zaloguj się   |   załóż konto   |   mapa strony   |

Odnowienie przyrzeczeń ministranckich

1. Prezentacja odnawiających śluby ministranckie

Po homilii diakon lub inna odpowiednia osoba wywołuje imiennie ministrantów, którzy wychodzą na środek, czynią ukłon i odpowiadają na wezwanie „oto jestem” i wracają na swoje miejsce.

ODPOWIEDZIALNY: Niech przystąpią chłopcy, którzy pragną odnowić swoje przyrzeczenia ministranckie i na nowo rozpocząć rok służby przy ołtarzu Pana:


2. Dialog celebransa z odnawiającymi przyrzeczenia

CELEBRANS: Drodzy bracia, Pan w swojej ojcowskiej dobroci sprawia, że nie brakuje niczego tym, którzy Go szukają z sercem pokornym i radosnym i rozwesela wspólnotę Kościoła ponieważ w każdym czasie i w każdym miejscu odpowiada na wołanie swoich synów i zapewnia służbę swojemu świętemu ludowi. W szczególny sposób Pan powołuje niektórych do służby przy ołtarzu, aby ziemska liturgia była odbiciem/ odzwierciedlała liturgie niebiańską. Dlatego tez proszę was, abyście wyrazili przed wspólnota parafialną wasze zobowiązania, jakie wasza służba liturgiczna wymaga:


Celebrans kontynuuje:

CELEBRANS: A zatem pytam was, wobec wspólnoty parafialnej jakie są wasze postanowienia:


Czy chcecie z radością i w prostocie serca służyć Jezusowi, który staje się obecny na ołtarzu, w tajemnicy swego Ciała i Swojej Krwi, aby was ukształtować Temu, który nie przyszedł po to by Mu służono, ale aby służyć?

MINISTRANCI: Tak, chcemy!

CELEBRANS: Czy chcecie wzrastać duchowo, zawsze zjednoczeni z Chrystusem?


MINISTRANCI: Tak, chcemy!


CELEBRANS: Czy chcecie waszym postępowaniem przemieniać swoją codzienność w liturgię Chwały dla Pana?


MINISTRANCI: Tak, chcemy!


CELEBRANS: Czy chcecie z pełną odpowiedzialnością i miłością wziąć na siebie obowiązek wzrostu waszej wspólnoty i służby według potrzeb i pragnień tej wspólnoty parafialnej?


MINISTRANCI: Tak, chcę z pomocą Bożą


3. Błogosławieństwo


Wszyscy stoją, natomiast ministranci klęczą, celebrans wyciąga ręce nad ministrantami i odmawia modlitwę:


CELEBRANS: Módlmy się! Boże, najlepszy Ojcze, Ty przez Syna Swojego powierzyłeś swojemu Kościołowi wielkie zadania, prosimy Cię pobłogosław tych synów, wybranych do świętej służby przy Twoim ołtarzu. Spraw, aby wiernie wypełniali swoje obowiązki i wzrastali w Twojej łasce i miłości. Przez Chrystusa Pana naszego.


Wszyscy: Amen.Po modlitwie kapłan intonuje Credo.. lub rozpoczyna MP

ks. Krzysztof Wojtynia


Przeznaczeni.plPłockie strony

Wymiana Banerow Stron Chrzescijanskich
Friends link: visio-2013-pro-key microsoft-stellt-android-smartphone-projekt-key GĂźnstiges-8-Zoll-Tablet-von-MAS-Elektronik-key Microsoft-Project-2013-Professional-key microsoft-project-2013-editionen-key project-professional-2013-de-key microsoft-project-standard-professional-key ms-project-2013-uebersicht-preis-key microsoft-project-professional-2013-deutsch-pc-key microsoft-project-professional-2013-sale-key microsoft-project-professional-2013-product-key-kaufen microsoft-project-professional-2013-32-bit-key-kaufen office-project-keys-kaufen
Friends link: Windows-7-Professional-SP1-Key Windows-7-Professional-SP1-Key-2 Windows-7-Professional-SP1-Key-3 Windows-7-Professional-SP1-Key-4 Windows-7-Professional-SP1-Key-5 Windows-7-Professional-SP1-Key-online Windows-7-Professional-SP1-Key-online-2 Windows-7-Professional-SP1-Key-online-3 Windows-7-Professional-SP1-Key-online-4

Friends link: windows-7-home-premium-key-cheap buy-windows-7-home-premium-key purchase-windows-7-home-premium-key windows-7-home-premium-key-sale windows-7-enterprise-key-cheap windows-7-enterprise-key-sale windows-7-enterprise-key-online windows-7-home-premium-key-online buy-windows-7-enterprise-key purchase-windows-7-enterprise-key
300-208 www.pass4suresale.com 70-485 http://www.examskip.com/ 70-643