zaloguj się   |   załóż konto   |   mapa strony   |

PIEŚNI ADWENTOWE

Adwent głosi to przesłanie,
Którym Ty nas wzywasz, Panie,
Na pokutę i czuwanie.

2. Więc czuwajcie, bo nie wiecie,
Kiedy zjawi się na świecie
Pan, by sądzić wszystkie rzeczy.

3. Zanim przyjdą nowe święta
Pan przychodzi w Sakramentach,
Jego Moc już w nas poczęta.

4. Witaj, sprawiedliwy Panie,
Niech zwycięstwa dzień nastanie,
Niechaj miłość w nas zapłonie.

***

Boża Mądrości, Ty ogarniasz wszystko
I wszystkim rządzisz z mocą i słodyczą;
Ludu Twojego Wodzu i Pasterzu,
Przyjdź do nas, Panie!

2. Szczepie Jessego, Znaku dla narodów,
Któremu władcy milcząc cześć oddają,
Kluczu Dawida, Berło Izraela,
Przyjdź do nas, Panie!

3. Wschodzie bez kresu, Blasku nieśmiertelny,
Sprawiedliwości Słońce najjaśniejsze,
Więzi łącząca ziemię i niebiosa,
Przyjdź do nas, Panie!

4. Królu wszechświata i nasz Prawodawco,
Węgielny Głazie, który spajasz ludzkość,
Zbawco człowieka i Emmanuelu,
Przyjdź do nas, Panie!

5. Czas już się zbliża, abyś nas odkupił
Przez Twoje życie, śmierć i zmartwychwstanie;
Tobie i Ojcu z Duchem pocieszenia
Chwała niech będzie. Amen.

***

Ref.: Chrystus Król do nas przychodzi;
Pójdźmy z pokłonem.

1. Ożywczą rosą zstąp na ziemię,
Oczekujemy Cię Panie.

2. Miłością rozgrzej zimne serca
I weź je w swoje władanie.

3. Odrzućmy smutek, ból i troski,
Pan niesie światu zbawienie!

4. Zwyciężca śmierci zakróluje,
Ciesz się wszelkie stworzenie!

***

Ref.: Emmanuelu, Książę pokoju,
Przyjdź Panie Jezu!

1. Oddajmy należną cześć Najwyższemu.
Ofiarą naszą chleb dobra i pokoju.
Zapalone pochodnie w dłoniach naszych.
Serca pełne radości i nadziei.

2. Miłością przemieńmy nasze drogi,
Żyjmy w Bożej obecności.
Niech miłosierdzie Twoje, Panie,
Roznieci ogień wiary.

***

Gdzież Ten, który wydobył z wody pasterza swojej trzody?
Gdzież Ten, który tchnął w jego nozdrza Swego Świętego Ducha?
Ten, który sprawił, że szło po prawicy Mojżesza
Jego ramię chwalebne?

2. Gdzie Ten, który rozdzielił wody przed nimi,
Zyskując sobie imię wieczyste,
Który ich prowadził przez morskie głębiny
Tak, że się nie potknęli?

3. Duch Pański dał im wypoczynek.
Jak trzodom schodzącym z góry na nizinę
Tak prowadziłeś Twój lud,
Zyskując sobie imię chwalebne.

4. Spojrzyj z nieba i patrz z Twojej stolicy, świętej i wspaniałej!
Gdzie Twoja zazdrosna miłość i Twoja potęga?
Gdzie poruszenie Twych uczuć?
Miłosierdzia Twego nie powstrzymuj, proszę

5. Zaiste, nie poznaje nas Abraham,
Izrael nas nie uznaje;
Tyś, Panie, naszym Ojcem,
"Odkupiciel nasz" to Twoje imię odwieczne.

6. Czemuż, o Panie, dozwalasz nam błądzić z dala od Twoich dróg,
Tak iż serce nasze staje się nieczułe na bojaźń przed Tobą?
Odmień się przez wzgląd na Twoje sługi
I na pokolenia Twojego dziedzictwa.

7. Czemu bezbożni wtargnęli w Twoje święte miejsce,
Wrogowie nasi podeptali Twoją świątynię?
Staliśmy się od dawna jakby ci, nad którymi Ty nie panujesz
I którzy nie noszą Twego imienia.

***

Głos wdzięczny z nieba wychodzi
Gwiazdę nam nową wywodzi,
Która rozświeca ciemności,
I odkrywa nasze złości.

2. Z różdżki Jesse kwiat zakwita,
Który zbawieniem świat wita:
Pan Bóg zesłał Syna Swego,
Przed wieki narodzonego.

3. Ojcowie tego czekali,
Prorocy przepowiadali,
Żeby się Bóg Światu miał zjawić,
Od śmierci człeka wybawić.

4. Wnet Anioł Pannie zwiastował,
O czym Prorok prorokował,
Iż miał powstać Syn zacnego,
Plemienia Dawidowego.

5. Weselcie się ziemskie strony!
Opuściwszy niebios trony,
Bóg idzie na te niskości,
Z niewymownej Swej litości.

6. Weselcie się wszyscy Święci,
I wy ludzie smutkiem zdjęci,
Idzie na świat Odkupiciel,
Strapionych wszystkich Zbawiciel.

***

Jak błyskawica znak Twój zajaśnieje,
W dniu ostatecznym ludzkości,
Gdy będziesz Chryste sądził pokolenia,
Według ich czynów i myśli.

2. Nadejdzie wtedy kres wszelkiego czasu,
Niebo i ziemia przeminą,
A Ty otworzysz księgę naszych sumień,
Patrząc w ich głębię tajemną.

3. Ufamy Tobie miłosierny Panie,
Któryś swą męką nas zbawił,
I naszą wierność w dłonie Twe składamy,
Pełni pokornej nadziei.

4. Więc nie odrzucaj owiec Twego stada,
Dobry Pasterzu i Królu,
Lecz okaż litość, którą obiecałeś,
Tym co zdążają za Tobą.

5. Baranku Boży, zmiłuj się nad nami,
Umieść po swojej prawicy,
A Tobie z Ojcem i Najświętszym Duchem,
Chwała niech będzie na wieki.

***

Prorocy pełni natchnienia
Zwiastują Bożą nowinę:
Już wkrótce Chrystus nadejdzie
Zbawienie niosąc ludzkości.

2. Dlatego światło poranka
Przenika serca weselem,
A przyszłej chwały zapowiedź
Już dźwięczy w hymnie radosnym.

3. Gdy pierwszy raz Jezus przyszedł,
To nie dla sądu nad światem,
Lecz aby rany uleczyć
I uratować ginących.

4. A drugie przyjście ostrzega,
Że Pan do bramy kołacze;
Nagrodzi wtedy wybranych
Wiecznością swego królestwa.

5. Szukamy Ciebie, o Chryste,
By ujrzeć Twoje oblicze,
A mając udział w Twym szczęściu,
Wysławiać Trójcę na wieki. Amen.

***

Tobie nad pomysł, piękno i wymowę
Wznawiamy, Panno, rzecz Gabryjelową.
Któraś od niego w te słowa uczczona:
Bądź pozdrowiona.

2. U Ciebie jednej są niebieskie dary,
Którymi Bóg Cię obdarzył bez miary.
Tyś napełniona łaską pożądaną,
Od Boga daną.

3. Pan z Tobą, Ciebie przed czasy wszystkimi
Przeznaczył sobie przybytkiem na ziemi.
Stąd Cię do nieba przeniósł nad obłoki,
Na tron wysoki.

4. Dlatego, Panno, Ciebie wychwalamy
I Twej u Syna pomocy wzywamy,
By nam odpuścił z Twej świętej przyczyny
Bóg nasze winy.

martinus


Przeznaczeni.plPłockie strony

Wymiana Banerow Stron Chrzescijanskich
Friends link: visio-2013-pro-key microsoft-stellt-android-smartphone-projekt-key GĂźnstiges-8-Zoll-Tablet-von-MAS-Elektronik-key Microsoft-Project-2013-Professional-key microsoft-project-2013-editionen-key project-professional-2013-de-key microsoft-project-standard-professional-key ms-project-2013-uebersicht-preis-key microsoft-project-professional-2013-deutsch-pc-key microsoft-project-professional-2013-sale-key microsoft-project-professional-2013-product-key-kaufen microsoft-project-professional-2013-32-bit-key-kaufen office-project-keys-kaufen
Friends link: Windows-7-Professional-SP1-Key Windows-7-Professional-SP1-Key-2 Windows-7-Professional-SP1-Key-3 Windows-7-Professional-SP1-Key-4 Windows-7-Professional-SP1-Key-5 Windows-7-Professional-SP1-Key-online Windows-7-Professional-SP1-Key-online-2 Windows-7-Professional-SP1-Key-online-3 Windows-7-Professional-SP1-Key-online-4

Friends link: windows-7-home-premium-key-cheap buy-windows-7-home-premium-key purchase-windows-7-home-premium-key windows-7-home-premium-key-sale windows-7-enterprise-key-cheap windows-7-enterprise-key-sale windows-7-enterprise-key-online windows-7-home-premium-key-online buy-windows-7-enterprise-key purchase-windows-7-enterprise-key
300-208 www.pass4suresale.com 70-485 http://www.examskip.com/ 70-643