zaloguj się   |   załóż konto   |   mapa strony   |

Katecheza na Wielką Sobotę

Puste, otwarte na oścież tabernakulum, główny ołtarz obnażony, brak obrusu, dywanów, kwiatów, zamilkły organy i dzwony ... Uwagę naszą skupia boczny ołtarz, figura Chrystusa złożonego w grobie, mnóstwo kwiatów, a przede wszystkim jasno oświetlona monstrancja, okryta białym delikatnym tiulem. W milczeniu, nieruchomo stoją strażacy, klęczą skupieni ministranci, zmieniając “wartę” co 30 minut. Cisza ...

“Co się stało? Wielka cisza spowiła ziemię; wielka na niej cisza i pustka. Cisza wielka, bo Król zasnął. Ziemia się przelękła i zamilkła, bo Bóg zasnął w ludzkim ciele, a wzbudził tych, którzy spali od wieków. Bóg umarł w ciele, a poruszył Otchłań” (II Czytanie z Wielkiej Soboty, Liturgia Godzin, t. 2, Pallottinum 1984, s. 386).

Cisza Wielkiej Soboty - niepokojąca, przeszywająca grozą, zapowiadająca coś niezwykłego - otwiera serca i umysły na zrozumienie wielkich tajemnic, które wyraża bogata liturgia Wigilii Paschalnej. Ta liturgia jest pełna wymownych symboli, którymi są: światłość, słowo, woda i uczta. Poprzez nie Kościół pragnie nam ukazać ogrom darów, którymi Bóg obdarzył ludzkość już od początku istnienia świata.

Kościół eksponując w tej wielkiej liturgii symbole ognia i wody - wielkie żywioły niszczące bezlitośnie wszystko, a bez których jednocześnie niemożliwe jest życie na ziemi - pragnie nam ukazać dramat zła, grzechu i śmierci.

Złowroga cisza i ciemność zostanie rozpromieniona jasnym blaskiem liturgii Wielkiej Soboty, gdy zabrzmi radosne: “Alleluja”, wyrażające radość, szczęście i wdzięczność, że nasz Pan Jezus Chrystus zwyciężył potęgę zła. Bóg zwyciężył! Pokonał żywioł ognia i wody! Pokonał żywioł śmierci! O jakże wielkie to zwycięstwo! Uwielbiajmy Boga! o­n jest wielki! Wielkie rzeczy nam uczynił! Radujmy się!

Chrystus zmartwychwstał! Całe misterium paschalne i całe orędzie Dobrej Nowiny zawiera się w tych słowach: “Resurrexit sicut dixit, alleluia!” - “Zmartwychwstał, jak powiedział. Alleluja!” Wierzymy w zmartwychwstanie Chrystusa. Bo w to, że Chrystus umarł wierzą także poganie, a w to, że zmartwychwstał wierzą tylko chrześcijanie.

Czym jest zmartwychwstanie? Jest o­no kamieniem węgielnym chrześcijaństwa; jest świadectwem Boga o Jezusie Chrystusie; jest pieczęcią, która potwierdza i uwierzytelnia bóstwo Jezusa oraz prawdziwość i autentyczność całego Jego dzieła. o­n sam uważa je za znak najważniejszy w swojej działalności: “Jakim znakiem wykażesz się wobec nas? ... Zburzcie tę Świątynię a Ja w trzech dniach wzniosę ją na nowo” (J 2, 18-19). I wzniósł ją ..., zmartwychwstał! Uczniowie widzieli Zmartwychwstałego, jedli z Nim, dotykali Go rękami! Czego więc jeszcze oczekują? Oczekują zmartwychwstania: “Ten, co wskrzesił Jezusa Chrystusa z martwych, przywróci do życia wasze śmiertelne ciała” (Rz 8, 11). Zmartwychwstanie Chrystusa zapowiada powszechne zmartwychwstanie i zwycięstwo nad śmiercią.

Przeniknięci prawdą o zmartwychwstaniu Jezusa i własnym zmartwychwstaniu winniśmy być świadkami nadziei w naszym codziennym życiu. Bowiem przez spowiedź świętą wielkanocną obumarliśmy dla grzechu i na nowo zrodziliśmy się do żywej nadziei: “Z odziedziczonego po przodkach złego postępowania zostaliśmy wykupieni nie czymś przemijającym, srebrem lub złotem, ale drogocenną krwią Chrystusa, jako baranka niepokalanego i bez zmazy” (1 P 18, 19). Chrystus, jak dobry Pasterz, szuka każdego z nas i cieszy się, gdy nas odnajdzie oraz jak miłosierny ojciec, raduje się z powrotu syna marnotrawnego. A zatem “skoro już dusze swoje uświęciliście ... jedni drugich gorąco czystym sercem umiłujcie”(1 P 1, 22).

Dzisiaj bycie świadkiem nadziei zmartwychwstania jest chyba najwspanialszym, najpiękniejszym darem, jaki człowiek wierzący może dać światu. To świadectwo nadziei jest potrzebne szczególnie dzisiaj światu nie posiadającemu świetlanej wizji przyszłości, światu bez nadziei. Alarmującymi symptomami braku nadziei w świecie jest wciąż narastająca przemoc i agresja, przestępstwa i to już wśród ludzi młodych, szerząca się w zawrotnym tempie narkomania, pijaństwo, zmysłowość - ucieczka w świat iluzji. W tym pesymistycznym, bez nadziei świecie bądźmy radosnymi świadkami chrześcijańskiego optymizmu: “bądźmy wobec świata świadkami zmartwychwstania i życia Pana Jezusa i znakami Boga żywego” (KK 38).

Zwiastunem nadziei w godzinach poprzedzających wieczorne nabożeństwo jest błogosławieństwo pokarmów na stół wielkanocny. Ten pokarm, który zasili nasze ciała jest zapowiedzią darów na życie wieczne, jakimi obdarzy nas Chrystus podczas sprawowania tych świętych czynności. Jest to przede wszystkim dar zmartwychwstania do nowego życia.

Pokarmy wielkanocne mają swoje symboliczne znaczenie:

- Poświęca się baranka, abyśmy przypomnieli sobie, że tak jak w noc wyjścia z Egiptu przez krew zabitego baranka, którą były pomazane od zewnątrz drzwi domów Izraelitów, ocalił Bóg pierworodnych od śmierci, tak przez krew Baranka - Jezusa zostaliśmy ocaleni od śmierci;

- Poświęca się chleb, aby nie brakło nam chleba powszedniego i żebyśmy zapragnęli Chleba, który daje życie wieczne;

- Poświęca się jajka, znak nowego życia, abyśmy się dzielili nimi z dziękczynieniem za życie, które dał nam Zmartwychwstały;

- Poświęca się sól, która chroni pokarm od zepsucia i daje mu smak. Mamy być solą ziemi. Sól jest znakiem mądrości. Mamy więc być mądrzy;

- Są też święcone wiosenne roślinki, bo ziemia obmyta zakwitnie na nowo, a my z nadzieją prosimy, aby wydała też nowy owoc.

W naszej świątyni jest wystawiony Najświętszy Sakrament - sam Chrystus, który się narodził, który umarł, który zmartwychwstał, ale został z nami w znaku Chleba. Uklęknijmy na dwa kolana, tak się bowiem przed Bogiem klęka i pomódlmy się! Mamy przecież tyle spraw, przecież i my jesteśmy odkupieni i obmyci. Bądźmy nowym, wielkanocnym człowiekiem.

Zgodnie z polskim zwyczajem Pan Jezus jest w grobie aż do Rezurekcji Dnia Zmartwychwstania. O wschodzie słońca w potrójnej procesji wokół kościoła ogłaszamy światu, że Chrystus zmartwychwstał i wznosimy radosny okrzyk: Alleluja - chwalmy Pana!

Tej wielkanocnej nadziei, radości i miłości w imieniu wszystkich duszpasterzy wam życzę. Zapraszam także serdecznie na dzisiejszą liturgię Wielkiej Soboty, która rozpocznie się o godz. ............. oraz na Rezurekcję na godz. ............


Przeznaczeni.plPłockie strony

Wymiana Banerow Stron Chrzescijanskich
Friends link: visio-2013-pro-key microsoft-stellt-android-smartphone-projekt-key GĂźnstiges-8-Zoll-Tablet-von-MAS-Elektronik-key Microsoft-Project-2013-Professional-key microsoft-project-2013-editionen-key project-professional-2013-de-key microsoft-project-standard-professional-key ms-project-2013-uebersicht-preis-key microsoft-project-professional-2013-deutsch-pc-key microsoft-project-professional-2013-sale-key microsoft-project-professional-2013-product-key-kaufen microsoft-project-professional-2013-32-bit-key-kaufen office-project-keys-kaufen
Friends link: Windows-7-Professional-SP1-Key Windows-7-Professional-SP1-Key-2 Windows-7-Professional-SP1-Key-3 Windows-7-Professional-SP1-Key-4 Windows-7-Professional-SP1-Key-5 Windows-7-Professional-SP1-Key-online Windows-7-Professional-SP1-Key-online-2 Windows-7-Professional-SP1-Key-online-3 Windows-7-Professional-SP1-Key-online-4

Friends link: windows-7-home-premium-key-cheap buy-windows-7-home-premium-key purchase-windows-7-home-premium-key windows-7-home-premium-key-sale windows-7-enterprise-key-cheap windows-7-enterprise-key-sale windows-7-enterprise-key-online windows-7-home-premium-key-online buy-windows-7-enterprise-key purchase-windows-7-enterprise-key
300-208 www.pass4suresale.com 70-485 http://www.examskip.com/ 70-643