zaloguj się   |   załóż konto   |   mapa strony   |

Święta stycznia rok C

UROCZYSTOŚĆ ŚWIĘTEJ BOŻEJ RODZICIELKI:

Radując się z Uroczystości Świętej Bożej Rodzicielki, zanieśmy do miłosiernego Boga nasze prośby i błagania:

I. Ojcze, błogosław Twojemu Kościołowi- niecha rozbrzmiewa w nim Twoja chwała.
II. Ojcze, błogosław papieżowi, biskupom i kapłanom- niech wskazują nam drogę prowadzącą do Ciebie.
III. Ojcze, błogosław rządzącym państwa- niech uwierzą, że rządzisz ludami spawiedliwie.
IV. Ojcze, błogosław całemu światu- niechaj zapanuje na nim pokój, wiara, nadzieja i miłość.
V. Ojcze, obdarz zmarłych życiem wiecznym- niechaj w Twoim Królestwie oglądają Twoje Oblicze.
VI. Ojcze, błogosław nam- niechaj zawsze sławimy Twoje Imię i miłosierdzie.

Miłosierny, wieczny Boże, który byłeś, jesteś i będziesz trwać zawsze wysłuchaj prośby, które zanosimy z wiarą w Twojego Syna i Jego Matki. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

UROCZYSTOŚĆ OBJAWIENIA PAŃSKIEGO:

Bogu, który objawił poganom zamysł zbawienia, przedstawmy nasze prośby:

I. Boże, niech Twoja chwała rozbłyśnie nad Kościołem Świętym.
II. Boże, udziel duchownym Twojej łaski.
III. Boże, niechaj wszystkie narody uwierzą w Twoje panowanie nad nimi.
IV. Boże, niechaj wszystkie dzieci z krajów misyjnych cieszą się z narodzin Twojego Syna
V. Boże, niechaj zmarli radują się chwałą w niebie.
VI. Boże, wyzwól nas z pęt szatana i skieruj nas na właściwą drogę.

Boże, Ojcze wszechmogący, który słuchasz nawet biedaka: ulituj się nad nami i spełnij nasze błagania. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.

NIEDZIELA CHRZTU PAŃSKIEGO:

Wysłuchawszy Słowa Bożego, skierujmy do Pana naszą modlitwę:

I. Módlmy się za Kościół Święty, aby nieustanne niósł Słowo Boże do wielu narodów.
II. Módlmy się za papieża N., aby Pan dał mu siły do nauczania o Nim.
III. Módlmy się za rządzących państwami, aby w rządzeniu kierowali się zasadami etycznymi.
IV. Módlmy się za przygotowujących się do sakramentu chrztu, aby na Chrystusie budowali swoją wiarę i swoje życie. V. Módlmy się za zmarłych, aby mogli wołać "Chwała" w niebie na cześć Boga.
VI. Módlmy się za nas, abyśmy dali świadectwo, że Chrystus jest prawdziwym Synem Bożym.

Boże, oddajemy Ci pokłon za to, że nas wysłuchujesz. Wysłuchaj nas i tym razem, byśmy w przyszłości mogli wielbić Cię w Twojej Niebieskiej Świątyni. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.

II NIEDZIELA ZWYKŁA:

Boże, wielbi Cię cała ziemia i śpiewa Tobie, dziękując za Twe miłosierdzie. Wysłuchaj naszych próśb, które zanosimy do Ciebie:

I. Spraw, aby Kościół Święty głosił Twoją chwałę.
II. Spraw, aby duchowni głosili Ewangelię, a przez to otwierali wierzącym dostęp do chwały.
III. Spraw, aby chorzy i cierpiący znaleźli ukojenie w męce Twojego Syna.
IV. Spraw, aby zmarli weszli do bram Twego Królestwa.
V. Spraw, abyśmy tutaj zgromadzeni wypełniali zawsze dobre uczynki.

Boże, któryś na weselu w Kanie Galilejskiej pozwoli objawić się Twojemu Synowi, a naszemu Panu, wysłuchaj anszych wołań. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.

III NIEDZIELA ZWYKŁA:

Przez Jezusa, którego Bóg posyła, aby głosić Dobrą Nowinę, módlmy się:

I. Za Kościół, aby stanowił jedno.
II. Za papieża N., aby dążył do jedności w wierze
III. Za chrześcijan, aby poznali, że jedność w Kościele jest wypełnieniem przykazania miłości.
IV. Za rządzących państwami, aby rządzili zgodnie z zamysłami Prawa Bożego.
V. Za zmarłych, aby mogli oglądać Boga twarzą w Twarz.
VI. Za nas, abyśmy chodzili w światłości, prowadzącej do zbawienia.

Wszechmogący Boże śpiewamy Ci pieśń nową, bo okazujesz nam Swoją miłość i ciągle nas wysłuchujesz. Który żyjesz i królujesz na wieki.

ŚWIĘTO NAWRÓCENIA ŚW. PAWŁA:

Do Boga Ojca przez wstawiennictwo świętego Pawła, Apostoła skierujmy nasze prośby:

I. Módlmy się za Kościół święty, aby żył wiarą w Syna Bożego.
II. Módlmy się za papieża, biskupów, kapłanów, diakonów, aby tak jak św. Paweł świadczyli nieustannie o potędze Boga. III. Módlmy się za niewierzących, aby za przykładem św. Pawła nawracali się i wierzyli w Ewangelię.
IV. Módlmy się za zmarłych, aby weszli do krainy żyjących.
V. Módlmy się za nas, abyśmy zachowywali dobro powierzone nam przez Pana.

Boże, sprawiłeś, że św. Paweł nawrócił się na drogę prowadzącą do zbawienia- spraw, abyśmy nigdy nie zeszli z tej drogi. Prosimy Cię o to, przez Chrystusa Pana naszego.

IV NIEDZIELA ZWYKŁA:

Panie, jesteś naszą pomocą. Prosimy Cię, usłysz nasze wołanie:

I. Aby Kościół święty był dla nas ocaleniem w trudnych chwilach
II. Aby papież N. z wiarą głosił Twoją sprawiedliwość.
III. Abyś dla zmarłych był opoką i nadzieją.
IV. Abyśmy głosili Twoją sprawiedliwość i cuda zdziałane przez Ciebie.

Panie, jesteś naszą nadzieją- wysłuchaj naszych wołań. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków!

Martinus


Przeznaczeni.plPłockie strony

Wymiana Banerow Stron Chrzescijanskich
Friends link: visio-2013-pro-key microsoft-stellt-android-smartphone-projekt-key GĂźnstiges-8-Zoll-Tablet-von-MAS-Elektronik-key Microsoft-Project-2013-Professional-key microsoft-project-2013-editionen-key project-professional-2013-de-key microsoft-project-standard-professional-key ms-project-2013-uebersicht-preis-key microsoft-project-professional-2013-deutsch-pc-key microsoft-project-professional-2013-sale-key microsoft-project-professional-2013-product-key-kaufen microsoft-project-professional-2013-32-bit-key-kaufen office-project-keys-kaufen
Friends link: Windows-7-Professional-SP1-Key Windows-7-Professional-SP1-Key-2 Windows-7-Professional-SP1-Key-3 Windows-7-Professional-SP1-Key-4 Windows-7-Professional-SP1-Key-5 Windows-7-Professional-SP1-Key-online Windows-7-Professional-SP1-Key-online-2 Windows-7-Professional-SP1-Key-online-3 Windows-7-Professional-SP1-Key-online-4

Friends link: windows-7-home-premium-key-cheap buy-windows-7-home-premium-key purchase-windows-7-home-premium-key windows-7-home-premium-key-sale windows-7-enterprise-key-cheap windows-7-enterprise-key-sale windows-7-enterprise-key-online windows-7-home-premium-key-online buy-windows-7-enterprise-key purchase-windows-7-enterprise-key
300-208 www.pass4suresale.com 70-485 http://www.examskip.com/ 70-643