zaloguj się   |   załóż konto   |   mapa strony   |

Nabożeństwo o życie chrześcijańskie rodzin

1. PIEŚŃ NA WYSTAWIENIE NAJŚW. SAKR.:

O, zbawcza Hostio, godna czci,
Co lud do niebios wiedziesz bram,
Bój srogi nęka wiernych Ci.
Daj siłę, pomoc ześlij nam.

Jednemu w Trójcy Władcy ziem
Niech będzie chwała w każdy czas.
Niech On wieczystym życiem swym
W ojczyźnie rajskiej darzy nas.
Amen.

Kyrie, elejson.
Chryste, elejson.
Kyrie, elejson.
Chryste, usłysz nas.
Chryste, wysłuchaj nas.
(po każdym wezwaniu powtarzamy: zmiłuj się nad nami!)
Ojcze z nieba, Boże,
Synu Odkupicielu świata, Boże,
Duchu Święty, Boże,
Święta Trójco, Jedyny Boże,
Jezu, Synu Boga żywego, który stając się człowiekiem z miłości ku nam, uszlachetniłeś i uświęciłeś więzy rodzinne,
(po każdym wezwaniu powtarzamy: wspomagaj nas!)
Najświętsza Rodzino, obrazie Trójcy Przenajświętszej na ziemi,
Najświętsza Rodzino, doskonały wzorze wszelkich cnót,
Najświętsza Rodzino, wzgardzona w Betlejem od ludzi, ale uczczona śpiewem aniołów,
Najświętsza Rodzino, odbierająca hołd pasterzy i mędrców,
Najświętsza Rodzino, wysławiona przez starca Symeona,
Najświętsza Rodzino, prześladowana i wygnana do obcej ziemi,
Najświętsza Rodzino, żyjąca w ukryciu i nieznana,
Najświętsza Rodzino, wierna przepisom prawa Pańskiego,
Najświętsza Rodzino, której Opiekun jest wzorem miłości ojcowskiej,
Najświętsza Rodzino, której Matka jest wzorem miłości macierzyńskiej,
Najświętsza Rodzino, której Dziecię jest wzorem posłuszeństwa i miłości synowskiej,
Najświętsza Rodzino, patronko i opiekunko wszystkich rodzin,
Najświętsza Rodzino, ucieczko nasza w życiu i nadziejo w godzinę śmierci,
(po każdym wezwaniu powtarzamy: zachowaj nas Najświętsza Rodzino!)
Od wszystkiego, co by mogło zakłócać spokój i jedność serc,
Od rozproszenia umysłu i serca,
Od oziębłości w służbie Bożej,
Od szukania przyjemności i wygód światowych,
Od przywiązania do dóbr ziemskich,
Od pragnienia próżnej chwały,
Od złej śmierci,
(po każdym wezwaniu powtarzamy: wysłuchaj nas Najświętsza Rodzino!)
Przez najdoskonalsze złączenie serc Waszych,
Przez Wasze ubóstwo i pokorę,
Przez Wasze doskonałe posłuszeństwo,
Przez smutki i bolesne przejścia Wasze,
Przez prace i trudy Wasze,
Przez modlitwy i milczenie Wasze,
Przez doskonałość czynów Waszych,
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

K. Rodzino Święta i czcigodna, uciekamy się do Ciebie z miłością i nadzieją.
W. Daj nam poznać skutki Twej zbawiennej opieki.

K. Módlmy się! Boże, Ty w Świętej Rodzinie dałeś nam wzór życia, spraw, abyśmy złączeni wzajemną miłością, naśladowali w naszych rodzinach Jej cnoty i doszli do wiecznej radości w Twoim domu. Przez Chrystusa, Pana naszego.
W. Amen!

2. ŚPIEW:

Rodziną Bożą jesteśmy.
Błogosław, Jezu, pracę i sny.
Daj zgodę, blask miłości Twej.
Strzeż, broń i króluj w rodzinie Twej.

Kto się uniży jak dziecię,
Kto złoży w Bogu nadzieję swą,
Ten w sercu Boży pokój ma
I wszędzie znajdzie rodzinny dom.

Rodziną Bożą jesteśmy.
Nikt nie jest obcy, każdy nam brat.
Daj, Jezu, nam zrozumieć to,
Że trzeba dobrem zwyciężać zło.

K. Boże, Ojcze wszystkich ludzi, Ty ustanowiłeś małżeństwo, a Twój Syn Jezus Chrystus podniósł je do godności sakramentu.
W. Chroń nasze rodziny.

K. Boże Ojcze, Ty sprawiasz, że młodzi się odnajdują, kochają, zakładają rodziny i przekazują życie.
W. Chroń nasze rodziny.

K. Boże Ojcze, Ty zabraniasz burzyć małżeńskie przymierze.
W. Chroń nasze rodziny.

K. Boże Ojcze, Ty jesteś dawcą IV przykazania: "Czcij ojca twego i matkę twoją".
W. Chroń nasze rodziny.

K. Boże Ojcze, Ty wiesz, że dawny i nowy Herod chce zniszczyć bezbronne dzieci.
W. Chroń nasze rodziny.

K. Boże Ojcze, Ty jeden znasz miłość, trud, poświęcenie rodziców dla dzieci.
W. Chroń nasze rodziny.

K. Boże, Ty postanowiłeś, aby Twój Syn równy Tobie w majestacie wychowywał się pod opieką Maryi i Józefa. Spraw, aby za tak wielkim wstawiennictwem nasze rodziny wzrastały w zasługi, miłość i wierność. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

(źródło: "Słowo Boże nie jest związane" Ks. Jan Kanty Pytel)

3. PIEŚŃ NA BŁOGOSŁAWIEŃSTWO NAJŚW. SAKR.:

Przed tak wielkim Sakramentem
Upadajmy wszyscy wraz.
Niech przed Nowym Testamentem
Starych praw ustąpi czas.
Co dla zmysłów niepojęte,
Niech dopełni wiara w nas.

Bogu Ojcu i Synowi
Hołd po wszystkie nieśmy dni.
Niech podaje wiek wiekowi
Hymn triumfu, dzięki, czci,
A równemu Im Duchowi
Niechaj wieczna chwała brzmi.
Amen.

K. Panie Boże, wierzymy i wyznajemy, że Jezus Chrystus, narodzony z Dziewicy Maryi i umęczony na krzyżu jest obecny w Najświętszym Sakramencie, * spraw, abyśmy z tego Boskiego źródła czerpali łaskę wiecznego zbawienia. Przez Chrystusa, Pana naszego.
W. Amen.

martinus


Przeznaczeni.plPłockie strony

Wymiana Banerow Stron Chrzescijanskich
Friends link: visio-2013-pro-key microsoft-stellt-android-smartphone-projekt-key GĂźnstiges-8-Zoll-Tablet-von-MAS-Elektronik-key Microsoft-Project-2013-Professional-key microsoft-project-2013-editionen-key project-professional-2013-de-key microsoft-project-standard-professional-key ms-project-2013-uebersicht-preis-key microsoft-project-professional-2013-deutsch-pc-key microsoft-project-professional-2013-sale-key microsoft-project-professional-2013-product-key-kaufen microsoft-project-professional-2013-32-bit-key-kaufen office-project-keys-kaufen
Friends link: Windows-7-Professional-SP1-Key Windows-7-Professional-SP1-Key-2 Windows-7-Professional-SP1-Key-3 Windows-7-Professional-SP1-Key-4 Windows-7-Professional-SP1-Key-5 Windows-7-Professional-SP1-Key-online Windows-7-Professional-SP1-Key-online-2 Windows-7-Professional-SP1-Key-online-3 Windows-7-Professional-SP1-Key-online-4

Friends link: windows-7-home-premium-key-cheap buy-windows-7-home-premium-key purchase-windows-7-home-premium-key windows-7-home-premium-key-sale windows-7-enterprise-key-cheap windows-7-enterprise-key-sale windows-7-enterprise-key-online windows-7-home-premium-key-online buy-windows-7-enterprise-key purchase-windows-7-enterprise-key
300-208 www.pass4suresale.com 70-485 http://www.examskip.com/ 70-643