zaloguj się   |   załóż konto   |   mapa strony   |

Obrzędy przyjęcia nr 2

Obrzędy przyjęcia nr 2


1. Prezentacja aspirantów


Po homilii kandydaci, którzy mają być włączeni w grono ministranckie wstają i rozpoczynają się obrzędy przyjęcia.

Odpowiedzialny: Za chwilę kapłan rozpocznie obrzędy włączenia chłopców w grono pełniących służbę liturgiczną w naszej społeczności parafialnej, by stali się sługami Jezusa Chrystusa jako ministranci. Obejmijmy ich naszą modlitwą by byli dobrymi i wiernymi ministrantami. Niech przystąpią chłopcy, którzy pragną zostać ministrantami:


Ks. Opiekun, diakon lub animator wywołuje imiennie kandydatów. Wywołany wychodzi na środek i mówi: „Jestem” i wraca na swoje miejsce. Po prezentacji Celebrans zwraca się do kandydatów:

2. Dialog celebransa z kandydatami


Celebrans: Drodzy chłopcy! O co prosicie naszego Pana?

Aspiranci: Aby pozwolił nam służyć Mu wszystkimi naszymi zdolnościami entuzjazmem, którym jesteśmy zdolni.


Celebrans: Drodzy chłopcy! Pan wola was do swojej służby. Staniecie się pomocnikami kapłana w sprawowaniu świętej liturgii, którą Chrystus pozostawił dla zbawienia ludzi. W tych obowiązkach zachowujcie się jak prawdziwi uczniowie Jezusa. Od was oczekuje się przykładu uczniów Jezusa Chrystusa, bądźcie więc wzorami dla wszystkich waszych rówieśników, szlachetni, otwarci, tak przy ołtarzu jak i w życiu. Skoro zamierzacie pełnić służbę przy ołtarzu Bożym, to wyraźcie to teraz, publicznie wobec swoich rodziców i zgromadzonego tutaj ludu Bożego.


Czy naprawdę chcecie wziąć na siebie publicznie tę służbę Chrystusowi i waszej wspólnocie parafialnej?


Aspiranci: Tak, chcemy!

Celebrans: Czy zobowiązujecie się przez służbę liturgiczną stać się prawdziwymi świadkami Jezusa Chrystusa wobec waszych przyjaciół, rodziców, wszystkich ludzi, których spotkacie?

Aspiranci: Tak, zobowiązujemy się!


3. Prośba o błogosławieństwo

Celebrans: Jeśli takie jest wasze pragnienie, proście Pana, który was wzywa do swej służby o błogosławieństwo:


Kandydaci klękają i odmawiają następującą modlitwę.


Panie Jezu Chryste, Ty wezwałeś mnie, abym szedł za Tobą, drogą do Ojca.
Chcę iść z Tobą, chcę żyć z Ciebie. Bądź światłem, które mnie oświeca.
Bądź moim Mistrzem, którego kocham, i za którym idę. Wyryj głęboko w moim sercu słowo Twoje. Naucz mnie patrzeć na Twój przykład. Napełnij mnie Twoim życiem, abym uwielbiał Ojca i służył braciom tak, jak Ty nakazałeś. Wybaw mnie od grzechu. Przełam we mnie to, co się Tobie opiera. Daj mi Ducha Twego, i dozwól, aby obietnica Twoja wypełniła się we mnie. Chcę żyć przez Ciebie, z Tobą i w Tobie - w miłości Ducha Świętego ku chwale Ojca. Maryjo, Matko Kościoła, Królowo świata, bądź mi Matka na drogach mojego życia, wyjednaj mi Matko pięknej miłości, Ducha miłości, co nigdy nie ustaje, Ducha mądrości Krzyża, co wiedzie do Zmartwychwstania. Święty Stanisławie Kostko,Apostole całkowitego oddania się Bogu i bliźnim na wzór Maryi - módl się za mną.


4. Błogosławieństwo kandydatów


Celebrans: Boże, Ty stworzyłeś człowieka, aby Cię poznał, miłował i wiernie Ci służył; z Twojej woli Samuel, wielki prorok narodu wybrane­go, przygotowywał się do przyszłych zadań, służąc Ci od dzieciństwa w świątyni, a Twój jednorodzony Syn, nasz Pan, Jezus Chrystus, jako dwunastoletni chłopiec odbył do świątyni długą i uciążliwą pielgrzymkę, by razem z Matką swoją, Maryją, i Opiekunem, świętym Józefem, złożyć hołd synowskiej miłości. Wejrzyj łaskawie na tę gromadkę swoich dzieci, które pragną Ci służyć jako ministranci w świątyniach Twego Kościoła. Udziel im łaskawie żywej wiary i miłości, aby ich służba była Tobie miła i pociągała innych do Ciebie. Wspomagaj ich, aby gorliwi w służbie ołtarza byli też wzorowi jako synowie, sumienni w nauce, szlachetni w postępowaniu i przykładni jako wyznawcy Chrystusa, który z Tobą żyje i króluje na wieki wieków.


Wszyscy: Amen.


5. Poświęcenia szat i obłóczyny

Po modlitwie kandydaci wstają i następuje poświęcenie szat liturgicznych. Celebrans zwraca się do nowych ministrantów.


Celebrans: Na znak włączenia was do służby ministranckiej otrzymujecie komże, które teraz pobłogosławię.


Celebrans: Módlmy się! Panie, Boże nasz, uświęć † te szaty przeznaczone dla ministrantów, na wyłączną Twoją służbę. Spraw, aby ministranci, którzy będą je nosić, godnie wypełniali swoje zadania i zasłużyli na udział w liturgii, do której wszyscy pielgrzymujemy. Przez Chrystusa Pana naszego.


Kapłan kropi woda świecona komże. Po zakończonym obrzędzie błogosławieństwa zwraca się do ministrantów:


Celebrans: Przyjmijcie teraz komże strój ministranta w Imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego


Aspiranci: Amen!


Ministranci podchodzą do Celebransa, który zakłada im komżę. Następnie zajmują swoje miejsce w prezbiterium.


Kapłan zachęca wszystkich zgromadzonych na liturgii do aplauzu dla nowych ministrantów.Ministranci zajmują swoje miejsca w prezbiterium

ks. Krzysztof Wojtynia


Przeznaczeni.plPłockie strony

Wymiana Banerow Stron Chrzescijanskich
Friends link: visio-2013-pro-key microsoft-stellt-android-smartphone-projekt-key GĂźnstiges-8-Zoll-Tablet-von-MAS-Elektronik-key Microsoft-Project-2013-Professional-key microsoft-project-2013-editionen-key project-professional-2013-de-key microsoft-project-standard-professional-key ms-project-2013-uebersicht-preis-key microsoft-project-professional-2013-deutsch-pc-key microsoft-project-professional-2013-sale-key microsoft-project-professional-2013-product-key-kaufen microsoft-project-professional-2013-32-bit-key-kaufen office-project-keys-kaufen
Friends link: Windows-7-Professional-SP1-Key Windows-7-Professional-SP1-Key-2 Windows-7-Professional-SP1-Key-3 Windows-7-Professional-SP1-Key-4 Windows-7-Professional-SP1-Key-5 Windows-7-Professional-SP1-Key-online Windows-7-Professional-SP1-Key-online-2 Windows-7-Professional-SP1-Key-online-3 Windows-7-Professional-SP1-Key-online-4

Friends link: windows-7-home-premium-key-cheap buy-windows-7-home-premium-key purchase-windows-7-home-premium-key windows-7-home-premium-key-sale windows-7-enterprise-key-cheap windows-7-enterprise-key-sale windows-7-enterprise-key-online windows-7-home-premium-key-online buy-windows-7-enterprise-key purchase-windows-7-enterprise-key
300-208 www.pass4suresale.com 70-485 http://www.examskip.com/ 70-643