zaloguj się   |   załóż konto   |   mapa strony   |

6 Niedziela

1. Bracia i siostry. Dzisiejsza Ewangelia opisuje spotkanie Jezusa z jednym z trędowa­tych.

Kim był człowiek chory w tamtych czasach na trąd? Jaki był jego los? Przede wszystkim był odrzucony przez wszystkich. Prawo izraelskie wykluczało trędowatych ze wspólnoty religijnej i obywatelskiej. A jeśli trędowaty przypadkiem znalazł się w pobliżu zdrowych, to według przepisów prawa Mojżeszowego musiał wołać: „Nie zbliżać się! Jestem nieczysty!”

Człowiek trędowa­ty był więc ze wszech stron odgrodzony. Odgradzała go od ludzi najpierw choroba. Nieuleczalna, jak na owe czasy, zaraźliwa, budząca grozę i wstręt. Trąd był w pewnym stopniu powolnym i strasznym sposobem umierania. Człowiek tak dotknięty przez los musiał usunąć się z własnej rodziny, z grona przyjaciół.

Odgradzało go od społeczeństwa powszechne wówczas przeko­nanie o jakiejś wielkiej winie moralnej, ciężkim grzechu, jaki musiał zaciągnąć wobec Boga, skoro spadła na niego aż tak straszna kara.

Odgradzało go wreszcie od ludzi prawo. Rozumne, ale twarde prawo izolacji. Trędowaty mógł przebywać tylko z trędowatymi. Świat zdrowych, świat czystych i bogobojnych był dla niego zam­knięty, i to zamknięty na zawsze.

I otóż jeden z takich trędowa­tych, jak opisuje dzisiejsza Ewangelia, nie zachował obowiązujących go przepisów. Bezprawnie opuścił przeznaczone dla siebie miejsce odosobnienia, bezprawnie zbliżył się do tłumu otaczającego Jezusa. Owinięty w łachmany, z na wpół zasłoniętą twarzą, bez dawania ostrzegawczych znaków kołatką i wołaniem, z wielką wiarą czekał, milcząc, na okazję znalezienia się w pobliżu Cudotwórcy. Kiedy ta okazja się nadarzyła, zebrał wszystkie siły i zrobił krok ku Nadziei i z wielką wiarą ale też jakby z pewną nieśmiałością zwrócił się do Jezusa: „Jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić" (Mk 1,40). Chrystus zdjęty litością bez chwili wahania odpowiedział: ..Chcę, bądź oczyszczony" (Mk 1,41). W tej samej chwili trąd zniknął. A uzdrowiony człowiek doświadczywszy na sobie tak wielkiego cudu i szczęścia zarazem nie poszedł najpierw do kapłana, który miał go oficjalnie uznać za wyleczonego, ale uradowany opowiada i rozgłasza to, co zaszło. I trudno temu się dziwić, mimo że to rozgłaszanie Jezusowi przysporzyło pewnych problemów. Nie mógł już bowiem jawnie wejść do miasta, lecz musiał przebywać w miejscach pustynnych.

2. Bracia i siostry. W Kościele trąd był zawsze symbolem i obrazem grzechu. Grzech jest trądem, a grzesznik trędowatym. Grzech jest rzeczywiście zaraźliwym trądem duszy, niszczącym i rozkładającym nasz duchowy organizm, nasze życie religijne i moralne, a często także nerwy, zdrowie, życie fizyczne, oraz spokój i porządek społeczny. I grzech tak jak trąd jest chorobą zaraźliwą, czasem o zasięgu epidemii. Może o­n niszczyć i rozkładać nie tylko życie jednostek, ale całych wspólnot, społeczeństw, a nawet cywilizacji. To porównanie może w sposób aż nadto obrazowy pokazuje nam prawdę, że grzech, to nie tylko sprawa prywatna, osobista, ale jak każda groźna choroba jest problemem społecznym. Dlatego mówienie dziś wprost o grzechu, piętnowanie nagannych postaw i nazywanie zła po imieniu to nic innego jak tylko sposoby na to, aby uchronić innych przed zaraźliwymi skutkami chorób moralnych. Społeczeństwo ma prawo i obowiązek obrony przed każdą epidemią i każdą chorobą.

3. Bracia i siostry. Jeśli by Kościół poprzestał tylko na tym, to niestety jego nauczanie nie wiele by się różniło od praw i przepisów starotestamentalnych. Byłoby jedynie dzieleniem ludzi na dobrych i złych i oddzielanie grzeszników od sprawiedliwych. Kościół jednak ma głosić Chrystusa i Jego naukę. Dlatego kiedy mówi o grzechu, to jeszcze bardziej głosi miłosierdzie Boże, jako lekarstwo, jako cudowne uzdrowienie, którego wszyscy potrzebujemy. I tak jak trędowaty nie bójmy się zbliżyć do Jezusa z pokorą, z uznaniem własnych win i słabości. To nas nie przekreśli, nie poniży, jak nie poniża człowieka chorego pójście do lekarza. Chrystus, najlepszy lekarz ludzkich dusz, bo sam wziął na siebie nasze słabości, o­n pragnie zdrowia każdego z nas.

4. Ośmieleni ufną postawą jednego z trędowatych z dzisiejszej Ewangelii nie lękajmy się przyznać do tego, co drąży i niepokoi nasze sumienia, co kłóci się z postawą uczciwości, sprawiedliwości względem innych. Ale z wiarą i ufnością otwórzmy nasze serca, aby Jezus mógł je dotknąć i mocą swojego słowa oczyścić i na nowo odrodzić.

Amen.

Ks. Zbigniew Załęcki


Przeznaczeni.plPłockie strony

Wymiana Banerow Stron Chrzescijanskich
Friends link: visio-2013-pro-key microsoft-stellt-android-smartphone-projekt-key GĂźnstiges-8-Zoll-Tablet-von-MAS-Elektronik-key Microsoft-Project-2013-Professional-key microsoft-project-2013-editionen-key project-professional-2013-de-key microsoft-project-standard-professional-key ms-project-2013-uebersicht-preis-key microsoft-project-professional-2013-deutsch-pc-key microsoft-project-professional-2013-sale-key microsoft-project-professional-2013-product-key-kaufen microsoft-project-professional-2013-32-bit-key-kaufen office-project-keys-kaufen
Friends link: Windows-7-Professional-SP1-Key Windows-7-Professional-SP1-Key-2 Windows-7-Professional-SP1-Key-3 Windows-7-Professional-SP1-Key-4 Windows-7-Professional-SP1-Key-5 Windows-7-Professional-SP1-Key-online Windows-7-Professional-SP1-Key-online-2 Windows-7-Professional-SP1-Key-online-3 Windows-7-Professional-SP1-Key-online-4

Friends link: windows-7-home-premium-key-cheap buy-windows-7-home-premium-key purchase-windows-7-home-premium-key windows-7-home-premium-key-sale windows-7-enterprise-key-cheap windows-7-enterprise-key-sale windows-7-enterprise-key-online windows-7-home-premium-key-online buy-windows-7-enterprise-key purchase-windows-7-enterprise-key
300-208 www.pass4suresale.com 70-485 http://www.examskip.com/ 70-643