zaloguj się   |   załóż konto   |   mapa strony   |

8 Niedziela

Drodzy Siostry i Bracia.

Bieżący rok liturgiczny upływa w duszpasterstwie pod hasłem; „Umiłować Chrystusa”. Słowa tego zawołania wydają się bardzo dobrze odnosić do dzisiejszych mszalnych czytań.

Oto widzimy Bożego posłańca Ozeasza, który z woli Stwórcy poślubia kobietę nierządną (Oz 1, 3). Małżonka proroka jest symbolem całego Narodu Wybranego, który, jak słyszeliśmy przed tygodniem, „znudził się Bogiem”. Narodu, który zamiast być wdzięczny Najwyższemu za; wybawienie z niewoli faraona, okazywaną pomoc w czasie wędrówki przez pustynię, ochronę przed wrogami oraz inne doraźne i długotrwałe łaski żył tak, jakby Boga nie było. Wszyscy, choć pobieżnie, znamy historię Izraelitów. Wiemy o ich uciemiężeniu i niedoli. Znamy tragiczne i krwawe okresy braku państwowości; Egipt, Asyria, Babilon, Rzym. Nie możemy zapominać, że każda z tych niewoli była karą Niebios za odstępstwa od wiary. Tu tkwi właśnie tajemnica związku Żydów z Bogiem. Związku, którego właśnie obrazem miało być symboliczne małżeństwo Gomer i Ozeasza. Nieszczęśni Hebrajczycy zachowywali się wobec Stwórcy tak, jak żona zdradzająca męża. Niestali, fałszywi, łasi na szybki zarobek. Lecz kosztem czego? Kosztem utraty godności, prawości i zasad moralnych. Wobec tak jawnego odwrócenia się przez Izraelitów plecami do majestatu Stwórcy, Bóg wielokrotnie zsyła na swe wyrodne dzieci barbarzyńskie tyranie pogańskich władców. Lecz Ten, który powołał do istnienia świat na szczęście różni się od nas. Nie chowa długo w swym miłosiernym sercu urazów. Jest sprawiedliwi, więc karze. Ale kocha; gdy widzi żal i postanowienie poprawy – wybacza.

Gdy przyszedł Chrystus ze swoją nauką pojawił się nowy Naród Wybrany. Już nie członkowie jednej nacji. Nie mieszkańcy jednego kraju. Tym nowym narodem stali się wszyscy chrześcijanie. Uczniowie Mistrza z Nazaretu ponieśli Ewangelię na cały świat. Wszędzie, prawie pod każdą szerokością i długością geograficzną wzywa się imienia Trójcy Przenajświętszej; Boga Ojca, Boga Syna i Boga Ducha Świętego. Lecz i przed nami stoją ogromne niebezpieczeństwa. Także te same, które przyczyniły się do upadku Hebrajczyków. Żydzi porzucali kult Jedynego Pana Świata dla pogańskich bóstw. A czy my jesteśmy lepsi? Ile ochrzczonych głów kręci się na szyjach ozdobionych łańcuszkami z; egipskimi krzyżami płodności, „udjatami” – płaczącymi oczami szatana, swastykami przemocy, pentagramami zła, buddyjskimi symbolami przenikania przeciwieństw czy dłońmi hiromancji? Ilu tzw. wierzących jest gotowych oddać (najlepiej papierkowe) zwielokrotnienie złotówki cygance, która „prawdę ci powie” jeśli dasz się oskubać naiwniaku z ostatniego grosza? Ile procent wyznawców Chrystusa odwiedza wróżów i wróżki, którzy obiecują odgadnąć twą przyszłość z kart tarota. Dlaczego dajemy się omamiać Kaszpirowskim i Harisom. Mocą Bożą uzdrawiają? Jeśli nie, to czyją? Jak wytłumaczyć ludzi siadających do stolika ze świeczką i talerzykiem, który ma wskazać informacje od duchów? Skąd wzięło się 2/5 katolików w Polsce, które wierzą w reinkarnację i nie widzą w tym żadnej sprzeczności z chrześcijaństwem. A to przecież zmartwychwstanie jest podstawą naszej wiary! Jeszcze trochę i zamiast chodzić do apteki, zrobi się moda na odwiedzanie starych rzepich w celu nabycia; skrzeku żaby na ból gardła, śliny nietoperza na odciski i wywaru z karaluchów na niestrawność! Tak. My też potrafimy być jak te ozeaszowe żony. Zdradzać kochającego Boga z gusłami przesądów.

Lecz nawet wypełniając wymagania wiary też możemy popaść w błąd. Święty Paweł Apostoł ostrzega nas dzisiaj; „(…)możność nasza jest z Boga. o­n też sprawił, żeśmy mogli stać się sługami Nowego Przymierza, przymierza nie litery, lecz Ducha; litera bowiem zabija (…)”. Litera prawa i jego przepisy. Można, służąc Najwyższemu, zapatrzeć się w przykazania, normy i zasady. Można, służąc Najwyższemu, zapomnieć o duchu wiary. Można co dzień odmawiać wszystkie możliwe koronki i litanie, a serce swoje uczynić zamkniętym na Boga ukrytego w drugim człowieku. Ale można także – odwrotnie – poświęcić się tak pomocy potrzebującym, że nawet godzinę na niedzielną Mszę Świętą będzie trudno wygospodarować. „Cesarzowi, co cesarskie”, owszem. Lecz „Bogu, co należy do Boga” Siostro i Bracie przez Niego umiłowany.

Przeżywamy dziś ostatnią niedzielę przed Wielkim Postem. W Ewangelii sam Pan Jezus zwalnia swoich uczniów z obowiązku postu i nas wszystkich wzywa do radości. Powodem do szczęścia w ucztowaniu jest fakt, że Oblubieniec do którego należymy – Jezus Chrystus – jest z nami. Oto Zbawiciel w tej Mszy Świętej zastawia dla nas stół, podając na nim Chleb swego Ciała i Kielich własnej Krwi na odpuszczenie grzechów. Przychodzi jednak nieraz czas, kiedy oddalamy się od naszego Mistrza i Nauczyciela, i wtedy trzeba pościć. Taki czas zacznie się właśnie w Środę Popielcową. W okresie 40-stu dni, które po niej nastąpią mamy przypomnieć swoje grzechy i dokładnie zmierzyć dystans, dzielący nas od Chrystusa. I wtedy trzeba wejść na drogę pokuty, by zmniejszyć tę odległość między nami a naszym Bratem – Jezusem, który ukochał nas tak bezgranicznie, że nie wahał się oddać życia na krzyżu, byśmy mogli osiągnąć zbawienie.

„Nikt nie przyszywa łaty z surowego sukna do starego ubrania. Nikt też młodego wina nie wlewa do starych bukłaków”. Nie przyszywajmy nowych łat grzechu do dawno już nabytego materiału naszej wiary. Nie wlewajmy kwasu nowych złości do starych naczyń naszego chrześcijaństwa. Materiał może się nadwerężyć, a naczynia mogą zostać przeżarte. Amen.

Biedna Gomer. A mogła być taka wporzo dziewczyna. :(

Kazanie do wygłoszenia 3.III.2003 r. przez Seba w Małej Wsi

Ks. Sebastian Pakulski


Przeznaczeni.plPłockie strony

Wymiana Banerow Stron Chrzescijanskich
Friends link: visio-2013-pro-key microsoft-stellt-android-smartphone-projekt-key GĂźnstiges-8-Zoll-Tablet-von-MAS-Elektronik-key Microsoft-Project-2013-Professional-key microsoft-project-2013-editionen-key project-professional-2013-de-key microsoft-project-standard-professional-key ms-project-2013-uebersicht-preis-key microsoft-project-professional-2013-deutsch-pc-key microsoft-project-professional-2013-sale-key microsoft-project-professional-2013-product-key-kaufen microsoft-project-professional-2013-32-bit-key-kaufen office-project-keys-kaufen
Friends link: Windows-7-Professional-SP1-Key Windows-7-Professional-SP1-Key-2 Windows-7-Professional-SP1-Key-3 Windows-7-Professional-SP1-Key-4 Windows-7-Professional-SP1-Key-5 Windows-7-Professional-SP1-Key-online Windows-7-Professional-SP1-Key-online-2 Windows-7-Professional-SP1-Key-online-3 Windows-7-Professional-SP1-Key-online-4

Friends link: windows-7-home-premium-key-cheap buy-windows-7-home-premium-key purchase-windows-7-home-premium-key windows-7-home-premium-key-sale windows-7-enterprise-key-cheap windows-7-enterprise-key-sale windows-7-enterprise-key-online windows-7-home-premium-key-online buy-windows-7-enterprise-key purchase-windows-7-enterprise-key
300-208 www.pass4suresale.com 70-485 http://www.examskip.com/ 70-643