zaloguj się   |   załóż konto   |   mapa strony   |

7 Niedziela

Pewien młody ksiądz miał pierwszy raz wystąpić w roli kapelana więziennego i wygłosić kazanie. Duchowny wiedział, że tu nie miejsce na pobożne i słodkie słowa. Więc z bijącym sercem wstępował na ambonę, prosząc Boga o pomoc. Niestety jakoś nie zauważył stopnia, potknął się i upadł. Jak to w więzieniu bywa, cała sala jednogłośnie wybuchnęła śmiechem.

Wówczas ksiądz – trochę zmieszany, trochę bardziej przytomny – podszedł do pulpitu i powiedział z przekonaniem: Moi drodzy, właśnie dlatego przyszedłem do was, aby wam to pokazać i powiedzieć, że człowiek może upaść i znowu powstać. Dzięki tym obrazowym słowom kilku więźniów nawróciło się, wyspowiadało się i postanowiło zmienić swoje życie.

Ta historia dobrze wprowadza nas w temat dzisiejszych czytań. Słowo Boże kładzie bowiem szczególny nacisk na temat grzechu i przebaczenia. Pierwsze czytanie pokazuje jak bardzo grzech człowieka rani i dotyka Boga. „Lecz ty Jakubie, nie wzywałeś mnie, bo się mną znudziłeś Izraelu. Raczej mi przykrość zadałeś twoimi grzechami, występkami twoimi mnie zamęczasz”.

Jak często nie zdajemy sobie sprawy, że nasze powierzchowne traktowanie Boga, nasza obojętność w sprawach wiary, zaniedbywanie dobra, letniość bardzo Go rani. W objawieniach do błogosławionej siostry Faustyny Jezus mówił tak: „Czekam na dusze, a one są dla mnie obojętne. Kocham je tak czule i szczerze, a one mi nie dowierzają. Chcę je obsypać łaskami – one przyjąć ich nie chcą. Obchodzą się ze mną, jak z czymś martwym, a przecież mam serce pełne miłości i miłosierdzia. Abyś poznała Faustyno, choć trochę mój ból, wyobraź sobie najczulszą matkę, która bardzo kocha swe dzieci, jednak te dzieci gardzą miłością matki. Rozważ jej ból, nikt jej nie pocieszy. To słaby obraz i podobieństwo miłości mojej”. Tak skarży się zranione grzechem serce Jezusa.

Bóg jednak potrafi uczynić to, co ludziom przychodzi tak ciężko: przebacza i zapomina nasze przewinienia. „Ja przekreślam twoje przestępstwa i nie wspominam twych grzechów”. Jak w małżeństwie, kontaktach międzyludzkich możemy wytykać sobie stare grzechy, wciąż je rozdrapywać tak przebaczenie Boga jest przebaczeniem radykalnym, całkowitym, nie pozostawiającym żadnych pozostałości. Przebaczenie Boże przywraca wszystkie utracone dary i możliwości. Można powiedzieć, że przebaczenie bardziej niż stworzenie ukazuje wszechmoc Boga. Przebaczenie stwarza bowiem na nowo zniekształcone grzechem nasze życie.

Ewangelia i postać paralityka pokazuje także, że nasz grzech może mieć wpływ na nasze zdrowie fizyczne. I jest tak istotnie. Wiele naszych chorób bierze się z braku przebaczenia, konfliktów, źle ułożonych relacji międzyludzkich, nałogów. Sami możemy dobrze zauważyć, że popełniony grzech zabija naszą radość, wewnętrzny pokój i zadowolenie.

Bóg jednak zawsze czeka z przebaczeniem. Zawsze daję szansę. Jeszcze raz posłużę się „Dzienniczkiem s. Faustyny”. „Powiedz duszom, gdzie mają szukać pociech, to jest w trybunale miłosierdzia; tam są największe cuda, które się nieustannie powtarzają. Aby zyskać ten cud, nie trzeba odprawiać dalekiej pielgrzymki ani też składać zewnętrznych obrzędów. Wystarczy przystąpić do stóp zastępcy mojego z wiarą i powiedzieć mu nędzę swoją, a cud miłosierdzia Bożego okaże się w pełni. Choćby po ludzku wszystko było już stracone – nie tak jest po Bożemu, cud miłosierdzia stwarza duszę w całej pełni. O biedni, którzy nie korzystają z tego cudu miłosierdzia Bożego”.

Bóg pragnie nas leczyć duchowo i fizycznie w sakramencie pokuty, który zaliczany jest do sakramentów uzdrowienia. Trzeba z tego daru uzdrowienia korzystać.

Oprócz tego, abyśmy doświadczyli dobrych owoców spowiedzi trzeba z niej korzystać dobrze i umiejętnie. Najczęstszymi przyczynami złej spowiedzi, która niewiele wnosi do naszego życia jest: zbyt długa przerwa między spowiedziami. Powinno spowiadać się zawsze gdy popełniliśmy grzech ciężki, czyli po złamaniu któregoś z przykazań, w ważnej rzeczy, zupełnie świadomie i całkowicie dobrowolnie. Dobrze byłoby spowiadać się raz w miesiącu, raz na dwa miesiące mając nawet same grzechy lekkie. Jest to ważne ponieważ grzechy powszednie osiadają na nas jak kurz i mogą skutecznie po dłuższym czasie zadusić nasze życie duchowe.

Inną przyczyną złej spowiedzi może być słaby, powierzchowny rachunek sumienia. Czasami zdarza się, że tego rachunku nie było wcale. Ponieważ jest to długi temat, w tym miejscu zachęciłbym do korzystania z różnych rachunków sumienia odpowiednich do wieku i stanu zamieszczanych w książeczkach do nabożeństwa.

Brak owoców spowiedzi wynika także z lekceważenia okazji do grzechu i pobłażliwości w powtarzaniu niektórych, a także z zaniedbywania naprawienia wyrządzonej szkody czy wynagrodzenia krzywdy.

Często na spowiedzi boimy się, czy fałszywie wstydzimy pokazać swoje grzechy, ukrywamy coś, mówimy nie jasno, czy staramy pokazać w lepszym świetle. Ale czy lekarz, któremu pacjent nie mówi wszystkiego, albo mówi to co mało ważne może skutecznie pomóc. Pacjent taką postawą szkodzi samemu sobie. I nie wie jak dużo straci.

Czego uczy nas jeszcze dzisiejsze Słowo Boże. Ogromna pomocą, aby człowiek powstał ze swoich upadków, chorób, ciężarów, aby zbliżył się do Boga jest drugi człowiek, grupa ludzi, środowisko w którym żyje. Wokół paralityka, który sam nie mógł zbliżyć się do Chrystusa, znaleźli się dobrzy, uczynni, życzliwi ludzie. Dzięki ich wierze i postawie on mógł zostać uzdrowiony. Żyjąc w tłumie nie możemy myśleć wyłącznie o sobie, musimy dostrzegać siebie nawzajem, potrzeby i braki człowieka obok, musimy wzajemnie wspierać i pomagać sobie. Inaczej zginiemy w tym tłumie.

Ks. Adam Brzeziński


Przeznaczeni.plPłockie strony

Wymiana Banerow Stron Chrzescijanskich
Friends link: visio-2013-pro-key microsoft-stellt-android-smartphone-projekt-key GĂźnstiges-8-Zoll-Tablet-von-MAS-Elektronik-key Microsoft-Project-2013-Professional-key microsoft-project-2013-editionen-key project-professional-2013-de-key microsoft-project-standard-professional-key ms-project-2013-uebersicht-preis-key microsoft-project-professional-2013-deutsch-pc-key microsoft-project-professional-2013-sale-key microsoft-project-professional-2013-product-key-kaufen microsoft-project-professional-2013-32-bit-key-kaufen office-project-keys-kaufen
Friends link: Windows-7-Professional-SP1-Key Windows-7-Professional-SP1-Key-2 Windows-7-Professional-SP1-Key-3 Windows-7-Professional-SP1-Key-4 Windows-7-Professional-SP1-Key-5 Windows-7-Professional-SP1-Key-online Windows-7-Professional-SP1-Key-online-2 Windows-7-Professional-SP1-Key-online-3 Windows-7-Professional-SP1-Key-online-4

Friends link: windows-7-home-premium-key-cheap buy-windows-7-home-premium-key purchase-windows-7-home-premium-key windows-7-home-premium-key-sale windows-7-enterprise-key-cheap windows-7-enterprise-key-sale windows-7-enterprise-key-online windows-7-home-premium-key-online buy-windows-7-enterprise-key purchase-windows-7-enterprise-key
300-208 www.pass4suresale.com 70-485 http://www.examskip.com/ 70-643