zaloguj się   |   załóż konto   |   mapa strony   |

Obrzędy przyjęcia do grona ministrantów

1. Prośba kandydatów o przyjęcie

Po homilii wybrany kandydat wychodzi na środek, przed ołtarz i zwraca się do celebransa następującymi słowami:

Ministrant: Ojcze, w imieniu wszystkich moich kolegów proszę o włączenie nas do grona ministrantów, którzy mają zaszczyt służyć Bogu przy ołtarzu.

2. Dialog celebransa z kandydatami

Celebrans: Czy jesteście świadomi obowiązku jakie stawia przed wami ta służba?

Ministranci: Tak! Jesteśmy świadomi.


Celebrans: Czy przyrzekacie, że swoją służbę będziecie pełnić starannie i gorliwie ku zbudowaniu waszemu i wspólnoty parafialnej?

Ministranci: Tak, przyrzekamy!

Celebrans: Bogu niech będą dzięki! Udzielę Wam teraz błogosławieństwa


3. Błogosławieństwo aspirantów

Ministranci klękają, kapłan natomiast wyciąga ręce nad kandydatami i odmawia modlitwę wstawienniczą:

Celebrans: Boże, Ty stworzyłeś człowieka, aby Cię poznał, miłował i wiernie Ci służył; z Twojej woli Samuel, wielki prorok narodu wybrane­go, przygotowywał się do przyszłych zadań, służąc Ci od dzieciństwa w świątyni, a Twój jednorodzony Syn, nasz Pan, Jezus Chrystus, jako dwunastoletni chłopiec odbył do świątyni długą i uciążliwą pielgrzymkę, by razem z Matką swoją, Maryją, i Opiekunem, świętym Józefem, złożyć hołd synowskiej miłości. Wejrzyj łaskawie na tę gromadkę swoich dzieci, które pragną Ci służyć jako ministranci w świątyniach Twego Kościoła. Udziel im łaskawie żywej wiary i miłości, aby ich służba była Tobie miła i pociągała innych do Ciebie. Wspomagaj ich, aby gorliwi w służbie ołtarza byli też wzorowi jako synowie, sumienni w nauce, szlachetni w postępowaniu i przykładni jako wyznawcy Chrystusa, który z Tobą żyje i króluje na wieki wieków.


4. Poświęcenie szat liturgicznych

Po modlitwie ministranci wstają.

CELEBRANS: Teraz poświęcę wasze komże, które za chwilę zostaną wam założone w Imię naszego Pana, któremu będziecie służyć przy ołtarzu jako ministranci.

Woda świecona i kropidło.

CELEBRANS: Módlmy się

Panie Jezus Chryste, który przyjąłeś naszą ludzką naturę, błagamy Twoje nieskończone miłosierdzie, abyś zechciał pobłogosławić te nowe szaty, aby ci, których w nie obleczemy, zasłużyli na przyobleczenie się w Ciebie i mogli całym swym życiem być świadkami Twojej obecności. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen

WSZYSCY: Amen

5. Obłóczyny ministranckie

Nowoustanowieni ministranci podchodzą do celebransa, który zakłada im komżę.

CELEBRANS: NN przyjmij komżę, strój służby Bożej i służ Bogu, i braciom w radości i zachowaj swoją duszę nieskalaną jak szatę, którą otrzymujesz.

MINISTRANT: Amen

Ministranci udają się na wcześniej przygotowane miejsca. Celebrans rozpoczyna Modlitwę Wiernych.

ks. Krzysztof Wojtynia


Przeznaczeni.plPłockie strony

Wymiana Banerow Stron Chrzescijanskich
Friends link: visio-2013-pro-key microsoft-stellt-android-smartphone-projekt-key GĂźnstiges-8-Zoll-Tablet-von-MAS-Elektronik-key Microsoft-Project-2013-Professional-key microsoft-project-2013-editionen-key project-professional-2013-de-key microsoft-project-standard-professional-key ms-project-2013-uebersicht-preis-key microsoft-project-professional-2013-deutsch-pc-key microsoft-project-professional-2013-sale-key microsoft-project-professional-2013-product-key-kaufen microsoft-project-professional-2013-32-bit-key-kaufen office-project-keys-kaufen
Friends link: Windows-7-Professional-SP1-Key Windows-7-Professional-SP1-Key-2 Windows-7-Professional-SP1-Key-3 Windows-7-Professional-SP1-Key-4 Windows-7-Professional-SP1-Key-5 Windows-7-Professional-SP1-Key-online Windows-7-Professional-SP1-Key-online-2 Windows-7-Professional-SP1-Key-online-3 Windows-7-Professional-SP1-Key-online-4

Friends link: windows-7-home-premium-key-cheap buy-windows-7-home-premium-key purchase-windows-7-home-premium-key windows-7-home-premium-key-sale windows-7-enterprise-key-cheap windows-7-enterprise-key-sale windows-7-enterprise-key-online windows-7-home-premium-key-online buy-windows-7-enterprise-key purchase-windows-7-enterprise-key
300-208 www.pass4suresale.com 70-485 http://www.examskip.com/ 70-643