zaloguj się   |   załóż konto   |   mapa strony   |

PROMOCJA DO STOPNIA LEKTOR – KANDYDAT

PROMOCJA DO STOPNIA LEKTOR – KANDYDAT

/Uroczyste rozpoczęcie kursu lektorskiego/

1. Prezentacja kandydatów

OPIEKUN: Niech przystąpią pragnący rozpocząć okres przygotowania do służby ministranckiej w stopniu lektora.


Opiekun wyczytuje imiennie poszczególnych kandydatów, którzy wychodzą na środek czynią ukłon i mówią: „oto jestem”

2. Dialog prezentującym kandydatów

Opiekun: Drogi księże proszę o przyjęcie tych wybranych do przygotowania do posługi ministranta Słowa Bożego.

CELEBRANS: Czy są tego godni i czy zobowiązują się do rzetelnego przygotowania do pełnienia zaszczytnej roli jaką jest lektor Słowa Bożego?

Opiekun: Zostali o tym pouczeni i można wyrazić nadzieje, że dobrze przygotują się do posługi ministranta Słowa Bożego.

3. Dialog z Kandydatami

CELEBRANS: Czy chcecie rozpocząć okres przygotowania, aby pełnić służbę ministrancką w stopniu lektora?

Kandydaci odpowiadają razem, ale każdy we własnym imieniu


KANDYDACI : Chcemy


4. egzorta celebransa


CELEBRANS: Drodzy ministranci! Rozpoczynacie ważny etap w waszej służbie ministranckiej. Będziecie przygotowywać się do posługi lektora w zgromadzeniu liturgicznym. To właśnie przez lektora rozbrzmiewa słowo samego Boga. Wasza funkcja będzie wiec święta i zaszczytna. Przygotujcie się wiec dobrze do tej posługi przez głębsze obcowanie ze Słowem Bożym, poznanie podstawowych wiadomości o Biblii, zasad proklamacji Słowa Bożego w zgromadzeniu liturgicznym. Pamiętajcie, że będziecie głosić Chrystusa, który jest światłem i życiem świata. Niech światło Chrystusowej Prawdy, które będzie na waszych ustach, wyrazi się także w waszym życiu. Niech Pan wam błogosławi na ten czas próby i przygotowania.

5. Przyrzeczenia

CELEBRANS: Czy przyrzekacie sumiennie przygotowywać się do służby lektora, przez codzienną lekturę Pisma Świętego, uczestnictwo w spotkaniach, i wspólnej modlitwie?

Kandydaci odpowiadają razem, ale każdy we własnym imieniu

KANDYDACI : Przyrzekamy


6. Błogosławieństwo


CELEBRANS: Boże Ojcze, który powołujesz tych naszych braci do posługi lektora w zgromadzeniu liturgicznym, spraw w swojej dobroci niech dobrze wykorzystają okres próby i przygotowania, święte czynności wykonywali gorliwie i swoim postępowaniem naśladują to, co będą sprawować.


Przez Chrystusa Pana naszego. Amen


7. Ustanowienie


CELEBRANS: Na większą chwałę Boga, któremu Kościół służy w liturgii, ustanawiam was ministrantami w stopniu kandydata na lektora.


WSZYSCY: Bogu niech będą dzięki


Kandydaci podchodzą do siedzącego celebransa, czynią ukłon, klękają i obejmują ręką Księgę Pisma Św.

CELEBRANS: Służ wiernie Bogu i ludziom jako kandydat na lektora.


KANDYDAT: Amen


Wstaje czyni ukłon i wraca na swoje miejsce.


Po obrzędzie ustanowienia Modlitwa wiernych i Liturgia Eucharystyczna

ks. Krzysztof Wojtynia


Przeznaczeni.plPłockie strony

Wymiana Banerow Stron Chrzescijanskich
Friends link: visio-2013-pro-key microsoft-stellt-android-smartphone-projekt-key GĂźnstiges-8-Zoll-Tablet-von-MAS-Elektronik-key Microsoft-Project-2013-Professional-key microsoft-project-2013-editionen-key project-professional-2013-de-key microsoft-project-standard-professional-key ms-project-2013-uebersicht-preis-key microsoft-project-professional-2013-deutsch-pc-key microsoft-project-professional-2013-sale-key microsoft-project-professional-2013-product-key-kaufen microsoft-project-professional-2013-32-bit-key-kaufen office-project-keys-kaufen
Friends link: Windows-7-Professional-SP1-Key Windows-7-Professional-SP1-Key-2 Windows-7-Professional-SP1-Key-3 Windows-7-Professional-SP1-Key-4 Windows-7-Professional-SP1-Key-5 Windows-7-Professional-SP1-Key-online Windows-7-Professional-SP1-Key-online-2 Windows-7-Professional-SP1-Key-online-3 Windows-7-Professional-SP1-Key-online-4

Friends link: windows-7-home-premium-key-cheap buy-windows-7-home-premium-key purchase-windows-7-home-premium-key windows-7-home-premium-key-sale windows-7-enterprise-key-cheap windows-7-enterprise-key-sale windows-7-enterprise-key-online windows-7-home-premium-key-online buy-windows-7-enterprise-key purchase-windows-7-enterprise-key
300-208 www.pass4suresale.com 70-485 http://www.examskip.com/ 70-643