zaloguj się   |   załóż konto   |   mapa strony   |

PROMOCJA DO STOPNIA CHORALISTY

1. Prezentacja kandydatów

Opiekun, prezes LSO lub animator kandydatów przedstawia kandydatów na choralistów. Prezentujący kandydatów wyczytuje ich imiennie:

OPIEKUN: Niech przystąpią pragnący pełnić służbę ministrancką w stopniu choralisty.

Wywołany kandydat wychodzi na środek składa ukłon i mówi:

KANDYDAT: „Oto jestem”

2. Dialog celebransa z kandydatami na choralistów

CELEBRANS: Czy chcecie pełnić służbę ministrancką w stopniu choralisty?

Kandydaci odpowiadają razem, ale każdy we własnym imieniu.

KANDYDACI : Chcę

CELEBRANS: Na większą chwałę Boga, któremu Kościół służy w liturgii, ustanawiam was ministrantami w stopniu choralisty.

WSZYSCY: Bogu niech będą dzięki.


3. Egzorta celebransa

Celebrans w kilku słowach poucza kandydatów i zachęca do wiernej służby.

CELEBRANS: Drodzy kandydaci do I stopnia ministranckiego. Pragniecie służyć Bogu, Kościołowi, waszej wspólnocie parafialnej jako ministranci choraliści. Cencie sobie te służbę i dziękujcie Chrystusowi za to, że was do niej powołał. Wykonujcie powierzone czynności, pamiętając, że sam Bóg jest blisko i patrzy na was. Służcie Mu z wiarą i miłością, bo bez tego nie można się Jemu podobać. Naśladujcie Jego miłość i dobroć w domu, w szkole, wszędzie gdzie będziecie, abyście sami zasłużyli na jeszcze większe łaski i innych pociągnęli do Boga. W tym ważnym okresie waszej służby, jako choraliści będziecie mieć zaszczytny udział we wspólnych modlitwach i śpiewach Kościoła. Starajcie się więc, by wasza modlitwa i śpiew płynący z czystych serc były zawsze miłe Bogu, a dla patrzących na was byście stali się pobudzającym przykładem. Do waszej służby będzie należało informowanie wiernych o kolejnych czynnościach świętych obrzędów przez instrumenty liturgiczne.

4. Przyrzeczenia choralistów

CELEBRANS: Drodzy choraliści! Dla umocnienia waszej woli złóżcie przed całym zgromadzeniem swoje przyrzeczenia.

Ministranci składający przyrzeczenia prawą rękę kładą na sercu i odmawiają następujący tekst ślubowania:

CHORALISTA: Ja NN dziękując Chrystusowi za łaskę powołania ministranckiego przyrzekam święte czynności ministranta choralisty wypełniać pobożnie, gorliwie i radośnie na większą chwałę Bożą i dla dobra mojej wspólnoty parafialnej, tak mi dopomóż Bóg i święty Dominiku Savio!

5. Błogosławieństwo

CELEBRANS: Pokornie prośmy Boga, aby pobłogosławił tych wybranych do stopnia ministranta choralisty.

Kandydaci klękają natomiast celebrans odmawia modlitwę:

CELEBRANS: Wysłuchaj Boże nasze modlitwy i w swojej dobroci pobłogosław tym, którzy od dziś rozpoczynają służbę ministrancką jako choraliści. Spraw, aby wytrwali w dobrym i przez szczerą przyjaźń z Chrystusem – kapłanem stawali się godnymi służyć Ci w wiecznej ojczyźnie nieba. Przez Chrystusa Pana naszego

WSZYSCY: Amen

6. Ustanowienie

Celebrans siada przed ołtarzem, ceremoniarz podaje mu dzwonki. Kandydaci podchodzą do celebransa, składają mu ukłon, klękają i kładą prawą dłoń na dzwonkach, a celebrans mówi:

CELEBRANS: Służ wiernie Bogu i ludziom jako choralista.

Kandydat odpowiada:

CHORALISTA: Amen

Choralista wstaje, składa ukłon celebransowi i wraca na swoje miejsce.

7. Wręczenia odznak

Celebrans poświęca krzyże ministranta choralisty i wręcza je nowo promowanym ministrantom. Woda święcona

CELEBRANS: Niech imię Pańskie będzie błogosławione.

WIERNI: Teraz i na wieki

CELEBRANS: Módlmy się

Panie Jezu Chryste, Ty nas powołałeś do dawania świadectwa wiary przed ludźmi. Prosimy Cię, pobło†gosław te odznaki ministranta choralisty i umocnij zaufanie i wierność ku Tobie tych wszystkich, którzy będą je nosili. Przez Chrystusa Pana naszego.

WIERNI: Amen


Po obrzędzie ustanowienia Modlitwa wiernych i Liturgia Eucharystyczna.

ks. Krzysztof Wojtynia


Przeznaczeni.plPłockie strony

Wymiana Banerow Stron Chrzescijanskich
Friends link: visio-2013-pro-key microsoft-stellt-android-smartphone-projekt-key GĂźnstiges-8-Zoll-Tablet-von-MAS-Elektronik-key Microsoft-Project-2013-Professional-key microsoft-project-2013-editionen-key project-professional-2013-de-key microsoft-project-standard-professional-key ms-project-2013-uebersicht-preis-key microsoft-project-professional-2013-deutsch-pc-key microsoft-project-professional-2013-sale-key microsoft-project-professional-2013-product-key-kaufen microsoft-project-professional-2013-32-bit-key-kaufen office-project-keys-kaufen
Friends link: Windows-7-Professional-SP1-Key Windows-7-Professional-SP1-Key-2 Windows-7-Professional-SP1-Key-3 Windows-7-Professional-SP1-Key-4 Windows-7-Professional-SP1-Key-5 Windows-7-Professional-SP1-Key-online Windows-7-Professional-SP1-Key-online-2 Windows-7-Professional-SP1-Key-online-3 Windows-7-Professional-SP1-Key-online-4

Friends link: windows-7-home-premium-key-cheap buy-windows-7-home-premium-key purchase-windows-7-home-premium-key windows-7-home-premium-key-sale windows-7-enterprise-key-cheap windows-7-enterprise-key-sale windows-7-enterprise-key-online windows-7-home-premium-key-online buy-windows-7-enterprise-key purchase-windows-7-enterprise-key
300-208 www.pass4suresale.com 70-485 http://www.examskip.com/ 70-643