zaloguj się   |   załóż konto   |   mapa strony   |

5 Niedziela

1. Dzisiejsze czytania liturgiczne dotykają problemu cierpienia w życiu człowieka. Problemu, z którym każdy z nas musi się stykać. Przecież nikt z nas nie jest wolny od jakiegoś rodzaju cierpienia w swoim życiu. Niektórzy nawet bardzo łatwo się poddają i załamują.

2. O takim właśnie ludzkim cierpieniu mówi nam Księga Hioba. Hiob doświadczył choroby, doświadczył straty swoich najbliższych i odrzucenia przez przyjaciół.

3. Ludzie cierpiący byli zawsze, także w czasach Jezusa. Dzisiejsza Ewangelia opisuje nam sytuację, kiedy do Jezusa przyprowadzają wielu ludzi chorych i Chrystus ich uzdrawia.

4. Mieszkańcy Kafarnaum nie dostrzegali w Chrystusie ani "Umiłowanego Syna Bożego", ani "Świętego Bożego", lecz genialnego lekarza. Przynosili zatem do Niego wszystkich chorych, a On ich uzdrawiał. Jezus miał władzę nad wszelką niemocą i żadna choroba nigdy nie była ani nie jest dla Niego problemem.

5. Uzdrawiał, ale nie chciał, by ludzie potraktowali Go wyłącznie jako lekarza, tylko jako jakiegoś nadzwyczajnego cudotwórcę. . A właśnie tego Jezus najbardziej unikał i przed tym się bronił, o czym świadczy chociażby dzisiejszy fragment Ewangelii.

6. Uzdrowił wszystkich chorych, których wówczas przyniesiono, a „nad ranem, gdy jeszcze było ciemno, wstał, wyszedł i udał się na miejsce pustynne i tam się modlił”. Zawsze tak postępował, nigdy nie pragnął taniej sensacji.

7. Można powiedzieć, że w pewnym sensie Jezus jest wrogiem cudów. Tych, przynoszących sensację, rozgłos, będących znakomitym widowiskiem i rozrywką. To prawda, że uzdrawiał i czynił cuda, ale jednocześnie nie chciał (bardzo nie chciał !), aby ludzie uważali Go za cudotwórcę. On przecież nie przyszedł na świat, aby dokonywać znaków, ale aby zbawić człowieka, każdego człowieka.

8. Chrystus nie uzdrowił wszystkich chorych w swoich czasach. Zauważmy też, że On był tym, który dobrowolnie przyjął na siebie cierpienie. Gdyby nie Jego cierpienie, gdyby nie Jego śmierć na krzyżu nie byłoby naszego zbawienia.

9. Możemy pytać, dlaczego Bóg wybrał drogę cierpienia. Może dlatego, by pokazać nam, że cierpienie może mieć sens. Cierpienie przeżywane z wiarą.

10. Zdrowie ciała jest ważnym elementem szczęścia doczesnego, ale wcale nie najważniejszym. Jest wielu ludzi zdrowych o pięknym ciele, a zarazem rozpaczliwie nieszczęśliwych. I odwrotnie są ludzie kalecy, cierpiący a równocześnie autentycznie szczęśliwi. Nie można zatem szczęścia budować na zdrowiu, bo ono nie jest jego fundamentem.

11. Ojciec Św. tak mówił do chorych: „Człowiek został powołany do radości i szczęśliwego życia, codziennie jednak doświadcza różnorakich form cierpienia, zaś choroba jest jego najczęstszą i najpowszechniejszą postacią. W obliczu cierpienia nasuwają się pytania: Dlaczego cierpimy? Po co cierpimy? Czy ludzkie cierpienie ma sens? Czy cierpienie fizyczne albo moralne może być doświadczeniem pozytywnym? Z pewnością każdy z nas niejednokrotnie postawił sobie te pytania. Chrystus (...) mówi wtedy do nas: „Pójdź za Mną”! Pójdź! Weź udział swoim cierpieniem w tym zbawieniu świata, które dokonuje się przez moje cierpienie! Przez mój Krzyż» (n. 26). Dlatego gdy stajemy jako chrześcijanie w obliczu tajemnicy cierpienia, możemy powiedzieć zdecydowanie: «niech się dzieje wola Twoja, Boże» i powtórzyć za Jezusem: «Ojcze mój, jeśli to możliwe, niech Mnie ominie ten kielich! Wszakże nie jak Ja chcę, ale jak Ty» (Mt 26, 39)”.

12. Tyle Ojciec Święty. On pokazuje nam, że cierpienie może mieć sens, że ono może człowieka oczyścić, że może Go uszlachetnić.

13. Dzisiejsza Ewangelia pokazuje nam, że są sprawy ważniejsze, niż zdrowie i choroba ciała. Ważniejszą sprawą jest zbawienie ludzkiej duszy. Chrystus przez:

· swoje odsunięcie się na ubocze,

· przez to, ż nie ograniczył się tylko do uzdrawiania chorych,

· przez to, że przede wszystkim głosił Ewangelię,

pokazuje nam, że ważniejsza jest dusza człowieka. Jezus Chrystus był i jest przede wszystkim lekarzem ludzkiej duszy.

14. W psalmie responsoryjnym śpiewaliśmy taki refren: „Panie Ty leczysz złamanych na duchu”. Nie zapominajmy, że oprócz cielesnych chorób są także choroby ducha. Nie zawsze są widoczne, ale na pewno są o wiele ważniejsze, niż te cielesne. Jedną z takich chorób jest grzech. On rani naszą duszę jeszcze gorzej, niż jakaś straszna choroba.


Przeznaczeni.plPłockie strony

Wymiana Banerow Stron Chrzescijanskich
Friends link: visio-2013-pro-key microsoft-stellt-android-smartphone-projekt-key GĂźnstiges-8-Zoll-Tablet-von-MAS-Elektronik-key Microsoft-Project-2013-Professional-key microsoft-project-2013-editionen-key project-professional-2013-de-key microsoft-project-standard-professional-key ms-project-2013-uebersicht-preis-key microsoft-project-professional-2013-deutsch-pc-key microsoft-project-professional-2013-sale-key microsoft-project-professional-2013-product-key-kaufen microsoft-project-professional-2013-32-bit-key-kaufen office-project-keys-kaufen
Friends link: Windows-7-Professional-SP1-Key Windows-7-Professional-SP1-Key-2 Windows-7-Professional-SP1-Key-3 Windows-7-Professional-SP1-Key-4 Windows-7-Professional-SP1-Key-5 Windows-7-Professional-SP1-Key-online Windows-7-Professional-SP1-Key-online-2 Windows-7-Professional-SP1-Key-online-3 Windows-7-Professional-SP1-Key-online-4

Friends link: windows-7-home-premium-key-cheap buy-windows-7-home-premium-key purchase-windows-7-home-premium-key windows-7-home-premium-key-sale windows-7-enterprise-key-cheap windows-7-enterprise-key-sale windows-7-enterprise-key-online windows-7-home-premium-key-online buy-windows-7-enterprise-key purchase-windows-7-enterprise-key
300-208 www.pass4suresale.com 70-485 http://www.examskip.com/ 70-643