zaloguj się   |   załóż konto   |   mapa strony   |

Rozważania różańcowe

Rozważania tajemnic różańca świętego

Tajemnice radosne

Zwiastowanie
Ona zmieszała się na te słowa i rozważała, co miałoby znaczyć to pozdrowienie. Lecz anioł rzekł do Niej: "Nie bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem laskę u Boga" (Łk 1,29-30).
***
Wstydzimy się, gdy ujawnione zostają nasze grzechy. Maryja wstydzi się, gdy anioł ukazuje Jej wielkość, przymioty i zadania.

Nawiedzenie Gdy Elżbieta usłyszała pozdrowienie Maryi, poruszyło się dzieciątko w jej łonie, a Duch Święty napełnił Elżbietę. Wydała ona okrzyk i powiedziała: "(...) Oto, skoro głos Twego pozdrowienia zabrzmiał w moich uszach, poruszyło się z radości dzieciątko w moim łonie" (Łk 1,41-42.44).
***
Już pod sercem matki dziecko jest wrażliwe na człowieka i jego wiarę, na Boga i Jego łaskę. Ich obecność kształtuje jego osobowość. Nie obojętne jest zatem, w jakim towarzystwie obraca się kobieta w ciąży.

Narodzenie
I nagle przyłączyło się do anioła mnóstwo zastępów niebieskich, które wielbiły Boga słowami: "Chwała Bogu na wysokościach, a na ziemi pokój ludziom Jego upodobania" (Łk 2,13-14).
***
Obywatele nieba witali narodziny Chrystusa modlitwą, mieszkańcy ziemi przyjmując upragniony dar - pokój. Jednak skorzystają z tego daru tylko ci, którzy zaufają Bogu - przypominają modlący się aniołowie. W takich ludziach bowiem ma On upodobanie.

Ofiarowanie
Teraz, o Władco, pozwól odejść słudze Twemu w pokoju, według Twojego słowa. Bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, któreś przygotował wobec wszystkich narodów; światło na oświecenie pogan i chwałę ludu Twego, Izraela (Łk 2,29-32)
***
Modlitwa człowieka starego uczy mądrości i przybliża prawdę. Modlitwa człowieka starego zachwyca posłuszeństwem i skłania do szacunku.

Znalezienie
Dopiero po trzech dniach odnaleźli Go w świątyni, gdzie siedział między nauczycielami, przysłuchiwał się im i zadawał pytania. Wszyscy zaś, którzy Go słuchali, byli zdumieni bystrością Jego umysłu i odpowiedziami. (Łk 2,46-47)
***
Trzeba umieć uczyć się od innych i nie bać się uczyć innych.

Tajemnice światła

Chrzest Pana Jezusa
Kiedy cały lud przystępował do chrztu, Jezus także przyjął chrzest. A gdy się modlił, otworzyło się niebo i Duch Święty zstąpił na Niego, w postaci cielesnej niby gołębica, a z nieba odezwał się głos: "Tyś jest mój Syn umiłowany, w Tobie mam upodobanie". (Łk 3,21-22)
***
Cicha była modlitwa Jezusa, ciche zstąpienie Ducha Świętego. Nikt nic nie spostrzegł, choć wokół kłębiły się tłumy. Wyjątkiem jest Jan, głosiciel i obrońca prawdy. Umiłowanie i obrona prawdy pomagają przeniknąć najściślejsze tajemnice.

Objawienie się Jezusa na weselu w Kanie Galilejskiej
A kiedy zabrakło wina, Matka Jezusa mówi do Niego: "Nie mają już wina". Jezus jej odpowiedział: "Czyż to moja lub Twoja sprawa, Niewiasto? Czyż jeszcze nie nadeszła godzina moja"Wtedy Matka Jego powiedziała do sług: "Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie". (J 2,3-5)
***
Wewnętrzne zmaganie Jezusa: Czy goście weselni, państwo młodzi, matka czy Ja? Dylemat wywołany z pozoru niegroźnym zdaniem: Nie mają już wina. I odpowiedzialny wybór: Oni, nie Ja! Cudem przemiany wody w wino Jezus przyśpieszył swoją śmierć na krzyżu! Wśród weselnej radości rozgrywa się niewidoczny dla postronnych dramat. Tylko Matka i Syn wiedza o tym!

Głoszenie królestwa Bożego i wzywanie do nawrócenia
Królestwo niebieskie podobne jest do skarbu ukrytego w roli. Znalazł go pewien człowiek i ukrył ponownie. Z radością poszedł, sprzedał wszystko, co miał, i kupił tę rolę. Dalej, podobne jest królestwo niebieskie do kupca, poszukującego pięknych pereł. Gdy znalazł jedną drogocenną perłę, poszedł, sprzedał wszystko, co miał, i kupił ją. (Mt 13,44-46)
***
Królestwo niebieskie jest rzadką i piękną wartością, poszukiwaną przez nielicznych i dostępną dla nielicznych. A więc dla kogo? Tylko dla gotowych na szaleństwo utraty "wszystkiego", co ludzkie, by zyskać "Wszystko", co boskie!

Przemienienie na Górze Tabor
Gdy jeszcze to mówił, zjawił się obłok i osłonił ich; zlękli się, gdy tamci weszli w obłok. A z obłoku odezwał się głos: "To jest Syn mój, Wybrany, Jego słuchajcie". W chwili, gdy odezwał się ten głos, Jezus znalazł się sam. A oni zachowali milczenie i w owym czasie nikomu nic nie oznajmili o tym, co widzieli. (Łk 9,34-36)
***
Słuchając Jezusa i okazując Mu posłuszeństwo, człowiek doznaje przemienienia. Myślenie Boga staje się jego myśleniem, postrzeganie Boga jego widzeniem. Od tej chwili potrafi on rozeznać, kto spośród ludzi jest autorytetem, a kto nim nie jest, mimo że zajmuje wysokie stanowisko w hierarchii społecznej czy religijnej.

Ustanowienie Eucharystii
W owym czasie, gdy znowu wielki tłum był z Nim i nie mieli co jeść, przywołał do siebie uczniów i rzekł im: "żal Mi tego tłumu, bo już trzy dni trwają przy Mnie, a nie mają co jeść. A jeśli ich puszczę zgłodniałych do domu, zasłabną w drodze; bo niektórzy z nich przyszli z daleka". Odpowiedzieli uczniowie: "Skąd tu na pustkowiu będzie mógł ktoś nakarmić ich chlebem?" Zapytał ich: "Ile macie chlebów?" Odpowiedzieli: "Siedem". (Mk 8,1-5)
***
Wkroczenie w życie drugiego człowieka zobowiązuje do pełnej odpowiedzialności za niego; odpowiedzialności za jego potrzeby intelektualne, duchowe i materialne. Wy dajcie im jeść.

Tajemnice bolesne

Modlitwa w Ogrójcu
[Jezus] mówił: "Abba, Ojcze, dla Ciebie wszystko jest możliwe, zabierz ten kielich ode Mnie! Lecz nie to, co Ja chcę, ale to, co Ty niech się stanie!" (Mk 14,36)
***
Modlitwa przygotowuje do zmierzenia się z nieuchronnie nadciągającym cierpieniem. Czy każda? Nie! Tylko ta, która jest nasycona dziecięcą czułością i zaufaniem do Ojca z nieba, niezachwianą wiarą w Jego wszechmoc, szczerością bez ogródek, ale pełną szacunku, zawierająca w sobie z góry wyrażoną zgodę na ostateczną decyzję podjętą przez Najwyższego.

Biczowanie
Tymczasem ludzie, którzy pilnowali Jezusa, naigrywali się z Niego i bili Go. Zasłaniali Mu oczy i pytali: "Prorokuj, kto Cię uderzył". Wiele też innych obelg miotali przeciw Niemu. (Łk 22,63-65)
***
Żydowskie prawo nie pozwalało na maltretowanie oskarżonego przed procesem, wydaniem wyroku, orzeczeniem winy. Jak zatem było możliwe takie traktowanie Jezusa? Nieposzanowanie dla prawa ze strony rządzących rozzuchwala i skłania do łamania go przez podwładnych.

Cierniem ukoronowanie
Ubrali Go w purpurę i uplótłszy wieniec z ciernia włożyli Mu na głowę. I zaczęli Go pozdrawiać: "Witaj, Królu Żydowski!" Przy tym bili Go trzciną pogłowie, pluli na Niego i przyklękając oddawali Mu hołd. (Mk 15,17-19)
***
Dlaczego bili Go po głowie? Czy dlatego, że uważali za głupiego? Dlaczego pluli? Czy po to, by Go znieważyć, okazać Mu bezgraniczną pogardę? Na pewno ich zachowanie bardziej GO bolało niż ucisk cierniowego wieńca.

Dźwiganie krzyża
Jezus zwrócił się do nich i rzekł: "Córki jerozolimskie, nie płaczcie nade Mną; płaczcie raczej nad sobą i nad waszymi dziećmi! Oto bowiem przyjdą dni, kiedy mówić będą: "Szczęśliwe niepłodne łona, które nie rodziły, i piersi, które nie karmiły". Wtedy zaczną wołać do gór: Padnijcie na nas; a do pagórków: Przykryjcie nas! Bo jeśli z zielonym drzewem to czynią, cóż się stanie z suchym?". (Łk 23,28-31)
***
Przesłanie ukryte przez Jezusa w tych słowach jest zaskakujące: Patrząc na Mój koniec życia, myślcie o swoim! I was czeka sąd, wyrok i wykonanie wyroku! A nie będzie to sąd ludzki, lecz Boski. Sądzonymi nie będą niewinni, lecz przestępcy (suche drzewo).

Ukrzyżowanie
A obok krzyża Jezusowego stały: Matka Jego i siostra Matki Jego, Maria, żona Kleofasa, i Maria Magdalena. Kiedy więc Jezus ujrzał Matkę i stojącego obok Niej ucznia, którego miłował, rzekł do Matki: "Niewiasto, oto syn Twój". Następnie rzekł do ucznia: "Oto Matka twoja". I od tej godziny uczeń wziął Ją do siebie. (J 19,25-27)
***
Cierpienie skupia człowieka na sobie. Jezusa przeciwnie, jeszcze bardziej otwiera na ludzi. Z wysokości krzyża najpierw zajmuje się tymi, którzy są najbardziej zagrożeni: wrogami. Dla nich prosi Boga o łaskę przebaczenia. Następnie zwraca się do tych, którzy Go kochają: matki, przyjaciela, innych. Odchodząc, troszczy się o ich bezpieczeństwo, potrzebę bliskości z drugim człowiekiem.

Tajemnice chwalebne

Zmartwychwstanie
Po upływie szabatu Maria Magdalena, Maria, matka Jakuba, i Salome nakupiły wonności, żeby pójść namaścić Jezusa. Wczesnym rankiem w pierwszy dzień tygodnia przyszły do grobu, gdy słońce wzeszło. A mówiły między sobą: "Kto nam odsunie kamień od wejścia do grobu?". Gdy jednak spojrzały, zauważyły, że kamień był już odsunięty, a był bardzo duży. (Mk 16,1-4)
***
Nie wystarczy słuchać Jezusa, nie wystarczy zapamiętać, co mówił, by żyć Jego słowem w codzienności. ;Potrzeba czegoś istotniejszego - łaski zrozumienia. Bez niej ani rusz! Kobiety otrzymały ją w pustym grobie. Bóg daje tę łaskę w wybranym przez siebie momencie, ale tylko tym, którzy na nią zasługują miłością do Jezusa.

Wniebowstąpienie
Pierwszą księgę napisałem, Teofilu, o wszystkim, co Jezus uczynił i czego nauczał od początku aż do dnia, w którym udzielił przez Ducha Świętego poleceń apostołom, których sobie wybrał, a potem został wzięty do nieba. (Dz 1,1-2)
***
Jezus znał dzień, w którym zostanie przez Ojca wzięty do nieba. Przygotował zatem uczniów na to wydarzenie. On nie chciał, by w chwili Jego odejścia zaskoczeni apostołowie ponownie się pogubili, by cierpienie z powodu rozstania przysłoniło im radość.

Zesłanie Ducha Swiętego A podczas wspólnego posiłku kazał im nie odchodzić z Jerozolimy, ale oczekiwać obietnicy Ojca: "Słyszeliście o niej ode Mnie - mówił - Jan chrzcił wodą, ale wy wkrótce zostaniecie ochrzczeni Duchem Świętym" (Dz 1,4-5).
***
Zanim wstąpił do nieba, obiecał ucznioim zesłać Ducha Świętego. Duch Święty jest darem od Ojca z nieba. Otrzyma go jednak tylko ten, kto spełni określone warunki: dochowa posłuszeństwa Jezusowi, wytrwa w jedności ze wspólnotą, pozwoli Duchowi Swiętemu działać w sobie bez skrępowania.

Wniebowzięcie
On przejawia moc ramienia swego, rozprasza ludzi pyszniących się zamysłami serc swoich. Strąca władców z tronu, a wywyższa pokornych (Łk 1,51-52).
***
Pokora Maryi, Matki Jezusa rodzi się ze świadomości, że to, kim jest, co posiada, co znaczy w dziejach świata i ludzkości, zawdzięcza wyłacznie Bogu. Jako kobieta pokorna zasługuje na to, by zostać wzięta do nieba.

Ukoronowanie Najświętszej Maryi Panny Oto poczniesz i porodzisz Syna, któremu nadasz imie Jezus. Będzie On wielki i będzie nazwany Synem Najwyższzego, a Pan Bóg da Mu tron Jego praojca Dawida. Będzie panował nad domem Jakuba na wieki, a Jego panowaniu nie będzie końca (Łk 1,31-34).
***
maryja jest Matką Króla - Jezusa. Nie może zatem nie być Królową. I Jej panowanie nie zna kresu. Jest Królową i Matką na wieki wieków.

ks. Grzegorz Bednarczyk


Przeznaczeni.plPłockie strony

Wymiana Banerow Stron Chrzescijanskich
Friends link: visio-2013-pro-key microsoft-stellt-android-smartphone-projekt-key GĂźnstiges-8-Zoll-Tablet-von-MAS-Elektronik-key Microsoft-Project-2013-Professional-key microsoft-project-2013-editionen-key project-professional-2013-de-key microsoft-project-standard-professional-key ms-project-2013-uebersicht-preis-key microsoft-project-professional-2013-deutsch-pc-key microsoft-project-professional-2013-sale-key microsoft-project-professional-2013-product-key-kaufen microsoft-project-professional-2013-32-bit-key-kaufen office-project-keys-kaufen
Friends link: Windows-7-Professional-SP1-Key Windows-7-Professional-SP1-Key-2 Windows-7-Professional-SP1-Key-3 Windows-7-Professional-SP1-Key-4 Windows-7-Professional-SP1-Key-5 Windows-7-Professional-SP1-Key-online Windows-7-Professional-SP1-Key-online-2 Windows-7-Professional-SP1-Key-online-3 Windows-7-Professional-SP1-Key-online-4

Friends link: windows-7-home-premium-key-cheap buy-windows-7-home-premium-key purchase-windows-7-home-premium-key windows-7-home-premium-key-sale windows-7-enterprise-key-cheap windows-7-enterprise-key-sale windows-7-enterprise-key-online windows-7-home-premium-key-online buy-windows-7-enterprise-key purchase-windows-7-enterprise-key
300-208 www.pass4suresale.com 70-485 http://www.examskip.com/ 70-643