zaloguj się   |   załóż konto   |   mapa strony   |

Akatyst ku czci Bogarodzicy

AKATYST KU CZCI BOGARODZICY

Wszystkie światła w kościele są wygaszone. W tle słychać pieśni Kościoła Wschodniego. W tym czasie następuje rozwinięcie ikony NMP. Komentator z chóru czyta spokojnie i wolno:
Po praupadku naszych pierwszych rodziców, bramy nieba zostały zamknięte. Dodatkowo Bóg postawił przed nimi cherubów z mieczami, którzy mięli strzec wejścia do raju. Sytuacja człowieka stała się na pozór straszna. Tułacz i wędrowiec za życia, wierząc w nieśmiertelność duszy, po śmierci skazany był na ciemność i brak bliskości Boga.
Bóg jednak nie mógł znieść tego oddalenia i - tuż po grzechu pierworodnym - zapala na horyzoncie zdruzgotanego człowieka gwiazdę nadziei. Oto kiedyś pojawi się Nowy Adam, który zmiażdży głowę węża – kusiciela. On to, przez swoje posłuszeństwo, otworzy to, co kiedyś zamknęło nieposłuszeństwo pierwszego Adama. Izajasz zawoła nawet, że nad mieszkańcami kraju mroków światło zabłyśnie. On poprowadził ludzi wprost w rozpostarte ramiona stęsknionego Ojca. Narodził się zaś z nie znającej grzechu Dziewicy, której całe życie było mówieniem Bogu – TAK.
Dzisiaj – w Zaduszki - nasze myśli biegną ku tym, którzy już w ciszy czekają na wypełnienie się obietnic danych przez Boga. Dzisiaj – w pierwszą sobotę miesiąca - nasze myśli biegną także ku Tej, która zrodziła Dawcę Życia. Wielbiąc jej Boże Macierzyństwo, chcemy za jej potężną przyczyną prosić Boga o pokój wieczny dla tych, którzy odeszli w tym roku. Tych też będziemy wspominać i obejmować szczególną modlitwa, ale przecież są w naszych sercach twarze, oczy, uśmiechy tych, którzy zmarli wcześniej – kilka, kilkanaście, czy kilkadziesiąt lat temu. Z wiarą w ogromną moc wstawiennictwa Maryi, prośmy Ją o wybłaganie nieba dla wszystkich zmarłych.
Sięgając do starej tradycji Kościoła, będziemy modlić się Akatystem, czyli starochrześcijańskim nabożeństwem ku czci Niepokalanej. Akatyst ku czci Bogarodzicy, nie bez racji nazywany jest “najpiękniejszym i najstarszym hymnem całej chrześcijańskiej literatury”. Grecki termin akathistos oznacza hymn śpiewany na stojąco, na znak szacunku dla Słowa Wcielonego i wdzięczności dla Jego Dziewiczej Matki, Walecznej Hetmanki. Wdzięczność ta sięga cudownej obrony Konstantynopola przed Awarami w 626 roku. Do istniejącego już hymnu dodano wówczas kondakion wstępny, mający charakter dedykacji.
Na Zachód Akatyst dotarł poprzez Italię południową i Rzym ok. VIII wieku. Przetłumaczony na łacinę wywarł ogromny wpływ na poezję maryjną średniowiecza, włącznie z ukształtowaniem się Litanii maryjnej.
W ostatnich latach Kościół na nowo zaczął odkrywać piękno i bogactwo Akatystu, który zawiera w sobie szlachetną poezję liturgiczną, zdolną wyrazić i trafnie kształtować modlitewne uczucia współczesnego człowieka w stosunku do Chrystusa i Jego Dziewiczej Matki.
Za chwilę do wypełnionej ciemnością świątyni wejdzie procesja, symbolizująca przybycie Chrystusa, światła, które daje życie. Po odczytaniu nazwiska zmarłego od Paschału będzie zapalana świeca. Obrzęd ten jest symbolem otrzymania życia wiecznego, życia, które już nie gaśnie, bo jego źródłem jest sam Chrystus - Bóg z Boga, Światłość ze Światłości.
Muzyka cichnie. Do świątyni wchodzi - głównym wejściem - procesja:
· trybularz i łódka;
· paschał;
· kapłan ubrany w kapę koloru białego w asyście dwu ubranych w alby ministrantów. Trybularz i łódka stają przy drzwiach starej zakrystii. Kapłan bierze paschał i śpiewa:

- “Światło Chrystusa”.

Lud:
- “Pójdźmy z pokłonem”.

1. Kapłan ustawia Paschał w centralnym miejscu, przed Paschałem pali się kadzidło.
2. Następuje odczytanie nazwisk zmarłych, po każdym nazwisku zapalana jest świeca.
3. Po zakończeniu obrzędu światła, Kapłan okadza ołtarz i ikonę, oddaje trybularz.

Zaczyna się Akatyst. Wszyscy stoją.
4. Kapłan: Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
Lud: Panie, pospiesz ku ratunkowi memu.
Kapłan: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
Lud: Jak była na początku teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Alleluja.
a. Kantor wykonuje Kondakion.
b. Lektor odczytuje Psalm 44.
c. Werset alleluiczny.
d. Odczytanie Ewangelii Łk 1, 39-49.56. (okadzenie Ewangeliarza).
e. Chwila milczenia.
f. Kondakion “O waleczna Hetmanko”. Tu należy okadzić Ikonę, można dokonać także okadzenia ołtarza i wiernych. Po Trzecim Ikos następuje litania pokoju.
g. Litania pokoju..

Kapłan: W pokoju do Pana módlmy się.
Lud: Kyrie eleison.
Kapłan:
· O pokój z wysokości i o zbawienie dusz naszych do Pana módlmy się; Kyrie
· O pokój na całym świecie, pomyślny rozwój Kościołów Bożych i jedność wszystkich, do Pana módlmy się;
· Za papieża naszego (N...) wszystkich zwierzchników Kościołów chrześcijańskich, do Pana módlmy się;
· Za nasze miasto, za wszystkie miasta i wsie, za tych, którzy z wiarą i pobożnością żyją w nich i za cały Kraj nasz, do Pana módlmy się;
· O czasy spokojne dla całego świata, do Pana módlmy się;
· O wieczny pokój dla zmarłych, których dzisiaj wspominamy, do Pana módlmy się;
· Za wszystkich z nas, którym w tym roku na Boży sąd przyjdzie iść, o wiarę, nadzieję, miłość i siły do trwania w godzinie próby, do Pana módlmy się. Kyrie

h. Modlitwa kończąca litanię pokoju:
Kapłan: Wspominając Najświętszą, Przeczystą, Błogosławioną i pełną chwały Władczynię naszą, Bogurodzicę i zawsze Dziewicę Maryję wraz ze wszystkimi świętymi - samych siebie, bliźnich naszych i całe nasze życie Chrystusowi, Bogu, oddajmy.
Lud: Tobie, Panie.
Kapłan: Albowiem Tobie należy się wszelka chwała, cześć i uwielbienie, Ojcu i Synowi i Świętemu Duchowi, teraz i zawsze i na wieki wieków
Lud: Amen.
i. Modlitwa Pańska.
Kapłan: I uczyń nas, Panie, godnymi, z ufnością i bez obawy potępienia wzywać Ciebie, niebieskiego Boga Ojca i mówić:
Lud: Ojcze nasz, któryś jest w niebie - Ojcze nasz;
święć się imię Twoje, przyjdź Królestwo Twoje - Ojcze nasz;
bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi - Ojcze nasz;
chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj - Ojcze nasz;
i odpuść nam nasze winy - Ojcze nasz;
jako i my odpuszczamy naszym winowajcom - Ojcze nasz;
i nie wódź nas na pokuszenie - Ojcze nasz;
ale nas zbaw ode złego - Ojcze nasz.
Kapłan: Albowiem Twoje jest Królestwo, moc i chwała, Ojca i Syna i Świętego Ducha, teraz i zawsze i na wieki wieków.
Lud: Amen.
k. Błogosławieństwo końcowe.
Kapłan: Pan z wami.
Lud: I z duchem twoim.
Kapłan: Pochylcie głowy na błogosławieństwo.
Bóg nieskończenie dobry, Który przez Wcielenie swojego Syna rozproszył ciemności świata i przez Jego narodzenie z Dziewicy Maryi wezwał was do swojego przedziwnego światła niech wam udzieli błogosławieństwa.
Lud: Amen.
Kapłan: Niechaj wam zawsze towarzyszy modlitwa Maryi Dziewicy, która zrodziła Dawcę życia.
Lud: Amen.
Kapłan: Wam wszystkim tu zgromadzonym, aby uczcić Matkę Zbawiciela niechaj Bóg udzieli prawdziwej radości i szczęścia wiecznego.
Lud: Amen.
Kapłan: Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn + i Duch Święty.
Lud: Amen.
Kapłan: Idźcie w pokoju Chrystusa.
Lud: Bogu niech będą dzięki.


Przeznaczeni.plPłockie strony

Wymiana Banerow Stron Chrzescijanskich
Friends link: visio-2013-pro-key microsoft-stellt-android-smartphone-projekt-key GĂźnstiges-8-Zoll-Tablet-von-MAS-Elektronik-key Microsoft-Project-2013-Professional-key microsoft-project-2013-editionen-key project-professional-2013-de-key microsoft-project-standard-professional-key ms-project-2013-uebersicht-preis-key microsoft-project-professional-2013-deutsch-pc-key microsoft-project-professional-2013-sale-key microsoft-project-professional-2013-product-key-kaufen microsoft-project-professional-2013-32-bit-key-kaufen office-project-keys-kaufen
Friends link: Windows-7-Professional-SP1-Key Windows-7-Professional-SP1-Key-2 Windows-7-Professional-SP1-Key-3 Windows-7-Professional-SP1-Key-4 Windows-7-Professional-SP1-Key-5 Windows-7-Professional-SP1-Key-online Windows-7-Professional-SP1-Key-online-2 Windows-7-Professional-SP1-Key-online-3 Windows-7-Professional-SP1-Key-online-4

Friends link: windows-7-home-premium-key-cheap buy-windows-7-home-premium-key purchase-windows-7-home-premium-key windows-7-home-premium-key-sale windows-7-enterprise-key-cheap windows-7-enterprise-key-sale windows-7-enterprise-key-online windows-7-home-premium-key-online buy-windows-7-enterprise-key purchase-windows-7-enterprise-key
300-208 www.pass4suresale.com 70-485 http://www.examskip.com/ 70-643