zaloguj się   |   załóż konto   |   mapa strony   |

PROMOCJA DO STOPNIA CEREMONIARZA

PROMOCJA DO STOPNIA CEREMONIARZA


1. Prezentacja kandydatów


OPIEKUN: Niech przystąpią pragnący pełnić służbę animatora liturgicznego.

Opiekun wyczytuje kandydatów po imieniu i nazwisku. Wyczytany wychodzi na środek robi ukłon i mówi:

„oto jestem”


2. Dialog prezentującym kandydatów


Opiekun: Czcigodny ojcze w imieniu zgromadzonych ministrantów proszę o ustanowienie ich ceremoniarzami.


Celebrans: Czy jest ksiądz pewien, że godnie i sumiennie będą pełnić posługę animatora liturgicznego?


Opiekun: Kandydaci przeszli wymagana formację, i można wyrazić nadzieję, że swoje obowiązki będą wykonywać sumienie.


Celebrans zwraca się do kandydatów:


3. Dialog z Kandydatami

CELEBRANS: Czy chcecie pełnić służbę ministrancką w stopniu ceremoniarza?


Kandydaci odpowiadają razem, ale każdy we własnym imieniu.


KANDYDACI : Chcemy


CELEBRANS: Czy wiecie jak wielki obowiązek nakłada na was posługa animatora liturgii w waszej wspólnocie parafialnej?


CELEBRANS: Czy z wiarą i z umiłowaniem liturgii i z wielkim szacunkiem będziecie przystępować do animacji liturgicznej?


Celebrans: Czy będziecie dbać o piękno liturgii w waszej parafii, pomagając w ten sposób waszym braciom w wierze głębiej przeżyć święte misteria?


CELEBRANS: Skoro takie są wasze postanowienia to na większą chwałę Boga, któremu Kościół służy w liturgii, ustanawiam was ministrantami w stopniu ceremoniarza.


WSZYSCY: Bogu niech będą dzięki


4. Egzorta celebransa

celebrans w kilku słowach udziela pouczenia i zachęty do gorliwej służby.


CELEBRANS: Drodzy ministranci, przyjmujecie dziś misje animatora liturgicznego waszej wspólnoty parafialnej. Służba ta będzie polegać na tym, aby zgodnie z Ogólnym Wprowadzeniem do Mszału Rzymskiego, troszczyć się o należytą organizację czynności sakralnych i o wykonywanie ich przez służbę liturgiczną w sposób godny, w należytym porządku i z pobocznością. Stroszcie się o właściwe przeżywanie liturgii, aby była pełnym uwielbienia Boga i stawała się coraz większym źródłem wiary i miłości dla wszystkich, którzy będą w niej uczestniczyć. Waszym zadaniem, jako ceremoniarzy, będzie także przybliżanie waszych kolegów przez liturgie do Chrystusa, który dla nich i dla was winien być jedyna Prawda, Drogą, Światłem i Życiem.5. Przyrzeczenia


CELEBRANS: Drodzy ministranci, dla umocnienia waszej woli służenia Chrystusowi jako ceremoniarze, złóżcie teraz swoje przyrzeczenia.


Ministranci: Będziemy się starali wiernie spełniać swoją służbę i będziemy się troszczyć, o ile to będzie w naszej mocy, aby inni ją sumiennie spełniali. A ty ojcze udziel nam i wszystkim, którzy sprawować moja służbę Bożą swego błogosławieństwa, abyśmy nim wspomożeni dobrze ją pełnili


Po krótkim pouczeniu celebrans zwraca się do kandydatów:


CELEBRANS: Niechaj wszyscy dopuszczeni do zaszczytnej służby animatora liturgicznego, świętej służby nie zawiodą okazanego im zaufania i spełniają swą służbę wiernie i sumiennie, aby mogli usłyszeć kiedyś z ust naszego Pana i Króla te pocieszające słowa: „Dobrze sługo prawy i wierny, byłeś wierny w rzeczach niewielu, wejdź do wesela Pana swego” Mt 25, 21


6. Błogosławieństwo


CELEBRANS: Abyście wiernie i sumiennie, ku chwale Boga, ku zbudowaniu wiernych i ku pożytkowi dusz waszych swoja służbę pełnili, niech was błogosławi Wszechmogący Bóg + Ojciec i Syn Boży i Duch Święty.


7. Ustanowienie

Kandydaci podchodzą do siedzącego celebransa, czynią ukłon, klękają i obejmują ręką Księgę Ceremoniału


CELEBRANS: Służ wiernie Bogu i ludziom jako ministrant ceremoniału.


KANDYDAT: Amen


8. Wręczenia odznak


CELEBRANS: Odznaki – krzyże ministranta ołtarza, które za chwilę poświecę, niech wam zawsze przypominają, iż nie wolno wam plamic honoru ministranta i naruszać waszych przyrzeczeń.


Celebrans rozpoczyna modlitwę poświęcenia. Woda świecona.


Celebrans: Wspomożenie nasze w Imieniu Pana.


WSZYSCY: Który stworzył niebo i ziemię


Celebrans: Módlmy się

Wszechmogący, wieczny Boże, pobło†gosław te odznaki ceremoniarza, aby ci, którzy je będą nosić, za pomocą Twej łaski wiernie trwali w świętej służbie. Przez Chrystusa, Pana naszego.


WSZYSCY: Amen


Nowi ministranci światła podchodzą do celebransa, który zakłada im Krzyż mówiąc:CELEBRANS: Przyjmij tę odznakę i noś ją na sercu swoim, aby ci zawsze przypominała, z jaką gorliwością i pobożnością powinieneś służyć Chrystusowi, Twemu Panu, na każdym miejscu.
ks. Krzysztof Wojtynia


Przeznaczeni.plPłockie strony

Wymiana Banerow Stron Chrzescijanskich
Friends link: visio-2013-pro-key microsoft-stellt-android-smartphone-projekt-key GĂźnstiges-8-Zoll-Tablet-von-MAS-Elektronik-key Microsoft-Project-2013-Professional-key microsoft-project-2013-editionen-key project-professional-2013-de-key microsoft-project-standard-professional-key ms-project-2013-uebersicht-preis-key microsoft-project-professional-2013-deutsch-pc-key microsoft-project-professional-2013-sale-key microsoft-project-professional-2013-product-key-kaufen microsoft-project-professional-2013-32-bit-key-kaufen office-project-keys-kaufen
Friends link: Windows-7-Professional-SP1-Key Windows-7-Professional-SP1-Key-2 Windows-7-Professional-SP1-Key-3 Windows-7-Professional-SP1-Key-4 Windows-7-Professional-SP1-Key-5 Windows-7-Professional-SP1-Key-online Windows-7-Professional-SP1-Key-online-2 Windows-7-Professional-SP1-Key-online-3 Windows-7-Professional-SP1-Key-online-4

Friends link: windows-7-home-premium-key-cheap buy-windows-7-home-premium-key purchase-windows-7-home-premium-key windows-7-home-premium-key-sale windows-7-enterprise-key-cheap windows-7-enterprise-key-sale windows-7-enterprise-key-online windows-7-home-premium-key-online buy-windows-7-enterprise-key purchase-windows-7-enterprise-key
300-208 www.pass4suresale.com 70-485 http://www.examskip.com/ 70-643