zaloguj się   |   załóż konto   |   mapa strony   |

Święta lutego rok C

OFIAROWANIE PAŃSKIE:

Panu przychodzącemu z mocą i oświecającemu serca sług swoich zanieśmy nasze wspólne modlitwy:

I. "Nagle przybędzie do swej świątyni Pan, którego wy nie oczekujecie"- aby Kościół święty przygotował lud na Twoje przyjście.
II. "Pan Zastępów: On jest Królem chwały"- aby duchowni, powołani do życia konsekrowanego, głosili wytrwale tę naukę.
III. "Każde (...) dziecko (...) będzie poświęcone Panu"- aby nigdy nie zabrakło osób powołanych do życia konsekrowanego.
IV. "Pozwól odejść słudze Twemu w pokoju"- aby zmarli mogli otrzymać życie wieczne w Twoim Domu.
V. "Oczy ujrzały Twoje zbawienie"- abyśmy wszyscy mogli poznać Twoje zamysły.

Panie, który przygotowałeś zbawienie wobec wszystkich narodów- wysłuchaj nas! Przez Chrystusa Pana naszego.

V NIEDZIELA ZWYKŁA:

Uwielbiając Boga i Jego Majestat, zanośmy do niego naszego prośby:

I. Za Kościół Święty, aby wspólnie z ludźmi sławił Boga
II. Za kapłanów, aby nie bali się łowić ludzi poprzez głoszenie Ewangelii
III. Za chorych, aby powierzali Bogu swoje cierpienia
IV. Za zmarłych, aby Bóg wybawił ich z niewoli grzechu
V. Za naszą wspólnotę, aby Bóg obdarzał nas potrzebnymi łaskami.

Boże, wysłuchaj nas i spraw, abyśmy mogli razem z Aniołami śpiewać Ci psalm wdzięczności.

VI NIEDZIELA ZWYKŁA:

Posileni Słowami Chrystusa, módlmy się do Niego:

I. Niech Twój Kościół kieruje nas na drogę Twoich przykazań
II. Niech Twój zastępca, papież N., głosi wiarę w Twoje zmartwychwstanie
III. Niech rządzący narodami kierują się Prawem Pańskim i przykazaniem miłości
IV. Niech ludzie cierpiący głód karmili się Twoim Słowem
V. Niech nasi bliscy zmarli pokładają nadzieję w Twoje zwycięstwo nad śmiercią
VI. Niech my tutaj zgromadzeni cieszymy się z nagrody przygotowanej w niebie przez Twojego Ojca

Jezu Chryste, wierzymy, że prawdziwie zmartwychwstałeś, dlatego wznieśliśmy do Ciebie nasze modlitwy. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.

ŚWIĘTO ŚWIĘTYCH CYRYLA I METODEGO:

Wpatrzeni w świetlane postacie świętych braci Cyryla i Metodego, zwróćmy się do Pana:

I. By za przykładem świętych braci Kościół święty zjednoczył się w wyznawaniu wiary w Syna Bożego
II. By duchowni zgodnie z poleceniem Pana nauczali wszystkie narody, idąc śladami Cyryla i Metodego
III. By narody nieznające Chrystusa, tak jak narody słowiańskie w minionych wiekach otworzyły serca na zrozumienie Słowa Bożego
IV. By zmarli zasłużyli na wieczną chwałę razem ze świętymi Pańskimi
V. By wszyscy tutaj zgromadzeni pojednali się z Bogie przez miłość, jaką okazywali święty Cyryl i jego brat.

Panie, Ty sprawiłeś, że święci Cyryl i Metody głosili Ewangelię wśród pogan, wysłuchaj naszych próś, które zanieśliśmy do Ciebie przez wstawiennictwo świętych braci. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków!

VII NIEDZIELA ZWYKŁA:

Ufając miłosierdziu Pan, przedstawmy Mu nasze prośby:

I. Módlmy się za Kościół Święty, aby nosił w sobie obraz Człowieka niebieskiego, Chrystusa.
II. Módlmy się za duchownych, aby nie zapominali o dobrodziejstwie Pana, jakim jest powołanie.
III. Módlmy się za prześladowców chrześcijan, aby nawrócili się na drogę miłości.
IV. Módlmy się za grzeszników, aby ufali, że Boże Miłosierdzie pomoże im wrócić na drogę prowadzącą do Ojca
V. Módlmy się za zmarłych, aby Pan zlitował sie nad nimi i dopuścił ich do społeczności świętych
VI. Módlmy się za nas tutaj zgromadzonych, abyśmy dziękowali Bogu za Miłosierdzie względem nas.

Miłosierny i łaskawy Panie, przepuść nam nasze przewinienia i spełnił nasze prośby. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.

ŚWIĘTO KATEDRY ŚW. PIOTRA:

Wierząc, że Jezus Chrystus jest Synem Bożym wznieśmy do Niego nasze prośby:

I. Za Kościół święty, aby mężnie odpierał ataki niewiernych
II. Za papieża N., aby Pan obdarzał go łaskami w wypełnianiu namiestnictwa św. Piotra
III. Za cierpiących, aby powierzali swoje męki ukrzyżowanemu Zbawicielowi
IV. Za zmarłych, aby Pan "prowadził ich nad wody, gdzie mogą odpocząć"
V. Za nas, uczestników świętej ofiary, abyśmy mogli zamieszkać w Domu Pana po najdłuższe czasy.

Jezu Chryste, Synu Boga Żywego- wysłuchaj modlitwy, które zanieślimy Tobie przez wstawiennictwo św. Piotra Apostoła. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.

VIII NIEDZIELA ZWYKŁA:

Naszemu Obrońcy, Bogu Ojcu Wszechmogącemu przedstawmy prośby, wierząc w Jego przemożną łaskę:

I. "Wszechmogący Boże (...) niech Twój Kościół bez przeszkód służy Tobie"
II. Niech zastępca Twojego Syna na ziemi, papież N., "świadczy, że jesteś sprawiedliwy"
III. "Niech pod Twoimi rządami dzieje świata toczą się w pokoju"
IV. Niech chorzy i osoby w podeszłym wieku wierzą, że "nawet w starości wydadzą owoc"
V. Niech zmarli dostąpią życia i wieczne i dziękują Bogu, że "dał im zwycięstwo przez Pana (...) Jezusa Chrystusa"
VI. Niech wszyscy tutaj zgromadzeni "dziękują Pani i śpiewają Jego imieniu"

Boże, śpiewamy Tobie psalmy, bo wysłuchujesz nasze prośby i obdarzasz nas dobrem. Wysłuchaj naszą modlitwę, którą zanosimy ku chwale Twojego Imienia. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.


Przeznaczeni.plPłockie strony

Wymiana Banerow Stron Chrzescijanskich
Friends link: visio-2013-pro-key microsoft-stellt-android-smartphone-projekt-key GĂźnstiges-8-Zoll-Tablet-von-MAS-Elektronik-key Microsoft-Project-2013-Professional-key microsoft-project-2013-editionen-key project-professional-2013-de-key microsoft-project-standard-professional-key ms-project-2013-uebersicht-preis-key microsoft-project-professional-2013-deutsch-pc-key microsoft-project-professional-2013-sale-key microsoft-project-professional-2013-product-key-kaufen microsoft-project-professional-2013-32-bit-key-kaufen office-project-keys-kaufen
Friends link: Windows-7-Professional-SP1-Key Windows-7-Professional-SP1-Key-2 Windows-7-Professional-SP1-Key-3 Windows-7-Professional-SP1-Key-4 Windows-7-Professional-SP1-Key-5 Windows-7-Professional-SP1-Key-online Windows-7-Professional-SP1-Key-online-2 Windows-7-Professional-SP1-Key-online-3 Windows-7-Professional-SP1-Key-online-4

Friends link: windows-7-home-premium-key-cheap buy-windows-7-home-premium-key purchase-windows-7-home-premium-key windows-7-home-premium-key-sale windows-7-enterprise-key-cheap windows-7-enterprise-key-sale windows-7-enterprise-key-online windows-7-home-premium-key-online buy-windows-7-enterprise-key purchase-windows-7-enterprise-key
300-208 www.pass4suresale.com 70-485 http://www.examskip.com/ 70-643