braterstwu ze Związkiem Radzieckim i postępowymi krajami demokracji ludowej.

P.: To mi niespodzianka. A co miał głosić: pochwałę Bieruta i Stalina?! Bezmózgowcy!!!

Ojciec ojczyzny, Interrex – kto jeszcze!!! Na nasze własne życzenie mamy taką żmiję pod ręką. My chcemy Boga!!! A jakże. I co jeszcze!!! A to wszystko na mojej głowie...

(po chwili ciszy do Kaprala) Dziękuję, towarzyszu. Możecie się odmeldować.

K.: Tak jest.

Po wyjściu Kaprala rzuca w tłum: Znajdę na ciebie sposób!!!

W tle wciąż słychać My chcemy Boga.

Ks. Jarosław Kwiatkowski


Przeznaczeni.plPłockie strony

Wymiana Banerow Stron Chrzescijanskich
Friends link: visio-2013-pro-key microsoft-stellt-android-smartphone-projekt-key GĂźnstiges-8-Zoll-Tablet-von-MAS-Elektronik-key Microsoft-Project-2013-Professional-key microsoft-project-2013-editionen-key project-professional-2013-de-key microsoft-project-standard-professional-key ms-project-2013-uebersicht-preis-key microsoft-project-professional-2013-deutsch-pc-key microsoft-project-professional-2013-sale-key microsoft-project-professional-2013-product-key-kaufen microsoft-project-professional-2013-32-bit-key-kaufen office-project-keys-kaufen
Friends link: Windows-7-Professional-SP1-Key Windows-7-Professional-SP1-Key-2 Windows-7-Professional-SP1-Key-3 Windows-7-Professional-SP1-Key-4 Windows-7-Professional-SP1-Key-5 Windows-7-Professional-SP1-Key-online Windows-7-Professional-SP1-Key-online-2 Windows-7-Professional-SP1-Key-online-3 Windows-7-Professional-SP1-Key-online-4

Friends link: windows-7-home-premium-key-cheap buy-windows-7-home-premium-key purchase-windows-7-home-premium-key windows-7-home-premium-key-sale windows-7-enterprise-key-cheap windows-7-enterprise-key-sale windows-7-enterprise-key-online windows-7-home-premium-key-online buy-windows-7-enterprise-key purchase-windows-7-enterprise-key
300-208 www.pass4suresale.com 70-485 http://www.examskip.com/ 70-643