zaloguj się   |   załóż konto   |   mapa strony   |

32 Niedziela

XXXII NZ, 2007 r. Słupia
Bracia i siostry. Męczeństwo siedmiu braci opisane w Księdze Machabejskiej przywodzi na pamięć męczeństwo tysięcy oficerów, którzy zginęli w Katyniu, Charkowie, Miednoje i w wielu innych miejscach na Wschodzie. Także, jak bracia machabejscy ginęli za Ojczyznę. Te dramatyczne chwile po wielu latach ukrywania prawdy zostały przywołane obrazem filmu Andrzeja Wajdy „Katyń”. Obejrzałem go. To w pewnej mierze dokument, który ukazuje dramat żołnierzy z jednej strony, ale i dramat ich rodzin. W końcowej części filmu widzimy oficerów wychodzących z ciężarówek i słyszymy strzały jeden po drugim. Tak ginęli polscy żołnierze trafiani kulą w tył głowy. Jakże trudno było pogodzić się żonie jednego z bohaterów filmu, która czyniła wyrzut jego matce pogodzonej ze śmiercią syna jak matka synów machabajskich: „Dlaczego mówisz, tak jakby zginął? Wołała. On musi żyć!” Te tragiczne wydarzenia sprzed kilkudziesięciu laty w przededniu dzisiejszego święta Niepodległości zostały uroczyście upamiętnione w Warszawie. Zostały wyczytane ich imiona i nazwiska, oddano im hołd. Za nich wszystkich została ofiarowana msza św. To był jakby ich wspólny pogrzeb. Wspominamy to wszystko nie tylko po to, aby ocalić pamięć o nich, ale też po to, aby wydobyć sens tej wielkiej ofiary. Ich śmierć jako żołnierzy ma swój wydźwięk patriotyczny. Oni ginęli za Ojczyznę. Dezercja nie wchodziła w grę. Do końca liczyli na inny bieg sprawy. Niestety, ich los potoczył się inaczej. Służba Ojczyźnie przyjęła kształt ofiary, ofiary z życia.
Bracia i siostry. Dzisiaj, w święto Niepodległości, gdy słyszymy wiele podobnych słów o służbie, o ofierze, o żołnierzach poległych za Ojczyznę, trzeba też powiedzieć, co jest jeszcze ważniejsze, że nasz główna Ojczyzna jest w niebie.
Z takim przekonaniem umierali bracia machabejscy wierząc, że ich nadzieja, jaką złożyli w Bogu, otworzyła przed nimi nowe życie, że zostaną wskrzeszeni. Także żołnierze, którzy ginęli w różnych miejscach oddając życie za Ojczyznę, ginęli z wiarą, że ich ofiara ma nie tylko wymiar doczesny, że służy następnym pokoleniom, którym przyjdzie żyć w wolnym kraju, ale wierzyli, że ma także sens zbawczy. Ufali, że to swoje życie na nowo odnajdą w Bogu, że będą uczestnikami zmartwychwstania. Do takiego myślenia uprawnia nas Chrystus który w polemice z saduceuszami, mówi, że Bóg, któremu ufamy i wierzymy, nie jest Bogiem umarłych, lecz żywych. Wszyscy bowiem dla Niego żyją. Tak więc ci, którzy uznani są za godnych udziału w świecie przyszłym i w powstaniu z martwych, będą równi aniołom, stając się uczestnikami zmartwychwstania. Jakże nie uznać za godnych życia w świecie przyszłym tych, którzy kierując się miłością, swoje życie oddali za Ojczyznę? Także każdy, kto kocha, kto służy, kto czyni dobro, kto nawet w imię miłości traci, staje po stronie życia i otwiera przed sobą bramy nieba. Taka jest logika ewangelicz-nego życia.
Dzisiaj, w miesiącu, kiedy wspominamy zmarłych, kiedy także modlimy się za nich, zamawiamy msze św., wypominki roczne, tym samym umacniamy się w wierze, że ci zmarli żyją. I jeśli potrzebują duchowego oczyszczenia, to ufamy, że nasza modlitwa i ofiara pomoże im w pełni zmartwychwstać i radować się nowym życiem. A i sami przez te akty miłosierdzia względem umarłych, zasługujemy na Boże miłosierdzie. I jeśli my o innych pamiętamy, to inni o nas pamiętać będą. Tak więc myśląc o innych nic nie tracimy. Wszelkie dobro czynione wraca do nas po wielekroć. A najpełniej powróci do nas, gdy sami wejdziemy w nowe życie, i gdy zmartwychwstaniemy.

Ks. Zbigniew Załęcki


Przeznaczeni.plPłockie strony

Wymiana Banerow Stron Chrzescijanskich
Friends link: visio-2013-pro-key microsoft-stellt-android-smartphone-projekt-key GĂźnstiges-8-Zoll-Tablet-von-MAS-Elektronik-key Microsoft-Project-2013-Professional-key microsoft-project-2013-editionen-key project-professional-2013-de-key microsoft-project-standard-professional-key ms-project-2013-uebersicht-preis-key microsoft-project-professional-2013-deutsch-pc-key microsoft-project-professional-2013-sale-key microsoft-project-professional-2013-product-key-kaufen microsoft-project-professional-2013-32-bit-key-kaufen office-project-keys-kaufen
Friends link: Windows-7-Professional-SP1-Key Windows-7-Professional-SP1-Key-2 Windows-7-Professional-SP1-Key-3 Windows-7-Professional-SP1-Key-4 Windows-7-Professional-SP1-Key-5 Windows-7-Professional-SP1-Key-online Windows-7-Professional-SP1-Key-online-2 Windows-7-Professional-SP1-Key-online-3 Windows-7-Professional-SP1-Key-online-4

Friends link: windows-7-home-premium-key-cheap buy-windows-7-home-premium-key purchase-windows-7-home-premium-key windows-7-home-premium-key-sale windows-7-enterprise-key-cheap windows-7-enterprise-key-sale windows-7-enterprise-key-online windows-7-home-premium-key-online buy-windows-7-enterprise-key purchase-windows-7-enterprise-key
300-208 www.pass4suresale.com 70-485 http://www.examskip.com/ 70-643