zaloguj się   |   załóż konto   |   mapa strony   |

Nabożeństwo na zakończenie roku kalendarzowego

1. NIESZPORY

Kapłan: Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu,

Wierni: Panie, pospiesz ku ratunkowi memu.
Chwała bądź Bogu w Trójcy jedynemu,
Ojcu, Synowi, Duchowi Świętemu.
Jak od początku była, tak i ninie,
I na wiek wieków niechaj zawsze słynie.
Alleluja.

Hymn:

Dziś koniec roku zeszłego.
Dziękujmyż Bogu za niego,
Iż raczył w swej Opatrzności
Utrzymać nas w szczęśliwości.

Prośmy Go, by w swej litości
Przeszłe nasze wszystkie złości
Miłościwie nam przebaczył,
Łaską swą wzbogacić raczył.

Teraz, gdy kończymy lata,
Pomnijmy na koniec świata,
Na ostatnie dokończenie,
Duszy z ciałem rozłączenie.

A dobrymi uczynkami,
Cnotliwymi zasługami
Starajmy się złe naprawić,
Byśmy mogli duszę zbawić.

Psalmy:

Ucieszyła mnie wieść pożądana.
Pójdziemy do domu naszego Pana.

Jerozolimo, w twym świętym progu
Dajmy cześć Bogu.

Jerozolima, dom nasz, dom Boży,
Budowa jego co dzień się mnoży,

Kędy ma słynąć słodka swoboda
I braci zgoda.

Tam pokolenia przyjdą gromadnie,
Przed Panem każdy w pokorze padnie,

Iszcząc swe śluby i śluby owe,
Izraelowe.

Tam w świętej sieni codziennie siędą
Pocześni starcy, sądzić lud będą.

Tam się Dawida domem zaszczyca
Trwała stolica.

Proścież o pokój Jerozolimy
I o obfitość Boga prosimy.

Moc Pańska pokój stanowić będzie,
Dostatek wszędzie.

Dla braci naszych i dla bliźniego
Prośmy o pokój, a dla świętego

Domu Pańskiego w każdej godzinie
Niech dobro płynie.

Chwała bądź Bogu w Trójcy jedynemu,
Ojcu, Synowi, Duchowi Świętemu.

Jak na początku i zawsze, i ninie,
Niech imię słynie.

***

Jeżeli domu sam Pan nie zbuduje,
Daremnie nad nim rzemieślnik pracuje.

Jeżeli miasta Pan nie strzeże z góry,
Próżno straż czujna opasuje mury.

O, wy, co chlebem nędzy swej żyjecie,
Spiesząc do pracy, jak tylko spoczniecie,

Jeżeli Pańskiej nie macie pomocy,
Na nic się przyda wstawać o północy.

Kiedy Pan raczy wspierać swymi siły,
Wybranym swoim da spoczynek miły.

W dziedzictwie Pańskim dadzą płodne matki
Izraelowi niezliczone dziatki.

Jako te strzały, które strzelec żywy
Z swojej bez wieści wypuści cięciwy,

Tak rozegnane Jakubowe syny
Gdzieś zaludniają nieznane krainy.

Szczęśliwy to mąż, który z tamtych stanu.
Żądanie swoje ma spełnione w Panu.

Nie zlęknie się on, śmiało odpowiada,
Gdy do swych w bramie nieprzyjaciół gada.

Chwała bądź Bogu w Trójcy jedynemu,
Ojcu, Synowi, Duchowi Świętemu.

Jak na początku i zawsze, i ninie,
Niech imię Pańskie na wiek wieków słynie.

***

Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec
Naszego Pana, Jezusa Chrystusa.

On napełnił nas wszelkim błogosławieństwem duchowym
Na wyżynach niebieskich, w Chrystusie.

W Nim bowiem wybrał nas przed założeniem świata,
Abyśmy byli święci i nieskalani przed Jego obliczem.

Z miłości przeznaczył nas dla siebie jako przybranych synów przez Jezusa Chrystusa,
Według postanowienia swej woli.

Ku chwale majestatu swej łaski,
Którą nas obdarzył w umiłowanym swoim Synu.

W Nim odkupienie mamy przez Jego krew, odpuszczenie grzechów,
Według bogactwa Jego łaski.

Szczodrze ją na nas wylał
W postaci wszelkiej mądrości i zrozumienia.

Przez to, że nam oznajmił tajemnicę swej woli, według swojego postanowienia, które przedtem w Nim powziął
Dla dokonania pełni czasów,

Aby wszystko zjednoczyć na nowo w Chrystusie jako Głowie:
To, co jest w niebiosach, i to, co jest na ziemi.

Chwała bądź Bogu w Trójcy jedynemu,
Ojcu, Synowi, Duchowi Świętemu.

Jak na początku i zawsze, i ninie,
Niech imię Pańskie na wiek wieków słynie.

***

Czytanie:

Gdy nadeszła pełnia czasu, zesłał Bóg Syna swego, zrodzonego z niewiasty, zrodzonego pod Prawem, aby wykupił tych, którzy podlegali Prawu, abyśmy mogli otrzymać przybrane synostwo.

***

Homilia, w której należy nawiązać do kończącego się roku kalendarzowego. W tym kazaniu powinnien być zawarty "bilans" z danego roku, a więc liczby: chrztów, zgonów, itp.

***

Wielbi dusza moja Pana
I rozradował się duch mój w Bogu, Zbawicielu moim.
Iż wejrzał na pokorę służebnicy swojej.
Oto bowiem odtąd błogosławioną zwać mnie będą wszystkie narody.

Albowiem uczynił mi wielkie rzeczy,
Który możny jest i święte imię Jego.
A miłosierdzie Jego od narodu do narodów
Bojących się Jego.

Uczynił moc ramieniem swoim,
Rozproszył pyszne myślą serca swego.
Złożył mocarzy z stolicy,
A podwyższył pokorne.

Łaknące napełnił dobrami,
A bogaczy z niczym wypuścił.
Przyjął Izraela, sługę swego,
Wspomniawszy na miłosierdzie swoje.

Jako mówił do ojców naszych,
Abrahamowi i potomstwu jego na wieki.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku i teraz, i zawsze, i na wieki wieków. Amen.

***

Prośby:

Błogosławmy Chrystusa Emmanuela, którego Maryja Dziewica poczęła i porodziła. Zanośmy do Niego pokorne błagania:
Synu Maryi, wysłuchaj nas, Panie!

Gdy nadeszła pełnia czasu, zesłał Bóg Syna swego, zrodzonego z niewiasty, zrodzonego pod Prawem, aby wykupił tych, którzy podlegali Prawu, abyśmy mogli otrzymać przybrane synostwo. *** *** ***
Panie, Ty obdarzyłeś Maryję radością macierzyństwa- daj wszystkim rodzicom radość ze swych dzieci.
Synu Maryi, wysłuchaj nas, Panie!

Królu pokoju, Twoje królestwo jest sprawiedliwością i pokojem- spraw, abyśmy wszędzie wprowadzali pokój.
Synu Maryi, wysłuchaj nas, Panie!

Panie, Ty przyszedłeś, aby z całej ludzkości zgromadzić święty lud Boży- przywróć zgodę między narodami i doprowadź je do jedności.
Synu Maryi, wysłuchaj nas, Panie!

Ty się narodziłeś i żyłeś w ludzkiej rodzinie- umacniaj jedność wszystkich rodzin.
Synu Maryi, wysłuchaj nas, Panie!

Ty się narodziłeś w dniach naszej doczesności- spraw, aby zmarli powstali do życia z Tobą na wieki.
Synu Maryi, wysłuchaj nas, Panie!

***

Ojcze nasz...

***

Boże, Ty przez dziewicze macierzyństwo Najświętszej Maryi Panny obdarzyłeś ludzi łaską wiecznego zbawienia, spraw, abyśmy doznawali orędownictwa Tej, przez którą otrzymaliśmy Twojego Syna, Dawcę życia wiecznego. Który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

2. NABOŻEŃSTWO:

Pieśń na wystawienie Najśw. Sakr.:

O, zbawcza Hostio, godna czci,
Co lud do niebios wiedziesz bram,
Bój srogi nęka wiernych Ci.
Daj siłę, pomoc ześlij nam.

Jednemu w Trójcy Władcy ziem
Niech będzie chwała w każdy czas.
Niech On wieczystym życiem swym
W ojczyźnie rajskiej darzy nas.
Amen.

***

Panie, obecny w Najświętszym Sakramencie!

Słusznie Hiob zauważył, że "czas leci jak tkackie czółenko". Klękamy przed Tobą w ostatni dzień roku kalendarzowego. Z całego serca pragniemy Ci podziękować za wszystko, co dla nas uczyniłeś i prosić Cię o łaski w przyszłym roku.

***

Pieśń:

Gloria, gloria zawołajmy,
Gloria, gloria zaśpiewajmy.
Chwała bądź na wysokości,
A pokój ludziom w niskości,
Pokój ludziom w niskości.

Adorujmy wcielonego
Syna Boga Przedwiecznego:
Chwała bądź na wysokości,
A pokój ludziom w niskości,
Pokój ludziom w niskości.

***

Boże, Ojcze i Rządco wszystkich ludzi!
U Ciebie tysiąc lat jest jak dzień wczorajszy, który minął, a dzień dzisiejszy jak lat tysiące, przyjmij na zakończenie starego roku nasze modlitwy.

Za łaski sakramentalne i słowo Boże udzielane i głoszone na cały świecie.
Wielbimy Cię, Boże, najlepszy nasz Ojcze.

Za apostolskie podróże Ojca świętego, jego dokumenty kościelne, orędzia i pouczenia skierowane do katolików i ludzi dobrej woli.
Wielbimy Cię, Boże, najlepszy nasz Ojcze.

Za znaki czasu dawane światu ku pouczeniu i przestrodze.
Wielbimy Cię, Boże, najlepszy nasz Ojcze.

Za pokój w Kraju, ład społeczny i poprawę warunków życia.
Wielbimy Cię, Boże, najlepszy nasz Ojcze.

Za dar życia i czasu dla osobistego uświęcenia i pokuty za grzechy własne i ludzi złej woli.
Wielbimy Cię, Boże, najlepszy nasz Ojcze.

Za natchnienie do stawienia się w świątyni i złożenie Ci dziękczynienia za wszystkie dni świąteczne i robocze, wszelkie trudy i doświadczenia będące przejawem Twojej zbawczej pedagogiki.
Wielbimy Cię, Boże, najlepszy nasz Ojcze.

Boże, przyjmij w dzisiejszy wieczór Sylwestrowy nasze uwielbienia, obdarz nas zbawiennym pokojem i pociesz swoim miłosierdziem. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

***

Pieśń:

Betlejem, święte miasteczko wsławione,
Tyś przez proroków z dawna ogłoszone,
Według proroctwa Micheaszowego,
Z ciebie miał wynijść wódz ludu Bożego.

To się już dzisiaj spełniło na tobie,
Posiadasz Boga w maluczkiej osobie.
O, jakże wdzięcznie brzmią anielskie pienia,
Wyśpiewując hymny uwielbienia.

***

Boże, Ojcze nasz w niebie! Przyjmij podziękowanie dzieci Twoich, które w ostatnim dniu roku gromadzą się przed Twoim ołtarzem. Wspominając Twoją opiekę nad naszym życiem, naszymi rodzinami i nad parafią naszą, powtarzamy szczerym sercem: Dobry jest Bóg, na wieki miłosierdzie Jego (Ps 117)!

Za chleb codzienny i za Komunię św. - bądź pochwalony, o Panie.

Za pracę i siły do pracy, za słowo Boże i nauczanie religii, - bądź pochwalony, o Panie.

Za pomoc w dniach doświadczenia, za przebaczenie grzechów. naszych - bądź pochwalony, o Panie.

Błogosławiłeś nam, Boże, mimo naszych upadków i win. Nie odwracaj oblicza swego od nas, ale w ogromie litości chciej nam darować grzechy nasze.

Wyrażamy żal i prosimy o łaskę przebaczenia. Grzechy nasze osobiste i grzechy społeczne, zgorszenia publiczne i zaniedbania wychowawcze, racz nam odpuścić, Ojcze miłosierny. Przebacz grzechy naszej młodzieży, przebacz przewinienia w życiu rodzinnym. Racz darować nam zaniedbania obowiązków naszych, brak gorliwości w życiu religijnym, niewykorzystanie łask i zmarnowany czas. Ojcze łaskawy, Twemu miłosierdziu polecamy dusze naszych zmarłych, tych szczególnie, którzy w minionym roku od nas odeszli. Przede wszystkim prosimy o łaskawość dla dusz, które nagle zostały powołane z ziemi do wieczności. Wieczny odpoczynek...

Prosimy Cię o błogosławieństwo dla naszej parafii, dla naszego kraju, dla całego Kościoła i całego świata. Amen.

Suplikacje:

Święty Boże. Święty, mocny,
Święty a nieśmiertelny,
Zmiłuj się nad nami!

2. Od zarazy, głodu, ognia i wojny
Wybaw nas, Panie!

3. Od nagłej i niespodziewanej śmierci
Zachowaj nas, Panie!

4. My grzeszni, Ciebie, Boga, prosimy:
Wysłuchaj nas, Panie!

5. Matko, uproś. Matko, ubłagaj.
O, Matko Boska,
Przyczyń się za nami!

***

Pieśń na błogosławieństwo Najśw. Sakr.:

Podnieś rękę, Boże Dziecię.
Błogosław ojczyznę miłą.
W dobrych radach, dobrym bycie,
Wspieraj jej siłę swą siłą.
Dom nasz i majętność całą
I wszystkie wioski z miastami.
A Słowo Ciałem się stało
I mieszkało między nami!

***

Kapłan: Panie Boże, wierzymy i wyznajemy, że Jezus Chrystus, narodzony z Dziewicy Maryi i umęczony na krzyżu jest obecny w Najświętszym Sakramencie, * spraw, abyśmy z tego Boskiego źródła czerpali łaskę wiecznego zbawienia. Przez Chrystusa, Pana naszego.
Wierni: Amen.

***

Po schowaniu Najśw. Sakr. rozpoczyna się Msza Św.. Kapłan pomija znak krzyża i akt pokuty. Intonuje hymn "Chwała na wysokości Bogu..."

***

Po Komunii należy odśpiewać hymn:

Ciebie, Boga, wysławiamy,
Tobie, Panu, wieczna chwała.
Ciebie, Ojca, niebios bramy,
Ciebie wielbi ziemia cała.

Tobie wszyscy Aniołowie,
Tobie Moce i Niebiosy,
Cheruby, Serafinowie
Ślą wieczystej pieśni głosy:

Święty, Święty, nad Świętymi.
Bóg zastępów, Król łaskawy.
Pełne niebo z kręgiem ziemi
Majestatu Twojej sławy.

Apostołów Tobie rzesza,
Chór Proroków, pełen chwały,
Tobie hołdy nieść pospiesza
Męczenników orszak biały.

Ciebie poprzez okrąg ziemi,
Z głębi serca, ile zdoła,
Głosy ludów zgodzonymi
Wielbi święta pieśń Kościoła.

Niezmierzonej Ojca chwały,
Syna, Słowo wiekuiste,
Z Duchem wszechświat wielbi cały:
Królem chwały Tyś, o, Chryste.

Tyś Rodzica Syn z wiek wieka.
By świat zbawić swoim zgonem,
Przyoblókłszy się w człowieka,
Nie wzgardziłeś Panny łonem.

Tyś pokruszył śmierci wrota,
Starł jej oścień w męki dobie
I rajskiego kraj żywota
Otworzyłeś wiernym sobie.

Po prawicy siedzisz Boga,
W chwale Ojca, Syn jedyny.
Lecz, gdy zabrzmi trąba sroga,
Przyjdziesz sądzić ludzkie czyny.

Prosim, słudzy łask niegodni,
Wspomóż, obmyj grzech, co plami,
Gdyś odkupił nas od zbrodni
Drogiej swojej Krwi strugami.

Ze Świętymi, w blaskach mocy,
Wiecznej chwały zlej nam zdroje.
Zbaw, o, Panie, lud sierocy,
Błogosław dziedzictwo swoje.

Rządź je, broń po wszystkie lata,
Prowadź w niebios błogie bramy.
My w dzień każdy, Władco świata,
Imię Twoje wysławiamy.

Po wiek wieków nie ustanie
Pieśń, co sławi Twoje czyny.
O, w dniu onym racz nas, Panie,
Od wszelakiej ustrzec winy.

Zjaw swą litość w życiu całym
Tym, co żebrzą Twej opieki.
Tobie, Panie, zaufałem,
Nie zawstydzę się na wieki.

***

Na zakończenie Mszy Św. pieśń:

Nowy Rok bieży, w jasełkach leży:
A kto, kto?
Dzieciątko małe, dajcie Mu chwałę,
Na ziemi.

Leży Dzieciątko jako jagniątko:
A gdzie, gdzie?
W Betlejem mieście, tam się pośpieszcie,
Znajdziecie.

Jak Go poznamy, gdy Go nie znamy,
Jezusa?
Biednie uwity, nie w aksamity,
Ubogo.

Anieli grają, wdzięcznie śpiewają:
A co, co?
Niech chwała będzie zawsze i wszędzie
Dzieciątku.


Przeznaczeni.plPłockie strony

Wymiana Banerow Stron Chrzescijanskich
Friends link: visio-2013-pro-key microsoft-stellt-android-smartphone-projekt-key GĂźnstiges-8-Zoll-Tablet-von-MAS-Elektronik-key Microsoft-Project-2013-Professional-key microsoft-project-2013-editionen-key project-professional-2013-de-key microsoft-project-standard-professional-key ms-project-2013-uebersicht-preis-key microsoft-project-professional-2013-deutsch-pc-key microsoft-project-professional-2013-sale-key microsoft-project-professional-2013-product-key-kaufen microsoft-project-professional-2013-32-bit-key-kaufen office-project-keys-kaufen
Friends link: Windows-7-Professional-SP1-Key Windows-7-Professional-SP1-Key-2 Windows-7-Professional-SP1-Key-3 Windows-7-Professional-SP1-Key-4 Windows-7-Professional-SP1-Key-5 Windows-7-Professional-SP1-Key-online Windows-7-Professional-SP1-Key-online-2 Windows-7-Professional-SP1-Key-online-3 Windows-7-Professional-SP1-Key-online-4

Friends link: windows-7-home-premium-key-cheap buy-windows-7-home-premium-key purchase-windows-7-home-premium-key windows-7-home-premium-key-sale windows-7-enterprise-key-cheap windows-7-enterprise-key-sale windows-7-enterprise-key-online windows-7-home-premium-key-online buy-windows-7-enterprise-key purchase-windows-7-enterprise-key
300-208 www.pass4suresale.com 70-485 http://www.examskip.com/ 70-643