zaloguj się   |   załóż konto   |   mapa strony   |

PROMOCJA DO STOPNIA MINISTRANTA KSIĘGI

PROMOCJA DO STOPNIA MINISTRANTA KSIĘGI

1. Prezentacja kandydatów

Po homilii celebrans udaje się przed ołtarz. Opiekun lub inna osoba dokonuje prezentacji kandydatów.

OPIEKUN: Niech przystąpią pragnący pełnić służbę ministrancką w stopniu ministranta księgi:

Opiekun wyczytuje imiennie poszczególnych kandydatów, którzy wychodzą na środek czynią ukłon i mówią: „oto jestem”

2. Dialog celebransa z kandydatami


CELEBRANS: Czy chcecie pełnić służbę ministrancką w stopniu ministranta księgi?


Kandydaci odpowiadają razem, ale każdy we własnym imieniu.

KANDYDACI : Chcę

CELEBRANS: Na większą chwałę Boga, któremu Kościół służy w liturgii, ustanawiam was ministrantami w stopniu ministranta księgi.


WSZYSCY: Bogu niech będą dzięki

3. Egzorta celebransa:


Celebrans: Drodzy ministranci, wykonując posługę ministranta światła zbliżyliście się bardzo do ołtarza, poznaliście lepiej święte obrzędy liturgiczne, a przede wszystkim mocniej związaliście się z Jezusem Chrystusem, który was powołał i któremu służyliście. Dzisiaj czynicie dalszy krok tej służbie. Powierza się wam księgi liturgiczne zawierające słowo Boże i modlitwy Kościoła. Będziecie także mieli prawo nosić Krzyż – znak Zbawiciela. Starajcie się lepiej poznawać słowo Boże, rozwijać swoja modlitwę i przez ochotne znoszenie trudów i cierpień naśladować Tego, którego znak będziecie nosić.


4. Przyrzeczenia


CELEBRANS: Drodzy ministranci księgi! Dla umocnienia waszej woli złóżcie przed całym zgromadzeniem swoje przyrzeczenia.


Ministranci składający przyrzeczenia prawą rękę kładą na sercu i odmawiają następujący tekst ślubowania:


MINISTRANT: Ja NN dziękuję Ci Panie, że powołałeś mnie do grona ministrantów. Dopomóż mi Jezu święte czynności ministranta księgi wypełniać pobożnie, gorliwie i radośnie na chwałę Bożą i dla dobra mojej wspólnoty parafialnej. Księgi którymi Kościół modli się w czasie świętej Liturgii pragnę otaczać czcią i wielkim szacunkiem. Tak mi dopomóż Bóg i święty Dominiku Savio


Można też zamiast tego przyrzeczenia odmówić modlitwę ministranta księgi, zob. str.


5. BłogosławieństwoCELEBRANS: Pokornie prośmy Boga, aby pobłogosławił tych wybranych do stopnia ministranta księgi.


Kandydaci klękają natomiast celebrans odmawia modlitwę:


CELEBRANS: Wysłuchaj Boże nasze modlitwy i w swojej dobroci pobłogosław tym, którzy chcą poświęcić się służbie przy Twoim ołtarzu, jako ministranci księgi. Spraw, aby wytrwali w dobrym i przez szczerą przyjaźń z Chrystusem – kapłanem stawali się godnymi służyć Ci w wiecznej ojczyźnie nieba. Przez Chrystusa Pana naszego


WSZYSCY: Amen


6. Ustanowienie


Kandydaci podchodzą do siedzącego celebransa, czynią ukłon, klękają i obejmują prawą ręką Księgę Mszału


CELEBRANS: Służ wiernie Bogu i ludziom jako ministrant księgi.

KANDYDAT: Amen

Wstaje czyni ukłon i wraca na swoje miejsce.

7. Wręczenia odznak

Celebrans: Odznaki – krzyże ministranta księgi, które za chwilę poświecę, niech wam zawsze przypominają, iż nie wolno wam plamić honoru ministranta i naruszać waszych przyrzeczeń.


Celebrans rozpoczyna modlitwę poświęcenia. Woda świecona.

Celebrans: Wspomożenie nasze w Imieniu Pana.


WSZYSCY: Który stworzył niebo i ziemię

Celebrans: Módlmy się

Wszechmogący, wieczny Boże, pobło†gosław te odznaki ministranta księgi, aby ci, którzy je będą nosić, za pomocą Twej łaski wiernie trwali w świętej służbie. Przez Chrystusa, Pana naszego.


WSZYSCY: Amen

Nowi ministranci światła podchodzą do celebransa, który zakłada im Krzyż mówiąc:


CELEBRANS: Przyjmij te odznakę i nos ją na sercu swoim, aby ci zawsze przypominała, z jaką gorliwością i pobożnością powinieneś służyć Chrystusowi, Twemu Panu, na każdym miejscu.Po obrzędzie ustanowienia Modlitwa wiernych i Liturgia Eucharystyczna.

ks. Krzysztof Wojtynia


Przeznaczeni.plPłockie strony

Wymiana Banerow Stron Chrzescijanskich
Friends link: visio-2013-pro-key microsoft-stellt-android-smartphone-projekt-key GĂźnstiges-8-Zoll-Tablet-von-MAS-Elektronik-key Microsoft-Project-2013-Professional-key microsoft-project-2013-editionen-key project-professional-2013-de-key microsoft-project-standard-professional-key ms-project-2013-uebersicht-preis-key microsoft-project-professional-2013-deutsch-pc-key microsoft-project-professional-2013-sale-key microsoft-project-professional-2013-product-key-kaufen microsoft-project-professional-2013-32-bit-key-kaufen office-project-keys-kaufen
Friends link: Windows-7-Professional-SP1-Key Windows-7-Professional-SP1-Key-2 Windows-7-Professional-SP1-Key-3 Windows-7-Professional-SP1-Key-4 Windows-7-Professional-SP1-Key-5 Windows-7-Professional-SP1-Key-online Windows-7-Professional-SP1-Key-online-2 Windows-7-Professional-SP1-Key-online-3 Windows-7-Professional-SP1-Key-online-4

Friends link: windows-7-home-premium-key-cheap buy-windows-7-home-premium-key purchase-windows-7-home-premium-key windows-7-home-premium-key-sale windows-7-enterprise-key-cheap windows-7-enterprise-key-sale windows-7-enterprise-key-online windows-7-home-premium-key-online buy-windows-7-enterprise-key purchase-windows-7-enterprise-key
300-208 www.pass4suresale.com 70-485 http://www.examskip.com/ 70-643