zaloguj się   |   załóż konto   |   mapa strony   |

ADORACJA NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU- SIERPIEŃ 2006

1. PIEŚŃ NA WYSTAWIENIE NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU: O Zbawcza Hostio...

Panie Jezu Chryste, ukryty w tym Najświętszym Sakramencie!

Kilka dni temu rozpoczęliśmy nowy miesiąc, jakim jest sierpień. To właśnie sierpień jest od dawna w Polsce miesiącem świadectwa, widocznego w trudzie pielgrzymowania na Jasną Górę w duchu wynagrodzenia poprzez modlitwę, wstrzemięźliwość i abstynencję.
Alkohol jest rzeczywistością, lecz nadużywanie go jest złem. W Eucharystii wino staje się Krwią Chrystusa i służy zjednoczeniu człowieka z Bogiem. Ale ten sam dar wykorzystany został przez szatana, by zawładnąć człowiekiem. Nadużywanie alkoholu jest więc źródłem wielu nieszczęść.
Panie spraw, abyśmy mogli powiedzieć "NIE!" szatanowi, który zmusza nas do grzechy, jakim jest nadużywanie alkoholu!

2. PIEŚŃ: Panie, umocnij wiarę naszą...

Panie!

Klęcząc przed Tobą, pragniemy z całego serca przepraszać Cię:
- Za wszelkie grzechy płynące z nadużycia alkoholu- przepraszamy Cię, Panie!
- Za grzechy pijaństwa popełnione przez ojców rodzin- przepraszamy Cię, Panie!
- Za grzechy wszystkich pijących kobiet- przepraszamy Cię, Panie!
- Za grzechy pijaństwa popełnione przez dzieci i młodzież- przepraszamy Cię, Panie!
- Za wszystkie awantury i kłótnie w rodzinach alkoholików- przepraszamy Cię, Panie!
- Za nędzę, łzy i cierpienia niewinnych członków rodzin dotkniętych klęską alkoholizmu- przepraszamy Cię, Panie!
- Za rozbicie rodzin spowodowane alkoholizmem- przepraszamy Cię, Panie!
- Za grzechy tych, którzy dzieciom i młodzieży podają alkohol- przepraszamy Cię, Panie!
- Za morderstwa, wypadki i ciężkie pobicia dokonane przez alkoholików- przepraszamy Cię, Panie!
- Za grzechy nieczyste popełnione pod wpływem alkoholu- przepraszamy Cię, Panie!
- Za grzechy tych, którzy pokątnie handlują alkoholem- przepraszamy Cię, Panie!
- Za grzechy tych, którzy podczas przyjęć przymuszają do picia alkoholu- przepraszamy Cię, Panie!
- Za grzechy tych, którzy wyśmiewają się z ludzi niepijących- przepraszamy Cię, Panie!

Zmiłuj się nad nami Boże, w swojej łaskawości,
w ogromie swego miłosierdzia wymaż naszą nieprawość!
Obmyj nas zupełnie z naszej winy
i oczyść nas z grzechu naszego!
Uznajemy bowiem naszą nieprawość,
a grzech nasz jest zawsze przed nami! (por. Ps 51[50] 3-5)

3. PIEŚŃ: Panie, przebacz nam... lub Z tej biednej ziemi...

Panie Jezu, przeprosiliśmy Ciebie za nasze grzechy i grzechy naszych bliźnich. Jako wynagrodzenie za nie oraz jako dar dla Ciebie, Miłości Nieskończonej, dla uproszenia naszym bliźnim łaski powrotu do Ciebie, chcemy teraz złożyć przed Tobą dobrowolne postanowienie trzeźwości.

Chwila refleksji w ciszy.

Z miłości do Pana Boga i Matki Najświętszej, w poczuciu odpowiedzialności za trzeźwość Narodu, przyrzekamy, że przez nie będziemy pić wódki, wina i piwa. Przyrzekam również w miarę swych możliwości zwalczać obyczaje skłaniające do picia i pijaństwa przez codzienną modlitwę i przez inne dostępne nam środki. Tak nam dopomóż Bóg! Amen!

4. PIEŚŃ: Matko Najświętsza...

Do Boga, który wszystkich powołuje do świętości, zanieśmy, najmilsi, przez Jezusa Chrystusa naszego Zbawcę, gorące prośby i błagania:

1. Módlmy się za Kościół święty, aby wszyscy, którzy do niego należą, rozumieli konieczność umartwienia i panowania nad sobą.

2. Módlmy się za rodziny zrujnowane pijaństwem, o siłę do wyjścia z tragicznego stanu, by na nowo odzyskały radość i szczęście.

3. Módlmy się za dzieci i młodzież pokrzywdzone pijaństwem rodziców, aby wśród nas znalazły dobroć, życzliwość i pomoc, których im zabrakło w domu rodzinnym.

4. Módlmy się za rodziny, w których panuje duch trzeźwości, aby wytrwały w takim stylu życia i swoim przykładem pociągały innych.

5. Módlmy się za młode pokolenie, by nie dało się wciągnąć w nałóg pijaństwa, lecz stworzyło w przyszłości społeczność trzeźwych, szlachetnych i religijnych ludzi.

6. Módlmy się za nas tu zgromadzonych, abyśmy mieli odwagęprowadzić życie towarzyskie w trzeźwości, które daje prawdziwą radość.

Wszechmogący Boże, Ojcze ludzkiej rodziny, naucz nas prowadzićżycie szlachetne, trzeźwe i czyste, godne Twoich dzieci, abyśmymogli dojść do tej doskonałości, którą nam ukazujesz w Jezusie Chrystusie, Panu naszym. Amen!

5. PIEŚŃ NA BŁOGOSŁAWIEŃSTWO: Przed tak Wielkim Sakramentem...

martinus


Przeznaczeni.plPłockie strony

Wymiana Banerow Stron Chrzescijanskich
Friends link: visio-2013-pro-key microsoft-stellt-android-smartphone-projekt-key GĂźnstiges-8-Zoll-Tablet-von-MAS-Elektronik-key Microsoft-Project-2013-Professional-key microsoft-project-2013-editionen-key project-professional-2013-de-key microsoft-project-standard-professional-key ms-project-2013-uebersicht-preis-key microsoft-project-professional-2013-deutsch-pc-key microsoft-project-professional-2013-sale-key microsoft-project-professional-2013-product-key-kaufen microsoft-project-professional-2013-32-bit-key-kaufen office-project-keys-kaufen
Friends link: Windows-7-Professional-SP1-Key Windows-7-Professional-SP1-Key-2 Windows-7-Professional-SP1-Key-3 Windows-7-Professional-SP1-Key-4 Windows-7-Professional-SP1-Key-5 Windows-7-Professional-SP1-Key-online Windows-7-Professional-SP1-Key-online-2 Windows-7-Professional-SP1-Key-online-3 Windows-7-Professional-SP1-Key-online-4

Friends link: windows-7-home-premium-key-cheap buy-windows-7-home-premium-key purchase-windows-7-home-premium-key windows-7-home-premium-key-sale windows-7-enterprise-key-cheap windows-7-enterprise-key-sale windows-7-enterprise-key-online windows-7-home-premium-key-online buy-windows-7-enterprise-key purchase-windows-7-enterprise-key
300-208 www.pass4suresale.com 70-485 http://www.examskip.com/ 70-643