zaloguj się   |   załóż konto   |   mapa strony   |

Msza Święta w rocznicę śmierci ks. J. Popiełuszki

Formularz Mszy Świętej; 31. Msza o zachowanie pokoju i sprawiedliwości (kolekta pierwsza) 148’’-149’’LITURGIA SŁOWA

I czytanie; Rz 12, 1-2a. 9-10a. 12-20a. 21

Czytanie z listu św. Pawła Apostoła do Rzymian

Proszę was, bracia, przez miłosierdzie Boże, abyście dali ciała swoje na ofiarę żywą, świętą, Bogu przyjemną, jako wyraz waszej rozumnej służby Bożej. Nie bierzcie więc wzoru z tego świata.

Miłość niech będzie bez obłudy. Miejcie wstręt do złego, podążajcie za dobrem. W miłości braterskiej nawzajem bądźcie życzliwi.

Weselcie się nadzieją. W ucisku bądźcie cierpliwi, w modlitwie - wytrwali. Zaradzajcie potrzebom świętych. Przestrzegajcie gościnności. Błogosławcie tych, którzy was prześladują. Błogosławcie, a nie złorzeczcie. Weselcie się z tymi, którzy się weselą. Płaczcie z tymi, którzy płaczą. Bądźcie zgodni we wzajemnych uczuciach. Nie gońcie za wielkością, lecz niech was pociąga to, co pokorne. Nie uważajcie sami siebie za mądrych. Nikomu złem za złe nie odpłacajcie. Starajcie się dobrze czynić wobec wszystkich ludzi. Jeżeli to jest możliwe, o ile to od was zależy, żyjcie w zgodzie ze wszystkimi ludźmi. Umiłowani, nie wymierzajcie sami sobie sprawiedliwości, lecz pozostawcie to pomście Bożej. Napisano bowiem: Do Mnie należy pomsta. Ja wymierzę zapłatę - mówi Pan - ale: Jeżeli nieprzyjaciel twój cierpi głód - nakarm go. Jeżeli pragnie - napój go.
Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj.
Oto Słowo Boże

Czytania wspólne o męczennikach

Psalm responsoryjny: t. VI, do czytania nr 70; Ps 124(123), 2-3. 4-5. 7b-8 (R.: por. 7a)

Refren: Naszą pomocą jest nasz Pan i Stwórca.


2 Gdyby Pan nie był po naszej stronie, *
gdy ludzie przeciw nam powstali,

3 wtedy pochłonęliby nas żywcem, *
gdy gniew ich przeciw nam zapłonął.

Refren.

4 Wówczas zatopiłaby nas woda, *
potok by popłynął nad nami,

5 wówczas potoczyłyby się nad nami *
wezbrane wody.

Refren.

7 Dusza nasza jak ptak się wyrwała z sidła ptaszników, *
sidło się podarło i zostaliśmy uwolnieni.

8 Nasza pomoc w imieniu Pana, *
który stworzył niebo i ziemię.

Refren.


Śpiew przed Ewangelią: t. VI z Ewangelii nr 85; Mt 5, 10


Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości,

albowiem do nich należy królestwo niebieskie.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.


Ewangelia: t. VI, nr 86; Łk 9, 23-26

Kto straci swe życie z mego powodu, ten je zachowa.


+ Słowa Ewangelii według świętego Łukasza

Jezus mówił do wszystkich: «Jeśli kto chce iść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech co dnia bierze krzyż swój i niech Mnie naśladuje.

Bo kto chce zachować swoje życie, straci je, a kto straci swe życie z mego powodu, ten je zachowa.

Bo cóż za korzyść ma człowiek, jeśli cały świat zyska, a siebie zatraci lub szkodę poniesie?

Kto się bowiem Mnie i słów moich zawstydzi, tego Syn Człowieczy wstydzić się będzie, gdy przyjdzie w swojej chwale oraz w chwale Ojca i świętych aniołów».

Oto słowo PańskieModlitwa wiernych:Zatroskani o pokój i sprawiedliwość w naszej Ojczyźnie, całym Kościele i świecie, przedstawmy dobremu Bogu nasze pokorne prośby:1. Módlmy się za Kościół Święty, by nie cofał się przed trudnościami, ale śmiało głosił prawdę wiary i życia. Ciebie prosimy…

2. Módlmy się za sprawujących jakąkolwiek władzę, by kierowali się sprawiedliwością i poszanowaniem każdego człowieka. Ciebie prosimy…

3. Módlmy się za naszą Matkę Ojczyznę, by umacniał się w niej porządek moralny i cnoty społeczne. Ciebie prosimy…

4. Módlmy się za kapłanów, by swoja wiernością byli dla Ludu Bożego znakiem i zachętą do wytrwania w godzinach doświadczenia. Ciebie prosimy…

5. Módlmy się o rychłe zakończenie procesu beatyfikacyjnego księdza Jerzego Popiełuszki, byśmy mogli się cieszyć orędownictwem w niebie kolejnego kapłana męczennika. Ciebie prosimy…

6. Módlmy się za tych, którzy zakończyli już ziemski etap życia, a szczególnie za Bolesławę Gawor, by weszli do chwały zbawionych w Niebie. Ciebie prosimy…

7. Módlmy się za nas samych, byśmy każdym naszym wysiłkiem przyczyniali się do zaprowadzania ładu moralnego w Narodzie. Ciebie prosimy…

Wszechmogący Wieczny Boże, Sprawiedliwy Sędzio i Miłosierny Ojcze, racz wysłuchać nasze wołania, które przed Twój święty Majestat z ufnością zanosimy. Przez Chrystusa Pana naszego.

LITURGIA EUCHARYSTYCZNA

2 Modlitwa Eucharystyczna o tajemnicy pojednania 348*

opr.ks. Grzegorz Ślesicki


Przeznaczeni.plPłockie strony

Wymiana Banerow Stron Chrzescijanskich
Friends link: visio-2013-pro-key microsoft-stellt-android-smartphone-projekt-key GĂźnstiges-8-Zoll-Tablet-von-MAS-Elektronik-key Microsoft-Project-2013-Professional-key microsoft-project-2013-editionen-key project-professional-2013-de-key microsoft-project-standard-professional-key ms-project-2013-uebersicht-preis-key microsoft-project-professional-2013-deutsch-pc-key microsoft-project-professional-2013-sale-key microsoft-project-professional-2013-product-key-kaufen microsoft-project-professional-2013-32-bit-key-kaufen office-project-keys-kaufen
Friends link: Windows-7-Professional-SP1-Key Windows-7-Professional-SP1-Key-2 Windows-7-Professional-SP1-Key-3 Windows-7-Professional-SP1-Key-4 Windows-7-Professional-SP1-Key-5 Windows-7-Professional-SP1-Key-online Windows-7-Professional-SP1-Key-online-2 Windows-7-Professional-SP1-Key-online-3 Windows-7-Professional-SP1-Key-online-4

Friends link: windows-7-home-premium-key-cheap buy-windows-7-home-premium-key purchase-windows-7-home-premium-key windows-7-home-premium-key-sale windows-7-enterprise-key-cheap windows-7-enterprise-key-sale windows-7-enterprise-key-online windows-7-home-premium-key-online buy-windows-7-enterprise-key purchase-windows-7-enterprise-key
300-208 www.pass4suresale.com 70-485 http://www.examskip.com/ 70-643