zaloguj się   |   załóż konto   |   mapa strony   |

5 Niedziela

1 Bracia i siostry. Choroba, cierpienie, udręki duchowe, psychiczne męczarnie – oto nieodłączne elementy życia ludzkiego. Któż ich nie doświadczył? W większym lub mniejszym stopniu każdy człowiek staje się uczestnikiem cierpień.
Ze szczególną mocą doświadczył tego biblijny Hiob. Niegdyś bogaty, szczęśliwy, naraz pozbawiony wszystkiego, całego dobytku, w żałobie po utracie swych dzieci, pokryty wrzodami trądu. I cóż w takiej chwili ma robić? Skarżyć się na swój los, a może przeklinać dzień swoich narodzin i mieć tylko żal do Boga. Nawet żona i przyjaciele nie potrafią mu pomóc. o­n jednak doświadczając goryczy swego losu, gdzie „noc wiecznością się staje i boleść nim targa do zmroku”, w pokorze chyli swe czoło przed tajemnicą cierpienia. I wypowiada te słynne słowa: „Nagi wyszedłem z łona swej matki, nagi powrócę. Bóg dał, Bóg wziął. Niech imię Pana będzie błogosławione”

Pierwszy Testament, zwany starym nie potrafił do końca zrozumieć sensu cierpienia. Dlaczego człowiek cierpi i co dobregomoże z niego wyniknąć. Doświadczenie sprawiedli-wego Hioba wykroczyło poza rozumienie cierpienia jako kary za grzechy. Dopiero Nowy Testament, a konkretnie Chrystus, przynosi nowe spojrzenie na ten trudny bolesny problem.

Gdy w wielkich cierpieniach umierała św. Teresa od Dzieciątka Jezus,(nie otrzymała ani jednego zastrzyku morfiny) na łożu śmierci wyznała: „Nigdy nie przypuszczałam, że można tyle cierpieć. Nie mogę tego wytłumaczyć inaczej jak tylko moim gorącym pragnieniem zbawiania dusz”. Oto już Hiob Nowego Testamentu, który patrząc na krzyż Zbawiciela dostrzega w cierpieniu poza bólem coś więcej. Ale tylko z głębokiej wiary i wielkiej miłości do Jezusa mogą wypłynąć takie słowa nadziei i ofiarowanie cierpienia za innych.

W tych oto dniach Kościół pochyla się nad tajemnicą cierpienia. 11 lutego obchodzony jest bowiem XI Światowy Dzień Chorego. Na ten dzień Ojciec św. skierował orędzie, którego tematem jest miłość Ojca. Kościół ma tę miłość Ojca ukazywać w sposób szczególny, kiedy zajmuje się człowiekiem chorym i cierpiącym, opuszczonym, starszym, biednym. Stąd właśnie Ojciec Święty, pisząc o cierpieniu i śmierci, które są dla nas zawsze tajemnicą, zwraca uwagę, że musimy jako ludzie Kościoła, dać szczególną na nie odpowiedź. Takiej odpowiedzi udzielają nam ludzie święci, męczennicy. Wpatrując się w Krzyż Chrystusa, naszego Zbawiciela, odczytują zbawczy sens swoich cierpień.

Dziś Jezus Chrystus także pochyla się nad człowiekiem chorym. Oto słyszeliśmy z dzisiejszej Ewangelii, o uzdrowieniu teściowej Szymona,oraz uzdrowieniach wielu chorych i opętanych z całego miasta. Ale wiemy dobrze, że te uzdrowienia miały szczególny sens. Oprócz tego bardzo ludzkiego aktu współczucia i pomocy, miały ukazać potrzebę uzdrowienia duchowego człowieka. Nieporównywalna jest z chorobą cielesną choroba duszy, ludzkiego sumienia łącznie z opętaniem. Takich też uzdrawiał Jezus. Iluż dzisiaj jest ludzi opętanych, tych, którzy nie wiedzą, co dobro, co zło, bądź tej różnicy nie chcą dostrzegać. Żyjąc z dnia na dzień nie licząc się z zasadami moralnymi, walkowerem oddają swoją duszę złemu duchowi, który czyni straszne spustoszenie w ich życiu.

Dlatego dla Jezusa wydobycie człowieka z tej duchowej choroby, wyzwolenie z niewoli zła, grzechu i szatana, staje się priorytetem Jego publicznej działalności. Mówił do uczniów: „Pójdźmy gdzie indziej, do sąsiednich miejscowości, abym i tam mógł nauczać, bo na to wyszedłem”. I chodził po całej Galilei, nauczając w ich synagogach i wyrzucając złe duchy.

Głoszenie Ewangelii stało się też priorytetem dla św. Pawła. „Biada mi, gdybym nie głosił Ewangelii”- oznajmia dobitnie w liście do Koryntian. „Świadom jestem ciążącego na mnie obowiązku” – stwierdza Apostoł Narodów. Dlatego w swej gorliwości „Stał się wszystkim dla wszystkich, żeby w ogóle ocalić przynajmniej niektórych.”.

Zarówno Jezus jak i św. Paweł pokazują nam, ludziom Kościoła, świadomym chrześcijanom pierwszorzędne zadanie. Głosić Ewangelię w mocy Ducha, głosić Jezusa, głosić zbawienie. Tu nie chodzi o jakąś ideologię, o jakąś naukę, filozofię życia. Tu chodzi o rzecz najważniejszą – nasze zbawienie. Niech w nas obudzi się na nowo to wielkie i zaszczytne pragnienie. Głosić Chrystusa. Głosić Ewangelię. Słowem i życiem. Ale głosić. 

Ks. Zbigniew Załęcki


Przeznaczeni.plPłockie strony

Wymiana Banerow Stron Chrzescijanskich
Friends link: visio-2013-pro-key microsoft-stellt-android-smartphone-projekt-key GĂźnstiges-8-Zoll-Tablet-von-MAS-Elektronik-key Microsoft-Project-2013-Professional-key microsoft-project-2013-editionen-key project-professional-2013-de-key microsoft-project-standard-professional-key ms-project-2013-uebersicht-preis-key microsoft-project-professional-2013-deutsch-pc-key microsoft-project-professional-2013-sale-key microsoft-project-professional-2013-product-key-kaufen microsoft-project-professional-2013-32-bit-key-kaufen office-project-keys-kaufen
Friends link: Windows-7-Professional-SP1-Key Windows-7-Professional-SP1-Key-2 Windows-7-Professional-SP1-Key-3 Windows-7-Professional-SP1-Key-4 Windows-7-Professional-SP1-Key-5 Windows-7-Professional-SP1-Key-online Windows-7-Professional-SP1-Key-online-2 Windows-7-Professional-SP1-Key-online-3 Windows-7-Professional-SP1-Key-online-4

Friends link: windows-7-home-premium-key-cheap buy-windows-7-home-premium-key purchase-windows-7-home-premium-key windows-7-home-premium-key-sale windows-7-enterprise-key-cheap windows-7-enterprise-key-sale windows-7-enterprise-key-online windows-7-home-premium-key-online buy-windows-7-enterprise-key purchase-windows-7-enterprise-key
300-208 www.pass4suresale.com 70-485 http://www.examskip.com/ 70-643