zaloguj się   |   załóż konto   |   mapa strony   |

Apel poświęcony 25 rocznicy pontyfikatu Jana Pawła II

(nagranie z płyty – „Zagrojmy, zagrojmy”

wejście dzieci w strojach krakowskich i wniesienie serca z wizerunkiem papieża i globusa)

Wszystko się zaczęło dwadzieścia pięć lat temu. Niespodziewanie dla nas Polaków dowiedzieliśmy się, że kardynał Karol Wojtyła, został papieżem i przyjął imię Jana Pawła II. Od ćwierćwiecza splatają się jego drogi z drogami życia wielu ludzi.

Dla nas Polaków jest on szczególnie wyjątkową osobą. Cieszymy się, że jest naszym rodakiem. Każdy jego pobyt w ojczyźnie to „nowy powiew teraźniejszości i przyszłości”.

Na dzisiejszym apelu poznamy drogę jaką przeszedł Karol Wojtyła, aż do momentu gdy został papieżem – Janem Pawłem II.

(nagranie z kasety)

„ Drogie Dzieci!
Bardzo się raduję, że mogę być dzisiaj pomiędzy wami.
Zawsze się raduję, spotykając dzieci. Pan Jezus także znajdował w tym radość! : „Pozwólcie dzieciom przychodzić do Mnie; nie przeszkadzajcie im, do takich bowiem należy Królestwo Boże”(Mk 10, 14) Pan Jezus mówił: „ Pozwólcie”, „Nie przeszkadzajcie”, kiedy Apostołowie ze względu na zmęczenie swego Mistrza utrudniali matkom dostęp do Niego. A On naprawdę był utrudzony. Kiedy więc powiedział do apostołów: „Nie przeszkadzajcie”- to przez to dał poznać, że bliskość dzieci, obcowanie z nimi, rozmowa, jest dla niego raczej odpoczynkiem niż trudem. I raczej radością niż zmęczeniem. I tak było naprawdę. Pan Jezus miał szczególne powody do radości, gdy otaczały Go dzieci. Pamiętacie jak powiedział: „Do takich (...) należy królestwo Boże”. A kiedy indziej wyraził to samo w inny jeszcze sposób: „Aniołowie ich w niebie widzą oblicze ojca mego, który jest w niebie” (Mt 18, 10). Oblicze Ojca, którego my tu na ziemi, nie widzimy, jest radością królestwa niebieskiego, jest tym ostatecznym szczęściem, do którego dążymy przez wiarę w całym ziemskim pielgrzymowaniu. Wy także idziecie tą drogą. Królestwo Boże jest w was przez łaskę chrztu świętego. Ono do was należy, jeżeli nie pozwolicie go w sobie zniszczyć przez grzech. Przez ciężki , śmiertelny grzech. Dzieci takich grzechów nie popełniają. Królestwo Boże jest w nich. I dlatego też Pan Jezus znajduje szczególną radość i odpoczynek w obcowaniu z dziećmi.
A dzieci – ze swej strony – też szukają obcowania z Panem Jezusem. Zarówno gdy on sam jeszcze jest dzieckiem, jak i później, gdy widzą Go konającym na krzyżu za grzechy świata. A potem zmartwychwstałym. Raduję się więc, że mogę dzisiaj przez chwilę być z wami.”

Ufamy, że Ojciec Święty jest blisko nas i dlatego zapraszamy go do wspólnej pielgrzymki przez jego życie.
Początek drogi rozpoczyna się 18 maja 1920 roku w Wadowicach, czyli w dniu i miejscu urodzin Karola Wojtyły.
Gdy Karol miał 9 lat, zmarła jego mama. Od tej chwili szczególnie ukochał swoją drugą Matkę – Maryję i Jej powierzył całe swoje życie. Bardzo często odmawiał różaniec i właśnie on stał się jego ulubioną modlitwą.
W szkole był bardzo pilnym uczniem. Chętnie uczył się i osiągał bardzo dobre wyniki. Po rozpoczęciu studiów podjął ważną decyzję. Postanowił zostać księdzem, aby móc służyć Bogu i ludziom. Święcenia kapłańskie otrzymał 1 listopada 1946 roku.


Barka
Pan kiedyś stanął nad brzegiem,
Szukał ludzi, gotowych pójść za Nim,
By łowić serca słów Bożych prawdą.

Ref: O Panie, to Ty na mnie spojrzałeś,
Twoje usta dziś wyrzekły me imię.
Swoją barkę pozostawiam na brzegu,
Razem z Tobą nowy zacznę dziś łów.

Bardzo ważnym dniem w życiu Karola Wojtyły był 16 października 1978 roku. Wówczas został wybrany na papieża, przyjął imię Jan Paweł II. Tego dnia rozpoczął się trwający już 25 lat pontyfikat Jana Pawła II – Papieża Polaka.

Barka
Jestem ubogim człowiekiem,
Moim skarbem są ręce gotowe
Do pracy z Tobą i czyste serce.

Ref:
W czasie trwania pontyfikatu Jan Paweł II obok chwil radosnych przeżywał także tragiczne chwile. Dnia 13 maja 1981 roku został postrzelony i przeszedł ciężką operację. Po powrocie do zdrowia przebaczył człowiekowi, który do niego strzelał. Odwiedził go w więzieniu i z nim rozmawiał.

Panie przebacz nam, Ojcze zapomnij nam,
Zapomnij nam nasze winy, przywołaj kiedy błądzimy,
Ojcze zapomnij nam!

W ciągu 25 lat pontyfikatu Ojciec Święty Jan Paweł II odbył 100 podróży zagranicznych. Odwiedził wszystkie kontynenty. Ze względu na tak dużą liczbę odbytych pielgrzymek nazywany jest Papieżem – Pielgrzymem.
Ojcze Święty, Misjonarzu,
Podróżujesz wokół świata
I odwiedzasz różne kraje,
Aby wszystkich ludzi zbratać.
Przemawiałeś w Ameryce,
Poleciałeś do Japonii,
Rozmawiałeś z Indianami,
Przywitałeś czarne siostry.
Zawsze głosisz miłość Boga
I sumienie ze snu budzisz,
Podtrzymujesz wciąż nadzieję
W umęczonych prostych ludziach.
Różne dzieci są przy Tobie:
Te z wieżowców i te z buszu,
Bardzo modlę się za Ciebie
Abyś wszystkim niósł Chrystusa.

Każda podróż pomaga Ojcu Świętemu poznać kulturę odwiedzanego narodu. To poznanie jest bardzo ważne dla porozumienia między różnymi religiami i narodami oraz pomaga w utrwalaniu pokoju na świecie. Odwiedzając różne kontynenty papież często wkłada narodowy strój kraju, w którym przebywa.


Abba Ojcze
Wszyscy jesteśmy braćmi, jesteśmy jedną rodziną.
Tej prawdy nic już nie zaćmi i teraz jest jej godzina.

Ref: Abba Ojcze! Abba Ojcze!
Abba Ojcze! Abba Ojcze!

Podczas podróży Jan Paweł II nie ogranicza się do odprawiania Mszy św. i spotkań z ważnymi osobami. Odwiedza także zwyczajne rodziny, szpitale, ludzi cierpiących i chorych. Niesie im pocieszenie chce, by cały świat poszedł jego śladami i zwrócił na nich uwagę.

Potrzebuje cię Chrystus by miłować,
potrzebuje cię Chrystus aby kochać./ bis

Ref: Nie pogardzaj człowiekiem chociaż inną skórę ma,
kochaj wszystkich jak braci, pomóż im.

Zasmuconych co płaczą, masz miłować,
Biednym ludziom w udręce miłość dać.
Tych co idą przy tobie masz miłować,
I nieznanym, dalekim miłość dać.

Wszędzie gdzie przyjeżdża czekają na niego miliony ludzi, którzy stoją na trasach przejazdu, przychodzą i modlą się na Mszach, które odprawia. Jednak zawsze najbardziej oczekiwany jest w Polsce. Z radością i tęsknotą czekamy na każdy jego przyjazd.

(nagranie z płyty: Do Wadowic wróć)

Podróżując po całym świecie Ojciec Święty naucza ludzi. Wydaje różne dokumenty. Jest pierwszym papieżem, który skierował „ List do dzieci” było to w 1994 roku.

Ojciec Święty napisał: „Dziecko jest radością nie tylko rodziców, ale także Kościoła i całego świata. Wiecie dobrze, że miłość i zgoda budują pokój, a nienawiść i przemoc rujnują. Dlatego papież może liczyć na to, że spełnicie jego prośbę, że dołączycie się do jego modlitwy o pokój na świecie z takim samym zapałem, z jakim modlicie się o pokój i zgodę w waszych rodzinach”.

Chrześcijanin to ja
Pośród wszystkich życia trosk i kłopotów,
Gdy pod wiatr trzeba iść każdego dnia,
Jedna prawda niech mi świeci jak gwiazda, że chrześcijanin, to właśnie ja.

Ref: Więc żyjmy jak można najpiękniej,
Czy wielkie, czy szare są dni,
bo życie to skarb w naszych rękach
i przez nas ma świat lepszym być.


Innym razem mówi: „Zanieście nowym pokoleniom świadectwo wiary, nadziei i miłości! Bądźcie wytrwali! Nie wystarczy przekroczyć próg, trzeba iść w głąb. Chrystus jest Bramą, ale jest także Drogą. Drogą, Prawdą i Życiem. Idźcie wiernie drogą Chrystusa w nowe czasy. Jezus Chrystus wczoraj, dziś i na wieki”.

Chrześcijanin to ja
Wielka troska o budowę Królestwa
Niechaj więc w każdym z nas na zawsze trwa.
I przeze mnie także Kościół ma rosnąć,
Bo chrześcijanin to właśnie ja.
Ref:

Ojciec Święty wskazuje, że naszym zadaniem jest : „Kochać Pana Jezusa, mieć dobre i czyste serce i jak najczęściej zapraszać, aby przez Komunię św. w was zamieszkał. Nigdy nie czyńcie tego co jest złe”.


Chrześcijanin to ja
Może jeśli będę dobrym człowiekiem,
Który chce lepszym być każdego dnia,
Pana Boga ktoś przeze mnie zobaczy,
Bo chrześcijanin, to właśnie ja.

Ojciec święty często mówił: „Trzeba mocno chwycić się Jezusa- Dobrego Siewcy i iść za Jezusem po drogach, które nam wskazuje”.
Nie lękajcie się świętości!

(nagranie z płyty – Osiem błogosławieństw).

Dla uczczenia 25 rocznicy wyboru Papieża Polaka, Sekcja Krajowa Oświaty i Wychowania NSZZ „ Solidarność” zorganizowała Ogólnopolski Konkurs „List do Ojca świętego Jana Pawła II”. Około 5 tysięcy listów napisały dzieci ze szkół w całej Polsce. 5 września 2003 roku w Krakowie nagrodzono autorów najlepszych prac. Wśród nich znalazła się nasza koleżanka z klasy V c Martyna Świercz, którą przygotowywała Pani Sławomira Pieńkowską. Martyna zajęła III miejsce, za które otrzymała wiele cennych nagród. Największym jednak dla niej wyróżnieniem jest to, że list trafił do rąk adresata, czyli Ojca Świętego.

Serdecznie gratulujemy Martynie i prosimy o odczytanie listu.

(List Martyny do Ojca świętego)

Dobiega końca nasza wspólna pielgrzymka z Janem Pawłem II.
Pamiętajmy o modlitwie w jego intencji. A teraz zanieśmy nasze gorące życzenia.

( nagranie z płyty: „Życzymy, życzymy”)

Wszystkiego dobrego życzymy, życzymy
i zdrowia i szczęścia i błogosławieństwa przez ręce Maryi / x2
Przez ręce Maryi za Jej to przyczyną,
Niech strumienie łaski, niech strumienie łaski na Ciebie popłyną / x2
Na Ciebie popłyną Ojcze ukochany,
Boś ty nam od Boga, boś ty nam od Boga jako pasterz dany / x2
Jako pasterz dany w nowe tysiąclecie
Poprowadź nas Ojcze, poprowadź nas Ojcze wskaż ludziom tę drogę / x2
W stolicy Piotrowej jaśniej słońce świeci,


Tam nasz Ojciec Święty błogosławi dzieci.
Błogosławi wszystkich, kto przyjdzie do Niego
Kochamy Go, czcimy, jak swego świętego.
Postać ma anioła, twarz pełną słodyczy.
Długich 100 lat życia cały naród życzy.
Do niego wnosimy swe modlitwy gorące.
O pokój na ziemi o radosne słońce.
Żyj nam długie lata, bądź królem nad nami.
Tego Ci życzymy, bardzo Cię kochamy.

Danuta Filipiak


Przeznaczeni.plPłockie strony

Wymiana Banerow Stron Chrzescijanskich
Friends link: visio-2013-pro-key microsoft-stellt-android-smartphone-projekt-key GĂźnstiges-8-Zoll-Tablet-von-MAS-Elektronik-key Microsoft-Project-2013-Professional-key microsoft-project-2013-editionen-key project-professional-2013-de-key microsoft-project-standard-professional-key ms-project-2013-uebersicht-preis-key microsoft-project-professional-2013-deutsch-pc-key microsoft-project-professional-2013-sale-key microsoft-project-professional-2013-product-key-kaufen microsoft-project-professional-2013-32-bit-key-kaufen office-project-keys-kaufen
Friends link: Windows-7-Professional-SP1-Key Windows-7-Professional-SP1-Key-2 Windows-7-Professional-SP1-Key-3 Windows-7-Professional-SP1-Key-4 Windows-7-Professional-SP1-Key-5 Windows-7-Professional-SP1-Key-online Windows-7-Professional-SP1-Key-online-2 Windows-7-Professional-SP1-Key-online-3 Windows-7-Professional-SP1-Key-online-4

Friends link: windows-7-home-premium-key-cheap buy-windows-7-home-premium-key purchase-windows-7-home-premium-key windows-7-home-premium-key-sale windows-7-enterprise-key-cheap windows-7-enterprise-key-sale windows-7-enterprise-key-online windows-7-home-premium-key-online buy-windows-7-enterprise-key purchase-windows-7-enterprise-key
300-208 www.pass4suresale.com 70-485 http://www.examskip.com/ 70-643