zaloguj się   |   załóż konto   |   mapa strony   |

PROMOCJA DO STOPNIA MINISTRANTA OŁTARZA

PROMOCJA DO STOPNIA MINISTRANTA OŁTARZA


1. Prezentacja kandydatów

OPIEKUN: Niech przystąpią pragnący pełnić służbę ministrancką w stopniu ministranta ołtarza

Opiekun wyczytuje imiennie poszczególnych kandydatów, którzy wychodzą na środek czynią ukłon i mówią: „oto jestem”


2. Dialog z prezentującym kandydatów

OPIEKUN: Drogi księże proszę o promowanie tych kandydatów do stopnia ministranta ołtarza.


CELEBRANS: Czy jest ksiądz pewien, że są świadomi swoich obowiązków i godni tego, aby pełnić posługę przy ołtarzu?

OPIEKUN: Zostali o tym pouczeni i można wyrazić nadzieję, że swoje obowiązki będą wypełniać staranie i godnie swojego powołania.

3. Dialog z Kandydatami

CELEBRANS: Czy chcecie pełnić służbę ministrancką w stopniu ministranta ołtarza?

Kandydaci odpowiadają razem, ale każdy we własnym imieniu.

KANDYDACI : Chcemy


CELEBRANS: Czy z szacunkiem będzie otaczać ołtarz i wszystko, co do świętej liturgii jest potrzebne?

KANDYDACI : Tak

CELEBRANS: Czy wierzycie , że Jezus jest obecny na ołtarzu podczas każdej Mszy św.?


KANDYDACI : Wierzymy

CELEBRANS: Na większą chwałę Boga, któremu Kościół służy w Liturgii, ustanawiam was ministrantami w stopniu ministranta ołtarza.

WSZYSCY: Bogu niech będą dzięki


4. Egzorta celebransa

CELEBRANS: Drodzy ministranci, czynicie dzisiaj kolejny krok w waszej służbie ministranckiej, ku ołtarzowi Jezusa Chrystusa. Dobrze wiecie o tym, że Najświętszy Sakrament Eucharystii jest najcenniejszym skarbem, jaki posiada Kościół, że podczas Eucharystycznej Ofiary, tj. Mszy świętej, Jezus Chrystus ponawia swoja zbawcza Ofiarę i daje nam pokarm dla naszych dusz. Starajcie się więc żyć pełniej Mszą świętą, uczcie się siebie samych składać w ofierze Bogu, a święty Pokarm z ołtarza, przy którym usługujecie, niech się stanie dla was umocnieniem w walce o własna świętość.

5. Przyrzeczenia

CELEBRANS: Drodzy ministranci zanim dopuszczę was do pełnienia służby w stopniu ministranta ołtarza złóżcie swoje przyrzeczenia.

Ministranci kładą prawą rękę na sercu i odmawiają tekst ślubowania:


MINISTRANCI: Panie Jezu Chryste dziękuję Ci za to, że jestem ministrantem i że mogę coraz bardziej przybliżać się do Ciebie zdobywając kolejne stopnie naszej służby. Przyrzekam swoją służbę jako ministrant ołtarza pełnić gorliwie i z radością, szanując wszystkie rzeczy potrzebne do sprawowania świętej liturgii, a szczególnie ołtarz miejsce sprawowania Najświętszej Eucharystii. Tam mi dopomóż Bóg i św. Dominiku Savio!


6. Błogosławieństwo


CELEBRANS: Boże, źródło wszelkiego dobra, wysłuchaj proszących Cię ministrantów i spraw, aby przez Ciebie natchnieni i prowadzeni, zachowywali prawość w myślach i uczynkach, byli wierni powołaniu ministranckiemu i zasłużyli na służbę liturgii niebiańskiej w naszej niebieskiej ojczyźnie, do której wszyscy pielgrzymujemy. Przez Chrystusa Pana naszego.


7. Ustanowienie

Kandydaci podchodzą do siedzącego celebransa czynią ukłon, klękają i obejmują ręką Księgę


CELEBRANS: Służ wiernie Bogu i ludziom jako ministrant ołtarza.


KANDYDAT: Amen


8. Wręczenia odznak


Celebrans: Odznaki – krzyże ministranta ołtarza, które za chwilę poświecę, niech wam zawsze przypominają, iż nie wolno wam plamić honoru ministranta i naruszać waszych przyrzeczeń.


Celebrans rozpoczyna modlitwę poświęcenia. Woda świecona i kropidło.

Celebrans: Wspomożenie nasze w Imieniu Pana.


WSZYSCY: Który stworzył niebo i ziemię


Celebrans: Módlmy się

Wszechmogący, wieczny Boże, pobło†gosław te odznaki ministranta ołtarza, aby ci, którzy je będą nosić, za pomocą Twej łaski wiernie trwali w świętej służbie. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Celebrans kropi krzyże wodą święconą.


WSZYSCY: amen

Nowi ministranci światła podchodzą do celebransa, który zakłada im Krzyż mówiąc:


CELEBRANS: Przyjmij tę odznakę i noś ją na sercu swoim, aby ci zawsze przypominała, z jaką gorliwością i pobożnością powinieneś służyć Chrystusowi, Twemu Panu, na każdym miejscu.


9. CD Eucharystii


Wstaje czyni ukłon i wraca na swoje miejsce.

Po obrzędzie ustanowienia Modlitwa wiernych i Liturgia Eucharystyczna.

ks. Krzysztof Wojtynia


Przeznaczeni.plPłockie strony

Wymiana Banerow Stron Chrzescijanskich
Friends link: visio-2013-pro-key microsoft-stellt-android-smartphone-projekt-key GĂźnstiges-8-Zoll-Tablet-von-MAS-Elektronik-key Microsoft-Project-2013-Professional-key microsoft-project-2013-editionen-key project-professional-2013-de-key microsoft-project-standard-professional-key ms-project-2013-uebersicht-preis-key microsoft-project-professional-2013-deutsch-pc-key microsoft-project-professional-2013-sale-key microsoft-project-professional-2013-product-key-kaufen microsoft-project-professional-2013-32-bit-key-kaufen office-project-keys-kaufen
Friends link: Windows-7-Professional-SP1-Key Windows-7-Professional-SP1-Key-2 Windows-7-Professional-SP1-Key-3 Windows-7-Professional-SP1-Key-4 Windows-7-Professional-SP1-Key-5 Windows-7-Professional-SP1-Key-online Windows-7-Professional-SP1-Key-online-2 Windows-7-Professional-SP1-Key-online-3 Windows-7-Professional-SP1-Key-online-4

Friends link: windows-7-home-premium-key-cheap buy-windows-7-home-premium-key purchase-windows-7-home-premium-key windows-7-home-premium-key-sale windows-7-enterprise-key-cheap windows-7-enterprise-key-sale windows-7-enterprise-key-online windows-7-home-premium-key-online buy-windows-7-enterprise-key purchase-windows-7-enterprise-key
300-208 www.pass4suresale.com 70-485 http://www.examskip.com/ 70-643