zaloguj się   |   załóż konto   |   mapa strony   |

Komentarze Wigilia Paschalna

Komentarze:
1. Przed rozpoczęciem liturgii

2. Przed śpiewem Orędzia Paschalnego (po dojściu księdza do ołtarza i po wejściu wiernych do kościoła)

3. Przed czytaniami (po śpiewie Orędzia Paschalnego)

4. Przed Chwała na wysokości (po siódmym czytaniu, psalmie i modlitwie księdza)

5. Przed liturgią chrzcielną (po kazaniu)

1. Komentarz przed rozpoczęciem liturgii
Uroczystości, w których za chwilę będziemy uczestniczyć, stanowią centralny moment tajemnicy paschalnej. Dzisiaj bowiem dopełnia się wszystko, co rozważaliśmy i przeżywaliśmy w Wielki Czwartek i Wielki Piątek.

Już w pierwszych wiekach chrześcijaństwa przygotowanie do święta Zmartwychwstania koncentrowało się wokół czuwania na modlitwach, śpiewach i słuchaniu Słowa Bożego. Pierwsi chrześcijanie rozumieli lepiej niż my, że nasze życie jest oczekiwaniem na powtórne przyjście Pana. Nie przebrzmiały bowiem jeszcze w ich uszach słowa Jezusa: "Czuwajcie, bo nie znacie dnia ani godziny, kiedy Syn Człowieczy przyjdzie". Dlatego obchodząc i wspominając pierwsze przyjście Jezusa, zakończone śmiercią i zmartwychwstaniem, wyczekiwali jednocześnie Jego powtórnego przyjścia, które im zapowiedział. Głosili Jego śmierć, wyznawali Jego Zmartwychwstanie, oczekując aż przyjdzie w chwale.

To samo czynimy dzisiaj i my, pragnąc głębiej pojąć zasadniczy sens wielkich tajemnic naszej wiary, naszego życia teraźniejszego i przyszłego.

To nasze dzisiejsze, nieco dłuższe modlitewne czuwanie, będzie drogą wiodącą w kierunku fundamentów chrześcijaństwa - do Chrystusa, który jako pierwszy przeszedł ze śmierci do życia. Do Chrystusa, który jest światłem wiodącym ku życiu w chwale. Do Jezusa Chrystusa, który na chrzcie świętym dał nam nowe życie, a w Eucharystii jest dla nas nieustannie źródłem tego nowego życia.

Dzisiejsza Liturgia będzie się składać z następujących części: Na początku odbędzie się obrzęd światła. Na zewnątrz kościoła zostanie poświęcony ogień, od którego zostanie zapalony paschał - świeca symbolizująca Chrystusa Zmartwychwstałego.

Następnie w nastroju radości przejdziemy do Liturgii Słowa Bożego, podczas której rozważać będziemy prawdy o Zmartwychwstaniu, wielkie dzieła, jakich Bóg dokonuje w dziejach ludzkości.

W odpowiedzi na Słowo Boże, przejęci pragnieniem, aby i nasze życie włączyło się w wielkie plany Boże i służyło ich wypełnieniu, odnowimy przyrzeczenia złożone niegdyś na naszym chrzcie. Zakończymy nasze czuwanie udziałem w Liturgii Eucharystii, przyjmując Komunię świętą, łączącą nas ostatecznie ze Zmartwychwstałym Jezusem Chrystusem.

Za chwilę kapłan poświęci rozpalony na zewnątrz ogień, następnie zapali od niego świecę paschalną, która jest symbolem Zmartwychwstałego Pana. Dla podkreślenia tego faktu, kapłan wyżłobi w niej znak krzyża, pierwszą i ostatnią literę alfabetu greckiego: Alfę i Omegę oraz 4 cyfry bieżącego roku. Chrystus jest bowiem Alfą i Omegą wszelkiego stworzenia, początkiem i końcem. Przez Niego wszystko się stało i w Nim wszystko - cały wszechświat znajdzie swój kres.

Aby Krzyż wyryty na świecy był widoczny, umieszcza się na nim 5 ziaren żywicy, pomalowanych na czerwono. Przypominają nam dzisiaj Rany Chrystusowe. Następnie kapłan zapala świecę paschalną nowym, dopiero co poświęconym ogniem.

Po zapaleniu świecy paschalnej, kapłan wzniesie ją ku górze śpiewając: "Światło Chrystusa", na co my wszyscy odpowiemy pełni wdzięczności: "Bogu niech będą dzięki". Uformuje się procesja i paschał zostanie wniesiony do Kościoła. Przypomnijmy sobie w tym momencie słup ognia, przypomnijmy sobie obłok, który prowadził lud do ziemi obiecanej. Z zewnątrz, z ciemności, mamy wejść do kościoła za światłem Chrystusa. To światło jest światłem wiary. Po drugim śpiewie kapłana, który będzie miał miejsce pośrodku kościoła, przy pomocy ministrantów zapalimy nasze świece od ognia świecy paschalnej. Nie ma żadnego pokątnego światełka, nikt nie może swoimi zapałkami gdzieś w kącie zapalić, ale zapalimy swoje świece właśnie od świec ministrantów i jedni drugim będziemy to światło podawać. Oznacza to, że jak jedni drugim przekazują światło, tak mamy dzielić się wiarą: ci, którzy ją przyjęli, którzy uwierzyli, dzielą się swoją wiarą z innymi. Znak ten oznacza także, że w naszym życiu może zapłonąć światło Chrystusa, oświetlające mroki naszego serca, światło, które otrzymaliśmy na chrzcie świętym, a teraz podczas tej liturgii pragniemy je rozpalić na nowo.

Gdy kapłan zaśpiewa po raz trzeci: "Światło Chrystusa", zostanie zapalone światło w naszej świątyni. Otaczająca nas do tego momentu ciemność zniknie bez śladu. Nasze czuwanie, które do tego momentu upływało w mroku, w nastroju powagi, stanie się pełne radości. Bo Chrystus, którego powtórnego przyjścia w chwale oczekujemy, jest wśród nas obecny. Jego światło prowadzi nas ku niebieskiej ojczyźnie, tak, jak słup ognisty prowadził Izraelitów w ich wędrówce do Ziemi Obiecanej. Wyjdźmy teraz, w miarę możliwości z kościoła na zewnątrz i oczekujmy w pobliżu ognia na nadejście kapłana.

2. Komentarz przed śpiewem Orędzia Paschalnego
(po dojściu księdza do ołtarza i po wejściu wiernych do kościoła)

Przyjmijmy teraz pełne radości orędzie paschalne - hymn ku czci Jezusa Chrystusa, światłości świata. Przed wiekami Bóg prowadził naród wybrany przez pustynię z niewoli egipskiej do ziemi obiecanej, za pomocą poprzedzającego ich słupa ognia.

My wszyscy tutaj zebrani, od dnia naszego chrztu, pielgrzymujemy do niebieskiej ojczyzny, drogą, którą nam oświetla swą nauką i przykładem Zmartwychwstały Chrystus. Kto za Nim idzie, nie chodzi w ciemności grzechu.

W tym duchu słuchajmy dzisiejszego orędzia, zwiastującego nam Wielką Noc - Noc Paschy, przejścia Chrystusa ze śmierci do życia - najważniejszy czas w całym roku liturgicznym i w naszym życiu, jako ludzi należących do Chrystusa - ludzi ochrzczonych. Orędzie wielkanocne zacznie się wezwaniem do nas wszystkich o modlitwę za śpiewającego, żeby dobrze je wyśpiewał. Tekst orędzia wytłumaczy nam symbolikę: światła, świecy i wymowę całej Wielkiej Nocy.

Wszyscy stoimy trzymając w ręku zapalone świece.

3. Komentarz przed czytaniami

(po śpiewie Orędzia)

Wszyscy gasimy świece i siadamy

(gdy wierni usiądą, czyta dalej)

Rozpoczyna się Liturgia Słowa. Dzisiaj jest o­na bogatsza niż zwykle. Obejmuje 7 czytań ze Starego testamentu, jedno z Nowego Testamentu i Ewangelię.

Liturgia Słowa ma następujący kształt:

- Najpierw lektor czyta Słowo Boże,
- Potem psałterzysta śpiewa psalm, a lud powtarza refren,
- Następnie wszyscy wstają, kapłan mówi: "Módlmy się",
- Wszyscy przez pewien czas modlą się w ciszy,
- Następnie kapłan odmawia modlitwę, na tę modlitwę wszyscy będziemy stać.

4. Komentarz przed Chwała na wysokości
(po siódmym czytaniu oraz psalmie .................... i modlitwie księdza)

Dobiegły już końca czytania ze Starego Testamentu. Ich pełny sens ukryty przed Żydami, odsłonił się wraz z przyjściem Chrystusa. Jego światło wskazuje nam drogę i nas prowadzi. Świece zapalone teraz przy ołtarzu oznaczają, że nasza świąteczna radość dosięga szczytu. W tym podniosłym nastroju i przy dźwięku dzwonów będziemy wielbić Boga, śpiewając hymn radości ku Jego chwale.

Wszyscy wstajemy.

5. Komentarz przed Liturgią chrzcielną

(po kazaniu)

Rozpoczyna się trzecia część Liturgii Wigilii Paschalnej - liturgia chrzcielna. Słowo Boże przybliżyło nam tajemnicę męki, śmierci i zmartwychwstania Chrystusa. Za chwilę będziemy śpiewać litanię do Wszystkich Świętych, czyli tych naszych sióstr i braci, którzy już przeszli ze śmierci do życia i uczestniczą w chwale Zmartwychwstałego Chrystusa, wspierając nas - pielgrzymujących ku niebieskiej Ojczyźnie - swoim wstawiennictwem. Prośmy o ich pomoc, aby przyrzeczenia chrzcielne, które za chwilę odnowimy, sprawiły przemianę naszego dotychczasowego stylu życia. Litanię śpiewamy stojąc. Po dwukrotnym "Chryste wysłuchaj nas", kończącym litanię, kapłan dokona poświęcenia wody chrzcielnej, poświęcając też wodę przyniesioną przez nas w butelkach. W modlitwie, która zostanie odśpiewana raz jeszcze pojawią się obrazy biblijne, które zapowiadały tajemnicę chrztu. Wsłuchajmy się w te słowa, wyrażające głęboką treść naszej wiary. Następnie odnowimy przyrzeczenia chrzcielne. Wszyscy teraz wstajemy i zapalamy świece.

oprac. ks. Sławomir Stefański


Przeznaczeni.plPłockie strony

Wymiana Banerow Stron Chrzescijanskich
Friends link: visio-2013-pro-key microsoft-stellt-android-smartphone-projekt-key GĂźnstiges-8-Zoll-Tablet-von-MAS-Elektronik-key Microsoft-Project-2013-Professional-key microsoft-project-2013-editionen-key project-professional-2013-de-key microsoft-project-standard-professional-key ms-project-2013-uebersicht-preis-key microsoft-project-professional-2013-deutsch-pc-key microsoft-project-professional-2013-sale-key microsoft-project-professional-2013-product-key-kaufen microsoft-project-professional-2013-32-bit-key-kaufen office-project-keys-kaufen
Friends link: Windows-7-Professional-SP1-Key Windows-7-Professional-SP1-Key-2 Windows-7-Professional-SP1-Key-3 Windows-7-Professional-SP1-Key-4 Windows-7-Professional-SP1-Key-5 Windows-7-Professional-SP1-Key-online Windows-7-Professional-SP1-Key-online-2 Windows-7-Professional-SP1-Key-online-3 Windows-7-Professional-SP1-Key-online-4

Friends link: windows-7-home-premium-key-cheap buy-windows-7-home-premium-key purchase-windows-7-home-premium-key windows-7-home-premium-key-sale windows-7-enterprise-key-cheap windows-7-enterprise-key-sale windows-7-enterprise-key-online windows-7-home-premium-key-online buy-windows-7-enterprise-key purchase-windows-7-enterprise-key
300-208 www.pass4suresale.com 70-485 http://www.examskip.com/ 70-643