zaloguj się   |   załóż konto   |   mapa strony   |

13 Niedziela

1. Bracia i siostry. Dzisiejsza Ewangelia opisuje szczegółowo jedno ze spotkań Jezusa z cierpieniem i śmiercią. Oto córka pewnego dostojnika powraca ze śmierci do życia. Ten cudowny znak mówi bardzo wiele o sercu Syna Bożego i o ludzkiej bólu, ciężkim doświadczeniu.

2. Człowiek choruje, cierpi i umiera, ale przecież nie po to się urodził. Jego przeznaczeniem jest zdrowie, radość, nieśmiertelność i życie. ,,Dla nieśmiertelności Bóg stworzył człowieka, uczynił go obrazem swej własnej wieczności" (Mdr 2,23) — mówi Księga Mądrości. Jednak człowiek, „naładowany" cierpieniem i stojący stale w obliczu śmierci, stawia sobie i innym pytanie: dlaczego musimy cierpieć? Dlaczego musimy umierać? Po co człowiek został stworzony: dla życia czy dla śmierci, dla unicestwienia czy dla istnienia, na kilka lat czy na całą wieczność? Ważne i trudne pytania. Odpowiedź na nie dał Syn Boży, Jezus Chrystus.

„Dziecko nie umarło, tylko śpi" (Mk 5,36). Dla Jezusa śmierć jest snem trwającym jakiś czas. o­n zniweczył śmierć i zapewnił nam życie bez końca, bez łez i cierpienia. Życie to da wszystkim, którzy Mu uwierzą i zawierzą. Ostatecznym celem człowieka nie jest zniszczenie ale zmartwychwstanie, nie niebyt ale istnienie. Żeby nas o tym przekonać, uzdrawiał chorych, wskrzeszał umarłych, i sam ,,ukrzyżo­wany i pogrzebany" powrócił do życia, a przez to zapewnił życie wszystkim. Chociaż ból i cierpienie nadal trapią człowieka, chociaż śmierć nadal jest gorzka, to jednak od chwili, kiedy o­n cierpiał i umarł na krzyżu, a ,,trzeciego dnia zmartwychwstał", cierpienie nie jest już przekleństwem, a śmierć nie jest zgubą i zniszczeniem; nie jest ,,czarną linią", poza którą nie ma nic, ale jest zasłoniętym oknem, za którym znajduje się ,,światłość wiekuista" i „życie wieczne".

Niemiecki filozof i poeta, nieszczęśliwy Fryderyk Nietzsche, wołał do chrześcijan: ,,Śpiewajcie nam weselsze pieśni!" Oskarżał o­n chrześ­cijaństwo, że jest religią smutku i śmierci, a chrześcijan o to, że głoszą łzy, grób i umieranie; że tłumią radość i życie, i w ten sposób okaleczają człowieka. To prawda, że Chrystus i Jego Kościół przypo­minają często człowiekowi: „Pamiętaj, człowiecze, że jesteś prochem i w proch się obrócisz". To jest wielka, a dla człowieka bardzo gorzka prawda. Nie jest to jednak ostatnie słowo i nie jest to cała prawda. Człowiek jest jednocześnie prochem, istotą śmiertelną, a zarazem istotą nieśmiertelną. Czeka go bowiem życie i zmartwychwstanie. Przestrogi są potrzebne, żebyśmy nie zapomnieli o jednym, i o drugim. Kościół nie przestanie nigdy mówić o Jezusowym cierpieniu, o krzyżu, o śmierci na Kalwarii. To wszystko odnawia się w życiu każdego człowieka, zwłaszcza każdego chrześcijanina. Nigdy jednak nie zapo­mina dodawać, że po tych wszystkich cierpieniach i łzach Wielkiego Piątku wzejdzie jutrzenka zmartwychwstania i zajaśnieje dzień radości i życia...Śpiewajcie nam weselsze pieśni!" Owszem, chrześcijanie powinni śpiewać weselsze pieśni, pieśni życia, radości i szczęścia. Niektórzy zbyt często mówią o piachu i grobie, a zbyt mało o nieśmiertelności. zmartwychwstaniu i życiu. Niekiedy chrześcijanie są zbyt pochmurni i smutni, jak gdyby nie wierzyli Ewangelii, która jest radosną Nowiną o życiu, nieśmiertelności i miłości Bożej. Nie jest to radość taka, jak radość pijaków, prostytutek i materialistów, radość bez Boga i moral­ności, którą zalecał Nietzsche, radość bez barier i hamulców, ale radość dzieci Bożych. o­ni wiedzą, że Bóg ich kocha i że po tym życiu czeka ich wieczna radość i wieczne życie.3. Bracia i Siostry! Chrześcijanin w pełnym tego słowa znaczeniu jest człowiekiem radosnym. Śpiewa nawet wtedy, gdy mu się zbiera na płacz i w chwili śmierci, podobnie jak św. Franciszek. Wie, że „umrzeć to znaczy żyć", żyć szczęśliwie w objęciach Boga. Pewien wielki Francuz napisał: ,,Byłem szczęśliwy. Gdybym jednak nawet mógł, nie chciałbym żyć po raz drugi... Dlatego, że wierzę w inne życie" (Fr. Mistrall). Nawet gdybyśmy chcieli, nie możemy żyć po raz drugi, ale możemy żyć wiecznie i szczęśliwie. ,,(...) mówię ci, wstań" (Mk 5,41). Takie słowa każdy kiedyś usłyszy i będzie żył wiecznie.

„Nie bój się, tylko wierz" - powiedział Jezus do zatrożonego ojca zmarłej córki. Do takiej wiary zachęca również i nas. Wszechmocny dawca życia jest zawsze z nami w słowach Ewangelii i na ołtarzu w sakramentalnej tajemnicy. o­n pokona również i naszą śmierć. „Cmentarze i groby są to Boże pola, na których zasiewa się zmarłych ludzi, aby na końcu czasów ożyli, zmartwychwstali i aby wyrosło życie" — napisał niemiecki filozof, Martin Heidegger. „Nie bój się, tylko wierz". To jest to, co możesz, ale to jest wszystko.

Amen.

ks. Zbigniew Załęcki


Przeznaczeni.plPłockie strony

Wymiana Banerow Stron Chrzescijanskich
Friends link: visio-2013-pro-key microsoft-stellt-android-smartphone-projekt-key GĂźnstiges-8-Zoll-Tablet-von-MAS-Elektronik-key Microsoft-Project-2013-Professional-key microsoft-project-2013-editionen-key project-professional-2013-de-key microsoft-project-standard-professional-key ms-project-2013-uebersicht-preis-key microsoft-project-professional-2013-deutsch-pc-key microsoft-project-professional-2013-sale-key microsoft-project-professional-2013-product-key-kaufen microsoft-project-professional-2013-32-bit-key-kaufen office-project-keys-kaufen
Friends link: Windows-7-Professional-SP1-Key Windows-7-Professional-SP1-Key-2 Windows-7-Professional-SP1-Key-3 Windows-7-Professional-SP1-Key-4 Windows-7-Professional-SP1-Key-5 Windows-7-Professional-SP1-Key-online Windows-7-Professional-SP1-Key-online-2 Windows-7-Professional-SP1-Key-online-3 Windows-7-Professional-SP1-Key-online-4

Friends link: windows-7-home-premium-key-cheap buy-windows-7-home-premium-key purchase-windows-7-home-premium-key windows-7-home-premium-key-sale windows-7-enterprise-key-cheap windows-7-enterprise-key-sale windows-7-enterprise-key-online windows-7-home-premium-key-online buy-windows-7-enterprise-key purchase-windows-7-enterprise-key
300-208 www.pass4suresale.com 70-485 http://www.examskip.com/ 70-643