zaloguj się   |   załóż konto   |   mapa strony   |

Adoracja Krzyża

Adoracja Krzyża

(Krzyżu Chrystusa bądźże...)

Jezu, staję przed Twoim krzyżem! Chrystusie – klękam przed Twoim krzyżem! Boże mój – całuję Twój krzyż, bo On wiedzie mnie na wyżyny człowieczeństwa. Ja o tym wiem...
Przez wieki, krzyż kojarzył się zupełnie z czymś innym, i to przekonanie pozostaje w mojej ludzkiej, ułomnej naturze. To przekonanie stara się we mnie utrwalić świat. Dla niego krzyż jest cierpieniem, niesprawiedliwością, ciemnością i bezsilnością. Dla świata krzyż – cierpienie jest czymś, co przeraża, miażdży człowieka depcze jego godność ludzką, zapędza w zaułki rozpaczy. Dlatego też krzyż uznawany jest za głupstwo, szaleństwo i nonsens. Dlatego też krzyż jest profanowany, usuwany za wszelką cenę z życia publicznego i osobistego.
Dlaczego tak często i ja ulegam podszeptom świata? Chyba dlatego, że boję się przyjąć w swoje życie prawdy o prawdziwej Miłości, o tej Miłości, która objawiła się na krzyżu. Gdy nie przyjmujemy sercem prawdy o ukrzyżowanej miłości, cierpienie staje się bezsensem, koszmarem, czymś, od czego należy trzymać się z daleka.

(Zbawienie przyszło przez krzyż...)

Jezus – ukrzyżowana Miłość – odmienił znaczenie krzyża, ale pozostał paradoks polegający na tym, że to, co jest przerażające, ciemne, co miażdży i hańbi – stało się znakiem zwycięstwa. Chrystus przez swoją mękę nie unicestwił bólu, lecz uczynił go drogą do szczęścia. Jezus nie odrzucił cierpienia, lecz objawił w nim swoją potęgę. To jest właśnie ten paradoks, ta sprzeczność pozorna, przez którą tak ciężko jest przyjąć bożą prawdę o sensie cierpienia. Człowiek nie lubi sprzeczności, nawet tych pozornych. Nie lubi tego, co burzy jego przyzwyczajenia, przeświadczenia, utarte schematy myślenia, ten ogólnie przyjęty porządek rzeczy, który daje poczucie stabilizacji i wygody.
W tajemnicy krzyża, w tajemnicy zbawczej Miłości, wszystko to wzięło inny obrót. To, co było wzgardzone, stało się Boskie; to co było klęską, stało się zwycięstwem; to, co umarło, stało się nowym życiem. Jeżeli tych prawd nie przyjmę wiarą, nie wejdę w głębiny misterium krzyża. Jeśli nie rozpocznę myślenia innego, niż proponuje świat, nie zrozumiem nigdy Jezusowego królestwa, które „nie jest stąd”, jak sam to oznajmił Piłatowi.

(W krzyżu cierpienie...)Każde cierpienie, każdy krzyż, jaki spotykam na swojej drodze życia, jest dla mnie próbą. Odczuwam go jako słabość, ból, upokorzenie, coś bardzo przykrego; a przecież człowiek nie chce być słaby, nie chce cierpieć, nie chce być upokorzony. Przed tym wzdryga się jego natura. To dlatego właśnie, pod krzyżem pozostaje tak niewielu. Wszyscy inni poszli za silniejszymi, za propagandą, za pieniądzem, za wpływami, za władzą. Kto chciałby stawać po stronie przegranego? A gdzie ja staję na co dzień, podczas moich codziennych wyborów?

(Być bliżej ciebie chcę...)

Podejmuję tak nieudane decyzje, chociaż wiem, że Jezus poniósł tylko pozorną klęskę. Postępuję tak nierozsądnie, bo stanąć nawet przy pozornie tylko przegranym, jest ciężko. Brakuje mi siły do przetrwania próby będącej sprawdzianem prawdziwej miłości. Tę konieczną do przetrwania moc mogę zdobyć tylko przez wiarę. Nie mogę ulegać wrażeniom, uczuciom, bo te z natury bywają przeciwne cierpieniu. Jeżeli zacznę poddawać się uczuciom, wrażeniom, zacznie spłycać się moja wiara, a z czasem nawet zaniknie. Stać się może to, co stało się z tłumami w Jerozolimie pomiędzy euforią tryumfalnego wjazdu w Niedzielę palmową, a Wielkim Piątkiem. Gdy uczucia stają się zdominowane przez żądzę pieniądza, propagandę, strach, tak łatwo jest zdradzić Jezusa, tak łatwo skazać Go na śmierć.

(Jak ciężar krzyża ...)

Chrystusowe królestwo szczęścia, miłości i pokoju zdobyć można tylko idąc drogą krzyża, przedzierając się przez gąszcz cierpień, krzywd i udręk. Mówił o tym Jezus chociażby podczas „kazania na górze”. Święty Jan od Krzyża rozpamiętując te prawdy tak napisał: „by wejść do tych bogactw... trzeba iść przez ciemna bramę, to jest przez krzyż. Niewielu zaś pragnie przez nią wchodzić, natomiast wielu pragnie rozkoszy, do których się przez nią wchodzi”.
Ta gorzka prawda, to nic innego jak fakt, że człowiek nie chce przyjąć paradoksów krzyża. Owoce rajskiego drzewa życia – tak, ale droga, jaka do nich prowadzi – nie. Stąd też wszystkie moje pomyłki, bo szukam szczęścia pragnąc pominąć krzyż.
Sam nie byłbym w stanie przejść przez gąszcz cierpienia, gdyby Jezus nie przeszedł tą drogą pierwszy. To On daje mi moc, to On wytyczył ścieżkę do bramy raju. Podążając za Nim muszę mieć świadomość, że On idzie przede mną. Z tą świadomością, mogę się nie lękać. Mogę odważnie przedzierać się przez to, co przeraża, łamie, paraliżuje, budzi niechęć. Mogę iść odważnie jak Jezus kroczące drogą krzyżową wśród nienawistnych serc, by umrzeć na krzyżu, a przez to wyzwolić człowieka z niewoli grzechu.
(Nie bój się... Jezus przez życie ...)Chryste! Klęcząc przed Twoim krzyżem i wpatrując się w Twoją umęczoną twarz wołam: naucz mnie brać swój krzyż na ramiona. Daj siłę wytrwałego podążania ze swoim krzyżem za Tobą. Włącz moje osobiste cierpienie w Twoją zbawczą mękę. Daj wytrwać, choćbym nie rozumiał, nie widział chwilowo sensu w tym, co mnie otacza. Wiem, Ze nie zostanę sam. Że krzyż, jaki dla mnie przygotowałeś, jest na miarę moich sił, jeżeli zaufam Tobie, Twojej nieskończonej miłości.

(Dobry Jezu spojrzyj...)

Gdyby to było dla mnie dobre, Bóg mógłby dać mi wszystko za darmo. Przecież jako istota wszechmocna mógłby zbawić człowieka bez cierpienia, bez śmierci na krzyżu. Wybrał jednak drogę krzyżową, aby na tej właśnie drodze objawić swą miłość do samego końca. Drogę krzyża uczynił jedyną drogą, jedynym przejściem do wiecznego szczęścia. Jest to prawdziwa tajemnica, której do końca na tej ziemi nie mogę pojąć. Gdybym nie zakosztował Jezusowego krzyża czułbym się upokorzony otrzymanym darmo darem, którego nawet nie potrafię zakosztować. Ukrzyżowana Miłość oczekuje i pragnie mojej odpowiedzi, mojej gotowości do podążania jej śladem.

(Jezu Chryste Panie miły...)

Adorując Cię teraz ukrzyżowany Chryste pytam: Panie, jak to się stało, że Ty, będąc Stwórcą wszechświata doszedłeś do tego, że stałeś się człowiekiem. Co się stało, że z życia wiecznego przeszedłeś do śmierci doczesnej i konania w ogromnych męczarniach na drzewie krzyża za moje osobiste grzechy? Co ja winienem czynić dla Ciebie?.. a co faktycznie czynię... jak wygląda moje osobiste życie i spojrzenie na krzyż, który na mnie dopuszczasz?

(Panie przebacz nam...)
Jezu! Pod Twoim krzyżem stała Matka... Matka, którą uczyniłeś moją Matką. Ona jest darem Twojego serca dla mnie. Ona – najlepsza z matek. Ona pomoże mi iść odważnie drogą cierpienia. Ona wyprosi mi łaskę widzenia sensu cierpienia, a najtrudniejszych momentach weźmie w swoje matczyne ramiona. Trzeba tylko o Niej pamiętać i wytrwale prosić: Matko pomóż! Matko ratuj! Matko przyczyń się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen

(Matko Najświęysza...)

Marian Skarbek - Stara Wieś woj. podkarpackie


Przeznaczeni.plPłockie strony

Wymiana Banerow Stron Chrzescijanskich
Friends link: visio-2013-pro-key microsoft-stellt-android-smartphone-projekt-key GĂźnstiges-8-Zoll-Tablet-von-MAS-Elektronik-key Microsoft-Project-2013-Professional-key microsoft-project-2013-editionen-key project-professional-2013-de-key microsoft-project-standard-professional-key ms-project-2013-uebersicht-preis-key microsoft-project-professional-2013-deutsch-pc-key microsoft-project-professional-2013-sale-key microsoft-project-professional-2013-product-key-kaufen microsoft-project-professional-2013-32-bit-key-kaufen office-project-keys-kaufen
Friends link: Windows-7-Professional-SP1-Key Windows-7-Professional-SP1-Key-2 Windows-7-Professional-SP1-Key-3 Windows-7-Professional-SP1-Key-4 Windows-7-Professional-SP1-Key-5 Windows-7-Professional-SP1-Key-online Windows-7-Professional-SP1-Key-online-2 Windows-7-Professional-SP1-Key-online-3 Windows-7-Professional-SP1-Key-online-4

Friends link: windows-7-home-premium-key-cheap buy-windows-7-home-premium-key purchase-windows-7-home-premium-key windows-7-home-premium-key-sale windows-7-enterprise-key-cheap windows-7-enterprise-key-sale windows-7-enterprise-key-online windows-7-home-premium-key-online buy-windows-7-enterprise-key purchase-windows-7-enterprise-key
300-208 www.pass4suresale.com 70-485 http://www.examskip.com/ 70-643