zaloguj się   |   załóż konto   |   mapa strony   |

ADORACJA NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU- I NIEDZIELA ADWENTU, ROK C

1. PIEŚŃ NA WYSTAWIENIE NAJŚW. SAKR.:

O, salutaris Hostia,
Quae caeli pandis ostium;
Bella premunt hostilia,
Da robur, fer auxilium.

Uni trinoąue Domino
Sit sempiterna gloria,
Qui vitam sine termino
Nobis donet in patria.
Amen.

2. O, Jezu, który ukryty jesteś w tej małej Hostii!

Rozpoczęliśmy nowy rok liturgiczny. Przeżywamy pierwszą niedzielę adwentu. W tym dniu prorok Jeremiasz woła: "Oto nadchodzą dni, kiedy wypełnię pomyślną zapowiedź, jaką obwieściłem domowi izraelskiemu i domowi judzkiemu!" (Jr 33, 14) Te dni, to Twoje przyjście na końcu czasów.

Panie!

Nie wiemy, kiedy to nastąpi. Ale pragniemy czuwać i modlić się w każdym czasie, abyśmy mogli uniknąć tego wszystkiego, co ma nastąpić, i stanąć przed Tobą! (por. Łk 21, 36)

3. PIEŚŃ:

Ref.: Marana tha!
Przybądź, Panie Jezu!

Kto odczuwa pragnienie, niech przyjdzie,
Kto chce, niech wody życia darmo zaczerpnie.

Zaiste, przyjdę niebawem.
Amen. Przybądź, Panie Jezu!

(opuszczoną 1 i 2 zwrotkę; tekst pieśni pochodzi ze "Skarbca pieśni kościelnych" ks. A.Reginka)

4. Synu Człowieczy!

W Ewangelii św. Łukasza mówisz: "ujrzą Syna Człowieczego, przychodzącego na obłoku z wielką mocą i chwałą" (Łk 21, 27). Pragniemy tego doczekać. Chcemy, aby nasze oczy ujrzały Ciebie zstępującego z nieba na ziemię, na której panuje niepokój. Ufamy, że Twoje przyjście na końcu czasów przyniesie pokój nie tylko całej ziemi, ale także naszym sercom, które nęka pragnienie Boga!

Książę Pokoju!

"Okaż nam (...), łaskę swoją, i daj nam swoje zbawienie" (Ps 85[84], 8). Obdarz nas swoim pokojem!

5. PIEŚŃ:

Pokój zakwitnie, kiedy Pan przybędzie
I sprawiedliwość wśród ludów nie znana.
On sam na tronie serc naszych zasiądzie.
Idźmy z radością na spotkanie Pana.

Drżyjcie mocarze, gdyż Pan jest już blisko,
On nas spod władzy nieprawej wyzwoli.
Nad ubogimi pochyli się nisko
I łzy obetrze, uleczy, co boli.

6. Rozpoczęliśmy Adwent. Mamy w tym czasie nie tylko dobrze przygotować się do świąt Bożego Narodzenia, ale i do powtórnego przyjścia Pana Jezusa na końcu czasów. Módlmy się zatem do Boga, przez wstawiennictwo przychodzącego Pana:

- Za Kościół święty, aby głosząc światu ewangelię, przygotowywał ludzi na spotkanie z Chrystusem.

- Za wszystkich powołanych do kapłaństwa i życia zakonnego, aby z ufnością wypełniali zadanie powierzone im przez Pana.

- Za narody pogrążone w stanie wojny, aby czas Adwentu na nowo rozpalił w nich wzajemne zrozumienie i miłość braterską.

- Za zwaśnione rodziny, pogrążonych w nałogach i zatwardziałych grzeszników, aby w ich sercach za sprawą łaski nawrócenia zapanował Boży pokój.

- Za naszą wspólnotę eucharystyczną, abyśmy umieli przyjąć Boże wezwanie do przemiany i świętości życia.

Wejrzyj na nas wszechmogący Boże i daj nam nowe życie, a będziemy chwalić Cię na wieki. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen!

7. PIEŚŃ NA BŁOGOSŁAWIEŃSTWO NAJŚW. SAKR.:

Tantum ergo Sacramentum
Veneremur cernui
Et antiąuum documentum
Novo cedat ritui:
Praestet fides supplementum
Sensuum defectui.

Genitori Genitoąue
Laus et jubilatio,
Salus, honor, virtus quoque
Sit et benedictio.
Procedenti ab utroąue
Compar sit laudatio.
Amen.

martinus


Przeznaczeni.plPłockie strony

Wymiana Banerow Stron Chrzescijanskich
Friends link: visio-2013-pro-key microsoft-stellt-android-smartphone-projekt-key GĂźnstiges-8-Zoll-Tablet-von-MAS-Elektronik-key Microsoft-Project-2013-Professional-key microsoft-project-2013-editionen-key project-professional-2013-de-key microsoft-project-standard-professional-key ms-project-2013-uebersicht-preis-key microsoft-project-professional-2013-deutsch-pc-key microsoft-project-professional-2013-sale-key microsoft-project-professional-2013-product-key-kaufen microsoft-project-professional-2013-32-bit-key-kaufen office-project-keys-kaufen
Friends link: Windows-7-Professional-SP1-Key Windows-7-Professional-SP1-Key-2 Windows-7-Professional-SP1-Key-3 Windows-7-Professional-SP1-Key-4 Windows-7-Professional-SP1-Key-5 Windows-7-Professional-SP1-Key-online Windows-7-Professional-SP1-Key-online-2 Windows-7-Professional-SP1-Key-online-3 Windows-7-Professional-SP1-Key-online-4

Friends link: windows-7-home-premium-key-cheap buy-windows-7-home-premium-key purchase-windows-7-home-premium-key windows-7-home-premium-key-sale windows-7-enterprise-key-cheap windows-7-enterprise-key-sale windows-7-enterprise-key-online windows-7-home-premium-key-online buy-windows-7-enterprise-key purchase-windows-7-enterprise-key
300-208 www.pass4suresale.com 70-485 http://www.examskip.com/ 70-643