zaloguj się   |   załóż konto   |   mapa strony   |

Uroczystość Chrystusa Króla

Dziś Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata. To Święto ustanowił papież Pius XI w roku 1925. W swojej encyklice analizując sytuację w Kościele dostrzegł „apostazję wielkiej części chrześcijan, którzy oddzielili Chrystusa od życia indywidualnego, rodzinnego, społecznego". Dlatego widziałpotrzebęustanowieniategożświęta,które przypominałoby wiernym o miejscu Chrystusa, jakie winien zajmować w ich codziennym życiu. Natomiast Sobór Watykański II w Konstytucji duszpasterskiej o Kościele w świecie współczesnym nawiązując do słów papieża z naciskiem stwierdza, że Ewangelia nie jest neutralna, ale winna „panować" w kulturze, rodzinach, ekonomii, polityce i w życiu międzynarodowym. Uroczystość Chrystusa Króla przypomina nam właśnie o należnym miejscu dla Boga, dla Chrystusa w naszym życiu. Jednocześnie wzywa nas, aby duch chrześcijański jak najgłębiej przeniknął wszystkie obszary życia ludzkiego.

Dzisiaj nie sposób pominąć przedstawionej w Ewangelii wizji sądu ostatecznego. Z bezwzględnym realizmem i szeregiem konkretów Jezus ukazuje dramatyczną scenę, jaka rozegra się przy końcu świata. Ta scena zajmowała umysły i wyobraźnię wielu artystów, stała się także tematem wielkiego dzieła Michała Anioła: „Sąd ostateczny"- fresku znajdującego się w Kaplicy Sykstyńskiej w Watykanie. Dziś jest stosowna chwila, aby scena ta poruszyła i naszą wyobraźnię a nade wszystko pobudziła wrażliwość moralną.

Sąd ostateczny. Wyrażenie to powoduje niemiłe skojarzenia, tym bardziej, że cała oprawa tej ostatniej chrystofanii jest tak pełna grozy. Bo oto obok ciepłych słów: „pójdźcie błogosławieni Ojca mojego, weźcie w posiadanie królestwo", padają słowa niezwykle surowe: „Idźcie precz ode mnie, przeklęci, w ogień wieczny". Wizja Chrystusa -sędziego - skazującego część ludzkości na potępienie dla wielu ludzi stała się wprost nieprawdopodobna, że niektórzy próbowali widzieć w tej scenie jedynie przestrogę. Niestety, perspektywa zbawienia jednych, ale potępienia innych nie jest marginalnym wątkiem w Ewangelii. Należy do istoty nauki Chrystusowej.

Czym będzie sąd ostateczny według prorockiej wizji Chrystusa? Będzie objawieniem prawdy. Nadejdzie moment, kiedy pryśnie wszelka ułuda, opadną wszelkie maski, stanie-my nadzy przed Bogiem, że nie da się nic ukryć. Prawda naszego wnętrza i naszego życia zostanie ujawniona.

Św. siostra Faustyna Kowalska miała szczególne doświadczenia duchowe. Towarzyszyły im nadprzyrodzone wizje, o których pisała w swoim Dzienniczka. Wśród nich była i ta:

„W pewnej chwili zostałam wezwana na Sąd Boży. Stanęłam przed Panem sam na sam... Natychmiast ujrzałam cały stan duszy swojej, tak, jak Bóg na nią patrzy. Jasno ujrzałam wszystko, co się Bogu nie podoba. Nie wiedziałam, że nawet z takich cieni drobnych trzeba zdawać rachunek przed Panem.” (36)

A w innym miejscu pisała:

„O godzino straszna, w której widzieć trzeba wszystkie czyny swoje w całej nagości i nędzy; nie ginie z nich ani jeden, wiernie towarzyszyć nam będą na sąd Boży. Nie mam wyrazów, ani porównań na wypowiedzenie rzeczy tak strasznych...”(426)

Nim przyjdę jako Sędzia, mówił Jezus do s. Faustyny, przychodzę najpierw jako Król Miłosierdzia.

Póki więc żyjemy, miłosierdzie Boże nie ma granic, ale z chwilą śmierci rozpoczyna się czas sądu. Najpierw sąd szczegółowy a na końcu czasów sąd ostateczny. I cóż wówczas będzie się liczyć? Chrystus w sposób bardzo konkretny mówi, co dla niego będzie najważniejsze.

„Byłem głodny, a daliście Mi jeść;
byłem spragniony, a daliście Mi pić;
byłem przybyszem, a przyjęliście Mnie;
byłem nagi, a przyodzialiście Mnie;
byłem chory, a odwiedziliście Mnie;
byłem w więzieniu, a przyszliście do Mnie".

W słowach tych ujawnia się cały paradoks życia religijnego, które ostatecznie spełnia się nie w duchowych, wzniosłych przeżyciach skierowanych wprost ku Bogu, ale w konkretnej służbie drugiemu człowiekowi. W świetle tych słów okazuje się, że ten najlepiej służy Bogu, kto poświęca się w służbie człowiekowi. „Cokolwiek uczyniliście jednemu z tych moich braci najmniejszych, mnieście uczynili" – oświadcza

Ale nie łudźmy się, że bez modlitwy, bez Eucharystii, będzie nas stać na taką służbę. Nie liczmy tylko na naturalne, ludzkie odruchy, na ludzką tylko wrażliwość. Niewdzięczność, niezrozumienie ludzi przyjmujących pomoc bardzo szybko mogą podciąć naturalną filantropię.

Matka Teresa zanim ruszyła na ulice Kalkuty i innych miast by służyć najuboższym, każdego dnia uczestniczyła w Eucharustii i adorowała Najśw. Sakrament. Bez tej nadprzyrodzonej siły, bez Chrystusa, jak niejednokrotnie wyznawała, nie wykonałaby tak gigantycznej pracy. Chrześcijaństwo mówiąc najkrócej, to modlitwa i czyn. Nie ma jednego bez drugiego.

Bracia i siostry. Niech więc dzisiejsza uroczystość poruszy nasze sumienia. Niech uwrażliwi nas najpierw na potrzeby najbliższych, w rodzinie, bo najpierw tam trzeba dać jeść, dać pić, przyodziać. Niech też dzisiejsze święto przypomni nam o tych, którzy żyją samotnie, którzy są chorzy i że trzeba ich odwiedzić, pocieszyć, porozmawiać. Pamiętajmy też o tym, że każda praca wykonywana uczciwie, solidnie, z oddaniem, jest służbą drugiemu człowiekowi. Z owoców naszej pracy korzystają inni ludzie, których często nie znamy. Nie zamykajmy się też tylko w swoich sprawach, ale bądźmy otwarci, zauważajmy innych, może trzeba im pomóc. Bądźmy po prostu ludzcy. Tego właśnie oczekuje od nas Chrystus.

Amen.
ks. Zbigniew Załęcki


Przeznaczeni.plPłockie strony

Wymiana Banerow Stron Chrzescijanskich
Friends link: visio-2013-pro-key microsoft-stellt-android-smartphone-projekt-key GĂźnstiges-8-Zoll-Tablet-von-MAS-Elektronik-key Microsoft-Project-2013-Professional-key microsoft-project-2013-editionen-key project-professional-2013-de-key microsoft-project-standard-professional-key ms-project-2013-uebersicht-preis-key microsoft-project-professional-2013-deutsch-pc-key microsoft-project-professional-2013-sale-key microsoft-project-professional-2013-product-key-kaufen microsoft-project-professional-2013-32-bit-key-kaufen office-project-keys-kaufen
Friends link: Windows-7-Professional-SP1-Key Windows-7-Professional-SP1-Key-2 Windows-7-Professional-SP1-Key-3 Windows-7-Professional-SP1-Key-4 Windows-7-Professional-SP1-Key-5 Windows-7-Professional-SP1-Key-online Windows-7-Professional-SP1-Key-online-2 Windows-7-Professional-SP1-Key-online-3 Windows-7-Professional-SP1-Key-online-4

Friends link: windows-7-home-premium-key-cheap buy-windows-7-home-premium-key purchase-windows-7-home-premium-key windows-7-home-premium-key-sale windows-7-enterprise-key-cheap windows-7-enterprise-key-sale windows-7-enterprise-key-online windows-7-home-premium-key-online buy-windows-7-enterprise-key purchase-windows-7-enterprise-key
300-208 www.pass4suresale.com 70-485 http://www.examskip.com/ 70-643