zaloguj się   |   załóż konto   |   mapa strony   |

GODZINKI O Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Maryi Panny

Zacznijcie wargi nasze, chwalić Pannę Świętą,
Zacznijcie opowiadać cześć Jej niepojętą.
Przybądź nam miłościwa Pani, ku pomocy,
A wyrwij nas z potężnych nieprzyjaciół mocy.
Chwała Ojcu, Synowi Jego przedwiecznemu,
I równemu Im w Bóstwie Duchowi Świętemu.
Jak było na początku, i zawsze i ninie,
Niech Bóg w Trójcy jedyny na wiek wieków słynie.

Hymn
Zawitaj, Pani świata, niebieska Królowo,
Witaj, Panno nad panny, gwiazdo porankowa!
Zawitaj, pełna łaski, prześliczna Światłości,
Pani, na pomoc świata śpiesz się, zbaw nas z złości.
Ciebie Monarcha wieczny od wieków swojemu,
Za Matkę obrał Słowu Jednorodzonemu.
Przez które ziemi okrąg i nieba ogniste,
I powietrze, i wody stworzył przeźroczyste.
Ciebie, Oblubienice, przyozdobił sobie,
Bo przestępstwo Adama nie ma prawa w Tobie.

P. Wybrał Ją Bóg i wywyższył ponad wszystko.
W. I wziął Ją na mieszkanie do przybytku Swego.
P. Pani, wysłuchaj modlitwy nasze.
W. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.

Módlmy się:
Święta Maryjo, Matko Pana naszego spraw, byśmy rozważając Twoje Niepokalane Poczęcie, mogli łatwiej otrzymać nagrodę w niebie. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

P. Panie wysłuchaj modlitwy nasze.
W. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.
P. Błogosławmy Panu.
W. Bogu chwała
P. A dusze wiernych zmarłych przez miłosierdzie Boże niech odpoczywają w pokoju
W. Amen.

Hymn
Zawitaj, Panno mądra, domie poświęcony,
Siedmioma kolumnami pięknie ozdobiony
Od wszelakiej zarazy świata ochroniona
Pierwej święta w żywocie matki, niż zrodzona.
Tyś Matką wszech żyjących, Tyś jest świętych drzwiami
Nowa Gwiazdo z Jakuba, Tyś nad aniołami.
Ogromna czartu jesteś w szyku obóz silny,
Bądź chrześcijan ucieczką i port nieomylny.

P. Sam Ją stworzył w Duchu Świętym.
W. I wyniósł Ją nad wszystkie dzieła rąk swoich.
Pani wysłuchaj...
Módlmy się:
Święta Maryjo ...
Przybądź nam ...

Hymn
Witaj Arko Przymierza, Tronie Salomona
Tęczo, wszechmocną ręką z pięknych farb złożona.
Tyś krzak Mojżeszów, boskim ogniem gorejąca,
Tyś różdżka Aronowa śliczny kwiat rodząca.
Bramo rajska zamkniona, runo Gedeona,
Tyś niezwyciężonego plastr miodu Samsona.
Przystało, aby Cię Syn tak zacny od winy
Pierworodnej zachował i zmazy Ewinej.
Który Ciebie za Matkę przyozdobił Sobie,
Chciał, by przywara grzechu nie postała w Tobie.

P. Ja mieszkam na wysokościach.
W. I tron mój w słupie obłoku.
P. Pani, wysłuchaj ...

Módlmy się:
Święta Maryjo ...
Przybądź nam ...

Hymn
Witaj świątynio Boga w Trójcy Jedynego,
Tyś raj Aniołów, pałac wstydu panieńskiego!
Pociecho utrapionych, ogrodzie wdzięczności,
O Palmo cierpliwości, o cedrze czystości!
Ziemia jesteś kapłańska i błogosławiona,
Święta i pierworodną zmazą nie dotkniona.
Miasto Pańskie i brama na wschód wystawiona
Wszelkąś łaską, jedyna Panno wypełniona.

P. Jak lilia między cierniem.
W. Tak przyjaciółka moja między córkami Adamowymi.
P. Pani, wysłuchaj ...

Módlmy się:
Święta Maryjo ...

Hymn
Witaj miasto ucieczki, wieżo utwierdzona
Dawidowa, basztami i bronią wzmocniona.
Tyś przy poczęciu ogniem miłości pałała,
Przez Cię władza piekielnych mocarzów stajała.
O mężna białogłowo, Judyt wojująca,
Od niewoli okrótnej lud swój ratująca.
Rachel ożywiciela Egiptu nosiła,
Nam Zbawiciela Świata Maryja powiła.

P. Wszystka piękna jesteś, przyjaciółko moja.
W. A zmaza pierworodna nigdy w Tobie nie postała.
P. Pani, wysłuchaj ...

Módlmy się:
Święta Maryjo ...

Hymn
Witaj światło z Gabaon, coś zwycięstwo dało,
Z Ciebie Słowo przedwieczne w ciało się przybrało,
Aby człowiek z padołu powstał wywyższony,
Niewiele od aniołów jest o­n umniejszony.
Słońca tego promieńmi Maryja jaśnieje.
W poczęciu swym jak złota zorza światłem sieje.
Między cierniem lilija, kruszy łeb smokowi,
Piękna, jak w pełni księżyc świeci człowiekowi.

P. Jam sprawiła na niebie, aby wschodziła światłość nieustająca
W. I jako mgła okryłam wszystką ziemię.
P. Pani, wysłuchaj ...

Módlmy się:
Święta Maryjo ...
Niechaj nas Syn Twój o Pani do siebie nawróci,
A swoje zagniewanie niech od nas odwróci.
Przybądź nam ...

Hymn
Witaj, Matko szlachetna w panieńskiej czystości,
Gwiazdami uwieńczona Pani łaskawości.
Niepokalana, czystsza niźli Aniołowie,
Po prawej stronie Króla stoisz w złotogłowie.
O Rodzicielko łaski, nadziejo grzeszących,
O jasna gwiazdo morska, o porcie tonących!
Bramo rajska, niemocnych zdrowie w twej obronie,
Niech Boga oglądamy na górnym Syjonie.

P. Jako olej wonny, Imię Twe, Maryjo.
W. Słudzy Twoi zakochali się bardzo w Tobie.
P. Pani wysłuchaj ...

Ofiarowanie Godzinek
Z pokłonem, Panno święta, ofiarujem Tobie,
Te Godzinki ku większej czci Twej i ozdobie.
Prosząc, byś nas zbawienną drogą prowadziła,
A przy śmierci nam słodką Opiekunką była.
Tać to różdżka, w której ani pierworodnej,
Ani uczynkowej winy skaza nie postała,

P. W poczęciu Twoim, Panno, niepokalanaś była.
W. Módl się za nami do Ojca, któregoś Syna porodziła.

Módlmy się:

Boże, któryś przez Niepokalane Poczęcie Maryi Panny godny Synowi Swemu przybytek zgotował, Ciebie prosimy, abyś przez wstawiennictwo Tej, którąś dla przewidzianej śmierci Tegoż Syna od wszelkiej zmazy zachował, nam niepokalanymi przyjść do Siebie dozwolił. Przez Chrystusa Pana naszego.
Amen.


Przeznaczeni.plPłockie strony

Wymiana Banerow Stron Chrzescijanskich
Friends link: visio-2013-pro-key microsoft-stellt-android-smartphone-projekt-key GĂźnstiges-8-Zoll-Tablet-von-MAS-Elektronik-key Microsoft-Project-2013-Professional-key microsoft-project-2013-editionen-key project-professional-2013-de-key microsoft-project-standard-professional-key ms-project-2013-uebersicht-preis-key microsoft-project-professional-2013-deutsch-pc-key microsoft-project-professional-2013-sale-key microsoft-project-professional-2013-product-key-kaufen microsoft-project-professional-2013-32-bit-key-kaufen office-project-keys-kaufen
Friends link: Windows-7-Professional-SP1-Key Windows-7-Professional-SP1-Key-2 Windows-7-Professional-SP1-Key-3 Windows-7-Professional-SP1-Key-4 Windows-7-Professional-SP1-Key-5 Windows-7-Professional-SP1-Key-online Windows-7-Professional-SP1-Key-online-2 Windows-7-Professional-SP1-Key-online-3 Windows-7-Professional-SP1-Key-online-4

Friends link: windows-7-home-premium-key-cheap buy-windows-7-home-premium-key purchase-windows-7-home-premium-key windows-7-home-premium-key-sale windows-7-enterprise-key-cheap windows-7-enterprise-key-sale windows-7-enterprise-key-online windows-7-home-premium-key-online buy-windows-7-enterprise-key purchase-windows-7-enterprise-key
300-208 www.pass4suresale.com 70-485 http://www.examskip.com/ 70-643