zaloguj się   |   załóż konto   |   mapa strony   |

ADORACJA NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU- NIEDZIELA CHRZTU PAŃSKIEGO C

1. PIEŚŃ NA WYSTAWIENIE NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU:

Z nieba wysokiego Bóg zstąpił na ziemię,
Ażeby do nieba wywiódł ludzkie plemię.
Bierze osobę Dzieciny,
Opłakuje ludzkie winy.
Syn Boga Jedyny.

Zniża swój Majestat Król całego świata,
Opuszcza tron nieba, a z ludźmi się brata.
Bóg niezmierny, w żłóbku mały,
Zapomina Bóstwa, chwały,
By świat zbawił cały.

2. Panie, ukryty w Najświętszym Sakramencie!

Już w Starym Testamencie prorok Izajasz zapowiedział dzisiejsze wydarzenie: "Oto mój Sługa, którego podtrzymuję, Wybrany mój, w którym mam upodobanie. Sprawiłem, że Duch mój na Nim spoczął!" Bóg Ojciec objawił ludziom, że to Ty będziesz tym umiłowanym i tylko na Tobie spocznie Duch Święty, które pośle po Twoim zmartwychwstaniu!

Boże!
Ty niewidzialną mocą dokonujesz rzeczy niezwykłych przez sakramentalne znaki. Ty w ciągu dziejów zbawienia przygotowałeś wodę przez Ciebie stworzoną, aby wyrażała łaskę chrztu świętego. Wejrzyj na swój Kościół i racz mu otworzyć źródło chrztu świętego. Niechaj ta woda przez Ducha Świętego otrzyma łaskę Twojego Jednorodzonego Syna, aby człowiek stworzony na Twoje podobieństwo i przez sakrament chrztu obmyty z wszelkich brudów grzechu, odrodził się z wody i Ducha Świętego do nowego życia dziecka Bożego.
W. Amen!

3. PIEŚŃ:

Czemuś Herodzie złośliwy
Dla Chrystusa bojaźliwy?
Królestw ziemskich nie wydziera
Ten, co niebo sam otwiera.

Dziś w Jordanie był skąpany
Baranek Niepokalany
Obmyciem Swym nas obmywa
Naszych grzechów, nie Swych, zbywa.

4. Panie!

Wspominamy dzisiaj wielkie wydarzenie- Twój chrzest w Jordanie, ale także nasz chrzest! Chrzest święty jest fundamentem całego życia chrześcijańskiego, bramą życia w Duchu i bramą otwierającą dostęp do innych sakramentów. Przez chrzest zostajemy wyzwoleni od grzechu i odrodzeni jako synowie Boży, stajemy się członkami Chrystusa oraz zostajemy wszczepieni w Kościół i stajemy się uczestnikami jego posłania.

Jezu Chryste!

Jak wielu ludzi, po przyjęciu tego wielkiego sakramentu odwraca się od Ciebie! Ty dajesz im łąska, dostęp do Ciebie poprzez skaramenty, a oni? Oni opuszczają Cię, bo jesteś im niepotrzebny! Spraw, aby wszyscy, którzy Cię opuścili, jak najszybciej okazali skruchę!

5. PIEŚŃ:

Pan z nieba i z łona Ojca przychodzi,
Oto się z Maryi dziś Jezus rodzi;
Łaski przynosi temu, kto prosi,
Odpuszcza grzechy, daje pociechy;
O Panie nasz święty, cud niepojęty!

Przystąpmy do Tego z swymi prośbami,
Którego oczęta spłynęły łzami;
Niech łaska, Boże, Twoja wspomoże,
Zlituj się, Panie, oddal karanie
Od nas grzesznych ludzi, gdy trąba wzbudzi!

6. Błagajmy naszego Odkupiciela, który zechciał przyjąć chrzest z rąk Jana w Jordanie, i wołajmy do Niego: Ześlij nam, Panie, swojego Ducha!

Chryste, Sługo Boży, w którym Ojciec miał upodobanie- ześlij nam, Panie, swojego Ducha.
W. Ześlij nam, Panie, swojego Ducha!

Chryste, Wybrany Boga, łagodny i miłosierny dla grzeszników- zmiłuj się nad wszystkimi, którzy Cię w prawdzie szukają.
W. Ześlij nam, Panie, swojego Ducha!

Chryste, Synu Boży, Ciebie powołał Ojciec, abyś przez Nowe Przymierze stał się światłością narodów- otwórz oczy tych, którzy mają być obmyci wodą chrztu świętego.
W. Ześlij nam, Panie, swojego Ducha!

Chryste, Zbawco ludzi, Ciebie namaścił Ojciec Duchem Świętym, abyś wypełnił dzieło zbawienia- spraw, by wszyscy Cię ujrzeli i przez wiarę w Ciebie mieli życie wieczne.
W. Ześlij nam, Panie, swojego Ducha!

Chryste, nasza nadziejo, Ty prowadzisz ludzi z ciemności do światła zbawienia- przyjmij do swego królestwa naszych zmarłych braci.
W. Ześlij nam, Panie, swojego Ducha!

7. PIEŚŃ:

Radujmy się, bracia mili, gdyż dziw nad dziwy
Swego Syna zesłał na świat Bóg dobrotliwy,
Przyszedł Bóg na świat, by zbawić nas, ludzkie plemię.
Z mocy grzechu, przez to przyniósł radość na ziemię.

Obietnice się spełniły, od Boga dane,
Gdy to Dziecię dla nas biednych z nieba zesłane,
Wszak Zbawiciel dla nas zstąpił na ziemskie niwy,
Z tronu Swego niebieskiego, On, Bóg prawdziwy.

8. Boże, Twój Jednorodzony Syn ukazał się w naszym ludzkim ciele, praw, aby Zbawiciel, który zewnętrznie był do nas podobny, przekształcił nas wewnętrznie. Który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków.
W. Amen

9. PIEŚŃ NA BŁOGOSŁAWIEŃSTWO NAJŚWIĘTSZYM SAKRAMENTEM:

Do Betlejem pełni radości
Spieszmy powitać Jezusa małego,
Który dziś dla nas cudem miłości
Zstąpi na ziemię z nieba wysokiego.

Spieszmy więc, spieszmy, On na nas woła,
On na to przyszedł, ażeby nas zbawił.
Otoczmy żłóbek Jego dokoła,
Aby nas rączką Swą pobłogosławił.

martinus


Przeznaczeni.plPłockie strony

Wymiana Banerow Stron Chrzescijanskich
Friends link: visio-2013-pro-key microsoft-stellt-android-smartphone-projekt-key GĂźnstiges-8-Zoll-Tablet-von-MAS-Elektronik-key Microsoft-Project-2013-Professional-key microsoft-project-2013-editionen-key project-professional-2013-de-key microsoft-project-standard-professional-key ms-project-2013-uebersicht-preis-key microsoft-project-professional-2013-deutsch-pc-key microsoft-project-professional-2013-sale-key microsoft-project-professional-2013-product-key-kaufen microsoft-project-professional-2013-32-bit-key-kaufen office-project-keys-kaufen
Friends link: Windows-7-Professional-SP1-Key Windows-7-Professional-SP1-Key-2 Windows-7-Professional-SP1-Key-3 Windows-7-Professional-SP1-Key-4 Windows-7-Professional-SP1-Key-5 Windows-7-Professional-SP1-Key-online Windows-7-Professional-SP1-Key-online-2 Windows-7-Professional-SP1-Key-online-3 Windows-7-Professional-SP1-Key-online-4

Friends link: windows-7-home-premium-key-cheap buy-windows-7-home-premium-key purchase-windows-7-home-premium-key windows-7-home-premium-key-sale windows-7-enterprise-key-cheap windows-7-enterprise-key-sale windows-7-enterprise-key-online windows-7-home-premium-key-online buy-windows-7-enterprise-key purchase-windows-7-enterprise-key
300-208 www.pass4suresale.com 70-485 http://www.examskip.com/ 70-643