zaloguj się   |   załóż konto   |   mapa strony   |

ADORACJA NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU- WRZESIEŃ 2006

1. PIEŚŃ NA WYSTAWIENIE NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU: O Zbawcza Hostio...

Witaj Jezu, ukryty w tym Najświętszym Sakramencie!

Przeżywamy dzisiaj XXII Niedzielę Zwykłą. Antyfona na wejście ma formę błagalną: "Panie, zmiłuj się nade mną, bo nieustannie wołam do Ciebie. Tyś bowiem, Panie, dobry i łaskawy, pełen łaski dla wszystkich, którzy Cię wzywają" [Ps 86(85), 3. 5]. Jest to wyjątek z psalmu, który zwany jest "Lamentacją indywidualną".

Panie, tak często popełniamy grzechy, krzywdząc przy tym Ciebie i naszych bliźnich. Wielu z nas poprawia się, ale wielu też nadal trwa w grzechu, dlatego też pragniemy modlić się za nich: Boże, który nie chcesz śmierci grzesznika, lecz pragniesz, aby się przez pokutę nawrócił, który nie odrzuciłeś Mojżeszowej modlitwy za ludzi grzesznych. Znamy się być Panie w wielu i ciężkich grzechach! Ale że sam kazałeś nam się modlić jednym za drugich, abyśmy zbawieni byli; otóż stąd powziąwszy ufność, odważamy się przystąpić do Tronu łaskawości Twojej z pokorną prośbą o miłosierdzie dla wszystkich zostających w grzechu. Odpuśćże im więc, Ojcze Niebieski, bo nie wiedzą, co czynią. Odsłoń ich oczy, a daj im poznać, jak zła i gorzka jest rzecz, że Cię Pana Boga swojego, grzesząc odstąpili, i jak ciężkie im biada! gdy się też Ty oddalisz Panie! Otwórz im uszy, a daj im usłyszeć, jak łaskawie ich wzywasz do siebie, a jak im surowo grozisz sądem i piekłem jeżeli się do Ciebie nie nawrócą. Zmiękcz zatwardziałe ich serca i daj im się tem brzydzić, w czem się kochali, a w tem się kochać co nienawidzili. Wspomagaj ich, o Boże! Tak skuteczną łaską, aby w gorzkości duszy swojej przypominali sobie wszystkie grzechy swoje; aby za nie serdecznie dla Twojej miłości żałowali, i przyzwoicie pokutowali; aby je z siebie wyrzucili przez świętą spowiedź i nigdy się do nich nie wracali. A Ty miłosierny i dobrotliwy Boże odpuść im wszystkie nieprawości, również i nam grzechy nasze. Amen.

2. PIEŚŃ: Boże w dobroci... (zwrotki nr 1 i 4)

Panie Jezu Chryste!

W Liście św. Jakuba, Apostoła czytamy: "Ze swej woli zrodził nas Ojciec przez słowo prawdy, byśmy byli jakby pierwocinami Jego stworzeń" [Jk 1, 18]. To prawda: jesteśmy stworzeni przed Ciebie, ale nie okazujemy tego. Wiele razy odwracamy się od Ciebie, pogardzamy Twymi przykazaniami. Przez taki sposób bycia, zachowujemy się jak syn marnotrawny z Twojej przypowieści [Łk 15, 11-32]. Ale Ty, Panie, okazujesz nam miłosierdzie i przebaczasz nam nasze przewinienia.
O Panie, każdy z nas prosi Cię o przebaczenie, aby jeszcze ściślej zjednoczyć się z Tobą. Wielu nie zna Ciebie wcale, wielu odwróciło się od Ciebie. Zlituj się nad jednymi i drugimi, o Jezu Najłaskawszy, i pociągnij wszystkich do Świętego Serca swego. Królem bądź nam, o Panie, nie tylko wiernym, którzy nigdy nie odstąpili od Ciebie, ale i synom marnotrawnym, którzy Cię opuścili. Amen.

3. PIEŚŃ: Przyjdźcie do Mnie wszyscy...

Panie!

Wiemy, że zgrzeszyliśmy przeciwko Tobie. Dlatego chcemy przeprosić Cię za nasze grzechy, słabości i zaniedbania

(Chwila ciszy- osobiste przepraszanie Boga za popełnione grzechy)

Boże, źródło wszelkiego miłosierdzia i dobroci, Ty nam wskazałeś jako lekarstwo na grzechy post, modlitwę i jałmużnę, przyjmij nasze pokorne przyznanie się do przewinień, które obciążają nasze sumienia, i podźwignij nas w swoim miłosierdziu. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen!
Panie, bądź litościw nam grzesznym!

4. PIEŚŃ: Przed oczy Twoje, Panie... (zwrotki od 1 do 4)

A teraz wspólnie przepraszajmy Dobrego Boga za nasze przewinienia:
Powtarzamy: Przebacz nam, Panie!

- Przepraszamy Cię za to, że nie pamiętamy, że Jesteś naszym Ojcem
- Przepraszamy Cię za to, że opuszczaliśmy modlitwę poranną i wieczorną
- Przepraszamy Cię za to, że wątpimy w to, iż przebaczasz nam grzechy w Sakramencie Pokuty
- Przepraszamy Cię za to, że źle zachowywaliśmy się w kościele
- Przepraszamy Cię za to, że wstydziliśmy się okazać, iż jesteśmy chrześcijaninami
- Przepraszamy Cię za to, że nie szanowaliśmy miejsc świętych: kościołów, cmentarzy, krzyży
- Przepraszamy Cię za to, że nie szanowaliśmy rodziców, przełożonych, nauczycieli
- Przepraszamy Cię za to, że nie umiemy przebaczać uchybienia innym
- Przepraszamy Cię za to, że namawialiśmy innych do złego

Panie, przepuść Twojemu ludowi i nie bądź na niego zagniewany na wieki, Amen!

5. PIEŚŃ NA BŁOGOSŁAWIEŃSTWO NAJŚWIĘTSZYM SAKRAMENTEM: Przed tak Wielkim...

martinus


Przeznaczeni.plPłockie strony

Wymiana Banerow Stron Chrzescijanskich
Friends link: visio-2013-pro-key microsoft-stellt-android-smartphone-projekt-key GĂźnstiges-8-Zoll-Tablet-von-MAS-Elektronik-key Microsoft-Project-2013-Professional-key microsoft-project-2013-editionen-key project-professional-2013-de-key microsoft-project-standard-professional-key ms-project-2013-uebersicht-preis-key microsoft-project-professional-2013-deutsch-pc-key microsoft-project-professional-2013-sale-key microsoft-project-professional-2013-product-key-kaufen microsoft-project-professional-2013-32-bit-key-kaufen office-project-keys-kaufen
Friends link: Windows-7-Professional-SP1-Key Windows-7-Professional-SP1-Key-2 Windows-7-Professional-SP1-Key-3 Windows-7-Professional-SP1-Key-4 Windows-7-Professional-SP1-Key-5 Windows-7-Professional-SP1-Key-online Windows-7-Professional-SP1-Key-online-2 Windows-7-Professional-SP1-Key-online-3 Windows-7-Professional-SP1-Key-online-4

Friends link: windows-7-home-premium-key-cheap buy-windows-7-home-premium-key purchase-windows-7-home-premium-key windows-7-home-premium-key-sale windows-7-enterprise-key-cheap windows-7-enterprise-key-sale windows-7-enterprise-key-online windows-7-home-premium-key-online buy-windows-7-enterprise-key purchase-windows-7-enterprise-key
300-208 www.pass4suresale.com 70-485 http://www.examskip.com/ 70-643