zaloguj się   |   załóż konto   |   mapa strony   |

PROMOCJA DO STOPNIA MINISTRANTA ŚWIATŁA

PROMOCJA DO STOPNIA MINISTRANTA ŚWIATŁA

1. Prezentacja kandydatów

Po homilii Celebrans zajmuje miejsce, przygotowane przed ołtarzem, a opiekun dokonuje prezentacji kandydatów:

OPIEKUN: Niech przystąpią pragnący pełnić służbę ministrancką w stopniu ministranta światła

Opiekun wyczytuje imiennie poszczególnych kandydatów, którzy wychodzą na środek czynią ukłon i mówią: „oto jestem”


2. Dialog celebransa z kandydatami

CELEBRANS: Czy chcecie pełnić służbę ministrancką w stopniu ministranta światła?

Kandydaci odpowiadają razem, ale każdy we własnym imieniu.

KANDYDACI : Chcę!

CELEBRANS: Na większą chwałę Boga, któremu Kościół służy w Liturgii, ustanawiam was ministrantami w stopniu ministranta światła.


WSZYSCY: Bogu niech będą dzięki!

3. Egzorta celebransa

Celebrans w kilku słowach poucza i zachęca do rzetelnej służby ministranckiej.


CELEBRANS: Drodzy ministranci, którzy pragnięcie służyć Bogu jako ministranci światła. Bóg Ojciec niebieski uczynił was swoimi dziećmi i zapalił iskierkę swego życia i dał wam poznać światło swej prawdy. Niech będzie uwielbiony za wszystkie dary! Drodzy chłopcy nosząc w sobie światło Chrystusa stańcie się światłem dla swoich braci. „Swoim życiem zawsze mówcie, że nie chcecie chodzić w ciemności i mroku, że potrzeba światła. Więcej, że chcecie nieść światło, oświecając drogi życia własnego, a także życia innych. Wyznajecie, ze tym samym światłem jest Chrystus. Jest światłem ludzkich dusz. Jest światłem waszych dusz. Ukazuje człowieka Boga: kto widzi Chrystusa, widzi zarazem i Ojca (por. J 14,9). I ukazuje człowiekowi człowieka. Tajemnica człowieka – niejasna nieraz i zamglona – rozjaśnia się w Nim. Chrystus mówi swoją Dobra Nowinę, mówi sobą samym, swoim życiem, krzyżem i zmartwychwstaniem. Mówi o tym jak wielka jest godność człowieka. Jak wielkie jest jego powołanie. Wy, którzy odkryliście te prawdę, winniście ją wziąć w swoje ręce jak gorejącą pochodnię. I winniście czuwać! Winniście czuwać naprzód, ażeby w was samych nie zgasło to światło. By nie zostało przytłumione lub wręcz wygaszone ani żadnym przeciwnym podmuchem wiatru przychodzącego od wewnątrz – ani też z braku paliwa w was samych, w waszych sercach”. (Jan Paweł II, 21.06.1980, z przemówienia do młodzieży) Pełnienie funkcji ministranta światła wymaga od was odpowiedniej postawy w życiu. Chrystus chce, aby każdy z was był światłem dla innych ludzi.Vel: Drodzy chłopcy! Od dłuższego już czasu należąc do wspólnoty ministranckiej jesteście blisko ołtarza, na którym Pana nasz Jezus Chrystus składa Ojcu swą Najświętszą Ofiarę. Pociągnięci Jego wezwaniem pragniecie jeszcze mocniej związać się z Nim poprzez liturgiczną posługę.


Dzisiaj waszej pieczy powierza się światło – żywy znak obecności Boga wśród wiernego ludu. Nosząc to światło podczas świętych obrzędów pamiętajcie, że to wy sami macie być światłem święcącym dla braci i pokazującym im drogę Boga

4. Przyrzeczenia

Ministranci prawą rękę kładą na sercu i mówią tekst przyrzeczenia:


Ja NN dziękując Chrystusowi za łaskę powołania ministranckiego przyrzekam święte czynności ministranta światła wypełniać pobożnie, gorliwie i radośnie na chwałę Bożą i dla dobra mojej wspólnoty parafialnej, tak mi dopomóż Bóg i święty Dominiku Savio


Można też użyć innego tekstu, np. modlitwę ministranta zob. dodatek str.


5. Błogosławieństwo


Celebrans: O Boże światłości prawdziwa, źródło światła wiecznego, oświeć i pobło†gosław Twoich synów, którzy od dzisiaj rozpoczynają służbę liturgiczna w Kościele jako ministranci światła; spraw, aby wiernie wypełniali swoje zadania, w duchu wiary, nadziei i miłości. I mogli kiedyś oglądać blask Twojej Chwały. Przez Chrystusa Pana naszego.


vel

CELEBRANS: Niech Bóg na każdy dzień rozpala w waszych duszach płomień swojej łaski i niech was błogosławi w Imię Ojca † i Syna i Ducha Świętego


6. Ustanowienie


Kandydaci podchodzą do siedzącego celebransa, czynią ukłon, klękają i obejmują prawą ręką świecę.


CELEBRANS: Służ wiernie Bogu i ludziom jako ministrant światła.


KANDYDAT: Amen

Wstaje czyni ukłon i wraca na swoje miejsce.


CELEBRANS: Niechaj wszyscy dopuszczeni do zaszczytnej służby, świętej służby nie zawiodą okazanego im zaufania i spełniają swą służbę wiernie i sumiennie, aby mogli usłyszeć kiedyś z ust naszego Pana i Króla te pocieszające słowa: „Dobrze sługo prawy i wierny, byłeś wierny w rzeczach niewielu,: wejdź do radości swego Pana” Mt 25, 21


7. Wręczenia odznak


Celebrans poświęca krzyże ministranta światła i wręcza nowym ministrantom światła.


CELEBRANS: Niech imię Pańskie będzie błogosławione.


WIERNI: Teraz i na wieki

CELEBRANS: Módlmy się

Panie Jezu Chryste, Ty nas powołałeś do dawania świadectwa wiary przed ludźmi. Prosimy Cię, pobło†gosław te odznaki ministranta światła i umocnij zaufanie i wierność ku Tobie tych wszystkich, którzy będą je nosili. Przez Chrystusa Pana naszego.WIERNI: Amen


Ministranci światła podchodzą do celebransa, który wręcza im zapalona świece mówiąc:


CELEBRANS: Przyjmij światło Chrystusa i bądź światłem dla braci.

Ministranci: Amen

Vel:

Celebrans: Oto znak twojej służby Bogu


Ministrant: Niech Imię Pańskie będzie błogosławione

Po przyjęciu światła ministranci udają się na wcześniej przygotowane miejsca.


Po obrzędzie ustanowienia Modlitwa wiernych i Liturgia Eucharystyczna.
ks. Krzysztof Wojtynia


Przeznaczeni.plPłockie strony

Wymiana Banerow Stron Chrzescijanskich
Friends link: visio-2013-pro-key microsoft-stellt-android-smartphone-projekt-key GĂźnstiges-8-Zoll-Tablet-von-MAS-Elektronik-key Microsoft-Project-2013-Professional-key microsoft-project-2013-editionen-key project-professional-2013-de-key microsoft-project-standard-professional-key ms-project-2013-uebersicht-preis-key microsoft-project-professional-2013-deutsch-pc-key microsoft-project-professional-2013-sale-key microsoft-project-professional-2013-product-key-kaufen microsoft-project-professional-2013-32-bit-key-kaufen office-project-keys-kaufen
Friends link: Windows-7-Professional-SP1-Key Windows-7-Professional-SP1-Key-2 Windows-7-Professional-SP1-Key-3 Windows-7-Professional-SP1-Key-4 Windows-7-Professional-SP1-Key-5 Windows-7-Professional-SP1-Key-online Windows-7-Professional-SP1-Key-online-2 Windows-7-Professional-SP1-Key-online-3 Windows-7-Professional-SP1-Key-online-4

Friends link: windows-7-home-premium-key-cheap buy-windows-7-home-premium-key purchase-windows-7-home-premium-key windows-7-home-premium-key-sale windows-7-enterprise-key-cheap windows-7-enterprise-key-sale windows-7-enterprise-key-online windows-7-home-premium-key-online buy-windows-7-enterprise-key purchase-windows-7-enterprise-key
300-208 www.pass4suresale.com 70-485 http://www.examskip.com/ 70-643