zaloguj się   |   załóż konto   |   mapa strony   |

ADORACJA NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU - PAŹDZIERNIK 2006 (I NIEDZIELA PAŹDZIERNIKA),

1. PIEŚŃ NA WYSTAWIENIE NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU:

O, zbawcza Hostio, godna czci,
Co lud do niebios wiedziesz bram,
Bój srogi nęka wiernych Ci.
Daj siłę, pomoc ześlij nam.

Jednemu w Trójcy Władcy ziem
Niech będzie chwała w każdy czas.
Niech On wieczystym życiem swym
W ojczyźnie rajskiej darzy nas.
Amen.

Panie Jezu, ukryty w Hostii Białej!

Rozpoczynamy dzisiaj październik- miesiąc różańca świętego. W czasie tych 31 dni rozważamy całe życie Twoje i Twojej Matki, Maryi. Przeżywamy jeszcze raz Twoje Narodziny i Wniebowstąpienie.

Panie!

Sam powiedziałeś: "Czuwajcie i módlcie się..." (Mt 26, 41). Pragniemy spełniać Twoją wolę i przez cały ten miesiąc maryjny odmawiać tę wspaniałą modlitwę, jaką jest różaniec.

2. PIEŚŃ:

Do Królowej Różańcowej
Zwróć twe oczy, duszę twą.
Nabożnymi czcij Ją słowy,
Tam ożywcze źródła są.

Jej opiece zawdzięczamy
I miłości Pani tej,
Że różaniec z nieba dany
Dla zbawienia duszy mej.

Skarb to wielki, który sama
Moc najwyższa obrała,
Dominikowi podała
Różańcowa Królowa.

Jezu, obecny z nami w Najświętszym Sakramencie!

Tyle razy Maryja przychodziła i przychodzi na ziemię. Wciąż wzywa do pokuty, do modlitwy, do poprawy życia, przychodzi z różańcem - odmawia go z widzącymi Ją i wciąż prosi o tę modlitwę, by ofiarować ją za świat, za pokój, za nawrócenie grzeszników, za rodziny.

Stąd też Sługa Boży Jan Paweł II, który cały oddał się Maryi i nie rozstawał się z różańcem. Tej modlitwie poświęcił list apostolski Rosarium Virginis Mariae zachęcając wszystkich do jego odmawiania. Różaniec jako modlitwa medytacyjna przez spokojne następowanie po sobie kolejnych "Zdrowaś Maryjo" wywiera na modlącego się kojący wpływ, który usposabia go do przyjmowania i doświadczania w głębi swego serca pokoju, który szerzyć trzeba wokoło siebie.

Panie!

Przez przyczynę Twojej Matki spraw, aby różaniec był dla nas drogą prowadzącą do Ciebie.

3. PIEŚŃ:

O, Jezu mój drogi, Tyś jest źródłem łask,
Po świecie rozsiewasz miłosierdzia blask.
Twe Serce zranione blaskiem słońca lśni.
Za miłość Twą wielką dziękujemy Ci.

A gdy nam przypadnie w niebie szczęścia los,
Popłynie w niebiosach dźwięcznej pieśni głos.
I Matka Najświętsza tam powita nas,
Po życia cierpieniach przyjdzie szczęścia czas.

(Opuszczono zwrotki od 2 do 5)

Panie Jezu Chryste!

Przeżywamy niedzielę- Dzień Pański. W tym dniu rozważamy wydarzenia, które rozegrały się po Twojej męce i śmierci na krzyżu, a więc: Twoje zmartwychwstanie, wniebowstąpienie, zesłanie Ducha Św., wniebowzięcie i ukoronowanie Twojej Matki, Maryi!

Niedziela, to pierwszy dzień tygodnia, w którym zmartwychwstałeś. Dlatego pragniemy odmówić dziesiątek różańca świętego, rozważając Twe powstanie z martwych.

Ojcze nasz...
10 razy Zdrowaś Mario...
Chwała Ojcu...
O, mój Jezu...

K. Przez Twoje święte zmartwychwstanie
W. Wybaw nas, Panie

4. PIEŚŃ NA BŁOGOSŁAWIEŃSTWO NAJŚWIĘTSZYM SAKRAMENTEM:

Przed tak wielkim Sakramentem
Upadajmy wszyscy wraz.
Niech przed Nowym Testamentem
Starych praw ustąpi czas.
Co dla zmysłów niepojęte,
Niech dopełni wiara w nas.

Bogu Ojcu i Synowi
Hołd po wszystkie nieśmy dni.
Niech podaje wiek wiekowi
Hymn triumfu, dzięki, czci,
A równemu Im Duchowi
Niechaj wieczna chwała brzmi.
Amen.

K. Módlmy się: Boże, Ty w Najświętszym Sakramencie zostawiłeś nam pamiątkę swej męki, † daj nam taką czcią otaczać święte tajemnice Ciała i Krwi Twojej, * abyśmy nieustannie doznawali owoców Twego odkupienia. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.
W. Amen.

martinus


Przeznaczeni.plPłockie strony

Wymiana Banerow Stron Chrzescijanskich
Friends link: visio-2013-pro-key microsoft-stellt-android-smartphone-projekt-key GĂźnstiges-8-Zoll-Tablet-von-MAS-Elektronik-key Microsoft-Project-2013-Professional-key microsoft-project-2013-editionen-key project-professional-2013-de-key microsoft-project-standard-professional-key ms-project-2013-uebersicht-preis-key microsoft-project-professional-2013-deutsch-pc-key microsoft-project-professional-2013-sale-key microsoft-project-professional-2013-product-key-kaufen microsoft-project-professional-2013-32-bit-key-kaufen office-project-keys-kaufen
Friends link: Windows-7-Professional-SP1-Key Windows-7-Professional-SP1-Key-2 Windows-7-Professional-SP1-Key-3 Windows-7-Professional-SP1-Key-4 Windows-7-Professional-SP1-Key-5 Windows-7-Professional-SP1-Key-online Windows-7-Professional-SP1-Key-online-2 Windows-7-Professional-SP1-Key-online-3 Windows-7-Professional-SP1-Key-online-4

Friends link: windows-7-home-premium-key-cheap buy-windows-7-home-premium-key purchase-windows-7-home-premium-key windows-7-home-premium-key-sale windows-7-enterprise-key-cheap windows-7-enterprise-key-sale windows-7-enterprise-key-online windows-7-home-premium-key-online buy-windows-7-enterprise-key purchase-windows-7-enterprise-key
300-208 www.pass4suresale.com 70-485 http://www.examskip.com/ 70-643