zaloguj się   |   załóż konto   |   mapa strony   |

USTANOWIENIE ANIMATORÓW

USTANOWIENIE ANIMATORÓW

1. Prezentacja kandydatów na animatorów

Po homilii celebrans udaje się na miejsce przewodniczenia a opiekun lub inny kapłan odpowiedzialny za formację animatorów dokonuje prezentacji kandydatów. Kandydaci wstają i moderator LSO imiennie przedstawia celebransowi i wspólnocie liturgicznej kandydata aspirującego do pełnienia posługi animatora.

Opiekun: Niech przystąpią pragnący przyjąć posługę animatora wspólnoty LSO.

Wezwany kandydat wychodzi na środek, czyni ukłon i mówi:

Kandydat: Oto jestem

2. Dialog Celebransa z prezentującym kandydatów

Po przedstawieniu ostatniego z kandydatów moderator zwraca się do celebransa następującymi słowami:

Opiekun: Czcigodny księże /ojcze/ arcypasterzu/ proszę o pobłogosławienie i ustanowienie tych wybranych animatorami wspólnoty ministranckiej.

Celebrans: Czy jest ksiądz pewien, że są tego godni i odpowiednio przygotowani?

Opiekun: Tak, mogę zaświadczyć, że są przygotowani i godni pełnienia służby animatora wobec swojej wspólnoty ministranckiej. Kandydaci odbyli próbę i wykazali się odpowiednimi cechami oraz odbyli dzień skupienia.

3. Dialog Celebransa z kandydatami

Po dialogu z moderatorem, celebrans zwraca się do aspirantów do grona animatorów.

Celebrans: Drodzy kandydaci na animatorów wasz opiekun zaświadczył o waszym przygotowaniu do pełnienia tak zaszczytnej i odpowiedzialnej funkcji, jaką jest animator wspólnoty ministranckiej. Zanim dopuszczę was z całą wspólnotą liturgiczna chcemy usłyszeć jakie są wasze postanowienia.

Celebrans: Czy chcecie wiernie pełnić posługę animatora, jako gorliwi pomocnicy moderatora waszej wspólnoty?


Wszyscy kandydaci odpowiadają razem, jednak każdy we własnym imieniu.

Kandydaci: Tak, chcemy!

Celebrans: Czy chcecie z wielka troska pomagać powierzonym sobie braciom wzrastać w wierze i rozwijać powołanie ministranckie?

Kandydaci: Tak, chcemy!

Celebrans: Czy wy sami chcecie wzrastać wierze i w przyjaźni z Jezusem?

Kandydaci: Tak, chcemy!


4. Wyznanie wiary

Po zapytaniach celebrans zachęca wszystkich do wyznania wiary. Podobnie jak przy zapytaniach wszyscy odpowiadają na wezwania celebransa.


Celebrans: Znamy już wasze postanowienia, wyznajcie teraz waszą Wiarę


Czy wierzycie w Boga Ojca wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi?


Kandydaci: Wierzymy

Celebrans: Czy wierzycie w Jezusa Chrystusa, Syna Jego Jedynego, Pana naszego, narodzonego z Maryi Dziewicy, umęczonego i pogrzebanego, Który zmartwychwstał i zasiada po prawicy Ojca?


Kandydaci: Wierzymy

Celebrans: Czy wierzycie w Ducha Świętego, w Święty Kościół Katolicki, obcowanie świętych, odpuszczenie grzechów, zmartwychwstanie ciała i życie wieczne?


Kandydaci: Wierzymy


Taka jest nasza wiara, taka jest wiara Kościoła, której wyznawanie jest naszą chlubą w Chrystusie Panu naszym.

Wszyscy: Amen

5. Dialog z wspólnotą liturgiczną, z zapytaniem o wsparcie kandydatów na animatorów


Po wyznaniu wiary, celebrans pozostając na miejscu przewodniczenia zwraca się do kandydatów, ministrantów i ich rodziców:


Celebrans: Drodzy Kandydaci, ministranci i rodzice wyraźcie teraz waszą duchową pomoc waszym animatorom:


Wszyscy ministranci i zgromadzeni wierni:


Ministranci: Panie Jezu zobowiązujemy się wspierać naszych braci animatorów i towarzyszyć im naszą modlitwą, aby dobrze właściwie prowadzili naszą wspólnotę po drogach chrześcijańskiej wiary.


6. Prośba kandydatów o błogosławieństwo


Prośba przyszłych animatorów o błogosławieństwo.

Kandydaci: Czcigodny Ojcze prosimy Cię pobłogosław nam.

Celebrans: Zanim wam udzielę błogosławieństwa wyraźcie raz jeszcze gotowość przyjęcia obowiązków animatora i proście o błogosławieństwo Pana, który powołał was do swojej świętej służby.


Animatorzy wyrażają zgodę na przyjęcie posługi animatora i obowiązków zeń wypływających.


Animatorzy: Panie nasz i najlepszy Ojcze przed Tobą, moją wspólnotą ministrancką i parafialną przyjmujemy na siebie obowiązek animatora. Towarzysz nam Panie w naszym trudzie, oświeć nasze kroki, daj nam serce płonące wiarą, nadzieją i miłością naszych braci.


Boże Błogosławieństwo:


Celebrans: Wejrzyj o dobry Ojcze na tych synów, którzy odpowiadając na Twoje wezwanie ofiarują się na szczególną służbę swojej wspólnocie ministranckiej, daj im Twego Ducha Świętego, aby mogli jak najlepiej służyć swoim braciom ministrantom, dbając o ich dobre imię oraz rozwój całej społeczności ministranckiej. Przez Chrystusa Pana naszego.7. Błogosławieństwo i ustanowienie


Kandydaci kolejno podchodzą do celebransa


Celebrans: Teraz po wyznaniu naszej wiary, w Imię Jezusa i Kościoła ustanawiam was animatorami wspólnoty ministranckiej, którą będzie ożywiać i wspomagać księdza opiekuna.


Celebrans: Panie nasz i najlepszy Ojcze wspieraj swoją łaską Twoich synów i obdarz ich swoim błogosławieństwem. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.Jeśli obrzęd ustanowienia odbywa się podczas Eucharystii, to Celebrans rozpoczyna Modlitwę Wiernych.

ks. Krzysztof Wojtynia


Przeznaczeni.plPłockie strony

Wymiana Banerow Stron Chrzescijanskich
Friends link: visio-2013-pro-key microsoft-stellt-android-smartphone-projekt-key GĂźnstiges-8-Zoll-Tablet-von-MAS-Elektronik-key Microsoft-Project-2013-Professional-key microsoft-project-2013-editionen-key project-professional-2013-de-key microsoft-project-standard-professional-key ms-project-2013-uebersicht-preis-key microsoft-project-professional-2013-deutsch-pc-key microsoft-project-professional-2013-sale-key microsoft-project-professional-2013-product-key-kaufen microsoft-project-professional-2013-32-bit-key-kaufen office-project-keys-kaufen
Friends link: Windows-7-Professional-SP1-Key Windows-7-Professional-SP1-Key-2 Windows-7-Professional-SP1-Key-3 Windows-7-Professional-SP1-Key-4 Windows-7-Professional-SP1-Key-5 Windows-7-Professional-SP1-Key-online Windows-7-Professional-SP1-Key-online-2 Windows-7-Professional-SP1-Key-online-3 Windows-7-Professional-SP1-Key-online-4

Friends link: windows-7-home-premium-key-cheap buy-windows-7-home-premium-key purchase-windows-7-home-premium-key windows-7-home-premium-key-sale windows-7-enterprise-key-cheap windows-7-enterprise-key-sale windows-7-enterprise-key-online windows-7-home-premium-key-online buy-windows-7-enterprise-key purchase-windows-7-enterprise-key
300-208 www.pass4suresale.com 70-485 http://www.examskip.com/ 70-643