zaloguj się   |   załóż konto   |   mapa strony   |

ADORACJA NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU- XXXI NIEDZIELA ZWYKŁA B

1. PIEŚŃ NA WYSTAWIENIE NAJŚW. SAKR.:

O, zbawcza Hostio, godna czci,
Co lud do niebios wiedziesz bram,
Bój srogi nęka wiernych Ci.
Daj siłę, pomoc ześlij nam.

Jednemu w Trójcy Władcy ziem
Niech będzie chwała w każdy czas.
Niech On wieczystym życiem swym
W ojczyźnie rajskiej darzy nas.
Amen.

2. Jezu, ukryty w Boskim Sakramencie!

W Ewangelii, którą czytaliśmy w dniu dzisiejszym wołałeś: "Będziesz miłował Pana, Boga swego, całym swoim sercem, całą swoją duszą, całym swoim umysłem i całą swoją mocą" (Mk 12, 30). Potwierdzasz słowa Swojego Ojca, które objawił Izraelitom w Starym Testamencie. Czy my, Twoi bracia, wypełniamy to, co nam przykazałeś? Czy pragniemy spełniać Twoją wolę? Czy miłujemy Boga, całym swoim sercem, duszą, siłą? Czy w tym momencie możemy powstać i powtórzyć za psalmistą:
"Miłujemy Cię, Panie, Mocy nasza,
Panie, Opoko nasza i twierdzo, nasz Wybawicielu?" (por. Ps 18[17], 2-3)

Panie!

Spraw, abyśmy "przestrzegali Twoich ustaw, abyśmy według nich postępowali" (por. Kpł 18, 4)

3. PIEŚŃ:

Ref.: Miłujcie się wzajemnie,
Jak Ja was umiłowałem.

To jest nowe przykazanie,
Abyście się wzajemnie miłowali.

Ref.: Miłujcie się wzajemnie,
Jak Ja was umiłowałem.

Nie ma większej miłości
Jak oddać swe życie za przyjaciół swoich.

4. Jezu, Boski Nauczycielu!

Powiedziałeś także: "Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego" (Mk 12, 31). Dobrze wiesz, że w dzisiejszym czasie nadal łamane są prawa człowieka: ludzie są wykorzystywani do niewolniczej pracy, zakładane są obozy koncentracyjne, nastepują masowe zwolnienia. Jak temu zaradzić? Co musimy czynić, aby ten święty nakaz nie był łamany?

Jezu Chryste!

Pragniemy być święci, "bo Ty jesteś święty" (por. Kpł 11, 45)!
Wlej w nasze serca wiarę w drugiego człowieka i w nasze możliwości.
Wlej nadzieję na lepsze jutro i na wieczne szczęscie.
Wlej miłość do naszych bliźnich!

5. PIEŚŃ:

Jezu, Ty każesz weselić się,
Chociaż do oczu ciśnie się łza;
A więc pragniemy posłuchać Cię,
Niechże się wola wypełnia Twa.
Czy wśród wesela, czy wśród cierpienia,
Chcemy Ci nucić śpiew dziękczynienia.

Że z nami jesteś, pozwól to czuć!
Jako Chleb życia pokrzepiaj nas,
Nadzieję w sercu omdlałą zbudź,
Daj przetrwać mężnie prób ziemskich czas,
I wdzięcznie nucić wśród łez, cierpienia
Z Matką Przeczystą śpiew dziękczynienia!

(opuszczono zwrotki 2-3)

6. Jezu, życie i zmartwychwstanie nasze!

Kilka dni temu wspominaliśmy naszych zmarłych, którzy odeszli i śpią w pokoju. Ci, którzy wypełniali w swoim krótkim życiu przykazanie miłości radują się szczęściem w niebie. Niestety ci, którzy przykazanie miłości uważali za nic, cierpią męki w czyśćcu.

Panie, Boże Wszechmogący!

Błagamy Cię przez Najdroższą Krew, którą Twój Boski Syn, Jezus Chrystus, wylał za nas w Ogrojcu, racz wybawić dusze z czyśćca. Przyjmij je do Twojej chwały, gdzie będą mogły wielbić Cię i chwalić na wieki. Amen.

Wieczne odpoczywanie racz im dać, Panie!
A światłość wiekuista niechaj im świeci!

7. PIEŚŃ:

Racz wiekuiste dać odpoczywanie
Duszom umarłych, najłaskawszy Panie!
A światłość wieczna niechaj im przyświeca.
Niech oglądają Twe najświętsze lica.

Uwolnij, Panie, wiernych zmarłych dusze,
W Twym miłosierdziu daruj im katusze.
Niech im Twa łaska, miłosierny Boże,
Ujść Twego gniewu w sądu dzień pomoże.

8. Boże, Ty zawarłeś wszystkie nakazy świętego Prawa w przykazaniu miłości Ciebie i bliźniego, spraw, abyśmy zachowując Twoje przykazania, zasłużyli na życie wieczne. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen

9. PIEŚŃ NA BŁOGOSŁAWIEŃSTWO NAJŚW. SAKR.:

Przed tak wielkim Sakramentem
Upadajmy wszyscy wraz.
Niech przed Nowym Testamentem
Starych praw ustąpi czas.
Co dla zmysłów niepojęte,
Niech dopełni wiara w nas.

Bogu Ojcu i Synowi
Hołd po wszystkie nieśmy dni.
Niech podaje wiek wiekowi
Hymn triumfu, dzięki, czci,
A równemu Im Duchowi
Niechaj wieczna chwała brzmi.
Amen.


martinus


Przeznaczeni.plPłockie strony

Wymiana Banerow Stron Chrzescijanskich
Friends link: visio-2013-pro-key microsoft-stellt-android-smartphone-projekt-key GĂźnstiges-8-Zoll-Tablet-von-MAS-Elektronik-key Microsoft-Project-2013-Professional-key microsoft-project-2013-editionen-key project-professional-2013-de-key microsoft-project-standard-professional-key ms-project-2013-uebersicht-preis-key microsoft-project-professional-2013-deutsch-pc-key microsoft-project-professional-2013-sale-key microsoft-project-professional-2013-product-key-kaufen microsoft-project-professional-2013-32-bit-key-kaufen office-project-keys-kaufen
Friends link: Windows-7-Professional-SP1-Key Windows-7-Professional-SP1-Key-2 Windows-7-Professional-SP1-Key-3 Windows-7-Professional-SP1-Key-4 Windows-7-Professional-SP1-Key-5 Windows-7-Professional-SP1-Key-online Windows-7-Professional-SP1-Key-online-2 Windows-7-Professional-SP1-Key-online-3 Windows-7-Professional-SP1-Key-online-4

Friends link: windows-7-home-premium-key-cheap buy-windows-7-home-premium-key purchase-windows-7-home-premium-key windows-7-home-premium-key-sale windows-7-enterprise-key-cheap windows-7-enterprise-key-sale windows-7-enterprise-key-online windows-7-home-premium-key-online buy-windows-7-enterprise-key purchase-windows-7-enterprise-key
300-208 www.pass4suresale.com 70-485 http://www.examskip.com/ 70-643