zaloguj się   |   załóż konto   |   mapa strony   |

Lista Papieży

Św. Piotr z Betsaidy Galilejskiej (najpierw przebywał w Antiochii, potem, jak podaje Chronograf z roku 354, przez 25 lat w Rzymie, gdzie poniósł śmierć męczeńską w 64 lub 67 r. po Chrystusie)
Św. Linus z Tuscii, ok. 67 - ok. 78
Św. Anaklet, ok. 79 - ok. 91
Św. Klemens I, ok. 91 - ok. 101
Św. Ewaryst, ok. 101 - ok. 109
Św. Aleksander I, ok. 109 - ok. 116
Św. Sykstus I, ok. 116 - ok. 125
Św. Telesfor, ok. 125 - ok. 136
Św. Hygin, ok. 136 - ok. 142
Św. Pius I, ok. 142 - ok. 155
Św. Anicet, ok. 155 - ok. 166
Św. Soter, ok. 166-ok. 174
Św. Eleuteriusz, ok. 174 - 189
Św. Wiktor I, 189-198
Św. Zefiryn, 198-217
Św. Kalikstl, 217-222
(Św. Hipolit, 217-235)
Św. Urban I, 222 - 230
Św. Anteros (Anterus), 21 XI 235 - 3 VI 236
Św. Fabian, 10 VI 236 - 20 I 250
Św. Korneliusz, marzec 251 - czerwiec 253
(Nowacjan, 251)
Św. Lucjusz I, 25 VI 253 - 5 III 254
Św. Stefan I, 12 V 254 - 2 VIII 257
Św. Sykstus II, 30 VIII 257 - 6 VIII 258
Św. Dionizy, 22 VII 260 - 26 XII 268
Św. Feliks I, 3 I 269 - 30 XII 274
Św. Eutychian, 4 I 275 - 7 XII 283
Św. Gajus (Kajus), 17 XII 283 - 22 IV 296
Św. Marcelin, 30 VI 296 - 25 X 304
Św. Marceli I, listopad lub grudzień 306 - 16 I 308
Św. Euzebiusz, 18 IV 310-21 X 310
Św. Mikjades, 2 VII 311 - 10 I 314
Św. Sylwester I, 31 I 314 - 31 XII 335
Św. Marek, 18 I 336-7X336
Św. Juliusz I, 6 II 337 - 12 IV 352
Liberiusz, 17 V 352 - 24 IX 366
(Feliks II, 355 - 22 XI 365)
Św. Damazy I, 1 X 366 - 11 XII 384
(Ursyn, 366 - 367)
Św. Syrycjusz, grudzień 384 - 26 XI 399
Św. Anastazy I, 27 XI 399-19 XII 401
Św. Innocenty I, 11 XII 401 - 12 III 417
Św. Zozym, 18 III 417 - 26 XII 418
Św. Bonifacy I, 28 XII 418 - 4 IX 422
(Eulaliusz, 27 lub 29 XII 418 - 419)
Św. Celestyn I, 10 IX 422 - 27 VII 432
Św. Sykstus III, 31 VII 432-19 VIII 440
Św. Leon I Wielki, 29 IX 440 - 11 XI 461
Św. Hilary, 19 XI 461 - 29 II 468
Św. Symplicjusz, 3 III 468-10 III 483
Św. Feliks III, 13 III 483 - 1 III 492
Św. Gelazy I, l III 492-21 XI 496
Anastazy II, 24 XI 496-19 XI 498
Św. Symmach, 22 XI 498 - 19 VII 514
(Wawrzyniec, 498 - 505)
Św. Hormizdas, 20 VII 514 - 6 VIII 523
Św. Jan I, 13 VIII 523 - 18 V 526
Św. Feliks IV, 12 VII 526 - 22 IX 530
Bonifacy II, 22 IX 530 - 17 X 532
(Dioskor z Aleksandrii, 22 IX 530 - 14 X 530)
Jan II, 2 I 533 - 8 V 535
Św. Agapit I, 13 V 535 - 22 IV 536
Św. Sylweriusz, 8 VI 536 - złożony z tronu 11 III 537; zm. 2 XII 537
Wigiliusz, 29 III 537 - 7 VI 555
Pelagiusz I, 16 IV 556 - 3 III 561
Jan III, 17 VII 567-13 VII 574
Benedykt I, 2 VI 575 - 30 VII 579
Pelagiusz II, 26 XI 579 - 7 II 590
Św. Grzegorz I Wielki, 3 IX 590 - 12 III 604
Sabinian, 13 IX 604 - 22 II 606
Bonifacy III, 19 II 607 - 12 XI 607
Św. Bonifacy IV, 1 IX 608 - 8 V 615
Św. Adeodat I (Deusdedit), 19X615-8 XI 618
Bonifacy V, 23 XII 619 - 25 X 625
Honoriusz I, 27 X 625 - 12 X 638
Seweryn, 28 V 640 - 2 VIII 640
Jan IV, 24 XII 640 - 12 X 642
Teodor I, 24 XI 642 - 14 V 649
Św. Marcin I, 5 VII 649 - złożony z urzędu 17 VI 653, zm. 655
Św. Eugeniusz I, 10 VIII 654 - 2 VII 657
Św. Witalian, 30 VII 657 - 27 I 672
Adeodat II, 11 IV 672 - 17 VI 676
Donus, 2 XI 676 - 11 IV 678
Św. Agaton, 27 VI 678 - 10 I 681
Św. Leon II, 17 VIII 682 - 3 VII 683
Św. Benedykt II, 26 VI 684 - 8 V 685
Jan V, 23 VII 685 - 2 VIII 686
Konon,21 X 686-21 1X687
(Teodor, 687)
(Paschalis, 687)
Św. Sergiusz I, 15 XII 687 - 9 IX 701
Jan VI, 30 X 701 - 11 1705
Jan VII, 1 III 705- 18X707
Syzyniusz, 15 I 708 - 4 II 708
Konstantyn (I), 25 III 708 - 9 IV 715
Św. Grzegorz II, 19 V 715 - 11 II 731
Św. Grzegorz III, 18 III 731 - 28 XI 741
Św. Zachariasz, 3 XII 741 - 15 III 752
Stefan II (III), 26 III 752 - 26 IV 757
Św. Paweł I, 20 V 757 - 28 VI 767
(Konstantyn, 28 VI 767 - 769)
(Filip, 31 VII 768)
Stefan III (IV), l VIII 768 - 24 I 772
Hadrian I, l II 772 - 25 XII 795
Św. Leon III, 26 XII 795 - 12 I 816
Stefan IV (V), 22 VI 816 - 24 I 817
Św. Paschalis I, 24 I 817 - 11 II 824
Eugeniusz II, czerwiec 824 - sierpień 827
Walentyn, sierpień 827 - wrzesień 827
Grzegorz IV, schyłek 827 - 25 I 844
(Jan, styczeń 844)
Sergiusz II, styczeń 844 - 27 I 847
Św. Leon IV, 10 IV 847 - 17 VII 855
Benedykt III, 29 IX 855 - 17 IV 858
(Anastazy, zwany Bibliotekarzem, sierpień 855 -wrzesień 855, zm. ok. 880)
Św. Mikołaj I, 24 IV 858-13 XI 867
Hadrian II, 14 XII 867 - listopad 872
Jan VIII, 14 XII 872 - 16 XII 882
Marynus I, 16 XII 882 - 15 V 884
Św. Hadrian III, 17 V 884 - wrzesień 885
Stefan V (VI), wrzesień 885-14 IX 891
Formosus, 6 X 891 - 4 IV 896
Bonifacy VI, 11 IV 896 - 26 IV 896
Stefan VI (VII), maj 896 - kwiecień 897
Roman, sierpień 897 - listopad 897
Teodor II, listopad 897 - grudzień 897
Jan IX, styczeń 898 - styczeń 900
Benedykt IV, maj 900 - sierpień 903
Leon V, sierpień 903 - złożony z urzędu we wrześniu 903, zm. 904
(Krzysztof, lipiec lub wrzesień 903 - styczeń 904)
Sergiusz III, 29 I 904 - 14 IV 911
Anastazy III, kwiecień 911 - czerwiec 913
Landon, lipiec 913 - luty 914
Jan X, marzec 914 - maj 928
Leon VI, maj 928 - grudzień 928
Stefan VII (VIII), grudzień 928 - luty 931
Jan XI, marzec 931 - grudzień 935
Leon VII, 3 I 936 - 13 VII 939
Stefan VIII (IX), 14 VII 939 - październik 942
Marynus II, 30 X 942 - maj 946
Agapit II, 10 V 946 - grudzień 955
Jan XII, 16 XII 955 - złożony z urzędu 963; zm. 14 V 964
Leon VIII, 4 XII 963 - złożony z urzędu 964; zm.l III 965
Benedykt V, 22 V 964 - złożony z urzędu 965; zm.23 VI 966
Jan XIII, l X 965 - 6 IX 972
Benedykt VI, 10 I 973 - lipiec 974
(Bonifacy VII, lipiec 974; potem sierpień 984 - lipiec 985)
Benedykt VII, październik 974 - 10 VII 983
Jan XIV, grudzień 983 - 20 VIII 984
Jan XV, sierpień 985 - marzec 996
Grzegorz V, 3 V 996 - 18 II 999
(Jan XVI, kwiecień 997 - luty 998)
Sylwester II, 2 IV 999 - 12 V 1003
Jan XVII, 16 V 1003 - 6 XI 1003
Jan XVIII, 25 XII 1003 - lipiec 1009
Sergiusz IV, 31 VII 1009 - 12 V 1012
Benedykt VIII, 17 V 1012 - 9 IV 1024
(Grzegorz, 1012)
Jan XIX, 19 IV 1024 - 20 X 1032
Benedykt IX, 21 X 1032 - ostatecznie złożony z urzędu 16 VII 1048; zm. 1055 lub 1056
Sylwester III, 20 I 1045 - abdykował 10 II 1045; zm.1063
Grzegorz VI, l V 1045 - złożony z urzędu 20 XII 1046; zm. 1047
Klemens II, 24 XII 1046 - 9 X 1047
Damazy II, 17 VII 1048-9 VIII 1048
Św. Leon IX, 12 II 1049 - 19 IV 1054
Wiktor II, 13 IV 1055 - 28 VII 1057
Stefan IX (X), 3 VIII 1057 - 29 III 1058
(Benedykt X, 5 IV 1058 - 24 I 1059)
Mikołaj II, 6 XII 1058 - 26 VII 1061
Aleksander II, 30 IX 1061 - 21 IV 1073
(Honoriusz II, 28 X 1061 - 1072)
Św. Grzegorz VII, 22 IV 1073 - 25 V 1085
(Klemens III, 25 VI 1080, 24 III 1084-8 IX 1100)
Bł. Wiktor III, 24 V 1086 - 16 IX 1087
Bł. Urban II, 12 V 1088 - 29 VII 1099
Paschalis II, 13 VIII 1099-21 I 1118
(Teodoryk, 1100,zm. 1102
(Albert, 1102)
(Sylwester IV, 118X1 1105-1111)
Gelazy 11, 241 1118-291 1119
(Grzegorz VIII, 8 III 1118 - 1121)
KalikstII, 2 II 1119- 14X11 1124
Honoriusz II, 21 XII 1124 - 13 II 1130
(Celestyn II, grudzień 1124)
Innocenty II, 14II 1130-24 IX 1143
(AnakletII, 14 II 1130-25 I 1138)
(Wiktor IV, marzec 1138 - 29 V 1138)
Celestyn II, 26 IX 1143 - 8 III 1144
Lucjusz II, 12 III 1144- 15 II 1145
Bł. Eugeniusz III, 15 II 1145-8 VII 1153
Anastazy IV, 8 VII 1153 - 3 XII 1154
Hadrian IV, 4 XII 1154 - 1 IX 1159
Aleksander III, 7 IX 1159 - 30 VIII 1181
(Wiktor IV, 7 IX 1159 - 20 IV 1164)
(Paschalis 111, 22 IV 1164-20 IX 1168)
(Kalikst III, wrzesień 1168-29 VIH 1178)
(Innocenty III, 29 IX 1179- 1180)
Lucjusz III, l IX 1181 -25 IX 1185
Urban III, 25 IX 1185 - 20 X 1187
Grzegorz VIII, 21 X 1187 - 17 XII 1187
Klemens III, 19X11 1187-marzec 1191
Celestyn III, 30 III 1191 -8 I 1198
Innocenty III, 8 I 1198 - 16 VII 1216
Honoriusz III, 18 VII 1216 - 18 III 1227
Grzegorz IX, 19 III 1227 - 22 VIII 1241
Celestyn IV, 25 X 1241 - 10 XI 1241
Innocenty IV, 25 VI 1243 - 7 XII 1254
Aleksander IV, 12 XII 1254 - 25 V 1261
Urban IV, 29 VIII 1261 - 2 X 1264
Klemens IV, 5 II 1265 - 29 XI 1268
Bł. Grzegorz X, 1 IX 1271 - 10 I 1276
BŁ Innocenty V, 21 I 1276 - 22 VI 1276
Hadrian V, 11 VII 1276 - 18 VIII 1276
Jan XXI, 8 IX 1276 - 20 V 1277
Mikołaj III, 25 IX 1277 - 22 VIII 1280
Marcin IV, 22 II 1281-28 III 1285
Honoriusz IV, 2 IV 1285 - 3 IV 1287
Mikołaj IV, 22 II 1288-4 IV 1292
Św. Celestyn V, 5 VII 1294 - abdykował 13 XII 1294,zm. 19 V 1296
Bonifacy VIII, 24 XII 1294 - 11 X 1303
Bł. Benedykt XI, 22 X 1303 - 7 VII 1304
Klemens V, 5 VI 1305 - 20 IV 1314
Jan XXII, 7 VIII 1316-4X11 1334
(Mikołaj V, 12 lub 22 V 1328 - 25 VIII 1330)
Benedykt XII, 20 XII 1334 - 25 IV 1342
Klemes VI, 7 V 1342 - 6 XII 1352
Innocenty VI, 18 XII 1352 - 12 IX 1362
Bł. Urban V, 28 IX 1362 - 19 XII 1370
Grzegorz XI, 30 XII 1370 - 27 III 1378
Urban VI, 8 IV 1378 - 15 X 1389
Bonifacy IX, 2 IX 1389 - 1 X 1404
Innocenty VII, 17 X 1404 - 6 XI 1406
Grzegorz XII, 30 XI 1406 - 4 VII 1415
(Klemens VII, 20 IX lub 31 X 1378 - 16 IX 1394)
(Benedykt XIII, 28 IX lub 11 X 1394 - 23 V 1423)
(Aleksander V, 26 VI lub 7 VII 1409 - 3 V 1410)
(Jan XXIII, 17 lub 25 V 1410 - 29 V 1415)
Marcin V, 11 XI 1417-20 II 1431
Eugeniusz IV, 3 III 1431 - 23 II 1447
(Feliks V, 5 XI 1439 lub 24 VII 1440 - 7 IV 1449)
Mikołaj V, 6 III 1447 - 24 III 1455
Kalikst III, 8 IV 1455 - 6 VIII 1458
Pius II, 19 VIII 1458-15 VIII 1464
Paweł II, 30 VIII 1464 - 26 VII 1471
Sykstus IV, 9 VIII 1471 - 12 VIII 1484
Innocenty VIII, 29 VIII 1484 - 25 VII 1492
Aleksander VI, 11 VIII 1492 - 18 VIII 1503
Pius III, 22 IX 1503- 18 X 1503
JuliuszII, l XI 1503-21 II 1513
Leon X, 11 III 1513- 1 XII 1521
Hadrian VI, 9 I 1522 - 14 IX 1523
Klemens VII, 19 XI 1523 - 25 IX 1534
Paweł III, 13 X 1534 - 10 XI 1549
Juliusz III, 8 III 1550 - 23 III 1555
Marceli II, 9 IV 1555-1 V 1555
Paweł IV, 23 V 1555 - 18 VII 1559
Pius IV, 25 XII 1559-9 XII 1565
Św. Pius V, 7 I 1566- 1 V 1572
Grzegorz XIII, 14 V 1572 - 10 IV 1585
Sykstus V, 24 IV 1585 - 27 VIII 1590
Urban VII, 15 IX 1590 - 27 IX 1590
Grzegorz XIV, 5 XII 1590 - 16 X 1591
Innocenty IX, 29 X 1591 - 30 XII 1591
Klemens VIII, 30 I 1592 - 5 III 1605
Leon XI, 1 IV 1605 - 27 IV 1605
Paweł V, 16 V 1605-28 I 1621
Grzegorz XV, 9 II 1621-8 VII 1623
Urban VIII, 6 VIII 1623 - 29 VII 1644
Innocenty X, 15 IX 1644 - 1 I 1655
Aleksander VII, 7 IV 1655 - 22 V 1667
Klemens IX, 20 VI 1667-9 XII 1669
Klemens X, 29 IV 1670 - 22 VII 1676
Bł. Innocenty XI, 21 IX 1676 - 12 VIII 1689
Aleksander VIII, 6 X 1689 - 1 II 1691
Innocenty XII, 12 VII 1691-27 IX 1700
Klemens XI, 23 XI 1700 - 19 III 1721
Innocenty XIII, 8 V 1721 - 7 III 1724
Benedykt XIII, 29 V 1724 - 21 II 1730
Klemens XII, 12 VII 1730-6 II 1740
Benedykt XIV, 7 VIII 1740 - 3 V 1758
Klemens XIII, 6 VII 1758-2 II 1769
Klemens XIV, 19 V 1769 - 22 IX 1774
Pius VI, 15 II 1775 - 29 VIII 1799
Pius VII, 14 III 1800 - 20 VIII 1823
Leon XII, 28 IX 1823 - 10 II 1829
Pius VIII, 31 III 1829 - 30 XI 1830
Grzegorz XVI, 2 II 1831 - 1 VI 1846
Bł. Pius IX, 16 VI 1846 - 7 II 1878
Leon XIII, 20 II 1878 - 20 VII 1903
Św. Pius X, 4 VIII 1903 - 20 VIII 1914
Benedykt XV, 3 IX 1914 - 22 I 1922
Pius XI, 6 II 1922- 1011 1939
Pius XII, 2 III 1939-9 X 1958
Bł. Jan XXIII, 28 X 1958 - 3 VI 1963
Paweł VI, 21 VI 1963 - 6 VIII 1978
Jan Paweł I, 26 VIII 1978 - 28 IX 1978
Jan Paweł II, 16 X 1978 - 2 IV 2005
Benedykt XVI, 19 IV 2005 -


Przeznaczeni.plPłockie strony

Wymiana Banerow Stron Chrzescijanskich
Friends link: visio-2013-pro-key microsoft-stellt-android-smartphone-projekt-key GĂźnstiges-8-Zoll-Tablet-von-MAS-Elektronik-key Microsoft-Project-2013-Professional-key microsoft-project-2013-editionen-key project-professional-2013-de-key microsoft-project-standard-professional-key ms-project-2013-uebersicht-preis-key microsoft-project-professional-2013-deutsch-pc-key microsoft-project-professional-2013-sale-key microsoft-project-professional-2013-product-key-kaufen microsoft-project-professional-2013-32-bit-key-kaufen office-project-keys-kaufen
Friends link: Windows-7-Professional-SP1-Key Windows-7-Professional-SP1-Key-2 Windows-7-Professional-SP1-Key-3 Windows-7-Professional-SP1-Key-4 Windows-7-Professional-SP1-Key-5 Windows-7-Professional-SP1-Key-online Windows-7-Professional-SP1-Key-online-2 Windows-7-Professional-SP1-Key-online-3 Windows-7-Professional-SP1-Key-online-4

Friends link: windows-7-home-premium-key-cheap buy-windows-7-home-premium-key purchase-windows-7-home-premium-key windows-7-home-premium-key-sale windows-7-enterprise-key-cheap windows-7-enterprise-key-sale windows-7-enterprise-key-online windows-7-home-premium-key-online buy-windows-7-enterprise-key purchase-windows-7-enterprise-key
300-208 www.pass4suresale.com 70-485 http://www.examskip.com/ 70-643