zaloguj się   |   załóż konto   |   mapa strony   |

RYT PRZYJĘCIA NR 3

Po homilii następują obrzędy przyjęcia aspirantów do grona ministrantów. Celebrans udaje się przed ołtarz. Kandydaci wstają i reprezentant aspirantów zwraca się do celebransa następującymi słowami:

1. Prośba kandydatów o przyjęcie i dialog celebransa z nimi


Ministrant: Drogi Ojcze! My synowie tej wspólnoty parafialnej, prosimy Cię o włączenie nas do grupy ministrantów, aby z radością służyć Bogu przy ołtarzu.


Celebrans: Drodzy chłopcy, nasza wspólnota parafialna dla godnego sprawowania liturgii potrzebuje ministrantów; dlatego też z wielką miłością spogląda na was. Zanim jednak zostaniecie dopuszczeni do tak zaszczytnej służby, chcemy ze zgromadzoną tu wspólnotą parafialną publicznie usłyszeć jakie są wasze intencje i postanowienia.


A zatem pytam was wobec wspólnoty parafialnej:


Celebrans: Czy chcecie z radością służyć zgromadzeniu Ludu Bożego, wykonując zadania czynności podczas liturgii zlecone wam przy ołtarzu?


Kandydaci odpowiadają na pytanie celebransa:

Aspiranci: Tak, chcemy!

Celebrans: Czy jesteście gotowi pełnić pokornie i ze staranną pilnością pełnić swoją służbę liturgiczną?


Aspiranci: Tak, z pomocą Bożą, jesteśmy gotowi wiernie wykonywać zadania powierzone nam w wspólnocie parafialnej.


Celebrans: Uznając waszą dobrą wolę, włączam was do grona ministrantów naszej parafii. Pan niech przez wstawiennictwo Dziewicy Maryi, umocni was w waszych dobrych postanowieniach i w wierności w Jego świętej służbie. Amen.


Wszyscy: Bogu niech będą dzięki!


2. Ślubowanie ministranckie


Celebrans: Teraz złóżcie przyrzeczenia ministranckie.


Wszyscy aspiranci klękają przed ołtarzem i składają ślubowanie.


Aspiranci: Oto ja, Panie przed Tobą i w obecności Maryi, Twojej Dziewiczej Matki. Dziękuję Ci, że powołałeś mnie do grona ministrantów. Przyrzekam być gotowym i szczodrym (ofiarnym)w służeniu Tobie z radością w celebracjach liturgicznych.


Ja……………. (Każdy ministrant mówi swoje imię od strony prawej do lewej) przyrzekam, że moje postępowanie w kościele i po za nim, w szkole, w domu i gdziekolwiek, będzie zawsze godne mojej służby i mojego ministranckiego powołania.


3. Błogosławieństwo szat i obłóczyny


Celebrans: Teraz pobłogosławię wasze szaty, które założycie w Imię Pana.


Modlitwa poświecenia /woda świecona i kropidło/


Celebrans: Pan z wami!

Modlitwa poświecenia szat liturgicznych


Celebrans: Módlmy się! Ojcze, który w Jezusie Chrystusie Twoim Synu przyoblekłeś naszą ludzką naturę, błagamy Cię, abyś zechciał pobło†gosławić te nowe komże oraz tych, których w nie obleczemy, aby przyoblekli się w Ciebie i byli wierni w służbie przy ołtarzu Bożym. Przez Chrystusa Pana naszego!


Wszyscy: Amen!


Po modlitwie celebrans kropi szaty woda święconą, a następnie wręcza komże ministrantom.

Celebrans: Przyjmijcie teraz komżę - świętą szatę, symbol czystości i godności waszej służby przy ołtarzu: niech się przyczyni do piękna liturgii, noście ją zawsze z wielkim szacunkiem i miłością. Niech Pan wspomaga was swym błogosławieństwem, rodzice oraz wspólnota parafialna niech wam pomaga w wierności i szlachetności w ministranckiej posłudze przy Jego Ołtarzu.


Ministranci: Amen!


Poszczególni ministranci podchodzą do kapłana, który zakłada im komże.

ks. Krzysztof Wojtynia


Przeznaczeni.plPłockie strony

Wymiana Banerow Stron Chrzescijanskich
Friends link: visio-2013-pro-key microsoft-stellt-android-smartphone-projekt-key GĂźnstiges-8-Zoll-Tablet-von-MAS-Elektronik-key Microsoft-Project-2013-Professional-key microsoft-project-2013-editionen-key project-professional-2013-de-key microsoft-project-standard-professional-key ms-project-2013-uebersicht-preis-key microsoft-project-professional-2013-deutsch-pc-key microsoft-project-professional-2013-sale-key microsoft-project-professional-2013-product-key-kaufen microsoft-project-professional-2013-32-bit-key-kaufen office-project-keys-kaufen
Friends link: Windows-7-Professional-SP1-Key Windows-7-Professional-SP1-Key-2 Windows-7-Professional-SP1-Key-3 Windows-7-Professional-SP1-Key-4 Windows-7-Professional-SP1-Key-5 Windows-7-Professional-SP1-Key-online Windows-7-Professional-SP1-Key-online-2 Windows-7-Professional-SP1-Key-online-3 Windows-7-Professional-SP1-Key-online-4

Friends link: windows-7-home-premium-key-cheap buy-windows-7-home-premium-key purchase-windows-7-home-premium-key windows-7-home-premium-key-sale windows-7-enterprise-key-cheap windows-7-enterprise-key-sale windows-7-enterprise-key-online windows-7-home-premium-key-online buy-windows-7-enterprise-key purchase-windows-7-enterprise-key
300-208 www.pass4suresale.com 70-485 http://www.examskip.com/ 70-643