zaloguj się   |   załóż konto   |   mapa strony   |

Scenariusz I Komunii Świętej


1. Dzieci wraz z rodzicami gromadzą się przed świątynią ( godz. 1015 )
2. Asysta z celebransem wychodzi na zewnątrz świątyni.
3. Pozdrowienie i przywitanie dzieci przez kapłana:

W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen
Pan z Wami. I z Duchem Twoim.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieków. Amen

4. Kapłan wita dzieci słowami:

Drogie dzieci, nasz Pan Jezus Chrystus, przychodząc na świat, przyjął postać dziecka, które czyniło postępy w mądrości, w latach i łasce u Boga i u ludzi. On też później z miłością przyjmował dzieci i błogosławił je mówiąc: „ Pozwólcie dzieciom przychodzić do mnie, nie przeszkadzajcie im, do takich bowiem należy Królestwo Boże”. Przez chrzest święty stałyście się Dziećmi Bożymi i otrzymałyście prawo przyjmowania Ciała Chrystusa jako pokarmu dającego życie wieczne.

5. Błogosławieństwo pamiątek Pierwszej Komunii Świętej

Boże, Twe słowo uświęca wszystko; zlej Swe błogosławieństwo na te książeczki, łańcuszki, medaliki, krzyżyki, świece i spraw , niech każdy, kto z wdzięcznością będzie się nimi posługiwał zgodnie z prawem i wolą Twoją, otrzyma od Ciebie przez wezwanie świętego imienia Twego zdrowie duszy i ciała.
Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

6. Kapłan mówi:

Kochane dzieci, poproście waszych rodziców o błogosławieństwo.

Pierwsze dziecko ( )
Błogosław Ojcze, Błogosław Matko – dłońmi swoimi.
Gdy dziś Chrystusa mam przyjąć – wspólnie z innymi.

Drugie Dziecko ( )
Na świętą chwilę, w radości czy w udręce.
Niech błogosławią nam rodziców ręce.

Rodzice błogosławią swoje dzieci:
Niech Cię błogosławi Bóg Wszechmogący: Ojciec i Syn i Duch Święty.
Amen.

7. Procesja wokół świątyni śpiew pieśni: ,,Ty nas wybrałeś …” „ Z ufnością i miłością”. Po wejściu do świątyni następuje dialog między kapłanem i rodzicami:

Prośba rodziców ( Państwo )
Przed kilkoma laty z troską i miłością chrześcijańską rodziców przynieśliśmy nasze dzieci do Kościoła, prosząc dla nich o chrzest i łaskę wiary. To święte życie Boże, które otrzymały na chrzcie świętym, chcieliśmy w nich podtrzymać i rozwijać. Sami, jak potrafiliśmy, mówiliśmy im o Bogu. Potem posyłaliśmy je na katechezę, aby bardziej poznały Chrystusa i pokochały go swoim dziecięcym sercem.
Dziś wobec zgromadzonej tu rodziny i całego Kościoła w Radziejowie, prosimy Was kapłani, abyście w czasie tej uroczystej Mszy Świętej udzielili naszym dzieciom Pierwsze Komunii Świętej.
Prosimy również o modlitwę w czasie Najświętszej Ofiary, aby wytrwały w wierze swoich ojców i czystej miłości Boga i świętej Matki Kościoła.

Kapłan:
Naszym szczęściem jest dzielić się Bogiem z innymi. Uczynimy więc to z wielką radością. Kochani rodzice, czy możecie nas utwierdzić w przekonaniu, ze dzieci te godnie przyjmą Chrystusa w Eucharystii?

Rodzice:
Tak, Jesteśmy przekonani, ze nasze dzieci godnie przyjmą Chrystusa, a my swoim dobrym przykładem życia i modlitwą pomożemy im wytrwać w wierze.

Kapłan:
Bogu niech będą dzięki! Niech więc przystąpią Ci, którzy pragną przyjąć Chrystusa po raz pierwszy w Komunii Świętej.

8. Akt Pokuty: „Spowiadam się…”

9. „Chwała na wysokości Bogu…”

10. Kolekta.

11. Liturgia Słowa:

I Czytanie ( p. )
II Czytanie ( p. )
Psalm: ( dzieci: )
Aklamacja: ( Pan Organista )
Ewangelia i Homilia: ( kapłan, dzieci zapalają świece na Ewangelię )

12. Odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych ( dzieci powtórnie zapalają świece )

Kapłan: Czy wyrzekacie się grzechu, aby żyć w wolności dzieci Bożych?

Dzieci: Wyrzekamy się.

Kapłan: Czy wyrzekacie się wszystkiego, co prowadzi do zła, aby was grzech nie opanował?

Dzieci: Wyrzekamy się.

Kapłan: Czy wyrzekacie się szatana, który jest głównym sprawcą grzechu?

Dzieci: Wyrzekamy się.

Kapłan: Czy wierzycie w Boga, Ojca wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi?

Dzieci: Wierzę.

Kapłan: Czy wierzycie w Jezusa Chrystusa, Jego Syna jedynego, a naszego Pana, narodzonego z Maryi Dziewicy, umęczonego i pogrzebanego który powstał z martwych i zasiada po prawicy Ojca?

Dzieci: Wierzę.

Kapłan: Czy wierzycie w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, Obcowanie Świętych, odpuszczenie grzechów, zmartwychwstania Ciała i życie wieczne?

Dzieci: Wierzę.

Kapłan: Taka jest nasza wiara. Taka jest wiara Kościoła, której wyznawanie jest naszą chlubą, w Chrystusie Jezusie, Panu naszym.

Wszyscy: Amen

13. Modlitwa wiernych.

Wstęp:
Do Boga Naszego Ojca w Niebie, który karmi nas swoim Słowem i Ciałem, skierujmy nasze gorące i ufne modlitwy:

1. Módlmy się za Ojca Świętego, aby otwierał Chrystusowi granice państw i drzwi serc wszystkich ludzi. Ciebie prosimy...

2. Módlmy się o święte i liczne powołania kapłańskie, zakonne i misyjne aby Pana Jezus odbierał coraz więcej czci i miłości na całym świecie. Ciebie prosimy...

3. Módlmy się za kraje, w których dzieci umierają z głodu i nie znają Boga, aby mogły cieszyć się dobrobytem i wolnością. Ciebie prosimy...

4. Módlmy się za naszych kochanych rodziców i chrzestnych, aby Pan Bóg obdarzał ich zdrowiem i błogosławieństwem w codziennej pracy i w trudach wychowania dzieci. Ciebie prosimy...

5. Módlmy się za dzieci, które w tym roku po raz pierwszy przyjmują Ciało Chrystusa, aby kochały Go całym sercem i przez całe życie. Ciebie prosimy...

6. Módlmy się za zmarłych z naszych rodzin, aby dobry Bóg wynagrodził im trudy ziemskiego życia. Ciebie prosimy...

7. Módlmy się za nas wszystkich, otaczających Stół Pański, abyśmy oświeceni Bożym słowem i nakarmieni Chlebem z nieba, jeszcze bardziej kochali Boga i ludzi. Ciebie prosimy...

Zakończenie:
Ojcze Święty, Wszechmogący Wieczny Boże, wysłuchaj naszych modlitw i spraw, abyśmy nigdy nie odłączyli się od Ciebie. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

14. Procesja z darami ( komentarz – ministrant )
Za chwilę dzieci, które przystąpią do Pierwszej Komunii Świętej złożą swoje dary:

Trzy świece w jednym świeczniku – symbol Trójjedynego Boga, światłości świata, który rozświetla drogi naszego życia, nasze serca i umysły.

Kwiaty – Przyjmij Panie w symbolu kwiatów naszą wdzięczność za dar życia, za dar naszych kochanych Rodziców i pomóż nam, aby nasze serca były piękne, podobne do kwiatów: pełne radości, miłości i dobroci.

Kapę pogrzebową - Oto Panie dar rodziców dla kościoła z okazji Pierwszej Komunii świętej. W duchowy sposób rodzice składają również swoje ofiary pieniężne, z których zostały zakupione krzesła do nowego domu parafialnego.

Chleb i owoce – zrodzony przez ziemię, które Chrystus uświęcił, aby nas nakarmić do sytości.

Wino i wodę oraz patenę z chlebem przaśnym – Przyjmij Panie, chleb i wino, które staną się za chwilę Twoim Ciałem i Krwią. Włącz nas w swoją świętą Ofiarę i obudź w nas pragnienie częstego spotykania się z Tobą w Najświętszym Sakramencie.

15. Liturgia Eucharystyczna

Przed prefacją: wiersz „Modlitwa przed Komunią świętą…” ( )

Kochany Jezu!
Czy przyjdziesz do mnie?
Przyjdź!
Ja tak czekam...
Tęsknię
ogromnie.
Już bardzo chciałbym zobaczyć Ciebie!
Choć jesteś w Świętym ukryty Chlebie,
ja Ciebie poznam!
Serce otworzę,
klęknę przed Tobą,
Jezu, mój Boże!

Pieśń na ofiarowanie – „ Dziś składamy…”

Pieśń na Komunię Św. - „ W kruszynie chleba…”

- „ Pan jest pasterzem moim…”
- „ To Jezus żywy chleb…”
- „ W sercu mym…”

Dziękczynienie - ,,Jezus jest z nami tu…”

16. Podziękowania:

1. Podziękowania Jezusowi: (

Dziękujemy Ci, Jezu Chryste
Dziękujemy Ci sercem, ukochany Chryste,
Żeś przyszedł do nas dzisiaj w bieli Hostii czystej.
Dziękujemy za jasny dzień i wyróżnienie,
Że się wiosna kwiatami nam w sercu rozpromienia.
……………………………………………………………………….

Dziękujemy za miłość, która nas wciąż raduje
Ufnością, jak słonecznym blaskiem obejmuje.
Dziękujemy za szczęście, co z Tobą nas jednoczy
I niebiosów lazurem nasyca nasze oczy.
Dziękujemy że wstępujesz do serc naszych, Panie,
Bierzesz je - niby niebo - za własne swe mieszkanie.
………………………………………………………………………….

Dziękujemy, żeś Ojcem, Bratem, Przyjacielem,
Że przynosisz nam z sobą wieczyste swe wesele.
Dziękujemy, że kochasz, żeś nie jest nam daleki
I że my, Jezu Chryste, własnością Twą na wieki.

2.Podziękowania Księżom: ( )

Czcigodni Księża, dziękujemy Wam
Za pracę, trud, staranie,
Aby Bóg w Hostii był od dziś
Naszego życia Panem.
Dziękujemy za pragnień wielki wkład,
Ażeby On królował.
Dzięki za troskę, służbę Mu,
Za Ewangelii słowa.

3. Podziękowania rodzicom: ,,Rodziców ręce…” ( )

Ręce Ci całuję, moja Mamusiu droga,
za Twoje trudy, za Twe starania,
za to, żeś mnie kochać nauczyła Boga
- przyjmij serdeczne podziękowania.

Kochany Tatusiu i Tobie dziękuję,
że Ty mnie kochasz i za trud i znoje.
Nawet nie potrafię wyrazić, co czuję,
tylko ucałuję drogie ręce Twoje.

4. Podziękowania katechetom ( )

Jakie szczęście w mojej duszy,
Jakie wielkie upojenie –
Sam Pan Jezus do mnie przyszedł
I wlał w serce ukojenie!
Po raz pierwszy sam się oddał
Memu sercu młodziutkiemu –
O, ta chwila tak pogodna
Jak piosenka ptasich śpiewów.
……………………………………………………………………

Pragnę zatem podziękować
Wam Panie Katechetki, za te chwilę.
Boście nas przygotowały,
By Jezusa przyjąć mile!
Niech Wam za to wynagrodzi
Zdrowiem, szczęściem i łaskami,
Abyście mogły w słońcu chodzić,
Boga cieszyć się darami.

4.Podziękowania scholi, organiście, kościelnemu

Każdy nowy dzień
Jest kwiatem, który zakwita
W naszych rękach
Dziękujemy Tobie Pani Agnieszko, że cały rok uświetniałaś wraz ze scholią naszą Niedzielną Mszę Świętą swoim talentem gry i śpiewu, oraz że przygotowałaś z nami pieśni do tego wielkiego dla nas wydarzenia.
Dziękujemy Tobie Panie organisto i Panie Kościelny, ze pomogliście w przygotowaniu tak pięknej uroczystości.
Bóg Zapłać.

Błogosławieństwo i śpiew na zakończenie:
- ,, Już nie ja żyję w sobie sam…”
- ,,Jezus przechodzi dzisiaj pośród nas…”

WEJŚCIE (PROCESJA)
Ty nas wybrałeś spośród narodów
Ty nas wybrałeś, by Twoimi być
Ty nas wybrałeś byśmy byli święci
i tylko Tobie składali cześć
Z ufnością i miłością
idziemy do Ciebie Panie
Nie pragnąc niczego więcej
tylko Twojej chwały

Oto jest dzień l x2
Który dał nam Pan l x2
Weselmy się l x2
i radujmy się w nim l x2
Oto jest dzień, który dał nam Pan
Weselmy się i radujmy się w nim
Oto jest dzień, oto jest dzień
Który dał nam Pan !

OFIAROWANIE

Dziś składamy l x2
Na Twym stole l x2
To co mamy
Choć ubogie tak jest l x2
Naszą radość l x2
Naszą miłość l x2
Nasze życie
Które dałeś nam l x2

KOMUNIA
1. W kruszynie chleba Panie jesteś,
Schowany Ty wielki Pan.
Przychodzisz do nas już przez wieki,
By ofiarować Siebie nam.

2. W tych kroplach wina Twoja Krew
Przelana za nas, Panie mój.
Tak wiele jej na krzyżu było,
By odkupić nas od zła

3. Ty, Panie, miłością jesteś.
Ty, Panie, kochasz nas!
I proszę Ciebie, by tak było
Wciąż przez wiele lat.

Pan jest pasterzem moim
niczego mi nie braknie
na niwach zielonych
pasie mnie
nad wody spokojne
prowadzi mnie.

To Jezus żywy chleb
Przychodzi do mego serca
Swym dotykiem
przemienia je w ogród miłości


Panie dzięki Ci, że wybrałeś dziś mnie
W sercu mym, Jezu bądź w sercu mym
Jako Król w sercu moim bądź
Niech królestwo Twe we mnie ziści się
Twą wolę pełnić chcę w sercu moim bądź

1. Zbliżam się w pokorze i niskości swej,
Wielbię Twój majestat, skryty w Hostii tej.
Tobie dziś w ofierze serce daję swe,
O, utwierdzaj w wierze, Jezu dzieci Twe.

2. Mylą się, o Boże, w Tobie wzrok i smak,
Kto się im poddaje, temu wiary brak,
Ja jedynie wierzyć Twej nauce chcę,
że w postaci Chleba utaiłeś się.

3. Bóstwo Swe na Krzyżu skryłeś wobec nas,
Tu ukryte z Bóstwem Człowieczeństwo wraz,
Lecz w Oboje wierząc, wiem, że dojdę tam,
Gdzieś przygarnął łotra,
Do Twych niebios bram.

4. Jak niewierny Tomasz Twych nie szukam Ran,
Lecz wyznaję z wiarą, żeś mój Bóg i Pan,
Pomóż wierze mojej, Jezu, łaską Swą,
Ożyw mą nadzieję, rozpal miłość mą.

5. Ty, coś upamiętnił śmierci Bożej czas,
Chlebie Żywy, życiem Swym darzący nas,
Spraw, bym dla swej duszy życie z Ciebie brał,
Bym nad wszelką słodycz Ciebie poznać chciał.

DZIĘKCZYNIENIE
Jezus jest z nami tu l x4
a Jego moc działa dziś, by namaścić cię
a Jego moc działa dziś, by uzdrowić cię
a Jego moc działa dziś, aby zbawić cię
Jezus jest z nami tu

ZAKOŃCZENIE
Już nie ja żyję w sobie sam
Ale we mnie żyje Chrystus Pan
Już nie ja żyję sam lecz we mnie żyje Pan
Lecz na wieki żyję we mnie Chrystus Pan
Jezus przechodzi dzisiaj pośród nas (2x)
Gdy On przechodzi, wszystko się odmienia,
I odchodzi smutek, a przychodzi radość.
Gdy On przechodzi wszystko sie odmienia
On przynosi radość byś ją miał Ty i ja
Kimże jest Ten Człowiek, który
Przychodzi z Galilei?
Kimże jest Ten Człowiek, który
Przychodzi z Galilei?
I dotyka wszystkich (3x)
Błogosławiąc im.
Przeznaczeni.plPłockie strony

Wymiana Banerow Stron Chrzescijanskich
Friends link: visio-2013-pro-key microsoft-stellt-android-smartphone-projekt-key GĂźnstiges-8-Zoll-Tablet-von-MAS-Elektronik-key Microsoft-Project-2013-Professional-key microsoft-project-2013-editionen-key project-professional-2013-de-key microsoft-project-standard-professional-key ms-project-2013-uebersicht-preis-key microsoft-project-professional-2013-deutsch-pc-key microsoft-project-professional-2013-sale-key microsoft-project-professional-2013-product-key-kaufen microsoft-project-professional-2013-32-bit-key-kaufen office-project-keys-kaufen
Friends link: Windows-7-Professional-SP1-Key Windows-7-Professional-SP1-Key-2 Windows-7-Professional-SP1-Key-3 Windows-7-Professional-SP1-Key-4 Windows-7-Professional-SP1-Key-5 Windows-7-Professional-SP1-Key-online Windows-7-Professional-SP1-Key-online-2 Windows-7-Professional-SP1-Key-online-3 Windows-7-Professional-SP1-Key-online-4

Friends link: windows-7-home-premium-key-cheap buy-windows-7-home-premium-key purchase-windows-7-home-premium-key windows-7-home-premium-key-sale windows-7-enterprise-key-cheap windows-7-enterprise-key-sale windows-7-enterprise-key-online windows-7-home-premium-key-online buy-windows-7-enterprise-key purchase-windows-7-enterprise-key
300-208 www.pass4suresale.com 70-485 http://www.examskip.com/ 70-643