zaloguj się   |   załóż konto   |   mapa strony   |

14 Niedziela

Czasem w życiu zdarza się tak, że nie chcemy wysłuchać jakiejś prawdy, tego, co ktoś ma nam do przekazania, tylko i wyłącznie ze względu na osobę. Nakładamy taką swoją siatkę i szufladkujemy człowieka. Dzisiejsza Ewangelia opowiada o tym, jak Jezus został nie przyjęty w swojej rodzinnej miejscowości, w Nazarecie. (narracja).

Tu spotykamy kolejną grupę, która nie rozumie Jezusa, która Go odrzuca. Teraz Jezus doświadcza odrzucenia ze strony mieszkańców swego rodzinnego miasta. Oni są zdziwieni Jego nauczaniem, są zdziwieni tym, co się o Nim mówi, o Jego mądrości, bo skądinąd wiedzą, że jest rzemieślnikiem obrabiającym drewno i członkiem miejscowej rodziny. To jest ich wiedza o Jezusie. Cieśla, którego rodzina mieszka w Nazarecie. I co ciekawe nazywają Go synem Maryi. Józef jest przemilczany. Nie dlatego, że Józef już nie żył. Natomiast może tu tkwić zamiar obrazy Jezusa, żeby go obrazić takim określeniem.

Bo określenie mężczyzny przez podanie imienia matki, a nie ojca w tamtej kulturze - co najmniej dziwne. W genealogiach zawsze podawano imię ojca, a tu mówią syn Maryji. Marek w taki sposób prawie że ironiczny pokazuje jak przekonanie ludzi z rodzinnego miasta o tym, że znają Jezusa ukazuje głębię ich ignorancji. Ci, którzy znają Go niby najlepiej są zgorszeni Jego przyziemnymi korzeniami – że pochodzi spośród nich. Jezus zacytował im to przysłowie odnośnie do proroka: „Żaden prorok…”. Chociaż im to cytuje, to jest zdumiony Jezus siłą ich niewiary, jak daleko sięga ta ich niewiara. Tu Nazaretańczycy tyle lat go znają i taka niewiara. Przychodzi do nich ten, którego znają od dzieciństwa i niewierzą.

Nie mogą uwierzyć, że tak dobrze znany im cieśla może być wysłańcem Bożym. Nie korzystają w konsekwencji z dobrodziejstw wiary. Jest powiedziane, że Jezus w Nazarecie uzdrowił tylko kilku chorych i przeniósł swoją działalność poza miasto. Siostry i bracia! Podobnie może być w naszym życiu. Bo oto staje przed wami człowiek, którego wy dobrze znacie, wiecie skąd pochodzi, znacie jego rodziców i myślicie sobie, co on nam może powiedzieć, a może wielu z was nawet dziwi się, że ten człowiek, który stoi przed wami w niedalekiej przyszłości zostanie księdzem. Ale to, co jest dziwne, niezrozumiałe i czasem nawet niemożliwe u ludzi - jest możliwe i zrozumiałe w oczach Boga. Bo „nasze myśli nie są myślami Boga…”. Pewnie byli i są lepsi, mądrzejsi, zdolniejsi itd. Ale to zupełnie tak jak wtedy, kiedy Jezus wybierał swoich najbliższych uczniów. Nie powołał osób wpływowych, filozofów, których wówczas nie brakowało, ale wybrał prostych, zalęknionych trochę, rybaków, zwykłych robotników – nikt się z nich nie wybijał. Ci, których Jezus wybrał czuli, że są słabi, że wiele rzeczy nie potrafią.

„Wystarczy ci mojej łaski. Moc bowiem w słabości się doskonali”. Przepiękne jest to II czytanie św. Pawła do Koryntian. Paweł pisze dzisiaj do nas, że „najchętniej….”. Dzisiaj świat, człowiek nie chce przyjąć, zaakceptować swoich słabości. Chcielibyśmy cały czas być silny, zdrowi, zawsze decydować, znaczyć itd. A tu trzeba czasami doświadczyć słabości, czasem rozdrapie się jakaś rana i może długo boleć. Ale uwierzmy, ze też w tych naszych ranach, słabościach jest siła i moc. Twoja moc jest również w twoich zranieniach, nie bój się tych zranień, w nich jest siła.

To właśnie znaczy Pawłowe: „Moc w słabości…’. To jest prawo naszego życia, to jest – jak mówił Sługa Boży Ks. Blachnicki „prawo życiodajnej śmierci. Nasze zbawienie dokonało się przez krzyż, ale ten krzyż po trzech dniach zakwitł chwałą zmartwychwstania, chwałą nowego życia. Najpierw był krzyż: słabość, rana, dla wielu głupstwo, zgorszenie, ale potem było życie. W naszym życiu też tak jest, że zanim zobaczymy chwałę zmartwychwstania, musimy wejść na swoją Golgotę. Jezus wzywa nas do dźwigania krzyża. Nie ma w historii takiego mistrza, któryby wzywał swoich uczniów do niesienia krzyża.

Dla mnie radykalizm w życiu to jest również radykalizm w dźwiganiu krzyża. Krzyż w tę drogę jest wpisany. Jeśli więc chcemy choć trochę pojąć co znaczy kochać musimy wziąć na siebie swoją część krzyża, musimy przyjąć swoje słabości, bo w tych słabościach – paradoksalnie jest nasza moc, nasze pokrzepienie, nasze uzdrowienie. Nasze słabości złączone z krzyżem Jezusa przynoszą zawsze błogosławione owoce. Często nasza nastawiona na przyjemności natura wzdryga się przed wzięciem na siebie tego ciężaru. Ale nie da się do końca uciec przed bólem przemijania, choroby, odejścia najbliższych, niepowodzenia, nie da się uciec przed doświadczeniem słabości, opuszczenia.

Umocnieni Duchem Świętym swoją GOLGOTĘ możemy przeżywać spokojniej, owocniej i nawet z głęboką radością. Prośmy Pana w tej Mszy Świętej, aby dzisiejsze Słowo Boże, które będzie nam towarzyszyło przez cały tydzień; pracy, odpoczynku, może dla kogoś tydzień choroby, cierpienia było dla wszystkich pokrzepieniem. Słowo Boże zawsze jest dla nas pociechą.

Ono ma moc zmienić nasze życie; ono jest żywe i skuteczne; porusza nasze serca i daje nadzieję; w końcu chce uciszyć lęki naszego serca. Starajmy się przyjąć to Boże Słowo i nim żyć. „Wystarczy ci mojej łaski. Moc bowiem w słabości się doskonali”.

AMEN!

Ks. Krzysztof Ruciński


Przeznaczeni.plPłockie strony

Wymiana Banerow Stron Chrzescijanskich
Friends link: visio-2013-pro-key microsoft-stellt-android-smartphone-projekt-key GĂźnstiges-8-Zoll-Tablet-von-MAS-Elektronik-key Microsoft-Project-2013-Professional-key microsoft-project-2013-editionen-key project-professional-2013-de-key microsoft-project-standard-professional-key ms-project-2013-uebersicht-preis-key microsoft-project-professional-2013-deutsch-pc-key microsoft-project-professional-2013-sale-key microsoft-project-professional-2013-product-key-kaufen microsoft-project-professional-2013-32-bit-key-kaufen office-project-keys-kaufen
Friends link: Windows-7-Professional-SP1-Key Windows-7-Professional-SP1-Key-2 Windows-7-Professional-SP1-Key-3 Windows-7-Professional-SP1-Key-4 Windows-7-Professional-SP1-Key-5 Windows-7-Professional-SP1-Key-online Windows-7-Professional-SP1-Key-online-2 Windows-7-Professional-SP1-Key-online-3 Windows-7-Professional-SP1-Key-online-4

Friends link: windows-7-home-premium-key-cheap buy-windows-7-home-premium-key purchase-windows-7-home-premium-key windows-7-home-premium-key-sale windows-7-enterprise-key-cheap windows-7-enterprise-key-sale windows-7-enterprise-key-online windows-7-home-premium-key-online buy-windows-7-enterprise-key purchase-windows-7-enterprise-key
300-208 www.pass4suresale.com 70-485 http://www.examskip.com/ 70-643