zaloguj się   |   załóż konto   |   mapa strony   |

Adoracja Krzyża 2

Adoracja Krzyża

Pieśń........

Powiedz nam Krzyżu, jak cierpiał Pan,
Powiedz o bólu krwawiących ran,
O sercu, które przeszył miecz win,
Bo za nas umarł Boży Syn
Góra wysoka a na niej Krzyż,
Krzyż moich win i grzechów mych,
Choć to tak dawno zdarzyło się,
Ja byłem tam z Nim nocy tej.

Jezu! Staję przed Twoim Krzyżem. Przed narzędziem tortur i hańby, dla tych , którzy chcieli zniweczyć, wymazać z dziejów ludzkości Twoją miłość, Twoją naukę, dla wszystkich którzy odrzucili Boga, swojego Stwórcę, pana i Ojca.
Dla mnie jest to znak pojednania człowieka z Bogiem, zgładzenia moich grzechów, znak największej miłości, jaką mi ofiarowałeś i znak nadziei.
Przebrzmiały już echa rozwścieczonego tłumu, przycichły złorzeczenia najzagorzalszych wrogów, zamarła przyroda, jakby w oczekiwaniu na coś niezwykłego....
A Ty , mój nauczycielu, który wziąłeś na swoje barki ciężar grzechów całego świata, również i grzechów moich zawisłeś pomiędzy niebem a ziemią.....spoglądasz w dół..... widzisz , że Twoja męka nie poszła na marne...... że wrogowie powoli odchodzą..... że garstka Twoich najbliższych jest w pobliżu, jakby przytulona do drzewa, że garstka tych osób rozrośnie się, że coraz to nowi ludzie zechcą skorzystać z owoców Twojej męki..... Wśród tych ludzi widzisz i mnie. Wiesz, że nieraz się wahałem, .... że trudno mi było wybrać swoje miejsce, ze łatwiej jest iść z tłumem, z tymi, którzy teraz są górą..
Na pewno uradowałeś się widząc, że wracam pod krzyż ... że pragnę być tam razem z Twoją Matką jako umiłowany uczeń.

Pieśń.....................


Stoję pod krzyżem, bo chcę być przy Tobie, chcę mieć swój udział w Twojej męce, chcę, jak to kiedyś powiedziałeś: wziąć swój codzienny krzyż i naśladować Ciebie.
Panie! Twoje ziemskie nauczanie dobiega końca. Przez trzy lata przemierzałeś drogi tego świata by szukać człowieka i karmić go swoim słowem...
Słowem, które daje życie wieczne. Teraz Twoje nogi są przybite do krzyża. Nie możesz iść za mną. Chcąc Cię słuchać, ja muszę przyjść do CIEBIE. Pomimo okropnych cierpień chcesz mi jeszcze coś powiedzieć. Na pewno będzie to soś ważnego, jak ważnym jest każde słowo umierającego ojca, matki, słowo osoby miłującej.
Wzgórze Golgoty zaległa cisza. Uciszyło się moje serce. W tej ciszy usłyszę Twoje słowo. Mów do mnie Panie...

„Ojcze! Przebacz im, bo nie wiedzą co czynią „

Chryste ! Ty wiesz, że potrzebuję przebaczenia. To dlatego podjąłeś się dzieła zbawienia , którego prawie ostatnim etapem jest droga krzyżowa i Twoja męka konania.
Ty wiesz, za jakie moje grzechy postanowiłeś przebłagać Ojca. Ty je znasz wszystkie. Grzechy czynu...zaniedbania...grzechy względem Ciebie...grzechy wobec bliźnich, odejścia od Twej miłości.
Jestem ich świadomy...Przed Tobą je wypowiadam, bo chcę, żeby mi były odpuszczone.
...............................................
Prosząc Ojca o przebaczenie swoim prześladowcom mówisz mi , że mój bliźni też niejednokrotnie potrzebuje ode mnie przebaczenia. Nieraz czułem się pokrzywdzony...dotknięty...nieraz zabolało serce...urażona została moja duma ...doznałem uszczerbku na zdrowiu lub mieniu...
Tak ciężko mi było przebaczyć...zapomnieć. Wszystko to wyrzucam teraz z siebie...Jezu ja też przebaczam.

Pieśń:.....................

„Zaprawdę powiadam ci: Dziś ze mną będziesz w raju”

Jezu ukrzyżowany! Twoja męka przynosi już pierwsze owoce. Jest to pierwsze rozgrzeszenie dające pewność wiecznego życia. Słowa te skierowałeś do człowieka grzesznego. Człowieka. którego życie, tak jak moje, zostało naznaczone występkami. Teraz potrzeba tylko dobrej mojej woli, by chcieć przekreślić dotychczasowe grzeszne moje życie...Tobie zaufać...u Ciebie szukać ukojenia i pociechy.
Pełen ufności, że wszystko, co przed Tobą wyznałem zostało mi odpuszczone wołam: Panie wspomnij na mnie!

Pieśń:............................

„ Boże mój ,Boże mój, czemuś mnie opuścił”

Męka Jezusa sięgnęła szczytów ludzkich możliwości i dna rozpaczy, a z głębi piersi, ostatkiem tchu wyrwała się modlitwa – modlitwa – prośba o to, by Ojciec nie pozostawił Go samego, bo jako człowiek jest u kresu wytrzymałości...
Ileż to w moim życiu sytuacji, w których wydaje mi się, że jestem przez wszystkich opuszczony, zdany na łaskę i niełaskę losu. Wydawać by się mogło, że i B.
Bóg o mnie zapomniał. Jak cieszy taka sytuacja tych, którzy mi źle życzą.
Chryste! Ty wiesz jakie mam problemy, o których nie chcę i nie mogę mówić z innymi. Takie, które muszę rozwiązać w samotności. Przedstawiam je teraz Tobie ..........
Moje myśli są przy Tobie Jezu ukrzyżowany, Jezu Odtrącony, Jezu wyrwany od najbliższych. Obejmuję Twoje stopy, tulę się do Ciebie, Tobie opowiedzieć chcę o moim osamotnieniu. Jezu ty czekasz na mnie, chcesz mnie wysłuchać .... Muszę wykorzystać tę szansę.

Pieśń ...........................................

„Niewiasto, oto syn Twój. Oto Matka Twoja”
Słyszysz? Jezus w tak potwornej męce, kiedy Jego organizm ludzki wydobywa ostatnie tchnienia pamięta jeszcze o Tobie. Zostawia ci osobę najbliższą, kochającą, rozumiejącą ciebie tak, jak tylko Matka to potrafi. Popatrz na Nią. Tyle razy już uciekałeś się do niej... u Niej szukałeś wsparcia w chwilach zwątpienia... szukałeś mocy... Ją prosiłeś o wstawiennictwo. To jest testament Chrystusa, twojego Odkupiciela. Nie zapomnij nigdy o tym. Jej oddawaj całego siebie, takim jakim jesteś. Ona pomoże ci wykorzystać twoją nieudolność, twoje wady do tego, byś i z nich uczynił narzędzie swojego zbawienia. Garnij się do niej tak, jak to potrafił Ojciec Święty, który z całym przekonaniem, jako motto swojej posługi biskupiej mówił „Totus tuus” – Jam cały Twój. Jeżeli jej bezgranicznie zaufasz, ona pójdzie z tobą przez życie. Od chwili wypowiedzenia przez Jezusa tych słów, uczeń wziął Ją do siebie. Ty też nieraz zapraszałeś. Czy o tym nie zapomnisz w codziennym trudnym życiu? Czy masz Ją zawsze u siebie w domu, rodzinie, pracy, chwilach walki ze swymi słabościami, w chwilach trwogi i radości? Przecież Ona słyszała słowa Jezusa, bo stała wtenczas pod krzyżem. Ona czeka, byś wziął Ją do siebie, a wtedy nie będziesz sam. Ona będzie twoim przewodnikiem w pielgrzymowaniu do domu Ojca.

Pieśń ...........................................

Pragnę!
W westchnieniu tym Jezus zawarł skargę na pragnienie fizyczne, lecz również pragnienie duchowe, pragnienie dotkliwsze, wynikające z istoty Jego życia na ziemi i męki na krzyżu. Pragnie, by owoce Jego męki zostały przyjęte przez ludzkość, przeze mnie. Jezus pragnie tez miłości z mojej strony. Mojego powrotu do źródeł zbawienia, do miłości Ojcowskiej. Pragnienie Chrystusa jest o wiele większe, niż pragnienie powrotu syna marnotrawnego przez kochającego bez warunków ojca. Przecież On nie mówi: wróć jeśli zrobisz to czy tamto, wracaj, jeśli staniesz się już dobrym. Wcale nie. Wróć do mnie takim, jakim jesteś... w swojej niedoli, w łachmanach, owrzodzony, wynędzniały... Wróć, a ja pomogę ci stać się człowiekiem godnym mojej miłości, człowiekiem stworzonym na mój obraz i moje podobieństwo. Ja tego bardzo pragnę...
Jaka jest moja odpowiedź?
Czym chcę ulżyć cierpiącemu Zbawicielowi?
Czy moja odpowiedzią na skargę Chrystusa nie był ocet mojego samolubstwa?
Czy nie podawałem goryczy moich odstępstw, zaniedbań, występków, gardzenia Jezusem, Jego nauką, krzywdzenia Go w moich bliźnich? Przecież On jest w każdym z nich.

Pieśń .........................

„Wykonało się”
to są już naprawdę ostanie minuty realizacji Bożego planu zbawienia rodzaju ludzkiego. Zbawienia mnie osobiście. Jezus obwieszcza mi, że wykonał wszystko, co w swojej miłości przewidział po to, bym stał się na powrót dzieckiem Bożym. Pozostawił mi swoje słowo... słowo, które jest światłem i życiem, słowo zawarte w kartach Ewangelii po to, bym z niego korzystał, w nim szukał drogi rozwiązania wszystkich moich problemów. Pozostawił mi swoje Ciało i Krew, bym posilał się Nim w drodze do wiecznego szczęścia. Pozostawił mi sakramenty święte, widoczne znaki działania Jego niewidocznej dla oka łaski. Pozostawił mi swój Kościół, bym w łączności z Nim wzrastał w dobrym, by był moim przewodnikiem po krętych ścieżkach mojego życia.
Pozostawił mi ludzi życzliwych, służących swą pracą i oddaniem. Pozostawił ludzie wielkich, jak Jan Paweł II, by kontynuowali i wykonywali w Jego imieniu Boży plan zbawienia.
Czy ja sam osobiście realizuję ten plan zbawienia w swoim życiu?
Czy Panu zawierzam swoje plany życiowe?
Czy nie staram się naginać Bożych panów do swoich zachcianek?
..................
Tobie Panie oddaję moje życie, swój los, swoją rodzinę,najblizszych. Ty wiesz co im potrzeba. Bądź wola Twoja.

Pieśń:............................

„Ojcze, w ręce Twoje oddaję ducha mego”

Po wykonaniu Bożego planu zbawienia ,z całą ufnością Jezus oddaje swego ducha Ojcu. Dusza i Bóstwo opuściły umordowane ludzkie ciało.
Jezus, Bóg Człowiek zakończył swoje ziemskie życie, dokonał się najdziwniejszy, cudowny moment pojednania ziemi z niebem Wszechświat cały zadrżał na tę wieść. Zadrżała ziemia, odezwały się żywioły, zmarli wyszli z grobów, zasłona świątyni rozerwała się, jakby chciała powiedzieć: teraz wszyscy macie dostęp do miejsca świętego, miejsca, w którym mieszka Pan.
Prawdę tę wyznał nawet cyniczny poganin, setnik pilnujący ze swoim oddziałem miejsca kaźni: zaiste Ten był Synem Bożym.
Chryste, idę i ja, by oddać Ci pokłon. Idę z całą rzeszą zbawionych. Idę bo mam już do Ciebie dostęp, idę bo czekasz na mnie...bo chcesz wyleczyć moje dolegliwości...bo chcesz mi dać siebie, bo mi przebaczasz wszystko, co było złem w moim życiu...bo chcesz mnie nauczyć prawdziwej miłości.
................................................
Idę do Ciebie! Obejmuję Twój krzyż! Ściskam Twoje przebite nogi ! Idę bo chcę Ci powiedzieć o wszystkich moich cierpieniach, radościach, niepokojach, planach, o swoim żalu, o swoim postanowieniach. Tobie oddaję się bez reszty!


(pieśń w czasie której podchodzimy do krzyża)

Marian Skarbek - Stara Wieś woj. podkarpackie


Przeznaczeni.plPłockie strony

Wymiana Banerow Stron Chrzescijanskich
Friends link: visio-2013-pro-key microsoft-stellt-android-smartphone-projekt-key GĂźnstiges-8-Zoll-Tablet-von-MAS-Elektronik-key Microsoft-Project-2013-Professional-key microsoft-project-2013-editionen-key project-professional-2013-de-key microsoft-project-standard-professional-key ms-project-2013-uebersicht-preis-key microsoft-project-professional-2013-deutsch-pc-key microsoft-project-professional-2013-sale-key microsoft-project-professional-2013-product-key-kaufen microsoft-project-professional-2013-32-bit-key-kaufen office-project-keys-kaufen
Friends link: Windows-7-Professional-SP1-Key Windows-7-Professional-SP1-Key-2 Windows-7-Professional-SP1-Key-3 Windows-7-Professional-SP1-Key-4 Windows-7-Professional-SP1-Key-5 Windows-7-Professional-SP1-Key-online Windows-7-Professional-SP1-Key-online-2 Windows-7-Professional-SP1-Key-online-3 Windows-7-Professional-SP1-Key-online-4

Friends link: windows-7-home-premium-key-cheap buy-windows-7-home-premium-key purchase-windows-7-home-premium-key windows-7-home-premium-key-sale windows-7-enterprise-key-cheap windows-7-enterprise-key-sale windows-7-enterprise-key-online windows-7-home-premium-key-online buy-windows-7-enterprise-key purchase-windows-7-enterprise-key
300-208 www.pass4suresale.com 70-485 http://www.examskip.com/ 70-643